Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Ambulancia - MUDr. Hanáková vo Varíne - oznam

16.03.2020

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Varín, MUDr.Erika Hanáková, oznamuje, že  v súvislosti so šírením sa koronavírusu pracuje v akútnom režime.

 

Rušíme všetky preventívne prehliadky a odbery krvi. Vyšetrujeme len akútne stavy.

Pri teplote, nádche, kašli kontaktujte ambulanciu telefonicky  o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Predpis liekov vybavujeme telefonicky. Dôrazne žiadam, nechoďte osobne na predpis liekov.

Pri návšteve ambulancie musíte mať rúška,  šatky, šály alebo inú ochranu.

Pacienti, ktorí sa vrátili zo zahraničia, rovnako ako ich rodinný príslušníci , ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti musia zostať povinne 14 dní v karanténe. Ak potrebujete vystaviť PN alebo ste chorí, treba  telefonicky kontaktovať  všeobecného lekára 041/5692107 alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina,  v žiadnom prípade nechoďte osobne, inak Vám hrozí  pokuta  1659€ za ohrozovanie verejného zdravia.   Títo pacienti ohrozujú iných a aj našu ambulanciu.

Žiadam všetkých o trpezlivosť , telefonovať opakovane, hovorov je veľa a snažíme sa všetky vybaviť.

Správajme sa, prosím, zodpovedne.Oznam ZŠ Gbeľany ohľadom prerušenia vyučovania
Oznam ZŠ Gbeľany ohľadom prerušenia vyučovania
Výzva pre občanov v súvislosti s aktuálnou situáciou v SR
Výzva pre občanov v súvislosti s aktuálnou situáciou v SR
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Zrušenie zhromaždenia členov pozemkových spoločenstiev - OZNAM
Zrušenie zhromaždenia členov pozemkových spoločenstiev - OZNAM
Informácie k vývozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Informácie k vývozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu
AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV: RÚŠKA a ostatné obmedzenia
AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV: RÚŠKA a ostatné obmedzenia
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU NA ÚZEMÍ SR
Oznámenie pre farníkov v Nededzi
Oznámenie pre farníkov v Nededzi
Výzva na predkladanie ponúk - “Priekopový ramenný mulčovač“
Výzva na predkladanie ponúk - “Priekopový ramenný mulčovač“
Výzva na predkladanie ponúk - “Objekt šatní na futbalovom ihrisku – Rekonštrukcia strechy“
Výzva na predkladanie ponúk - “Objekt šatní na futbalovom ihrisku – Rekonštrukcia strechy“
CORONAVIRUS - AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV
CORONAVIRUS - AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV
Zápisnica_8_2018_2022
Zápisnica_8_2018_2022
Uznesenia_8_2018_2022
Uznesenia_8_2018_2022
Prímestská autobusová doprava - oznam
Prímestská autobusová doprava - oznam
Ambulancia - MM Praktik Teplička nad Váhom - oznam
Ambulancia - MM Praktik Teplička nad Váhom - oznam

Fotogaléria: