Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2015

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS72/2015

Zmluva o účinkovaní

20.2.2015 files/2015-02-23-083341-Zmluva_o_ucinkovani__Miestna_organizacia_matice_slovenskej_Strecno_20.02.2015.pdf
Obec Nededza, Miestna organizácia Matice Slovenskej Strečno
AS76/2015 Zmluva o prevode projektovej dokumentácie 24.2.2015 files/2015-02-25-091021-Zmluva_o_prevode_projektovej_dokument__cie_Sevak_24.02.2015.pdf
Obec Nededza, Severoslovenké vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
AS90/2015 Zmluva o poskytnutí grantu 3.3.2015 files/2015-03-19-134908-Zmluva_o_poskytnuti_grantu_Nadacia_pontis_kulturne_pamiatky_03.03.2015.pdf Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava
AS92/2015 Zmluva o poskytnutí grantu 4.3.2015 files/2015-03-19-135055-Zmluva_o_poskytnut___grantu_Nadacia_Pontis_kultura_04.03.2015.pdf
Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava
AS131/2015 Zmluva o nájme nebytovej budovy 31.3.2015 files/2015-03-31-100915-Zmluva_o_najme_kostol_RKC_Gbelany_31.03.2015.pdf
Obec Nededza, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gbeľany
RA1-162-009/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1.4.2015 files/2015-04-23-132105-Dodatok_1_k_zmluve_o_dielo_PRIM__spol._s_r.o._01.04.2015.pdf
Obec Nededza, PRIM, spol. s r.o., Stránske
AS176/2015 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 22.4.2015 files/2015-05-11-111332-Dohoda_o_zabezpeceni_odbornej_praxe_Stredna_priemysSkolaStav_Fulierova__22.04.2015.pdf
Obec Nededza,  Stredná priemyelná škola stavebná, Žilina
AS177/2015 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 22.4.2015 files/2015-05-11-111645-Dohoda_o_zabezpeceni_odbornej_praxe_Stredna_priemysSkolaStav_Duglova__22.04.2015.pdf
Obec Nededza,  Stredná priemyelná škola stavebná, Žilina
AS159/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.4.2015 files/2015-04-23-112240-Zmluva_o_n__jme_hrobov__ho_miesta_Beliancin_martin_23.04.2015.pdf
Obec Nededza, Martin Beliančin, Nededza
AS160/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta 23.4.2015 files/2015-04-23-112318-Zmluva_o_n__jme_hrobov__ho_miesta_-_Seb__nova_Viera_23.04.2015.pdf
Obec Nededza, Viera Sebínová, Nededza
ZS163-004/2015 Zmluva o dielo 27.4.2015 files/2015-04-28-101601-Zmluva_o_dielo_GFCH_27.04.2015.pdf
Obec Nededza, GFCH spol. s r.o., Žilina
ZS161-013/2015 Zmluva o dielo 29.4.2015 files/2015-04-30-094436-Zmluva_o_dielo_Bugala_zateplenieIIpodlazie_dom129_29.04.2015.pdf
Obec Nededza, Jozef Bugala, Nededza
AS173/2015 Zmluva o krátkodobom nájme dopravného prostriedku 29.4.2015 files/2015-05-07-082320-Zmluva_o_kratkodobom_najme_dopravneho_prostriedku_29.4.2015.pdf
Obec Nededza, Slovakia Auto, s.r.o., Bratislava
AS171/2015 Zmluva o umeleckom výkone 4.5.2015 files/2015-05-04-131115-FS_Rozsutec_zmluva_o_umeleckom_vykone_04.05.2015.pdf Obec Nededza, Mestské divadlo Žilina  - FS Rozsutec, Žilina
AS214/2015 Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 5.5.2015 files/2015-06-19-102629-Dodatok___._4_k_Zmluve_o_zriaden___spolo__n__ho_obecn__ho___radu_29.05.2015.pdf
Obec Nededza, ostatné obce
ZS-169-012/2015 Zmluva o dielo 7.5.2015 files/2015-05-07-125920-Zmluva_o_dielo_DEOS_Rekonstrukcia_balkonovej_casti_kastiela_07.05.2015.pdf
Obec Nededza, DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
AS187/2015 Zmluva o technickej asistencii 11.5.2015 files/2015-05-20-080642-Zmluva_o_technickej_asistencii_pri_VO_Scheberova_11.05.2015.pdf
Obec Nededza, Magdalena Scheberová, Žilina
AS 198/2015 Zmluva o zriadení vecného bremena 27.5.2015 files/2015-05-27-130705-Zmluva_o_vecnom_bremene_PeckovaJanka_27.05.2015.pdf
Obec Nededza, Janka Pecková, Žilina
AS 201/2015 Kúpna zmluva 27.5.2015 files/2015-05-28-131150-K__pna_zmluva_Statisticke_a_evidencne_vydavatelstvo_tlaciv_27.05.2015.pdf
Obec Nededza, Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Bratislava
AS225/2015 Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 29.5.2015 files/2015-06-19-101303-Dodatok___.3_k_Zmluve_o_zriaden___spolo__n__ho_obecn__ho___radu_29.05.2015.pdf
Obec Nededza, ostatné obce
AS 202/2015 Kúpna zmluva 1.6.2015 files/2015-06-01-122356-Kupna_zmluva_Cesnek_Ladislav_01.06.2015.pdf
Obec Nededza, Ladislav Cesnek, Nededza
