Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. POH MTD 2016-2020
  POH MTD 2016-2020
 2. kia kaviaren
  kia kaviaren
 3. Rozhodnutie o umiestneni stavby_miestna komunikacia 557_118
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_miestna komunikacia 557_118
 4. traktoriada 2019
  traktoriada 2019
 5. vyhlasenie casu_24.06.2019
  vyhlasenie casu_24.06.2019
 6. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 7. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2019
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2019
 8. Ehis_staturad sr 2019
  Ehis_staturad sr 2019
 9. vyhlasenie casu_12.06.2019
  vyhlasenie casu_12.06.2019
 10. UUzemne konanie_miestna komunikacia_557_118
  UUzemne konanie_miestna komunikacia_557_118
 11. najdedina_qr kod
  najdedina_qr kod
 12. Rozpocet_RPK_od 13.05.2019
  Rozpocet_RPK_od 13.05.2019
 13. Záverečný účet obce Nededza za rok 2018
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2018
 14. Nededza RPK_vyzva
  Nededza RPK_vyzva
 15. Nededza_RPK_potvrdenie dokumentacie v SP
  Nededza_RPK_potvrdenie dokumentacie v SP
 16. Nededza_RPK_vykres3
  Nededza_RPK_vykres3
 17. Nededza_RPK_vykres2
  Nededza_RPK_vykres2
 18. Nededza_RPK_vykres1
  Nededza_RPK_vykres1
 19. Nededza_RPK_priecny rez
  Nededza_RPK_priecny rez
 20. Nededza_RPK_zoznam suradnic
  Nededza_RPK_zoznam suradnic
 21. Nededza_RPK_zadanie
  Nededza_RPK_zadanie
 22. Nededza_RPK_priloha c 1
  Nededza_RPK_priloha c 1
 23. Nededza_RPK_zmluva o dielo
  Nededza_RPK_zmluva o dielo
 24. Záverečný účet obce Nededza za rok 2018 - Návrh
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2018 - Návrh
 25. RD_Zajacova_Rozhodnutie o umiestneni stavby
  RD_Zajacova_Rozhodnutie o umiestneni stavby
 26. RD_Zajacova_situacia
  RD_Zajacova_situacia
 27. ORHaZZ_vyhlasenie casu_4.4.2019
  ORHaZZ_vyhlasenie casu_4.4.2019
 28. V404 varin_zverejnenie rozsahu hodnotenia
  V404 varin_zverejnenie rozsahu hodnotenia
 29. Centrum obce Nededza - súťažné podmienky
  Centrum obce Nededza - súťažné podmienky
 30. Prva arbitrazna_PD Nededza_podmienky
  Prva arbitrazna_PD Nededza_podmienky
 31. vypocet KO za rok 2018
  vypocet KO za rok 2018
 32. RD Zajacová - Oznámenie o začatí územného konania
  RD Zajacová - Oznámenie o začatí územného konania
 33. RD Pavel_SP_07.01.2019_22.1.2019
  RD Pavel_SP_07.01.2019_22.1.2019
 34. Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021
  Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021
 35. RD Biros_rozhodnutie_doddatocne_23.11.2018
  RD Biros_rozhodnutie_doddatocne_23.11.2018
 36. RMZK pozvanka_21.11.2018
  RMZK pozvanka_21.11.2018
 37. Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
  Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
 38. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
 39. Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
  Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
 40. Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
  Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
 41. Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
  Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
 42. Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
  Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
 43. Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
 44. Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
 45. Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
  Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
 46. Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
  Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
 47. Pozvanka traktoriada
  Pozvanka traktoriada
 48. situacia_michalpavel rd
  situacia_michalpavel rd
 49. Popis_michal pavel_rd
  Popis_michal pavel_rd
 50. Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
  Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
 51. Zaverecny ucet obce za rok 2017
  Zaverecny ucet obce za rok 2017
 52. Oznamenie_chodnik_Polna
  Oznamenie_chodnik_Polna
 53. Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
  Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
 54. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
 55. Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
  Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
 56. Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
  Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
 57. Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
  Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
 58. Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
  Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
 59. Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
  Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
 60. Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
 61. Chodnik od ulice Polna_situacia
  Chodnik od ulice Polna_situacia
 62. Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
  Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
 63. ZS Gbelany_zapisny list
  ZS Gbelany_zapisny list
 64. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 65. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 66. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 67. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 68. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 69. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 70. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 71. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 72. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 73. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 74. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 75. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 76. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 77. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 78. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 79. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 80. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 81. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 82. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 83. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 84. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 85. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 86. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 87. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 88. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 89. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 90. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 91. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 92. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 93. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 94. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 95. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 96. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 97. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 98. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 99. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 100. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 101. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 102. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 103. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 104. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 105. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 106. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 107. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 108. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 109. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 110. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 111. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 112. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 113. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 114. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 115. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 116. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 117. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 118. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 119. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 120. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 121. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 122. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 123. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 124. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 125. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 126. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 127. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 128. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 129. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 130. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 131. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 132. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 133. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 134. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 135. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 136. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 137. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 138. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 139. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 140. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 141. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 142. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 143. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 144. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 145. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 146. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 147. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 148. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 149. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 150. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 151. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 152. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 153. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 154. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 155. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 156. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 157. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 158. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 159. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 160. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 161. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 162. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 163. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 164. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 165. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 166. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 167. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 168. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 169. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 170. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 171. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 172. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 173. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 174. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 175. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 176. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 177. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 178. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 179. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 180. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 181. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 182. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 183. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 184. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 185. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 186. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 187. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 188. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 189. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 190. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 191. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 192. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 193. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 194. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 195. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 196. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 197. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 198. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 199. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 200. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 201. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 202. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 203. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 204. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 205. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 206. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 207. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 208. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 209. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 210. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 211. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 212. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 213. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 214. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 215. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 216. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 217. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 218. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 219. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 220. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 221. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 222. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 223. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 224. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 225. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 226. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 227. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 228. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 229. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 230. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 231. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 232. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 233. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 234. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 235. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 236. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 237. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 238. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 239. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 240. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 241. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 242. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 243. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 244. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 245. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 246. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 247. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 248. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 249. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 250. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 251. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 252. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 253. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 254. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 255. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 256. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 257. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 258. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 259. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 260. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 261. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 262. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 263. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 264. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 265. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 266. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 267. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 268. MAS prihláška
  MAS prihláška
 269. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 270. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 271. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 272. patranie_subor
  patranie_subor
 273. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 274. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 275. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 276. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 277. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 278. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 279. inventariz
  inventariz
 280. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 281. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 282. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 283. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 284. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 285. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 286. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 287. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 288. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 289. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 290. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 291. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 292. mas_plagat
  mas_plagat
 293. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 294. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 295. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 296. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 297. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 298. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 299. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 300. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 301. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 302. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 303. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 304. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 305. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 306. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 307. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 308. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 309. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 310. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 311. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 312. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 313. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 314. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 315. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 316. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 317. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 318. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 319. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 320. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 321. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 322. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 323. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 324. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 325. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 326. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 327. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 328. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 329. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 330. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 331. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 332. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 333. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 334. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 335. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 336. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 337. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 338. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 339. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 340. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 341. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 342. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 343. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 344. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 345. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 346. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011
 347. RD Pavel_uzkonanie_22.10.018
  RD Pavel_uzkonanie_22.10.018
 348. poz stanovy Lipovec
  poz stanovy Lipovec
 349. poz stanovy Urbar
  poz stanovy Urbar
 350. pozvanka Lipovec
  pozvanka Lipovec
 351. Pozvakna Sl Z
  Pozvakna Sl Z
 352. pozvanka Urbar
  pozvanka Urbar
 353. priloha k zmluva Lipovec
  priloha k zmluva Lipovec
 354. priloha k zmluve sukromne lesy
  priloha k zmluve sukromne lesy
 355. priloha k zmluve Urbar
  priloha k zmluve Urbar
 356. stanovy poz spolocenstvo
  stanovy poz spolocenstvo
 357. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 358. zmluva pozem spolocenstvo
  zmluva pozem spolocenstvo
 359. Lipovec_zmluva
  Lipovec_zmluva
 360. ZS Gbelany_zapis_29.03.2019
  ZS Gbelany_zapis_29.03.2019
 361. ZS Gbelany_zapisny list_29.03.2019
  ZS Gbelany_zapisny list_29.03.2019
 362. Nededza_RPK_technicka sprava
  Nededza_RPK_technicka sprava
 363. Prva arbitrazna_PD Nededza_podmienky_9.8.2019
  Prva arbitrazna_PD Nededza_podmienky_9.8.2019
 364. cyklo_plagat teplicka
  cyklo_plagat teplicka
 365. MsrTT_cyklo2
  MsrTT_cyklo2

Fotogaléria: