Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
  Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
 2. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
 3. Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
  Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
 4. Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
  Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
 5. Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
  Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
 6. Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
  Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
 7. Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
  Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
 8. Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
 9. Chodnik od ulice Polna_situacia
  Chodnik od ulice Polna_situacia
 10. Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
  Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
 11. ZS Gbelany_zapisny list
  ZS Gbelany_zapisny list
 12. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 13. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 14. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 15. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 16. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 17. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 18. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 19. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 20. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 21. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 22. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 23. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 24. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 25. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 26. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 27. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 28. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 29. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 30. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 31. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 32. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 33. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 34. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 35. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 36. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 37. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 38. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 39. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 40. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 41. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 42. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 43. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 44. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 45. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 46. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 47. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 48. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 49. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 50. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 51. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 52. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 53. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 54. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 55. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 56. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 57. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 58. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 59. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 60. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 61. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 62. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 63. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 64. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 65. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 66. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 67. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 68. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 69. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 70. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 71. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 72. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 73. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 74. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 75. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 76. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 77. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 78. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 79. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 80. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 81. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 82. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 83. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 84. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 85. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 86. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 87. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 88. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 89. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 90. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 91. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 92. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 93. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 94. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 95. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 96. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 97. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 98. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 99. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 100. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 101. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 102. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 103. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 104. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 105. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 106. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 107. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 108. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 109. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 110. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 111. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 112. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 113. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 114. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 115. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 116. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 117. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 118. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 119. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 120. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 121. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 122. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 123. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 124. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 125. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 126. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 127. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 128. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 129. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 130. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 131. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 132. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 133. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 134. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 135. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 136. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 137. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 138. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 139. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 140. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 141. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 142. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 143. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 144. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 145. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 146. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 147. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 148. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 149. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 150. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 151. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 152. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 153. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 154. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 155. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 156. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 157. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 158. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 159. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 160. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 161. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 162. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 163. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 164. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 165. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 166. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 167. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 168. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 169. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 170. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 171. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 172. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 173. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 174. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 175. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 176. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 177. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 178. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 179. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 180. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 181. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 182. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 183. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 184. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 185. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 186. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 187. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 188. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 189. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 190. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 191. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 192. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 193. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 194. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 195. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 196. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 197. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 198. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 199. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 200. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 201. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 202. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 203. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 204. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 205. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 206. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 207. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 208. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 209. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 210. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 211. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 212. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 213. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 214. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 215. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 216. MAS prihláška
  MAS prihláška
 217. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 218. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 219. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 220. patranie_subor
  patranie_subor
 221. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 222. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 223. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 224. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 225. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 226. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 227. inventariz
  inventariz
 228. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 229. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 230. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 231. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 232. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 233. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 234. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 235. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 236. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 237. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 238. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 239. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 240. mas_plagat
  mas_plagat
 241. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 242. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 243. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 244. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 245. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 246. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 247. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 248. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 249. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 250. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 251. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 252. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 253. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 254. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 255. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 256. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 257. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 258. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 259. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 260. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 261. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 262. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 263. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 264. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 265. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 266. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 267. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 268. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 269. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 270. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 271. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 272. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 273. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 274. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 275. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 276. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 277. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 278. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 279. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 280. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 281. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 282. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 283. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 284. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 285. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 286. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 287. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 288. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 289. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 290. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 291. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 292. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 293. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 294. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011

Fotogaléria: