Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

06.03.2019

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA

Starosta obce Nededza Vás pozýva na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční dňa
11. marca 2019, t. j. v pondelok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

              4.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2018

              5.    Informácia k prebiehajúcemu súdnemu konaniu Obec Nededza vs. Marta Škorvánková
   
              6.    Riešenie využitia pozemku v priemyselnej zóne

7.    Prejednanie poplatkov za prenájom sály kultúrneho domu

8.    Sociálne príspevky pre dôchodcov, novonarodené deti, prvákov pri nástupe do základnej školy a výdavky na reprezentačné a propagačné účely

9.    Rozšírenie kamerového systému v obci

10.  Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva medzi obcou Nededza a spoločnosťou DEOS ŽILINA, s.r.o. Samuela Timona 105, Žilina – most ponad potok Kotrčiná v lokalite Stav

11.  Rôzne

12.  Uznesenia

13.  Záver

V Nededzi dňa 06.03.2019                                              PhDr. Peter Vajda, starosta obce 


DEŇ DETÍ 2019 - POZVÁNKA
DEŇ DETÍ 2019 - POZVÁNKA
Oznámenie o strategickom dokumente “Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - zverejnenie
Oznámenie o strategickom dokumente “Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - zverejnenie
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
Info o obci prostredníctvom QR kódu
Info o obci prostredníctvom QR kódu
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Oslávili sme Deň matiek
Oslávili sme Deň matiek
Zápisnica 3 (2018-2022)
Zápisnica 3 (2018-2022)
Uznesenia_3 (2018_2022)
Uznesenia_3 (2018_2022)
DEŇ MATIEK - POZVÁNKA
DEŇ MATIEK - POZVÁNKA
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2018
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2018
STAVANIE MÁJA - pozvánka
STAVANIE MÁJA - pozvánka
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Nededžan 1_2019
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Budatínsky blšák
Budatínsky blšák

Fotogaléria: