Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2018

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS008/2018 Zmluva o nájme 8.1.2018 files/2018-01-08-150656-Zmluva_o_n__jme_Dusan_Vajda_08.01.2018.pdf
Obec Nededza, Dušan Vajda, Poľná 277/20, Nededza
AS11-001/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9.1.2018 files/2018-01-10-085614-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_07_01_2018_30001632.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS11-002/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9.1.2018 files/2018-01-10-105800-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Orange_Slovakia_09.01.2018.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava