Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Školstvo | Deň detí - škôlka

 

Materská škola v Nededzi

Základné informácie:


Adresa:

Materská škola 
Za kaštieľom 136
013 02 Nededza


Kontakty:
Telefón: 0903 899 443
Mail:
Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň):materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Zriaďovateľom Materskej školy je Obec Nededza. Riaditeľkou je Vlasta Hrušková.

 

 

Video zo dňa matiek:

Fotky zo škôlky:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Fotogaléria: