Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2020

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS44/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.1.2020 files/2020-01-29-094751-zmluva_o_najme_hrob_miesta_nemcekova_emilia_23.01.2020.pdf Obec Nededza, Emília Nemčeková, Nededza
AS48/2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 27.1.2020 files/2020-01-29-102554-zmluva_o_najme_hrob_miesta_remkova_jana_27.01.2020.pdf
Obec Nededza, Jana Remková, Nededza
AS53/2020 Poistná zmluva 28.1.2020 files/2020-01-29-104442-poistna_zmluva_fliegl_Allianz_28.01.2020.pdf
Obec Nededza, Allianz -  Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava