Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

TOP ARCHÍV | Požehnanie nového Domu nádeje v Nededzi (domu smútku) | Požehnanie nového Domu nádeje v Nededzi (domu smútku)_30.03.2016

30.03.2016

Dňa 30. marca 2016 pán farár Mgr. Pavol Kalabus požehnal nový Dom nádeje (dom smútku) v našej obci. Požehnania sa zúčastnil starosta obce Peter Vaja, niektorí poslanci obecného zastupiteľstva i veriaci. V obci tak vznikol plnohodnotný priestor pre slúženie pohrebných obradov.

Krátke video z požehnania nájdete tu:   


Otvorili sme nové priestory materskej školy
Krátke video aj o našej materskej škole v televízii TA3
Starosta obce na sneme ZMOS
Starosta obce na sneme ZMOS
Požehnanie nového Domu nádeje v Nededzi (domu smútku)
Požehnanie nového Domu nádeje v Nededzi (domu smútku)

Fotogaléria: