Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

24.04.2019

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA

Starosta obce Nededza Vás pozýva na tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční
dňa 29. apríla 2019, t. j. v pondelok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Prejednanie poplatkov za prenájom sály kultúrneho domu na vykonávanie športovej činnosti  - jumping

5.    Súdne konanie – úraz na cintoríne - Marta Škorvánková vs. Obec Nededza

6.    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2018

7.    Záverečný účet obce Nededza za rok 2018

8.    Rekonštrukcia potoka Kotrčiná – rozpočtové opatrenie k schválenej dotácii z Environmentálneho fondu

9.    Rôzne

10.  Uznesenia

11.  Záver
 

V Nededzi dňa 24.04.2019                PhDr. Peter Vajda, starosta obce


                     

                                                            

„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”
Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí jubilejný 10. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
Slúženie svätých omší - OZNAM
Slúženie svätých omší - OZNAM
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Nededžan 1_2020
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU NA ÚZEMÍ SR
Vývoz plastov - oznam
Vývoz plastov - oznam
Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19
Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19
Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - oznam
Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - oznam
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019

Fotogaléria: