Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2019

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS10/2019 Kúpnopredajná zmluva 8.1.2019 files/2019-01-08-101439-Kupnopredajna_zmluva_film_Milan_Kosec_8.1.2019.pdf
Obec Nededza, Milan Kosec PANORÁMA, Žilina
AS40/2019 Kúpna zmluva 18.1.2019 files/2019-01-21-083334-Kupna_zmluva_Jozef_Lulek_18.01.2019.pdf
Obec Nededza, Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
AS68/2019 Poistná zmluva 31.1.2019 files/2019-02-01-102245-Poistna_zmluva_Komunalna_poistovna_kubotaPzp_31.01.2019.pdf
Obec Nededza, Komunálna poisťovňa, Bratislava
AS69/2019 Poistná zmluva 31.01.2019 files/2019-02-01-104233-Poistna_zmluva_Generali_kubotaHP_31.01.2018.pdf
Obec Nededza Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS70/2019 Poistná zmluva 31.1.2019 files/2019-02-01-103926-Poistna_zmluva_Generali_kubotaStroje_31.01.2018.pdf
Obec Nededza Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS75/2019 Poistná zmluva 5.2.2019 files/2019-02-05-105837-Poistna_zmluva_urazove_Komunalna_poistovna_05.02.2019.pdf
Obec Nededza, Komunálna poisťovňa, a.s.., Bratislava
AS84/2019 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 8.2.2019 files/2019-02-11-081046-Dodatok_c._2__Naturpack_7.01.2019.pdf
Obec Nededza, NATUR-PACK, a.s., Bratislava
AS190/2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 20.3.2019 files/2019-03-20-100622-Zmluva_o_zabezpeceni_vykonu_cinnnosti_zodpovednej_osoby_osobnyudaj.sk_20.03.2019.pdf
Obec Nededza, osobyudaj.sk, s.r.o., Košice