Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2018

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia zmluvy

Zmluvné strany
AS008/2018 Zmluva o nájme 8.1.2018 files/2018-01-08-150656-Zmluva_o_n__jme_Dusan_Vajda_08.01.2018.pdf
Obec Nededza, Dušan Vajda, Poľná 277/20, Nededza
AS11-001/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9.1.2018 files/2018-01-10-085614-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_07_01_2018_30001632.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS11-002/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9.1.2018 files/2018-01-10-105800-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Orange_Slovakia_09.01.2018.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS62/2018 Rámcová zmluva 13.2.2018 files/2018-02-13-091630-Ramcova_zmluva_Miroslav_Dudon_13.02.2018.pdf
Obec Nededza, Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
AS91/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2.3.2018 files/2018-03-12-140427-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MS_mobil_02.03.2018.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS94/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.3.2018 files/2018-03-05-101822-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Stafenatny_05.03.2018.pdf
Obec Nededza, Štefanatný, Nededza
AS104/2018 Mandátna zmluva 9.3.2018 files/2018-03-12-133714-Mandaatna_zmluva_MB_genero_09.03.2018.pdf
Obec Nededza, MB genero, s.r.o., Bytča
AS130/2018 Dodatok č. 1  k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 26.3.2018 files/2018-03-26-144244-Dodatok_c._1__k_zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov_NATUR-PACKa.s._26.03.2018.pdf
Obec Nededza, NATRU-PACK, a.s., Bratislava
AS147/2018 Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda 5.4.2018 files/2018-04-10-100504-Dohoda_o_spolupr__ci_pri_prelo__en___bocianieho_hniezda_SOPSR_a_spol._05.04.2018.pdf
Obec Nededza, Štátna ochrana prírody SR,  Slovenský pozemkový fond, SSE-Distribúcia, a.s.
AS149/2018 Zmluva o prevode projektovej dokumentácie 5.4.2018 files/2018-04-09-132439-Zmluva_o_prevode_projektovej_dokumentacie_Sevak_05.04.2018.pdf
Obec Nededza, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
AS150/2018 Zmluva o poskytovaní verejnýc služieb 6.4.2018 files/2018-04-10-102640-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_ou2_mobil_6.4.2018.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS152/2018 Darovacia zmluva 09.4.2018 files/2018-04-10-103834-Darovacia_zmluva_hasiace_pristroje_Kia_Motors_Slovakia_26.03.2018.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom
AS175/2018 Zmluva o dielo 20.4.2018 files/2018-04-23-144919-Zmluva_o_dielo_Zepelin_20.04.2018.pdf
Obec Nededza, Zepelin, s.r.o., Trenčín
AS201/2018 Zmluva o umeleckom výkone 11.5.2018 files/2018-05-21-101956-Zmluva_o_umeleckom_vykone_Lieska_11.05.2018.pdf
Obec Nededza, OZ Detský folklórny súbor Lieska, Teplička nad Váhom
AS197/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb 14.5.2018 files/2018-05-16-083932-Dodatok_c.1__zmluve_o_poskytovani_auditorskych_sluziebn_Maria_Kasmanova_14.05.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
AS198/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 14.5.2018 files/2018-05-16-084824-Zmluva_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb_Maria_Kasmanova_14.05.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
AS199/2018 Poistná zmluva 14.5.2018 1.6.2018files/2018-05-16-095212-Poistna_zmluva_Generali_Piostvna_14.05.2018.pdf
Obec Nededza, Generrali Poisťvňa, a.s., Bratislava
AS212/2018 Zmluva o dielo 1.6.2018 files/2018-05-31-095054-Zmluva_o_dielo_Maro_multifunkcne_ihrisko_01.06.2018.pdf
Obec Nededza, MARO, s.r.o., Sučany
AS240/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 29.6.2018 files/2018-07-03-113631-Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_MADE_29.06.2018.pdf
Obec Nededza, MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
AS262/2018 Zmluva o kontrolnej činnosti 26.7.2018 files/2018-07-25-164602-Zmluva_o_kontrolnej_cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_26.07.2018.pdf
Obec Nededza, EKOTEC, spol. s.r.o., Bratislava
AS263/2018 Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnnosti 26.7.2018 files/2018-07-25-165314-Priloha_c.1_k_zmluve_o_kontrolnej_cinnosti_EKOTEC_26.07.2018.pdf
Obec Nededza, EKOTEC, spol. s.r.o., Bratislava
AS270/2018 Poistná zmluva 9.8.2018 files/2018-08-09-105520-Poistna_zmluva_Generali_Piostvona_detske_ihrisko_09.08.2018.pdf
Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS279/2018 Zmluva o zabezpečení hudobného výkonu 15.8.2018 files/2018-08-30-080349-Zmluva_o_zabezpeceni_hudobneho_vykonu_Otto_Weiter_Show_15.08.2018.pdf
Obec Nededza, J.B.S.-Production s.r.o.,Zálesie
AS301/2018 Darovacia zmluva 4.9.2018 files/2018-09-05-145641-Darovacia_zmluva_Obecny_sportovy_klub_04.09.2018.pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza, Nededza
AS311/2018 Zmluva o aktualizácii programov 12.9.2018 files/2018-09-12-121157-Zmluva_o_aktualizacii_programov_pohrebisko_TOPSET_Solutions_12.09.2018.pdf
Obec Nededza, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
AS320/2018 Dohoda 20.09.2018 files/2018-09-20-101455-Dohoda_UPSVaR_ZA_20.09.2018.pdf
Obec Nededza,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Žilina
AS289-013/2018 Zmluva o dielo 27.9.2018 files/2018-09-27-135322-Zmluva_o_dielo_Mate_27.09.2018.pdf
Obec Nededza, MATE, s.r.o., Žilina
AS334/2018 Poistná zmluva 4.10.2018 files/2018-10-05-090526-Poistna_zmluva_Generali_Poistovna_autzastavky_04.10.2018.pdf
Obec Nededza, Generali Poisťovňa, s.s., Bratislava
AS289-015/2018 Zmena č. 1  k Zmluve o dielo 19.10.2018 files/2018-11-19-084726-Zmena_c1_k_Zmluve_o_dielo_MATE_19.10.2018.pdf
Obec Nededza, MATE, s.r.o., Žilina
AS362/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 24.10.2018 files/2018-11-07-152858-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_mucka_jozef_24.10.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Múčka, Nededza
AS363/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.10.2018 files/2018-11-07-155627-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_capkovicova_anna1_25.10.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Čapkovičová, Nededza
AS364/2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

25.10.2018 files/2018-11-07-155917-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_capkovicova_anna2_25.10.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Čapkovičová, Nededza
AS365/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.10.2018 files/2018-11-07-160315-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_capkovicova_anna3_25.10.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Čapkovičová, Nededza
AS366/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.10.2018 files/2018-11-08-081058-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_kmetova_olga1_25.10.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Kmeťová, Nededza
AS367/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.10.2018 files/2018-11-08-115117-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_kmetova_olga2_25.10.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Kmeťová, Nededza
AS368/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta  25.10.2018 files/2018-11-08-115625-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_kmetova_olga3_25.10.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Kmeťová, Nededza
AS369/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.10.2018 files/2018-11-08-115958-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_kmetova_olga4_25.10.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Kmeťová, Nededza
AS370/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.10.2018 files/2018-11-08-121528-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_cesnekova_maria1_26.10.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Cesneková, Nededza
AS371/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.10.2018 files/2018-11-08-121743-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_cesnekova_maria2_26.10.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Cesneková, Nededza
AS373/2018 Licenčná zmluva 29.10.2018 files/2018-10-29-091933-Licencna_zmluva_o_priebeznej_aktualizacii_skolska_jedalen_verejna_informacna_sluzba_29.10.2018.pdf
Obec Nededza, Verejná informačná služba, spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš
AS374/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 29.10.2018 files/2018-10-29-100405-Zmluva_o_poskytovani_praktickeho_vyucovania_Obchodna_akademia_ZA_29.10.2018.pdf
Obec Nededza, Obchodná akadémia, Žilina
AS376/2018 Dohoda o spolupráci 29.10.2018 files/2018-10-29-145842-Dohoda_o_spolupraci_slovenska_distribucna_29.10.2018.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
AS377/2018 Zmluva o výpožičke 29.10.2018 files/2018-10-29-150435-Zmluva_v__po__i__ke__slovenska_distribucna_29.10.2018.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
AS380/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 31.10.2018 files/2018-11-08-122013-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_slotova_jozefina1_31.10.2018.pdf
Obec Nededza, Jozefína Slotová, Nededza
AS381/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 31.10.2018 files/2018-11-08-122259-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_zajacova_elena1_31.10.2018.pdf
Obec Nededza, Elena Zajacová, Nededza
AS382/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 31.10.2018 files/2018-11-08-122508-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_zajacova_elena2_31.10.2018.pdf
Obec Nededza, Elena Zajacová, Nededza
AS383/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 31.10.2018 files/2018-11-08-122708-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_slota_juraj_31.10.2018.pdf
Obec Nededza, Juraj Slota, Nededza
AS384/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 31.10.2018 files/2018-11-08-122928-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_slotova_jozefina2_31.10.2018.pdf
Obec Nededza, Jozefína Slotová, Nededza
AS385/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 31.10.2018 files/2018-11-08-140751-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_duricek_milan_31.10.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Ďuríček, Nededza
AS386/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.11.2018 files/2018-11-08-141247-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_trnovcova_sidonia_5.11.2018.pdf
Obec Nededza, Sidónia Trnovcová, Nededza
AS387/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.11.2018 files/2018-11-08-141608-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_trnovec_dusan_05.11.2018.pdf
Obec Nededza, Dušan Trnovec, Nededza
AS392/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.11.2018 files/2018-11-08-141834-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_trnovec_alojz_06.11.2018.pdf
Obec Nededza, Alojz Trnovec, Nededza
AS393/2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 7.11.2018 files/2018-11-07-132319-Kupna_zmluva_o_prevode_hnutelnej_veci_Zdruzenie_obci_MTD_07.11.2018.pdf
Obec Nededza, Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
AS395/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 7.11.2018 files/2018-11-08-142111-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_samcov___viktoria_07.11.2018.pdf
Obec Nededza, Viktória Samcová, Nededza
AS397/2018 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci 7.11.2018 files/2018-11-07-144235-Dodatok_c.2_k_zmluve_o_spolupraci_Fructop_07.11.2018.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
AS400/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 9.11.2018 files/2018-11-09-092048-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_balalova_jaroslava_09.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jaroslava Balalová, Nededza
AS401/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 9.11.2018 files/2019-01-08-122946-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziakova_olga_9.11.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Žiaková, Nededza
AS402/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 9.11.2018 files/2019-01-08-120537-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_ziak_ignac_09.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ignác Žiak, Nededza
AS403/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 9.11.2018 files/2019-01-08-122354-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziak_ignac_2_9.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ignác Žiak, Nededza
AS406/2018 Poistná zmluva 9.11.2018 files/2019-05-16-140426-Poistna_zmluva_Generali_Piostovna_traktor_a_prives_09.11.2018.pdf
Obec Nededza, Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS407/2018 Poistná zmluva 9.11.2018 files/2019-05-16-135008-Poistna_zmluva_Generali_Piostovna_prives_traktor_09.11.2018.pdf
Obec Nededza, Generali Poisťovňa, s.r., Bratislava
AS408/2018 Poistná zmluva 9.11.2018 files/2019-01-08-081627-Poistna_zmluva_Generali_Piostovna_pzp_traktor_09.11.2018.pdf Obec Nededza, Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS409/2018 Poistná zmluva 9.11.2019 files/2019-05-16-141024-Poistna_zmluva_Generali_Piostovna_L5privesy_09.11.2018.pdf
Obec Nededza, Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS420/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 19.11.2018 files/2018-12-10-142512-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_ziakova_lydia1_19.11.2018.pdf
Obec Nededza, Lýdia Žiaková, Nededza
AS421/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 19.11.2018 files/2018-12-10-142023-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_ziakova_lydia2_19.11.2018.pdf
Obec Nededza, Lýdia Žiaková, Nededza
AS422/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 20.11.2018 files/2018-12-10-142921-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_durickova_stefania_20.11.2018.pdf
Obec Nededza, Štefánia Ďuríčková, Nededza
AS423/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 20.11.2018 files/2018-12-10-143527-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_cesnek_miroslav_20.11.2018.pdf
Obec Nededza, Miroslav Cesnek, Nededza
AS424/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-124216-zmluva_o_najme_hrob_miesta_jassova_helena_1_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Helena Jaššová, Nededza
AS425/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-124538-zmluva_o_najme_hrob_miesta_jassova_helena_2_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Helena Jaššová, Nededza
AS426/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-124834-zmluva_o_najme_hrob_miesta_jassova_helena_3_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Helena Jaššová, Nededza
AS427/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-125140-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnek_ludovit_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudovít Cesnek, Nededza
AS428/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-125456-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_maria_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Ďugelová, Nededza
AS429/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-125832-zmluva_o_najme_hrob_miesta_bajakova_bozena_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Božena Bajáková, Nededza
AS430/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-130330-zmluva_o_najme_hrob_miesta_tichakova_ivana_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ivana Ticháková, Nitra
AS432/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-131347-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_vladimir_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Vladimír Ďugel, Nededza
AS433/2018 Zmluva o nájme hrovového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-131943-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajacova_zofia_2_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Žofia Zajacová, Nededza
AS434/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-132140-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajacova_zofia_1_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Žofia Zajacová, Nededza
AS435/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-132559-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_vendelin_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Vendelín Ďugel, Nededza
AS436/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-132845-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziakova_helena_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Helena Žiaková, Nededza
AS437/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-133226-zmluva_o_najme_hrob_miesta_stano_pavol_1_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Pavol Staňo, Nededza
AS438/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-133251-zmluva_o_najme_hrob_miesta_stano__pavol_2_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Pavol Staňo, Nededza
AS439/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-135523-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_marta_1_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Ďuríčková, Nededza
AS440/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-135539-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_marta_2_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Ďuríčková, Nededza
AS441/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-135602-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_marta_3_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Ďuríčková, Nededza
AS443/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-140157-zmluva_o_najme_hrob_miesta_drabikova_zuzana_1_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Zuzana Drábiková, Nededza
AS444/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-140810-zmluva_o_najme_hrob_miesta_drabikova_zuzana_2_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Zuzana Drábiková, Nededza
AS445/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-141814-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_milan__2_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Ďugel, Nededza
AS446/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.11.2018 files/2019-01-08-141541-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_milan_1_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Ďugel, Nededza
AS447/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-01-09-152846-zmluva_o_najme_hrob_miesta_chrapcikova_anna_22.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Chrapčíková, Nededza
AS448/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-01-09-154301-zmluva_o_najme_hrob_miesta_brezovsky_anton__1_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anton Brezovský, Nededza
AS449/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-01-09-154326-zmluva_o_najme_hrob_miesta_brezovsky_anton__2_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anton Brezovský, Nededza
AS450/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-01-09-154345-zmluva_o_najme_hrob_miesta_brezovsky_anton_3_21.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anton Brezovský, Nededza
AS451/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-02-14-144402-zmluva_o_najme_hrob_miesta_seligova_lidia_2_22.11.2018.pdf
Obec Nededza, Lídia Šeligová, Nededza
AS452/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-02-14-144427-zmluva_o_najme_hrob_miesta_seligova_lidia_1_22.11.2018.pdf
Obec Nededza, Lídia Šeligová, Nededza
AS453/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-02-14-143402-zmluva_o_najme_hrob_miesta_brniakova_olga_22.11.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Brniaková, Nededza
AS454/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.11.2018 files/2019-02-14-100300-zmluva_o_najme_hrob_miesta_hrinikova_anna_22.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Hriníková, Nededza
AS480/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-14-150124-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziak_stefan_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Štefan Žiak, Nededza
AS481/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-14-145700-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mucha_milan_2_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Mucha, Nededza
AS482/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-14-145644-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mucha_milan_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Mucha, Nededza
AS483/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-14-144931-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_maria_2_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Mravcová, Nededza
AS484/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-14-144906-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_maria_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Mravcová, Nededza
AS459/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-19-143311-zmluva_o_najme_hrob_miesta_nemcekova_emilia_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Emília Nemčeková, Nededza
AS460/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-19-143346-zmluva_o_najme_hrob_miesta_martincekova_lubomira_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľubomíra Martinčeková, Žilina
AS461/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-19-143415-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janekova_vlasta_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Vlasta Janeková, Nededza
AS462/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-20-144234-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnekova_maria_2_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Cesneková, Nededza
AS463/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-20-144210-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnekova_maria_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Cesneková, Nededza
AS464/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-20-145115-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajacova_ludmila__23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudmila Zajacová, Nededza
AS465/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-20-154512-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kubikova_anna_2_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Kubíková, Horný Vadičov
AS466/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-20-154451-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kubikova_anna_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Kubíková, Horný Vadičov
AS467/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.208 files/2019-02-22-094740-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zaymus_luboslav_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľuboslav Zaymus, Žilina
AS468/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-22-094954-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zaymus_ladislav_3_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Zaymus, Nededza
AS469/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-22-094914-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zaymus_ladislav_2_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Zaymus, Nededza
AS470/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-22-094855-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zaymus_ladislav_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Zaymus, Nededza
AS471/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-22-100600-zmluva_o_najme_hrob_miesta_hruska_jan_2_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ján Hruška, Nededza
AS472/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-02-22-100543-zmluva_o_najme_hrob_miesta_hruska_jan_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ján Hruška, Nededza
AS473/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-03-25-121334-zmluva_o_najme_hrob_miesta_konekova_eva_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Eva Koneková, Nededza
AS474/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-03-22-115100-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zrebna_emilia_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Emília Zrebná, Nededza
AS475/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-03-25-132915-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_peter_1_23.11.2018.pdf Obec Nededza, Peter Ďugel, Nededza
AS476/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-03-25-132915-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_peter_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Ďugel, Nededza
AS477/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-03-25-133657-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajda_ladislav_3_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Vajda, Nededza
AS478/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-03-25-133636-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajda_ladislav_2_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Vajda, Nededza
AS479/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2018 files/2019-03-25-133615-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajda_ladislav_1_23.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Vajda, Nededza
AS486/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-120331-zmluva_o_najme_hrob_miesta_marsalova_monika_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Monika Maršalová, Nededza
AS487/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-113923-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_lydia_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Lýdia Mravcová, Nededza
AS488/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-120553-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_lydia_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Lýdia Mravcová, Nededza
AS489/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-121002-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ondraskova_jana_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Ondrášková, Nededza
AS490/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-121304-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zivcicova_anna_3_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Živčicová, Nededza
AS491/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-121701-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zivcicova_anna_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Živčicová, Nededza
AS492/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-121902-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zivcicova_anna_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Živčicová, Nededza
AS493/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-141513-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_jana_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Ďuríčková, Nededza
AS494/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-132321-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_jana_99_3_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Ďuríčková, Nededza
AS495/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-105043-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_jana_99_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Ďuríčková, Nededza
AS496/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-105027-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_jana_99_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Ďuríčková, Nededza
AS497/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-135640-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_jana_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Ďuríčková, Nededza
AS498/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-135809-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durickova_jana_3_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Ďuríčková, Nededza
AS499/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-135251-zmluva_o_najme_hrob_miesta_drabikova_jolana_3_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jolana Drábiková, Nededza
AS500/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-133506-zmluva_o_najme_hrob_miesta_drabikova_jolana_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jolana Drábiková, Nededza
AS501/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-135553-zmluva_o_najme_hrob_miesta_drabikova_jolana_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jolana Drábiková, Nededza
AS502/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-141740-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ferjanec_vendelin_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Vendelín Ferjanec, Nededza
AS503/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-142112-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_anna_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Ďugelová, Nededza
AS504/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-01-30-142411-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_anna_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Ďugelová, Nededza
AS505/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-104836-zmluva_o_najme_hrob_miesta_brezovska_olga_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Brezovská, Nededza
AS506/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-104126-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziakova_stefania_4_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Štefánia Žiaková, Nededza
AS507/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-104110-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziakova_stefania_3_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Štefánia Žiaková, Nededza
AS508/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-104052-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziakova_stefania_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Štefánia Žiaková, Nededza
AS509/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-104034-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziakova_stefania_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Štefánia Žiaková, Nededza
AS510/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-103523-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajacova_jolana_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jolana Zajacová, Nededza
AS511/2018/ Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-103323-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajda_ladislav_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Vajda, Nededza
AS512/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-103110-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajda_pavol_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Pavol Vajda, Nededza
AS513/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-102800-zmluva_o_najme_hrob_miesta_sedliacek_kamil_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Kamil Sedliaček, Nededza
AS514/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-102121-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovec_frantisek_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, František Trnovec, Nededza
AS515/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-093818-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovec_frantisek_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, František Trnovec, Nededza
AS516/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-27-093401-zmluva_o_najme_hrob_miesta_turackova_zofia_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Žofia Turačková, Nededza
AS517/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-143454-zmluva_o_najme_hrob_miesta_turackova_zofia_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Žofia Turačková, Nededza
AS518/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-143131-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_ludovit_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudovít Mravec, Nededza
AS519/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-143115-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_ludovit_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudovít Mravec, Nededza
AS520/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-142922-zmluva_o_najme_hrob_miesta_pavel_miroslav_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Miroslav Pavel, Nededza
AS521/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-142305-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janicek_peter_4_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Janíček, Nededza
AS522/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-142249-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janicek_peter_3_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Janíček, Nededza
AS523/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-142233-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janicek_peter_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Janíček, Nededza
AS524/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-142219-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janicek_peter_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Janíček, Nededza
AS525/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-141805-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cabadajova_marta_2_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Cabadajová, Nededza
AS526/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 files/2019-03-25-141750-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cabadajova_marta_1_26.11.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Cabadajová, Nededza
AS527/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 27.11.2018 files/2019-01-30-142905-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_jozef_1_27.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Mravec, Nededza
AS528/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 27.11.2018 files/2019-01-30-143203-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_jozef_2_27.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Mravec, Nededza
AS530/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-111257-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kubik_jozef_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Kubík, Nededza
AS531/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-111916-zmluva_o_najme_hrob_miesta_fulierova_olga_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Oľgga Fulierová, Nededza
AS532/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-111953-zmluva_o_najme_hrob_miesta_hruskova_barbora_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Barbora Hrušková, Nededza
AS533/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-112016-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnek_peter_3_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Cesnek, Nededza
AS534/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-112649-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnek_peter_2_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Cesnek, Nededza
AS535/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-112723-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cesnek_peter_1_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Cesnek, Nededza
AS536/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-114347-zmluva_o_najme_hrob_miesta_durcova_jaroslava_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Jaroslava Ďurčová, Nededza
AS537/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-114440-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_kamil_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Kamil Ďugel, Nededza
AS538/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-114948-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_karolina_3_27.11.2018.pdf
Obec Nededza, Karolína Mravcová, Nededza
AS539/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-115007-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_karolina_2_27.11.2018.pdf
Obec Nededza, Karolína Mravcová, Nededza
AS540/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-115412-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_karolina_1_27.11.2018.pdf Obec Nededza, Karolína Mravcová, Nededza
AS541/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-05-151744-zmluva_o_najme_hrob_miesta_belancova_olga_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Belancová, Nededza
AS542/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-08-124212-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziak_ivan_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ivan Žiak, Nededza
AS543/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-08-124617-zmluva_o_najme_hrob_miesta_hreusova_olga_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Hreusová, Nededza
AS544/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-08-124945-zmluva_o_najme_hrob_miesta_moravcik_luboslav_2_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľuboslav Moravčík, Nededza
AS545/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-08-125007-zmluva_o_najme_hrob_miesta_moravcik_luboslav_1_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľuboslav Moravčík, Nededza
AS546/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-08-125337-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dungelova_maria_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Ďungelová, Nededza
AS547/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.11.2018 files/2019-02-08-125638-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajdova_ludmila_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudmila Vajdová, Nededza
AS550/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 29.11.2018 files/2019-02-12-113918-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kadasiova_ludmila_2_29.11.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudmila Kadašiová, Nededza
AS551/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 29.11.2018 files/2019-02-12-113932-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kadasiova_ludmila_1_29.11.2018.pdf
 Obec Nededza, Ľudmila Kadašiová, Nededza
AS553/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 29.11.2018 files/2019-02-12-114936-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravec_marian_29.11.2018.pdf
Obec Nededza, Marián Mravec, Nededza
AS556/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 30.11.2018 files/2019-02-12-115753-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziakova_anna_30.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Žiaková, Nededza
AS557/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 30.11.2018 files/2019-02-12-115645-zmluva_o_najme_hrob_miesta_hrinikova_anna_30.11.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Hriníková, Nededza
AS566/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-13-105342-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cizkova_margita_1_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Margita Čížková, Nededza
AS567/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-13-110255-zmluva_o_najme_hrob_miesta_cizkova_margita_2_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Margita Čížková, Nededza
AS568/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-13-112602-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajacova_anna_1_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Zajacová, Nededza
AS569/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-13-112630-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zajacova_anna_2_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Zajacová, Nededza
AS570/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-13-143213-zmluva_o_najme_hrob_miesta_duricek_ladislav_1_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Ďuriček, Nededza
AS571/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-13-143249-zmluva_o_najme_hrob_miesta_duricek_ladislav_2_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Ďuriček, Nededza
AS572/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-13-143340-zmluva_o_najme_hrob_miesta_duricek_ladislav_3_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ladislav Ďuriček, Nededza
AS573/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-14-083857-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_jana_1_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Trnovcová, Nededza
AS574/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-14-083918-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_jana_2_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Trnovcová, Nededza
AS575/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-19-140709-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajda_dusan_1_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ing. Dušan Vajda, Nededza
AS576/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-19-140739-zmluva_o_najme_hrob_miesta_vajda_dusan_2_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ing. Dušan Vajda, Nededza
AS577/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-19-141249-zmluva_o_najme_hrob_miesta_rusnakova_eva_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Eva Rusnáková, Nededza
AS578/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-19-141338-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kluciarikova_darinka_5.12.2018.pdf
Obec Nededza,  Darinka Kľučiariková, Nededza
AS579/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-02-19-141223-zmluva_o_najme_hrob_miesta_biros_jozef_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Bíroš, Nededza
AS580/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.12.2018 files/2019-03-27-134749-zmluva_o_najme_hrob_miesta_chobotova_eva_5.12.2018.pdf
Obec Nededza, Eva Chobotová, Nededza
AS585/2018 Zmluva o  nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-135445-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kluciarikova_augustina_6.12.2018.pdf
Obec Nededza, Augustína Kľučiariková, Nededza
AS586/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-135747-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janek_pavol_6.12.2018.pdf
Obec Nededza, Pavol Janek, Nededza
AS587/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-140013-zmluva_o_najme_hrob_miesta_capliarova_jana_6.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Čapliarová, Nededza
AS588/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-140407-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_jozef_1_06.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Ďugel, Nededza
AS589/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-140421-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugel_jozef_2_06.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Ďugel, Nededza
AS598/2018 Zmena č. 3 k zmluve o dielo 7.12.2018 files/2018-12-07-132014-Zmena____3_k_zmluve_o_dielo_DEOS_ZILINA_28.11.2018.pdf
Obec Nededza, DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
AS590/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-142819-zmluva_o_najme_hrob_miesta_feriancova_ludmila_1_06.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudmila Feriancová, Nededza
AS591/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-142836-zmluva_o_najme_hrob_miesta_feriancova_ludmila_2_06.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudmila Feriancová, Nededza
AS592/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.1.2018 files/2019-03-27-142849-zmluva_o_najme_hrob_miesta_feriancova_ludmila_3_06.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ľudmila Feriancová, Nededza
AS593/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 6.12.2018 files/2019-03-27-153922-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janek_peter_06.12.2018.pdf
Obec Nededza, Peter Janek, Nededza
AS594/2018 Darovacia zmluva 7.12.2018 files/2018-12-07-083159-Darovacia_zmluva_Mobis_7.12.2018.pdf
Obec Nededza, Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany
AS599/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 7.12.2018 files/2019-03-28-092202-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kvasnovsky_jozef_07.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jozef Kvašňovský, Nededza
AS600/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 7.12.2018 files/2019-03-28-092515-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_helena_07.12.2018.pdf
Obec Nededza, Helena Trnovcová, Žilina
AS602/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 10.12.2018 files/2019-03-28-121301-zmluva_o_najme_hrob_miesta_bielik_pavol_1_10.12.2018.pdf
Obec Nededza, Pavol Bielik, Nededza
AS603/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 10.12.2018 files/2019-01-30-103228-zmluva_o_najme_hrob_miesta_bielik_pavol_2_10.12.2018.pdf
Obec Nededza, Pavol Bielik, Nededza
AS604/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 10.12.2018 files/2019-03-28-093159-zmluva_o_najme_hrob_miesta_turacek_milan_1_10.12.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Turaček, Nededza
AS605/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 10.12.2018 files/2019-03-28-093218-zmluva_o_najme_hrob_miesta_turacek_milan_2_10.12.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Turaček, Nededza
AS606/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 10.12.2018 files/2019-03-28-093235-zmluva_o_najme_hrob_miesta_turacek_milan_3_10.12.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Turaček, Nededza
AS608/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 11.12.2018 files/2019-03-29-120310-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_lydia_68_2_11.12.2018.pdf
Obec Nededza. Lýdia Mravcová, Nededza
AS609/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 11.12.2018 files/2019-03-29-120250-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_lydia_68_1_11.12.2018.pdf Obec Nededza, Lýdia Mravcová, Nededza
AS610/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 11.12.2018 files/2019-03-29-102157-zmluva_o_najme_hrob_miesta_mravcova_lydia_68_3_11.12.2018.pdf
Obec Nededza, Lýdia Mravcová, Nededza
AS611/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 11.12.2018 files/2019-03-28-122102-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dungelova_anna_11.12.2018.pdf
Obec Nededza, Anna Ďungelová, Nededza
AS612/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 11.12.2018 files/2019-03-28-121701-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_emilia_1_11.12.2018.pdf
Obec Nededza, Emília Trnovcová, Nededza
AS613/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 11.12.2018 files/2019-03-28-121731-zmluva_o_najme_hrob_miesta_trnovcova_emilia_2_11.12.2018.pdf
Obec Nededza, Emília Trnovcová, Nededza
AS614/2018 Zmluva o technickej asistencii 11.12.2018 files/2018-12-11-091142-Zmluva_o_technickej_asistencii_Sceberova_11.12.2018.pdf
Obec Nededza, Magdalena Scheberová, Nededza
AS617/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 11.12.2018 files/2019-03-28-122458-zmluva_o_najme_hrob_miesta_dugelova_maria_2_11.12.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Ďugelová, Nededza
AS618/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-115514-zmluva_o_najme_hrob_miesta_duricek_vladimir_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Vladimír Ďuríček, Nededza
AS619/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-111839-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janusova_darina_2_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Mgr. Darina Janušová, Nededza
AS620/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-111824-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janusova_darina_1_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Mgr. Darina Janušová, Nededza
AS621/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-115810-zmluva_o_najme_hrob_miesta_skorvankova_marta_1_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Škorvánková, Nededza
AS622/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-115828-zmluva_o_najme_hrob_miesta_skorvankova_marta_2_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Škorvánková, Nededza
AS623/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-115011-zmluva_o_najme_hrob_miesta_bielkova_lubica_1_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ľubica Bielková, Nededza
AS624/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-115026-zmluva_o_najme_hrob_miesta_bielkova_lubica_2_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ľubica Bielková, Nededza
AS625/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-114814-zmluva_o_najme_hrob_miesta_lutisanova_marta_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Marta Lutišanová, Nededza
AS626/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 12.12.2018 files/2019-03-29-114555-zmluva_o_najme_hrob_miesta_belancova_olga_2_12.12.2018.pdf
Obec Nededza, Oľga Belancová, Nededza
AS627/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 13.12.2018 files/2019-03-29-111901-zmluva_o_najme_hrob_miesta_janusova_darina_3_13.12.2018.pdf
Obec Nededza, Mgr. Darina Janušová, Nededza
AS631/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa 14.12.2018 files/2018-12-17-081732-Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_MAPA_SLovakia_Digital_14.12.2018.pdf
Obec Nededza, MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava
AS633/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 17.12.2018 files/2019-03-29-111508-zmluva_o_najme_hrob_miesta_muckova_lydia_17.12.2018.pdf
Obec Nededza, Lýdia Múčková, Nededza
AS636/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 18.12.2018 files/2019-03-29-110412-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kavecka_jana_18.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jana Kavecká, Nededza
AS638/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 18.12.2018 files/2019-03-29-110035-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ondras_vendelin_18.12.2018.pdf
Obec Nededza, Vendelín Ondráš, Nededza
AS639/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 18.12.2018 files/2019-03-29-110229-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ziak_milan_18.12.2018.pdf
Obec Nededza, Milan Žiak, Nededza
AS643/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 19.12.2018 files/2018-12-19-122423-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_OSK_Nededza_19.12.2018..pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza, Nededza
AS648/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.12.2018 files/2019-03-29-105838-zmluva_o_najme_hrob_miesta_zavodska_bozena_21.12.2018.pdf
Obec Nededza, Božena Závodská, Nededza
AS651/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.12.2018 files/2019-03-28-093651-zmluva_o_najme_hrob_miesta_ondrus_jan_28.12.2018.pdf
Obec Nededza, Ján Ondruš, Nededza
AS652/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.12.2018 files/2019-03-29-105346-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kluciarik_jaroslav_1_28.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jaroslav Kľučiarik, Nededza
AS653/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.12.2018 files/2019-03-29-105409-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kluciarik_jaroslav_2_28.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jaroslav Kľučiarik, Nededza
AS654/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 28.12.2018 files/2019-03-29-105425-zmluva_o_najme_hrob_miesta_kluciarik_jaroslav_3_28.12.2018.pdf
Obec Nededza, Jaroslav Kľučiarik, Nededza