Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. V404 varin_zverejnenie rozsahu hodnotenia
  V404 varin_zverejnenie rozsahu hodnotenia
 2. Centrum obce Nededza - súťažné podmienky
  Centrum obce Nededza - súťažné podmienky
 3. Prva arbitrazna_PD Nededza_podmienky
  Prva arbitrazna_PD Nededza_podmienky
 4. vypocet KO za rok 2018
  vypocet KO za rok 2018
 5. RD Zajacová - Oznámenie o začatí územného konania
  RD Zajacová - Oznámenie o začatí územného konania
 6. RD Pavel_SP_07.01.2019_22.1.2019
  RD Pavel_SP_07.01.2019_22.1.2019
 7. Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021
  Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021
 8. RD Biros_rozhodnutie_doddatocne_23.11.2018
  RD Biros_rozhodnutie_doddatocne_23.11.2018
 9. RMZK pozvanka_21.11.2018
  RMZK pozvanka_21.11.2018
 10. Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
  Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
 11. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
 12. Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
  Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
 13. Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
  Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
 14. Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
  Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
 15. Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
  Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
 16. Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
 17. Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
 18. Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
  Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
 19. Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
  Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
 20. Pozvanka traktoriada
  Pozvanka traktoriada
 21. situacia_michalpavel rd
  situacia_michalpavel rd
 22. Popis_michal pavel_rd
  Popis_michal pavel_rd
 23. Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
  Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
 24. Zaverecny ucet obce za rok 2017
  Zaverecny ucet obce za rok 2017
 25. Oznamenie_chodnik_Polna
  Oznamenie_chodnik_Polna
 26. Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
  Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
 27. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
 28. Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
  Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
 29. Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
  Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
 30. Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
  Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
 31. Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
  Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
 32. Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
  Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
 33. Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
 34. Chodnik od ulice Polna_situacia
  Chodnik od ulice Polna_situacia
 35. Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
  Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
 36. ZS Gbelany_zapisny list
  ZS Gbelany_zapisny list
 37. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 38. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 39. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 40. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 41. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 42. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 43. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 44. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 45. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 46. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 47. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 48. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 49. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 50. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 51. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 52. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 53. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 54. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 55. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 56. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 57. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 58. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 59. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 60. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 61. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 62. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 63. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 64. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 65. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 66. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 67. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 68. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 69. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 70. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 71. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 72. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 73. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 74. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 75. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 76. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 77. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 78. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 79. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 80. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 81. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 82. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 83. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 84. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 85. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 86. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 87. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 88. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 89. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 90. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 91. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 92. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 93. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 94. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 95. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 96. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 97. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 98. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 99. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 100. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 101. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 102. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 103. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 104. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 105. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 106. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 107. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 108. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 109. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 110. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 111. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 112. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 113. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 114. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 115. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 116. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 117. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 118. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 119. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 120. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 121. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 122. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 123. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 124. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 125. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 126. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 127. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 128. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 129. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 130. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 131. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 132. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 133. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 134. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 135. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 136. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 137. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 138. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 139. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 140. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 141. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 142. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 143. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 144. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 145. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 146. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 147. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 148. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 149. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 150. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 151. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 152. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 153. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 154. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 155. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 156. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 157. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 158. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 159. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 160. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 161. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 162. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 163. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 164. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 165. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 166. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 167. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 168. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 169. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 170. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 171. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 172. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 173. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 174. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 175. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 176. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 177. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 178. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 179. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 180. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 181. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 182. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 183. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 184. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 185. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 186. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 187. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 188. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 189. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 190. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 191. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 192. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 193. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 194. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 195. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 196. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 197. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 198. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 199. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 200. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 201. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 202. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 203. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 204. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 205. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 206. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 207. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 208. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 209. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 210. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 211. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 212. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 213. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 214. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 215. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 216. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 217. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 218. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 219. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 220. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 221. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 222. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 223. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 224. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 225. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 226. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 227. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 228. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 229. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 230. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 231. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 232. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 233. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 234. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 235. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 236. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 237. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 238. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 239. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 240. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 241. MAS prihláška
  MAS prihláška
 242. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 243. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 244. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 245. patranie_subor
  patranie_subor
 246. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 247. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 248. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 249. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 250. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 251. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 252. inventariz
  inventariz
 253. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 254. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 255. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 256. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 257. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 258. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 259. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 260. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 261. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 262. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 263. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 264. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 265. mas_plagat
  mas_plagat
 266. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 267. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 268. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 269. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 270. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 271. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 272. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 273. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 274. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 275. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 276. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 277. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 278. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 279. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 280. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 281. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 282. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 283. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 284. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 285. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 286. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 287. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 288. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 289. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 290. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 291. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 292. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 293. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 294. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 295. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 296. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 297. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 298. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 299. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 300. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 301. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 302. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 303. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 304. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 305. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 306. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 307. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 308. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 309. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 310. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 311. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 312. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 313. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 314. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 315. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 316. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 317. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 318. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 319. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011
 320. RD Pavel_uzkonanie_22.10.018
  RD Pavel_uzkonanie_22.10.018
 321. poz stanovy Lipovec
  poz stanovy Lipovec
 322. poz stanovy Urbar
  poz stanovy Urbar
 323. pozvanka Lipovec
  pozvanka Lipovec
 324. Pozvakna Sl Z
  Pozvakna Sl Z
 325. pozvanka Urbar
  pozvanka Urbar
 326. priloha k zmluva Lipovec
  priloha k zmluva Lipovec
 327. priloha k zmluve sukromne lesy
  priloha k zmluve sukromne lesy
 328. priloha k zmluve Urbar
  priloha k zmluve Urbar
 329. stanovy poz spolocenstvo
  stanovy poz spolocenstvo
 330. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 331. zmluva pozem spolocenstvo
  zmluva pozem spolocenstvo
 332. Lipovec_zmluva
  Lipovec_zmluva

Fotogaléria: