Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. RD Pavel_SP_07.01.2019_22.1.2019
  RD Pavel_SP_07.01.2019_22.1.2019
 2. Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021
  Rozpočet obce na roky 2019, 2020, 2021
 3. RD Biros_rozhodnutie_doddatocne_23.11.2018
  RD Biros_rozhodnutie_doddatocne_23.11.2018
 4. RMZK pozvanka_21.11.2018
  RMZK pozvanka_21.11.2018
 5. Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
  Navrh rozpoctu_2019_2020_2021
 6. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_1.polrok2019
 7. Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
  Oznamenie_RD_Biros_03.10.2018
 8. Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
  Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
 9. Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
  Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
 10. Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
  Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
 11. Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
 12. Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
 13. Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
  Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
 14. Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
  Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
 15. Pozvanka traktoriada
  Pozvanka traktoriada
 16. situacia_michalpavel rd
  situacia_michalpavel rd
 17. Popis_michal pavel_rd
  Popis_michal pavel_rd
 18. Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
  Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
 19. Zaverecny ucet obce za rok 2017
  Zaverecny ucet obce za rok 2017
 20. Oznamenie_chodnik_Polna
  Oznamenie_chodnik_Polna
 21. Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
  Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
 22. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
 23. Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
  Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
 24. Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
  Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
 25. Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
  Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
 26. Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
  Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
 27. Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
  Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
 28. Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
 29. Chodnik od ulice Polna_situacia
  Chodnik od ulice Polna_situacia
 30. Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
  Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
 31. ZS Gbelany_zapisny list
  ZS Gbelany_zapisny list
 32. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 33. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 34. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 35. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 36. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 37. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 38. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 39. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 40. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 41. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 42. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 43. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 44. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 45. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 46. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 47. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 48. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 49. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 50. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 51. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 52. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 53. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 54. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 55. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 56. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 57. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 58. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 59. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 60. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 61. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 62. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 63. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 64. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 65. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 66. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 67. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 68. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 69. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 70. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 71. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 72. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 73. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 74. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 75. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 76. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 77. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 78. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 79. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 80. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 81. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 82. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 83. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 84. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 85. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 86. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 87. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 88. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 89. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 90. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 91. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 92. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 93. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 94. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 95. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 96. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 97. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 98. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 99. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 100. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 101. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 102. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 103. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 104. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 105. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 106. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 107. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 108. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 109. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 110. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 111. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 112. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 113. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 114. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 115. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 116. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 117. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 118. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 119. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 120. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 121. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 122. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 123. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 124. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 125. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 126. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 127. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 128. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 129. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 130. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 131. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 132. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 133. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 134. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 135. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 136. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 137. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 138. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 139. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 140. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 141. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 142. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 143. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 144. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 145. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 146. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 147. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 148. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 149. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 150. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 151. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 152. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 153. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 154. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 155. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 156. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 157. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 158. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 159. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 160. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 161. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 162. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 163. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 164. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 165. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 166. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 167. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 168. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 169. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 170. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 171. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 172. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 173. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 174. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 175. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 176. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 177. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 178. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 179. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 180. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 181. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 182. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 183. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 184. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 185. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 186. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 187. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 188. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 189. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 190. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 191. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 192. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 193. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 194. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 195. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 196. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 197. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 198. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 199. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 200. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 201. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 202. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 203. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 204. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 205. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 206. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 207. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 208. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 209. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 210. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 211. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 212. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 213. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 214. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 215. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 216. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 217. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 218. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 219. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 220. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 221. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 222. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 223. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 224. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 225. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 226. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 227. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 228. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 229. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 230. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 231. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 232. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 233. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 234. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 235. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 236. MAS prihláška
  MAS prihláška
 237. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 238. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 239. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 240. patranie_subor
  patranie_subor
 241. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 242. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 243. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 244. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 245. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 246. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 247. inventariz
  inventariz
 248. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 249. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 250. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 251. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 252. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 253. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 254. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 255. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 256. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 257. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 258. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 259. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 260. mas_plagat
  mas_plagat
 261. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 262. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 263. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 264. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 265. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 266. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 267. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 268. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 269. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 270. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 271. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 272. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 273. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 274. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 275. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 276. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 277. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 278. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 279. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 280. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 281. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 282. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 283. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 284. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 285. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 286. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 287. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 288. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 289. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 290. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 291. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 292. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 293. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 294. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 295. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 296. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 297. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 298. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 299. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 300. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 301. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 302. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 303. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 304. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 305. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 306. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 307. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 308. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 309. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 310. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 311. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 312. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 313. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 314. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011
 315. RD Pavel_uzkonanie_22.10.018
  RD Pavel_uzkonanie_22.10.018

Fotogaléria: