Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná - výzva na predkladanie ponúk

06.05.2019

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza     

Vybraní adresáti

                                                                                               V Nededzi, dňa 3. 5. 2019

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                              

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza, zastúpený:  PhDr. Petrom Vajdom,
starostom obce                                                                   
IČO: 00321516
DIČ:  2020677582        
Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                      e-mail:  mscheberova@centrum.sk       telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky:
 “Nededza – rekonštrukcia potoka Kotrčiná“

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk:  files/2019-05-09-080648-Nededza_-_V__zva_na_predkladanie_pon__k_n.docx
Zadanie:   files/2019-05-06-134009-12_ZADANIE_-_SO_03-Regul__cia_potoka_km0_898-1_27025_VVP__1_.xls
Opravené zadanie zo dňa 13.05.2019:   files/2019-05-15-155725-K__pia_-_neocenen___A108__003__A108_11_-_Regul__cia_potoka_km_1_030_-1_27025_VV__1_-1_od_13.05.2019.xls
Zmluva o dielo:   files/2019-05-06-134050-Zmluva_o_dielo.docx 
Príloha č. 1:     files/2019-05-06-134120-Pr__loha___._1_.docx 
Zoznam súradníc:  files/2019-05-06-134140-1_Zoznam_suradnic.pdf
Priečny rez:   files/2019-05-06-134207-2_prie__ny_rez.pdf 
Výkres 1:    files/2019-05-06-134232-4_v__kres_I.pdf
Výkres 2:    files/2019-05-06-134253-5_v__kres_II.pdf 
Výkres 3:    files/2019-05-06-134311-6_v__kres_III.pdf
Potvrdenie dokumentácie:   files/2019-05-06-134350-8_potvrdenie_dokument__cie_v_SP.pdf
Technická správa:    files/2019-05-06-134418-9_Technick___spr__va.pdf


Oznam o výkupe papiera
Oznam o výkupe papiera
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
POZVÁNKA DO LETNÉHO KINA
POZVÁNKA DO LETNÉHO KINA
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - pozvánka na 1. ročník súťaže vo varení guľášu
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - pozvánka na 1. ročník súťaže vo varení guľášu
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - propozície pre súťažiacich
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - propozície pre súťažiacich
Dotazník na tému zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre vidiecku mládež.
Ak máš 13 - 30 rokov, vyjadri svoj názor na tému zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre vidiecku mládež. Pomôžeš tak vytvárať lepšie politiky pre mladých.“
Nededžan 2_2019
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Nededzská traktorIáda - IV. ročník - Pozvánka
Nededzská traktorIáda - IV. ročník - Pozvánka
Uznesenia_3 (2018_ 2022)
Uznesenia_3 (2018_ 2022)
Zápisnica_3 (2018_200)
Zápisnica_3 (2018_200)
VZN 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
VZN 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
Informácie o verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži "Centrum obce Nededza"
Informácie o verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži "Centrum obce Nededza"
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Fotogaléria: