Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. RMZK pozvanka_21.11.2018
  RMZK pozvanka_21.11.2018
 2. Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
  Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
 3. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
 4. Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
  Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
 5. Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
  Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
 6. Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
  Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
 7. Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
  Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
 8. Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
 9. Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
 10. Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
  Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
 11. Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
  Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
 12. Pozvanka traktoriada
  Pozvanka traktoriada
 13. situacia_michalpavel rd
  situacia_michalpavel rd
 14. Popis_michal pavel_rd
  Popis_michal pavel_rd
 15. Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
  Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
 16. Zaverecny ucet obce za rok 2017
  Zaverecny ucet obce za rok 2017
 17. Oznamenie_chodnik_Polna
  Oznamenie_chodnik_Polna
 18. Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
  Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
 19. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
 20. Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
  Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
 21. Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
  Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
 22. Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
  Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
 23. Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
  Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
 24. Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
  Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
 25. Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
 26. Chodnik od ulice Polna_situacia
  Chodnik od ulice Polna_situacia
 27. Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
  Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
 28. ZS Gbelany_zapisny list
  ZS Gbelany_zapisny list
 29. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 30. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 31. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 32. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 33. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 34. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 35. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 36. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 37. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 38. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 39. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 40. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 41. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 42. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 43. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 44. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 45. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 46. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 47. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 48. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 49. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 50. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 51. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 52. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 53. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 54. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 55. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 56. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 57. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 58. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 59. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 60. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 61. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 62. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 63. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 64. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 65. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 66. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 67. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 68. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 69. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 70. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 71. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 72. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 73. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 74. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 75. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 76. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 77. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 78. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 79. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 80. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 81. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 82. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 83. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 84. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 85. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 86. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 87. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 88. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 89. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 90. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 91. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 92. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 93. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 94. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 95. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 96. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 97. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 98. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 99. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 100. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 101. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 102. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 103. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 104. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 105. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 106. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 107. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 108. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 109. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 110. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 111. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 112. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 113. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 114. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 115. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 116. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 117. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 118. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 119. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 120. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 121. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 122. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 123. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 124. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 125. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 126. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 127. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 128. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 129. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 130. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 131. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 132. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 133. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 134. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 135. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 136. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 137. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 138. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 139. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 140. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 141. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 142. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 143. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 144. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 145. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 146. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 147. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 148. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 149. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 150. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 151. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 152. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 153. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 154. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 155. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 156. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 157. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 158. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 159. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 160. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 161. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 162. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 163. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 164. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 165. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 166. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 167. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 168. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 169. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 170. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 171. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 172. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 173. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 174. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 175. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 176. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 177. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 178. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 179. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 180. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 181. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 182. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 183. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 184. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 185. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 186. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 187. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 188. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 189. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 190. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 191. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 192. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 193. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 194. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 195. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 196. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 197. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 198. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 199. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 200. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 201. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 202. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 203. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 204. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 205. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 206. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 207. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 208. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 209. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 210. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 211. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 212. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 213. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 214. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 215. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 216. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 217. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 218. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 219. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 220. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 221. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 222. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 223. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 224. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 225. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 226. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 227. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 228. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 229. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 230. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 231. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 232. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 233. MAS prihláška
  MAS prihláška
 234. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 235. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 236. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 237. patranie_subor
  patranie_subor
 238. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 239. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 240. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 241. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 242. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 243. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 244. inventariz
  inventariz
 245. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 246. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 247. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 248. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 249. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 250. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 251. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 252. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 253. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 254. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 255. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 256. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 257. mas_plagat
  mas_plagat
 258. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 259. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 260. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 261. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 262. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 263. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 264. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 265. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 266. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 267. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 268. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 269. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 270. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 271. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 272. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 273. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 274. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 275. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 276. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 277. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 278. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 279. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 280. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 281. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 282. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 283. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 284. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 285. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 286. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 287. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 288. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 289. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 290. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 291. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 292. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 293. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 294. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 295. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 296. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 297. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 298. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 299. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 300. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 301. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 302. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 303. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 304. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 305. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 306. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 307. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 308. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 309. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 310. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 311. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011
 312. RD Pavel_uzkonanie_22.10.018
  RD Pavel_uzkonanie_22.10.018

Fotogaléria: