Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

TOP ARCHÍV

Starosta obce na sneme ZMOS
Starosta obce na sneme ZMOS
Požehnanie nového Domu nádeje v Nededzi (domu smútku)
Požehnanie nového Domu nádeje v Nededzi (domu smútku)
Aerovizuálna prehliadka obce Nededza
Aerovizuálna prehliadka obce Nededza
PREDSTAVUJEME NEDEDZU v TV JOJ
PREDSTAVUJEME NEDEDZU v TV JOJ
Príhovor starostu obce pri príležitosti požehnania nového kostola dňa 06.04.2015
Príhovor starostu obce pri príležitosti požehnania nového kostola dňa 06.04.2015
Požehnanie nového kostola - záznam z televíznych novín
Záznam z televíznych novín_vysielanie TV Markíza zo dňa 06.04.2015 pri príležitosti požehnania nového kostola
Požehnanie nového kostola v obci
Požehnanie nového kostola v obci

Fotogaléria: