Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 2. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 3. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 4. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 5. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 6. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 7. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 8. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 9. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 10. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 11. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 12. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 14. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 15. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 16. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 17. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 18. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 19. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 20. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 21. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 22. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 23. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 24. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 25. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 26. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 27. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 28. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 29. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 30. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 31. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 32. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 33. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 34. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 35. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 36. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 37. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 38. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 39. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 40. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 41. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 42. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 43. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 44. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 45. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 46. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 47. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 48. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 49. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 50. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 51. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 52. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 53. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 54. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 55. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 56. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 57. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 58. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 59. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 60. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 61. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 62. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 63. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 64. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 65. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 66. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 67. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 68. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 69. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 70. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 71. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 72. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 73. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 74. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 75. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 76. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 77. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 78. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 79. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 80. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 81. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 82. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 83. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 84. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 85. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 86. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 87. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 88. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 89. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 90. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 91. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 92. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 93. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 94. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 95. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 96. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 97. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 98. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 99. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 100. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 101. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 102. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 103. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 104. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 105. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 106. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 107. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 108. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 109. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 110. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 111. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 112. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 113. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 114. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 115. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 116. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 117. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 118. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 119. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 120. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 121. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 122. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 123. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 124. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 125. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 126. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 127. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 128. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 129. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 130. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 131. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 132. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 133. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 134. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 135. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 136. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 137. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 138. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 139. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 140. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 141. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 142. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 143. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 144. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 145. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 146. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 147. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 148. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 149. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 150. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 151. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 152. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 153. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 154. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 155. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 156. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 157. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 158. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 159. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 160. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 161. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 162. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 163. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 164. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 165. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 166. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 167. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 168. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 169. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 170. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 171. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 172. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 173. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 174. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 175. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 176. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 177. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 178. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 179. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 180. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 181. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 182. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 183. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 184. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 185. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 186. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 187. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 188. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 189. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 190. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 191. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 192. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 193. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 194. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 195. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 196. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 197. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 198. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 199. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 200. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 201. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 202. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 203. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 204. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 205. MAS prihláška
  MAS prihláška
 206. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 207. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 208. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 209. patranie_subor
  patranie_subor
 210. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 211. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 212. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 213. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 214. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 215. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 216. inventariz
  inventariz
 217. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 218. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 219. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 220. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 221. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 222. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 223. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 224. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 225. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 226. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 227. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 228. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 229. mas_plagat
  mas_plagat
 230. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 231. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 232. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 233. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 234. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 235. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 236. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 237. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 238. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 239. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 240. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 241. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 242. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 243. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 244. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 245. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 246. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 247. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 248. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 249. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 250. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 251. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 252. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 253. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 254. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 255. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 256. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 257. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 258. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 259. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 260. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 261. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 262. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 263. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 264. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 265. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 266. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 267. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 268. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 269. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 270. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 271. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 272. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 273. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 274. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 275. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 276. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 277. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 278. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 279. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 280. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 281. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 282. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 283. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011

Fotogaléria: