Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2017

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS009/2017 Zmluva o technickej asistencii 13.1.2017 files/2017-02-28-100643-Zmluva_o_technickej_asistencii_pri_VO_Scheberova_13.01.2017.pdf
Obec Nededza, Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
AS45/2017 Dodatok čl 1  k zmluve o poskytovaní služieb 2.2.2017 files/2017-02-02-110605-Dodatokc1_k_zmluve_MAPA_Digital_02.02.2017.pdf
Obec Nededza, MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava
AS45/2017 Zmluva o reklamnej činnost 10.2.2017 files/2017-02-13-123034-Zmluva_o_reklamnej_cinnosti_RILINE__s.r.o._ples_dar_10.02.2017.pdf
Obec Nededza, RILINE, s.r.o., Ružomberok
AS67/2017 Rámcová zmluva 21.2.2017 files/2017-02-21-141322-Bidfood_R__mcov___zmluva_dodavka_potravin_21.02.2017.pdf
Obec Nededza, Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
AS108/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23.3.2017 files/2017-03-23-112655-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telkom_23.03.2017.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS117/2017 Zmluva o dielo 28.3.2017 files/2017-03-28-102043-RISS_Zmluva_o_dielo_M___Nededza_28.03.2017.pdf
Obec Nededza, RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
AS118/2017 Zmluva o dielo 28.3.2017 files/2017-03-28-102114-ELPRAM_Zmluva_o_dielo_M___Nededza_28.03.2017.pdf
Obec Nededza, ELPRAM, s.r.o., Žilina
AS124/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.4.2017 files/2017-04-03-100254-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telkom_03.04.2017.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
ZS-002-003/2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 5.4.2017 files/2017-04-05-164959-Zmluva_o_poskytovani_pravnych_sluzieb_Sotolar_05.04.2017.pdf
Obec Nededza, JUDr. Jozef Sotolář, Košice
AS135/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 10.4.2017 files/2017-04-10-152918-Dodatok___._1_k_Zmluve_o_dielo_DEOS_10.04.2017.pdf
Obec Nededza, DEOS Žilina, s.r.o., Žilina
AS139/2017 Mandátna zmluva 12.4.2017 files/2017-04-13-090749-Mand__tna_zmluva_stavebny_dozor_MS_12.04.2017.pdf
Obec Nededza, MB genero, s.r.o., Bytča
AS161/2017 Kúpna zmluva 5.5.2017 files/2017-05-05-092543-Kupna_zmluva_Latko_knihy_05.05.2017.pdf
Obec Nededza, Albín Latko, Martin
AS162/2017 Zmluva o nájme vozidla 5.5.2017 files/2017-05-05-133338-Zm.uva_o_najme_vozidla_NOV___TOPCAR_05.05.2017.pdf
Obec Nededza, NOVÝ TOPCAR s.r.o., Žilina
AS165/2017 Zmluva o dielo 10.5.2017 files/2017-05-10-132558-Zmluva_o_dielo_amfiteater_Scheberova_10.05.2017.pdf
Obec Nededza, Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
AS166/2017 Kúpna zmluva 12.5.2017 files/2017-05-12-133500-K__pna_zmluva_KTV_TesMedia_12.05.2017.pdf Obec Nededza, TES Media, s.r.o., Žilina
AS167/2017 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12.5.2017 files/2017-05-12-131904-Zmluva_o_pren__jme_nebytov__ch_priestorov_TesMedia_12.05.2017.pdf
Obec Nededza, TES Media, s.r.o., Žilina
AS168/2017 Zmluva o umeleckom výkone 12.5.2017 files/2017-05-15-094003-Terchovcek_zmluva_o_umeleckom_vykone_12.05.2017.pdf
Obec Nededza, Miloš Bobáň, Terchová
AS184/2017 Znluva o poskytovaní verejných služieb 29.5.2017 files/2017-05-30-075710-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MS_MT_29.05.2017.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
         
AS185/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.5.2017 files/2017-05-30-075747-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MS_MT_29.05.2017.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS187/2017 Zmluva o autorský dozor 30.5.2017 files/2017-05-31-084624-Zmluva_na_v__kon_autorsk__ho_dozoru_Mrvecka_26.05.2017.pdf
Obec Nededza, Ing. Peter Mrvečka, Lodno
AS189/2017 Zmluva o spolupráci 2.6.2017 files/2017-06-02-131901-Zmluva_o_spolupr__ci_Fructop_02.06.2017.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
AS190/2017 Zmluva o vytvorení webstránky 2.6.2017 .files/2017-06-02-104939-Zmluva_o_vytvoreni_webstranky_wbx_02.06.2017.pdf .Obec Nededza, wbx, s.r.o., Košice
AS230/2017 Zmena č. 1 k Zmluve o dielo 12.6.2017 files/2017-07-07-120838-Zmena___._1_k_zmluve_o_dielo__M____ELPRAM_12.06.2017.pdf
Obec Nededza, ELPRAM, s.r.o., Žilina
AS206/2017 Zmluva o vkladovom účte 13.6.2017 files/2017-06-13-120413-Zmluva_o_vkladovom_ucte_Privatbanka_13.06.2017.pdf
Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS208/2017 Zmluva o dielo 15.6.2017 files/2017-06-15-094339-Zmluva_o_dielo_amfiteater_Unistav_Teplicka_15.06.2017.pdf
Obec Nededza, Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
AS214/2017 Zmluva o poskytnutí grantu 15.6.2017 files/2017-09-19-094501-Zmluva_o_poskytniti_grantu_NadaciaPontis_Mobis_15.06.2017.pdf
Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava
AS211/2017 Zmnena č, 1 zmluvy o dielo 19.6.2017 files/2017-06-19-080609-Zmena_zmluvy_o_dielo_amfiteater_Nededza_Unistav_19.06.2017.pdf
Obec Nededza, Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
AS239/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 3.7.2017 files/2017-07-13-102045-Dodatok___._2_k_Zmluve_o_dielo_DEOS___ilina_dom__.3_03.07.2017.pdf
Obec Nededza, DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
AS248/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19.7.2017 files/2017-07-19-101927-Dodatok_k_zmluve_oposkytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_19.07.2017.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS251/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21.7.2017 files/2017-07-21-100138-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telkom__pl_net_21.07.2017.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS253/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 27.7.2017 files/2017-07-27-093003-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Ondrusova_27.07.2017.pdf
Obec Nededza, Alžbeta Ondrušová, Hôrky
AS265/2017 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Nededza 9.8.2017 files/2017-08-16-131429-Zmluva_o_vykon__van___v__kupu_a_zberu_papiera_na___zem___obce_Nededza_F.M.RECYKLING_09.08.2017.pdf
Obec Nededza, F.M.RECYKLING s.r.o., Trenčín
AS266/2017 Zmluva o poskytnutí grantu 10.8.2017 files/2017-11-22-164609-Zmluva_o_poskytnuti_grantu_Nadacia_KMS_10.08.2017.pdf Obec Nededza, Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom
AS277/2017 Zmluva o umeleckom výkone 10.8.2017 files/2017-08-23-093753-Zmluva_o_umeleckom_vykone_Martin_Jakubec_Bozanka_10.08.2017.pdf
Obec Nededza, JAKUBEC PRODUCTION - MARTIN JAKUBEC, Bratislava
AS211-001/2017 Zmnena č.2 zmluvy o dielo 11.8.2017 files/2017-09-05-095620-Zmena___._2_Zmluvy_o_dielo_Unistav_Teplicka_11.08.2017.pdf
Obec Nededza, Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
AS267/2017 Zmluva o umeleckom výkone 14.8.2017 files/2017-08-14-093622-FS_Rovnan_zmluva_o_umeleckom_vykone_hody_14.08.2017.pdf
Obec Nededza, Folklórny súbor Rovňan, Veľké Rovné
AS268/2017 Zmluva o dielo 14.08.2017 files/2017-09-18-112706-Zmluva_o_dielo_Heligonica_14.08.2017.pdf Obec Nededza, Jaroslav Medňanský (Heligonica), Zborov nad Bystricou
AS270/2017 Zmluva o hudobnom výkone 15.8.2017 files/2017-08-15-105439-Zmluva_hudobny_vykon_Weitter_15.08.2017.pdf
Obec Nededza, Umelecká agantúra O.W.-Music, s.r.o., Kuchyňa
AS295/2017 Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým 21.9.2017 files/2017-09-27-101725-Dohoda_o_nahradeni_doterajsieho_zavazku_Organika_21.09.2017.pdf
Obec Nededza, Organika s.r.o., Piešťany
AS297/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci 22.9.2017 files/2017-11-07-090625-Dodatok___._1_Fructop_22.09.2017.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
AS311/2017 Nájomná zmluva 3.10.2017 files/2017-10-03-135814-Zmluva_o_n__jme_Radim_Petko_03.10.2017.pdf
Obec Nededza, Radim Peťko, Nededza
AS338/2017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 26.10.2017 files/2017-10-26-114925-Dodatok___._004_k_zmluve_o_dod__vke_plynu_SPP_26.10.2017.pdf
Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
AS346/2017 Dohoda 30.10.2017 files/2017-11-03-110224-Dohoda_UPSVaR_Zilina_30.10.2017.pdf
Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina
AS355/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 10.11.2017 files/2017-11-13-075528-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Gasiakova_10.11.2017.pdf
Obec Nededza, Anna Gašiaková, Nededza
AS382/2017 Zmluva o dodávke plynu 01.12.2017 files/2017-12-07-093955-Zmluva_o_dodavke_plynu_SPP_dom_smutku_01.12.017.pdf
Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
AS393/2017 Zmluva o nájme 18.12.2017 files/2017-12-19-095936-Zmluva_o_najme__OOCR_Mala_Fatra_18.12.2017.pdf
Obec Nededza, MALÁ FATRA OOCR, Žilina
AS400/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 19.12.2017 files/2018-03-07-102821-Zmluva_o_poskytunuti_dotacie_Obecny_sportovy_klub_19.12.2017.pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza, Nededza
AS405/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 21.12.2017 files/2018-01-08-143402-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Dugelova_21.12.2017.pdf
Obec Nededza, Mária Ďugelová, Nededza