Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 3. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 4. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 5. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 6. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 7. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 8. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 9. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 10. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 11. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 12. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 13. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 14. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 15. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 16. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 17. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 18. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 19. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 20. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 21. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 22. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 23. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 24. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 25. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 26. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 27. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 28. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 29. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 30. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 31. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 32. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 33. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 34. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 35. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 36. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 37. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 38. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 39. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 40. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 41. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 42. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 43. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 44. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 45. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 46. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 47. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 48. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 49. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 50. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 51. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 52. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 53. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 54. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 55. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 56. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 57. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 58. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 59. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 60. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 61. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 62. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 63. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 64. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 65. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 66. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 67. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 68. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 69. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 70. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 71. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 72. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 73. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 74. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 75. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 76. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 77. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 78. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 79. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 80. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 81. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 82. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 83. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 84. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 85. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 86. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 87. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 88. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 89. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 90. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 91. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 92. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 93. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 94. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 95. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 96. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 97. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 98. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 99. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 100. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 101. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 102. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 103. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 104. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 105. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 106. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 107. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 108. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 109. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 110. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 111. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 112. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 113. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 114. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 115. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 116. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 117. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 118. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 119. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 120. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 121. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 122. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 123. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 124. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 125. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 126. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 127. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 128. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 129. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 130. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 131. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 132. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 133. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 134. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 135. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 136. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 137. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 138. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 139. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 140. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 141. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 142. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 143. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 144. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 145. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 146. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 147. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 148. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 149. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 150. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 151. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 152. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 153. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 154. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 155. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 156. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 157. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 158. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 159. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 160. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 161. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 162. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 163. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 164. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 165. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 166. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 167. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 168. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 169. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 170. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 171. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 172. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 173. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 174. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 175. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 176. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 177. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 178. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 179. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 180. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 181. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 182. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 183. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 184. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 185. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 186. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 187. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 188. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 189. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 190. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 191. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 192. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 193. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 194. MAS prihláška
  MAS prihláška
 195. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 196. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 197. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 198. patranie_subor
  patranie_subor
 199. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 200. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 201. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 202. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 203. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 204. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 205. inventariz
  inventariz
 206. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 207. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 208. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 209. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 210. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 211. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 212. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 213. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 214. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 215. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 216. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 217. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 218. mas_plagat
  mas_plagat
 219. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 220. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 221. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 222. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 223. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 224. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 225. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 226. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 227. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 228. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 229. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 230. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 231. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 232. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 233. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 234. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 235. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 236. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 237. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 238. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 239. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 240. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 241. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 242. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 243. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 244. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 245. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 246. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 247. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 248. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 249. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 250. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 251. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 252. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 253. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 254. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 255. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 256. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 257. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 258. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 259. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 260. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 261. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 262. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 263. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 264. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 265. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 266. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 267. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 268. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 269. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 270. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 271. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 272. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011

Fotogaléria: