Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2016

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS006/2016

Dohoda o urovnaní

8.01.2016 files/2016-01-11-081014-Dohoda_o_urovnan___Vajda_Kluciarik_08.01.2016.pdf Obec Nededza, Peter Vajda, Nededza, Vladimír Kľučiarik, Nededza
AS013/2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 11.1.2016 files/2016-01-12-084933-Zmluva_o_elektronickom_zasielani_faktur_Made_spol.s.ro._11.01.2016.pdf
Obec Nededza, MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
AS51/2016 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítorských služieb 16.12.2015 files/2016-02-15-135422-Dohoda_o_zruseni_zmluvy_auditor_16.12.2015.pdf
Obec Nededza, RVC Senica. s.r.o., Senica
AS56/2016 Zmluva o účinkovaní 19.02.2016 files/2016-02-22-133529-Zmluva_o_ucinkovani_divadlo_Strecno_19.02.2016.pdf
Obec Nededza, Miestna organizácia Matice Slovenskej Strečno
AS65/2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 1.3.2016 files/2016-03-02-115435-Dohoda_o_poskytnuti_financneho_prospevku_UPSVaR_ZA_29.02.2016.pdf
Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina
AS81/2016 Zmluva o vkladovom účte 11.3.2016 files/2016-03-14-124807-Zmluva_o_vkladovom_ucte_Privatbanka_11.03.2016.pdf
Obec Nededza, Privatbanka, a.s., Bratislava
AS82/2016 Zmluva o termínovanom vklade 11.3.2016 files/2016-03-15-084634-Zmluva_o_terminovanom_vklade_Primaba_11.03.2016.pdf Obec Nededza, Primabanka, a.s., Žilina
AS106-002/2016 Zmluva v zmysle autorského zákona 12.4.2016 files/2016-04-13-090229-Zmluva_v_zmysle_autorsk__ho_z__kona_Slovgram_12.04.2016.pdf
SLOVGRAM, Bratislava
AS 136/2016 Zmluva o dielo 22.4.2016 files/2016-04-27-114003-Zmluva_o_dielo_DEOS_Zilina_kastiel_22.04.2016.pdf
Obec Nededza, DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
AS190/2016 Darovacia zmluva 16.5.2016 files/2016-06-20-083305-Darovacia_zmluva_hasiace_pristroje_Kia_16.05.2016.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom
ZS154-010/2016 Kúpno-predajná zmluva 16.5.2016 files/2016-05-31-081734-Kupnopredajna_zmluva_PS12_Vladimir_Ertel_16.05.2016.pdf
Obec Nededza, Vladimír Erteľ, Martin
ZS132-002/2016 Zmluva o poskytnutí grantu 20.5.2016 files/2016-07-20-140738-Zmluva_o_poskytnuti_grantu_zateplenie_domu_c.129_20.05.2016.pdf
Obec Nededza, Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom
QM-63-02-015/2016 Zmluva o dielo 24.5.2016 files/2016-05-31-095223-Zmluva_o_dielo_Mrvecka__24.05.2016.pdf
Obec Nededza, Peter Mrvečka - PEM PROJEKT, Lodno
AS-175/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1.6.2016 files/2016-06-01-093844-Zmluva_oposkytovan___verejn__ch_slu__ieb_MS_Slovak_Telekom_01.06.2006.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS-180/2016 Zmluva o nájme hrobového miesta 1.6.2016 files/2016-06-06-135454-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Pavelova_Maria_01.06.2016.pdf
Obec Nededza, Mária Pavelová, ASNededza
AS206/2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 9.6.2016 files/2016-06-27-110905-Zmluva_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov_Naturpack_9.6.2016.pdf
Obec Nededza, NATUR-PACK, a.s., Bratislava
AS 190/2016 Kúpna zmluva 13.6.2016 files/2016-06-16-090110-K__pna_zmluva___O_Fructop_13.06.2016.pdf
Obec Nededza, , s.r.o., Ostratice
AS205/2016 Zmluva o dlhodobom nájme 24.06.2016 files/2016-06-24-084507-Zmluva_o_dlhodobom_najme_Urbar_obce_Nededza_24.06.2016.pdf
Obec Nededza, Urbár obce Nededza lesné pozemkové spoločenstvo, Nededza
AS212/2016 Kúpna zmluva 30.6.2016 files/2016-06-30-144624-Kupna_Zmluva_ZilinaInvest_30.06.2016.pdf
Obec Nededza, Žilina Invest, s.r.o., Žilina
AS228/2016 Zmluva o združenej dodávka elektriny 18.7.2016 files/2016-07-18-102841-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_18.07.2016.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
ZS230-003/2016 Zmluva o dielo 20.7.2016 files/2016-07-25-125943-ZMLUVA_O_DIELO_-_oprava_asfaltu_komunik__ci___v_obci_Nededza_20.07.2016.pdf
Obec Nededza, Riline, s.r.o., Ružomberok
ZS231-003/2016 Zmluva o dielo 20.7.2016 files/2016-07-25-124811-ZMLUVA_O_DIELO_-_oprava_kanaliza__n__ch_poklopov_v_obci_Nededza_20.07.2016.pdf

Obec Nededza, Riline, s.r.o., Ružomberok

ZS210-011/2016 Zmluva o dielo 25.7.2016 files/2016-07-25-131043-ZMLUVA_O_DIELO_-_v__stavba_komunik__cie_pred_obytn__m_domom___225_25.07.2016.pdf
Obec Nededza, Riline, s.r.o., Ružomberok
ZS214-013/2016 Zmluva o dielo 4.8.2016 files/2016-08-04-082355-ZMLUVA_O_DIELO_-_zateplenie_domu_c129_2ul._Poto__n___Stefan__Chabada_04.08.2016.pdf
Obec Nededza, Štefan Chabada, Nededza
AS273/2016 Zmluva o umeleckom výkone 14.9.2016 files/2016-09-16-131244-Zmluva_o_umeleckom_vykone_Kajzer_14.09.2016.pdf Obec Nededza, Róbert Kajzer, Prašice
AS274/2016 Zmluva o umeleckom výkone 14.9.2016 files/2016-09-16-131313-Zmluva_o_umeleckom_vykone_Melu___14.09.2016.pdf
Obec Nededza, Peter Meluš, Topoľčany
AS275/2016 Zmluva o umeleckom výkone 14.9.2016 files/2016-09-16-120609-Zmluva_o_umeleckom_vykone_vrsatec_14.09.2016.pdf
Obec Nededza, Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec, Duncia nad Váhom
ZS293-006/2016 Zmluva o dielo 28.9.2016 files/2016-10-26-160208-Zmluva_o_dielo_MS_pristavba_inziniering_CHIC_DESIGN_28.09.2016.pdf
Obec Nededza, CHIC DESIGN s.r.o., Žilina
AS296/2016 Zmluva o dielo 29.9.2016 files/2016-09-30-090542-Zmluva_o_dielo_vo_tribuna_ms_Magdalena_Scheberova_29.09.2016.pdf
Obec Nededza, Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
AS301/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme 4.10.2016 files/2016-10-17-125521-Dodatok_c1_k_zmluve_o_najme478_Rabaka_04.10.2016.pdf
Obec Nededza, Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice
AS302/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme 4.10.2016 files/2016-10-17-125621-Dodatok_1_k_zmluve_o_najme98_43Rabaka_04.10.2016.pdf
Obec Nededza, Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice
AS321/2016 Dodatok č 2 k zmluve o nájme 17.10.2016 files/2017-02-15-102936-Dodatok_2_k_zmluve_o_najme_Rabaka_17.10.2016.pdf
Obec Nededza, Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice
AS187-007/2016 Zmluva o dielo 21.10.2016 files/2016-10-21-090149-Zmluva_o_dielo_tribuna_Pesmenpol_21.10.2016.pdf
PESMENPOL,spol.. s r.o., Prešov
AS336/2016 Darovacia zmluva 28.10.2016 files/2016-10-27-150859-Darovacia_zmluva_RILINE_28.10.pdf
Obec Nededza, RILINE s.r.o., Ružomberok
AS338/2016 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb 31.10.2016 files/2016-10-31-134441-Ramcova_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_Nededzan_Dugel_dram_31.10.2016__.pdf
Obec Nededza, Peer Ďugel - DRaM, Nededza
AS347/2016 Darovacia zmluva 09.11.2016 files/2016-11-09-103159-Darovacia_zmluva_O__K_09.11.2016.pdf
Obec Nededza, OŠK Nededza
AS349/2016 Zmluva o dielo 10.11.2016 files/2016-11-10-102644-Zmluva_o_dielo_FAGUS_10.11.2016.pdf
Obec Nededza, FAGUS SK, s.r.o., Hliník nad Váhom
ZS187-009/2016 Zmena zmluvy o dielo 25.11.2016 files/2016-12-14-133127-Zmena_zmluvy_o_dielo_tribuna_Pesmenpol_25.11.2016.pdf
Obec Nededza, PESMENPOL, spol. s r.o., Prešov
AS389/2016 Dohoda 29.11.016 files/2016-12-06-090518-Dohoda_UPSVaR_ZA_29.11.2016.pdf
Obec Nededza, Úrad práce, soiálnych vecí a rodiny, Žilina
AS417/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 22.12.2016 files/2017-02-20-095643-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_Obecny_sportovy_klub_Nededza_22.12.2016.pdf
Obec nededza, Obecný športový klub Nededza