Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. Pozvanka traktoriada
  Pozvanka traktoriada
 2. situacia_michalpavel rd
  situacia_michalpavel rd
 3. Popis_michal pavel_rd
  Popis_michal pavel_rd
 4. Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
  Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
 5. Zaverecny ucet obce za rok 2017
  Zaverecny ucet obce za rok 2017
 6. Oznamenie_chodnik_Polna
  Oznamenie_chodnik_Polna
 7. Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
  Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
 8. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
 9. Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
  Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
 10. Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
  Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
 11. Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
  Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
 12. Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
  Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
 13. Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
  Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
 14. Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
 15. Chodnik od ulice Polna_situacia
  Chodnik od ulice Polna_situacia
 16. Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
  Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
 17. ZS Gbelany_zapisny list
  ZS Gbelany_zapisny list
 18. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 19. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 20. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 21. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 22. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 23. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 24. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 25. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 26. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 27. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 28. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 29. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 30. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 31. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 32. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 33. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 34. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 35. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 36. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 37. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 38. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 39. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 40. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 41. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 42. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 43. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 44. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 45. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 46. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 47. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 48. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 49. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 50. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 51. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 52. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 53. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 54. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 55. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 56. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 57. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 58. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 59. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 60. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 61. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 62. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 63. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 64. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 65. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 66. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 67. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 68. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 69. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 70. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 71. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 72. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 73. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 74. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 75. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 76. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 77. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 78. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 79. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 80. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 81. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 82. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 83. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 84. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 85. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 86. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 87. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 88. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 89. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 90. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 91. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 92. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 93. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 94. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 95. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 96. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 97. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 98. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 99. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 100. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 101. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 102. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 103. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 104. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 105. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 106. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 107. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 108. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 109. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 110. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 111. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 112. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 113. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 114. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 115. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 116. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 117. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 118. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 119. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 120. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 121. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 122. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 123. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 124. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 125. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 126. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 127. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 128. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 129. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 130. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 131. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 132. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 133. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 134. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 135. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 136. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 137. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 138. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 139. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 140. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 141. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 142. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 143. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 144. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 145. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 146. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 147. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 148. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 149. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 150. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 151. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 152. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 153. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 154. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 155. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 156. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 157. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 158. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 159. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 160. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 161. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 162. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 163. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 164. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 165. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 166. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 167. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 168. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 169. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 170. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 171. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 172. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 173. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 174. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 175. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 176. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 177. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 178. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 179. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 180. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 181. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 182. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 183. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 184. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 185. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 186. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 187. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 188. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 189. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 190. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 191. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 192. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 193. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 194. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 195. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 196. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 197. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 198. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 199. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 200. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 201. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 202. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 203. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 204. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 205. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 206. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 207. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 208. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 209. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 210. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 211. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 212. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 213. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 214. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 215. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 216. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 217. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 218. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 219. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 220. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 221. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 222. MAS prihláška
  MAS prihláška
 223. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 224. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 225. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 226. patranie_subor
  patranie_subor
 227. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 228. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 229. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 230. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 231. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 232. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 233. inventariz
  inventariz
 234. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 235. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 236. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 237. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 238. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 239. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 240. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 241. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 242. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 243. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 244. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 245. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 246. mas_plagat
  mas_plagat
 247. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 248. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 249. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 250. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 251. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 252. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 253. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 254. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 255. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 256. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 257. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 258. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 259. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 260. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 261. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 262. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 263. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 264. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 265. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 266. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 267. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 268. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 269. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 270. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 271. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 272. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 273. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 274. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 275. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 276. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 277. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 278. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 279. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 280. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 281. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 282. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 283. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 284. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 285. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 286. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 287. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 288. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 289. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 290. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 291. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 292. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 293. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 294. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 295. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 296. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 297. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 298. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 299. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 300. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011

Fotogaléria: