Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky

Materská škola - Oznam o vianočných prázdninách
Materská škola - Oznam o vianočných prázdninách
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia - Zverejnenie
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia - Zverejnenie
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia_VO a NN - Zverejnenie
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia_VO a NN - Zverejnenie
NADÁCIA KIA - Pozvánka na beh
NADACIA KIA - Pozvánka na beh
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Oznámenie o uložení zásielky - Eliaško, Eliašková
Oznámenie o uložení zásielky - Eliaško, Eliašková
POZVÁNKA NA VIANOČNÝ PUNČ
POZVÁNKA NA VIANOČNÝ PUNČ
Pozvánka na stretnutie so svätým Mikulášom pri vianočnom stromčeku
Pozvánka na stretnutie so svätým Mikulášom pri vianočnom stromčeku
Výberové konanie na pracovné miesto referent stavebného úradu vo Varíne
Výberové konanie na pracovné miesto referent stavebného úradu vo Varíne
VOĽBY DO NR SR 2020 - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
VOĽBY DO NR SR 2020 - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
ZHROMAŽDENIE OBČANOV - POZVÁNKA
ZHROMAŽDENIE OBČANOV - POZVÁNKA
Zápisnica 6_2018-2022
Zápisnica 6_2018-2022
Uznesenia 6_2018-2022
Uznesenia 6_2018-2022

Fotogaléria: