Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná - výzva na predkladanie ponúk

06.05.2019

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza     

Vybraní adresáti

                                                                                               V Nededzi, dňa 3. 5. 2019

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                              

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza, zastúpený:  PhDr. Petrom Vajdom,
starostom obce                                                                   
IČO: 00321516
DIČ:  2020677582        
Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                      e-mail:  mscheberova@centrum.sk       telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky:
 “Nededza – rekonštrukcia potoka Kotrčiná“

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk:  files/2019-05-09-080648-Nededza_-_V__zva_na_predkladanie_pon__k_n.docx
Zadanie:   files/2019-05-06-134009-12_ZADANIE_-_SO_03-Regul__cia_potoka_km0_898-1_27025_VVP__1_.xls
Opravené zadanie zo dňa 13.05.2019:   files/2019-05-15-155725-K__pia_-_neocenen___A108__003__A108_11_-_Regul__cia_potoka_km_1_030_-1_27025_VV__1_-1_od_13.05.2019.xls
Zmluva o dielo:   files/2019-05-06-134050-Zmluva_o_dielo.docx 
Príloha č. 1:     files/2019-05-06-134120-Pr__loha___._1_.docx 
Zoznam súradníc:  files/2019-05-06-134140-1_Zoznam_suradnic.pdf
Priečny rez:   files/2019-05-06-134207-2_prie__ny_rez.pdf 
Výkres 1:    files/2019-05-06-134232-4_v__kres_I.pdf
Výkres 2:    files/2019-05-06-134253-5_v__kres_II.pdf 
Výkres 3:    files/2019-05-06-134311-6_v__kres_III.pdf
Potvrdenie dokumentácie:   files/2019-05-06-134350-8_potvrdenie_dokument__cie_v_SP.pdf
Technická správa:    files/2019-05-06-134418-9_Technick___spr__va.pdf


Zápisnica_9_2018_2022
Zápisnica_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”
Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí jubilejný 10. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
Slúženie svätých omší - OZNAM
Slúženie svätých omší - OZNAM
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Nededžan 1_2020
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana

Fotogaléria: