Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2019

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS1/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 2.1.2019 files/2019-04-12-083539-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_cyril_1_02.01.2019.pdf
Obec Nededza, Cyril Mravec, Nededza
AS2/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 2.1.2019 files/2019-04-12-083553-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_cyril_2_02.01.2019.pdf
Obec Nededza, Cyril Mravec, Nededza
AS3/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 2.1.2019 files/2019-04-12-083607-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_cyril_3_02.01.2019.pdf
Obec Nededza, Cyril Mravec, Nededza
AS4/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 2.1.2019 files/2019-04-12-083158-zmluva_o_najme_hrob_miesta_paulus_stefan_02.01.2019.pdf
Obec Nededza, Štefan Paulus, Nededza
AS6/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.1.2019 files/2019-04-12-082613-zmluva_o_najme_hrob_miesta_pucekova_aneska_03.01.2019.pdf
Obec Nededza, Aneška Pučeková, Žilina
AS10/2019 Kúpnopredajná zmluva 8.1.2019 files/2019-01-08-101439-Kupnopredajna_zmluva_film_Milan_Kosec_8.1.2019.pdf
Obec Nededza, Milan Kosec PANORÁMA, Žilina
AS11/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 8.1.2019 files/2019-04-12-102351-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajac_jozef_1_08.01.2019.pdf
Obec Nededza, Jozef Zajac, Nededza
AS12/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 8.1.2019 files/2019-04-12-102415-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajac_jozef_2_08.01.2019.pdf
Obec Nededza, Jozef Zajac, Nededza
AS23/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 14.1.2019 files/2019-04-12-103333-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_eva_14.01.2019.pdf
Obec Nededza, Eva Ďugelová, Nededza
AS29/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 16.1.2019 files/2019-04-12-103651-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dungel_peter_16.01.2019.pdf
Obec Nededza, Peter Ďungel, Nededza
AS31/2019 Zmluva o nájme hrobobého miesta 16.1.2019 files/2019-04-12-104343-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnekova_elena_16.01.2019.pdf
Obec Nededza, Elena Cesneková, Nededza
AS32/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 16.1.2019 files/2019-04-12-104623-zmluva_o_najme_hrob_miesta_skorvanek_peter_16.01.2019.pdf
Obec Nededza, Peter Škorvánek, Nededza
AS33/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 16.1.2019 files/2019-04-12-104907-zmluva_o_najme_hrob_miesta_skorvanek_marian_16.01.2019.pdf
Obec Nededza, Marián Škorvánek, Nededza
AS40/2019 Kúpna zmluva 18.1.2019 files/2019-01-21-083334-Kupna_zmluva_Jozef_Lulek_18.01.2019.pdf
Obec Nededza, Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
AS45/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.1.2019 files/2019-04-12-105348-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajdova_helena_3_25.01.2019.pdf
Obec Nededza, Helena Vajdová, Nededza
AS46/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.1.2019 files/2019-04-12-105334-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajdova_helena_2_25.01.2019.pdf
Obec Nededza, Helena Vajdová, Nededza
AS47/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.1.2019 files/2019-04-12-105319-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajdova_helena_1_25.01.2019.pdf
Obec Nededza, Helena Vajdová, Nededza
AS68/2019 Poistná zmluva 31.1.2019 files/2019-02-01-102245-Poistna_zmluva_Komunalna_poistovna_kubotaPzp_31.01.2019.pdf
Obec Nededza, Komunálna poisťovňa, Bratislava
AS69/2019 Poistná zmluva 31.01.2019 files/2019-02-01-104233-Poistna_zmluva_Generali_kubotaHP_31.01.2018.pdf
Obec Nededza Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS70/2019 Poistná zmluva 31.1.2019 files/2019-02-01-103926-Poistna_zmluva_Generali_kubotaStroje_31.01.2018.pdf
Obec Nededza Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS74/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 4.2.2019 files/2019-04-12-110514-zmluva_o_najme_hrob_miesta_gasperec_miroslav_04.02.2019.pdf
Obec Nededza, Miroslav Gašperec, Žilina
AS75/2019 Poistná zmluva 5.2.2019 files/2019-02-05-105837-Poistna_zmluva_urazove_Komunalna_poistovna_05.02.2019.pdf
Obec Nededza, Komunálna poisťovňa, a.s.., Bratislava
AS78/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.2.2019 files/2019-04-12-110754-zmluva_o_najme_hrob_miesta_petko_vladimir_1_06.02.2019.pdf
Obec Nededza, Vladimír Peťko, Nededza
AS79/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.2.2019 files/2019-04-12-110811-zmluva_o_najme_hrob_miesta_petko_vladimir_2_06.02.2019.pdf
Obec Nededza, Vladimír Peťko, Nededza
AS84/2019 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 8.2.2019 files/2019-02-11-081046-Dodatok_c._2__Naturpack_7.01.2019.pdf
Obec Nededza, NATUR-PACK, a.s., Bratislava
AS104/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 20.2.2019 files/2019-04-15-083857-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_jana_19.02.2019.pdf
Obec Nededza, Jana Ďuríčková, Nededza
AS122/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.3.2019 files/2019-04-15-091332-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnekova_margita_06.03.2019.pdf
Obec Nededza, Margita Cesneková, Nededza
AS189/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 19.3.2019 files/2019-04-15-091614-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_sidonia_2_19.03.2019.pdf
Obec Nededza, SIdónia Trnovcová, Nededza
AS190/2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 20.3.2019 files/2019-03-20-100622-Zmluva_o_zabezpeceni_vykonu_cinnnosti_zodpovednej_osoby_osobnyudaj.sk_20.03.2019.pdf
Obec Nededza, osobyudaj.sk, s.r.o., Košice
AS191/2019 Zmluva o prevode projektovej dokumentácie 22.3.2019 files/2019-03-22-082844-Zmluva_o_prevode_projektovej_dokumentacie_s_prilohou_most_ponad_potok_Kotrcina_s_Prilohou_DEOS_ZILINA_22.03.2019.pdf
Obec Nededza, DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
AS213/2019 Zmluva o zabezpečení zberu papiera 27.3.2019 files/2019-04-01-090823-Zmluva_o_zabezpeceni_zberu_papiera_Juraj_Krajci_27.03.2019.pdf
Obec Nededza, Juraj Krajčí, Kolárovice
AS228/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 4.4.2019 files/2019-04-15-085408-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_elena_1_04.04.2019.pdf
Obec Nededza, Elena Ďugelová, Nededza
AS229/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 4.4.2019 files/2019-04-15-085423-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_elena_2_04.04.2019.pdf
Obec Nededza, Elena Ďugelová, Nededza
AS233/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 8.4.2019 files/2019-04-15-084951-zmluva_o_najme_hrob_miesta_adamec_jan_08.04.2019.pdf
Obec Nededza, Ján Adamec, Nededza
AS237/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 9.4.2019 files/2019-04-15-090753-zmluva_o_najme_hrob_miesta_capkovicova_anna_4_09.04.2019.pdf
Obec Nededza, Anna Čapkovičová, Nededza
AS239/2019 Zmluva o poskytnutí grantu 10.4.2019 files/2019-04-15-105830-Zmluva_o_poskytnuti_grantu_Nadacia_Kia_Motors_Slovakia_10.04.2019_compressed.pdf Obec Nededza, Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom
AS265/2019 Zmluva o dielo 29.4.2019 files/2019-05-02-144648-Zmluva_o_dielo_rekonstrukcia_potoka_Kotrcina_Scheberova_29.04.2019.pdf
Obec Nededza, Magdalena Scheberová, Žilina
AS270/2019 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu 9.5.2019 files/2019-05-09-172043-Zmluva_o_zabezpeceni_umeleckeho_vykonu_Helenine_oci_09.05.2019.pdf
Obec Nededza, HELENSON s.r..o, Prešov
AS281/2019 Zmluva o grantovom účte 15.5.2019 files/2019-05-15-110046-Zmluva_o_grantovom_ucte_Prima_banka_15.05.2019.pdf
Obec Nededza, Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
AS289/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.5.2019 files/2019-05-23-144020-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajacova_anna_3_23.05.2019.pdf
Obec Nededza, Anna Zajacová, Nededza
AS290/2019 Zmluva o dielo 24.5.2019 files/2019-05-24-084243-Zmluva_o_dielo_SaS_construct_rekonstrukcia_potoka_Kotrcina_24.05.2019.pdf
Obec Nededza, Š&Š Construct, s.r.o. , Považská Bystrica
AS295/2019 Kúpna zmluva 27.5.2019 files/2019-05-29-094538-Kupna_zmluva_kompostery_JRK_27.05.2019.pdf
Obec Nededza, JRK Slovensko, s.r.o.,Bratislava 
AS303/2019 Rámcová dohoda 31.5.2019 files/2019-06-03-092402-Ramcova_dohoda_o_zbere_a_preprave_komun__lneho_odpadu_T_T_31.05.2019.pdf
Obec Nededza, T+T, a.s., Žilina
AS305/2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.6.2019 files/2019-06-03-115431-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_03.06.2019.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS307/2019 Zmena č. 4 k zmluve o dielo 4.6.2019 files/2019-06-04-090613-Zmena_c_4_k_zmluve_o_dielo_DEOS_Zilina_kastiel_04.06.2019.pdf
Obec Nededza, DEOS Žilina, s.r.o., Žilina
AS309/2019 Dodatok k zmlúve o poskytovaní verejných služieb 6.6.2019 files/2019-06-07-090049-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_PL519_06.06.2019.pdf
Obec Nededza, SLovak Telekom, a.s., Bratislava
AS310/2019 Dodatok k zmlúve o poskytovaní verejných služieb 6.6.2019 files/2019-06-07-085007-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_PL021_06.06.2019.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS311/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 7.6.2019 files/2019-06-10-090507-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_elena_3_07.06.2019.pdf
Obec Nededza, Elena Ďugelová, Nededza
AS312/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 7.6.2019 files/2019-06-10-090525-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_elena_4_07.06.2019.pdf
Obec Nededza, Elena Ďugelová, Nededza
AS342/2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 1.7.2019 files/2019-07-03-101403-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kvasnovska_stanislava_01.07.2019.pdf
Obec Nededza, Stanislava Kvašňovská, Martin
AS354/2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 16.7.2019 files/2019-07-16-085525-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_16.07.2019.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS385/2019 Zmluva o umeleckom výkone 16.08.2019 files/2019-08-16-094312-Zmluva_o_umeleckom_vykone_Stavbar_12.08.2019.pdf
Obec Nededza, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
AS392/2019 Zmluva o dielo 15.8.2019 files/2019-08-22-095018-Zmluva_o_dielo_Halama_15.8.2019.pdf
Obec Nededza, Michal Haľama, Martin
AS394/2019 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 23.8.2019 files/2019-08-26-093111-Dodatok_k_zmluve_o_dodavke_plynu_SPP_23.8.2019.pdf Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
AS409/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania  2.9.2019 files/2019-09-02-132425-Zmluva_o_poskytovani_praktickeho_vyucovania_OA_ZA_2.9.2019.pdf
Obec Nededza, Obchodná akadémia, Žilina