Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2020

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS44/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.1.2020 files/2020-01-29-094751-zmluva_o_najme_hrob_miesta_nemcekova_emilia_23.01.2020.pdf Obec Nededza, Emília Nemčeková, Nededza
AS48/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 27.1.2020 files/2020-01-29-102554-zmluva_o_najme_hrob_miesta_remkova_jana_27.01.2020.pdf
Obec Nededza, Jana Remková, Nededza
AS53/2020 Poistná zmluva 28.1.2020 files/2020-01-29-104442-poistna_zmluva_fliegl_Allianz_28.01.2020.pdf
Obec Nededza, Allianz -  Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
AS84/2020 Zmluva o dodávke plynu 12.2.2020 files/2020-02-13-101850-Zmluva_o_dodavke_plynu_SPP_12.02.2020.pdf
Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
AS89/2020 Dodatok č. 3 k zmluve  17.2.2020 files/2020-03-11-110122-Dodatok_c3_k_zmluve_o_zabezpecenie_systemu_zdruznaklodpady_NATUR-PACK_17.02.2020.pdf
Obec Nededza, NATUR-PACK, a.s., Bratislava
AS92/2020 Zmena zmluvy o dielo 18.2.2020 files/2020-02-18-092338-Zmena_zmluvy_o_dielo_pocas_jej_trvania_c.5_DEOS_SK_kastiel_18.02.2020.pdf
Obec Nededza, DEOS Žilina, s.r.o., Žilina
AS119/2020 Spracovateľská zmluva 4.3.2020 files/2020-03-09-075736-Spracovatelska_zmluva_webex_25.02.2020.pdf
Obec Nededza, webex.digital s.r.o., Košice
AS121/2020 Licenčná zmluva 4.3.2020 files/2020-03-09-082203-Licencnka_zmluva_aplikacia_webexdigital_25.02.2020.pdf
Obec Nededza, webex.digital s.r.o., Košice
AS123/2020 Zmluva o nájme hroboného miesta 4.3.2020 files/2020-03-06-085739-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_jana_04.03.2020.pdf
Obec Nededza, Jana Trnovcová
AS131/2020 Zmluva o vytvorení webstránky 6.3.2020 files/2020-03-10-132228-Zmluva_o_vytvoreni_webstranky_webexdigital_25.02.2020.pdf
Obec Nededza, webex.digital s.r.o., Košice
AS140/2020 Zmluva o účte 16.3.2020 files/2020-07-08-105002-Zmluva_o_ucte_Privatbanka2_16.03.2020.pdf
Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS141/2020 Zmluva o elektronickom bankovníctve 16.3.2020 files/2020-07-08-104645-Zmluva_o_elektronickom_bankovnictve_Privatbanka2_16.03.2020.pdf
Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS142/2020 Investičná zmluva 16.3.2020 files/2020-07-08-104142-Investicna_zmluva_Privatbanka2_16.03.2020.pdf
Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS162/2020 Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 14.4.2020 files/2020-04-14-134146-Dodatok_c5_k_zmluve_o_zriadeni_spolobecuradu_01.04.2020.pdf
Obec Nededza, Ostatné obce
AS211/2020 Kúpna zmluva 15.5.2020 files/2020-05-15-111307-Kupna_zmluva_Hontech_ramenny_mulcovac_15.05.2020.pdf
Obec Nededza, HON-TECH, s.r.o., Krupina
AS250/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 17.6.2020 files/2020-06-19-084026-zmluva_o_najme_hrob_miesta_lutisanova_olga_17.06.2020.pdf
Obec Nededza, Oľga Lutišanová, Nededza
AS259/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.6.2020 files/2020-06-26-091928-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MT1_25.06.2020.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS260/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.6.2020 files/2020-06-26-092011-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MT2_25.06.2020.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS276/2020 Zmluva o mlčanlivosti 7.7.2020 files/2020-07-07-140501-Zmluva_o_mlcanlivosti_Bvmalarm_07.07.2020.pdf
Obec Nededza, BVM alarm system s.r.o., Lietavská Lúčka
AS279/2020 Zmluva o dielo 9.7.2020 files/2020-07-09-110804-Zmluva_o_dielo_MATE_mosty_09.07.2020.pdf
Obec Nededza, MATÉ, s.r.o., Žilina
AS286/2020 Zmluva o využívaní elektronických služieb 15.7.2020 files/2020-07-15-122131-Zmluva_o_vyuzivanie_elektronickych_sluzieb_Union_ZP_15.07.2020.pdf
Obec Nededza, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
AS294/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 30.7.2020 files/2020-07-30-102642-zmluva_o_najme_hrob_miesta_chudikova_anna_30.07.2020.pdf
Obec Nededza, Anna Chudíková, Žilina
AS297/2020 Zmluva o dielo 3.8.2020 files/2020-08-03-112702-Zmluva_o_dielo_MATE_vymena_strechy_satne_osk_27.07.2020.pdf
Obec Nededza, MATÉ, s.r.o., Žilina
AS318/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.8.2020 files/2020-08-26-112601-zmluva_o_najme_hrob_miesta_smolkova_eva_26.08.2020.pdf
Obec Nededza, Mgr. Eva Smolková, Nededza
AS324/2020 Zmluva o dielo 7.9.2020 files/2020-09-07-102507-Zmluva_o_dielo_RAMONT_revitalizacia_priestoru_pred_MS_07.09.2020.pdf
Obec Nededza, RA-MONT, s.r.o., Nededza
AS325/2020 Zmluva o pokytovaní licencií 7.9.2020 files/2020-09-07-111826-Zmluva_o_poskytovani_lecencii_VIS_Plzen_07.09.2020.pdf
Obec Nededza, Verejná informačná služba, spo. s r.o., Liptovský Mikuláš
AS332/2020 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 21.9.2020 files/2020-09-21-112250-Dodatok_c1_Generali_Poistnovna_21.09.2020.pdf
Obec Nededza, Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS351/2020 Sponzorská zmluva 8.10.2020 files/2020-10-09-083213-Sponzorska_zmluva_modra_hviezda_skolske_ovocie_08.10.2020.pdf
Obec Nededza, Modrá Hviezda Fundraising o.z., Priepasné
AS354/2020 Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci 12.10.2020 files/2020-10-12-094343-Dodatok_c_4_Fructop_07.09.2020.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o.. Ostratice
AS356/2020 Darovacia zmluva 13.10.2020 files/2020-10-13-115026-Darovacia_zmluva_Fructop_02.09.2020.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
AS362/2020 Zmena č. 1 k Zmluve o dielo 14.10.2020 files/2020-10-19-144201-Zmena___._1_Zmluvy_o_dielo__verejn___priestor_pred_MS_14.10.2020.pdf RA-MONT, s.r.o., Nededza