AS203/2015 Kúpna zmluva 2.6.2015 files/2015-06-08-101040-K__pna_zmluva___O_Fructop___r_2015_2016_02.06.2015.pdf
Obec Nededza, Fructop, s.r.o., Ostratice
AS205/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 4.6.2015 files/2015-06-19-103522-Zmluva_o_poskytnut___slu__ieb_Mapa_Slovakia_Digital_04.06.2015.pdf
Obec Nededza, MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava
ZS204-010/2015 Zmluva o dielo 8.6.2015 files/2015-06-08-140135-Zmluva_o_dielo_ELDUR27_dom_smutkudostavba_08.06.2015.pdf
Obec Nededza, ELDUR 27, s.r.o., Nededza
AS218/2015 Kúpna zmluva 9.6.2015 files/2015-06-11-085113-K__pna_zmluva_Vajda_09.06.2015.pdf
Obec Nededza, Vajda Peter, Vajda Štefan, Vajda Jozef, Repáňová Emília
AS219/2015 Dohoda o urovnaní 9.6.2015 files/2015-06-17-111326-Dohoda_o_urovnan___Vajda_09.06.2015.pdf
Obec Nededza, Vajda Peter, Vajda Štefan, Vajda Jozef, Kľučiarik Vladimír
AS220/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta 15.6.2015 files/2015-06-15-085424-Zmluva_o_najme_hroveho_miesta_Anton_Mravec_15.06.2015.pdf
Obec Nededza, Anton Mravec, Nededza
AS221/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta 15.6.2015 files/2015-06-15-085514-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Marian_Dugel_15.06.2015.pdf
Obec Nededza, Marián Ďugel, Nededza
AS229/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta 22.6.2015 files/2015-06-22-105823-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Peter_Stofa_22.06.2015.pdf
Obec Nededza, Peter Štofa, Žilina
AS246/2015 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 24.06.2015 files/2015-07-02-130805-Dodatok_c.1_k_poistnej_zmluve_c._5720055116_24.06.2015.pdf
Obec Nededza, Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS247/2015 Kúpna zmluva 26.06.2015 files/2015-07-02-085257-Kupna_zmluva_Slovak_Telekom_26.06.2015.pdf
Obec Nededza,  Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS248/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26.06.2015 files/2015-07-02-090309-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb_Slovak_Telekom_26.06.2015.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS249/2015 Kúpna zmluva 2.7.2015 files/2015-07-03-080709-Kupna_zmluva_Tibor_Vajda_02.07.2015.pdf
Obec Nededza, Tibor Vajda, Žilina - Považský Chlmec
RA1-260/2015 Zmluva o pripojení 8.7.2015 files/2015-07-09-075110-zmluva_o_pripojeni_kastiel_SSE_Distribucia_08.07.2015.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
ZS-258-004/2015 Zmluva o poskytnutí grantu 8.7.2015 files/2015-07-31-103818-Zmluva_o_poskytnuti_grantu_NadaciaPontis_07.07.2015.pdf
Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava
AS261/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta 9.7.2015 files/2015-07-09-131512-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta__Lutisanova_Olga_09.07.2015.pdf
Obec Nededza, Oľga Lutišanová, Nededza
AS286/2015 Dodatok č. 2 ku poistnej zmluve 17.7.2015 files/2015-08-04-125825-Dodatok___._2_k_poistnej_zmluve_Generali_Pois__ov__a_17.07.2015.pdf
Obec Nededza, Generali poisťovňa, a.s., Bratislava
ZS60-005/2015 Kúpna zmluva

4.8.2015

 

files/2015-08-04-103147-Kupna_zmluva_Honzejkov___60_005ZS_04.08.2015.pdf
Obec Nededza, Margita Honzejková, Liberec, ČR
AS304/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18.8.2015 files/2015-08-18-132205-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_18.08.2015.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS307/2015 Zmluva o umeleckom výkone 20.8.2015 files/2015-08-24-095300-Zmluva_o_umeleckom_vykone___leha_20.08.2015.pdf
Obec Nededza, Vladimír Kubala VK Muzic, Žilina
AS316-002/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.8.2015 files/2015-09-04-075009-Zmluva_o_poskytovan___verejn__ch_sluzieb_1_Slovak_Telekom_27.08.2015.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS316-003/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.8.2015 files/2015-09-04-075037-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_2_Slovak_Telekom_27.08.2015.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
ZS311-010/2015 Zmluva o dielo 28.8.2015 files/2015-09-02-120006-Zmluva_o_dielo_Jozef_Adamec_Antik_28.08.2015.pdf
Obec Nededza, Jozef Adamec Antik, Kľače
ZS204-012/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 30.8.2015 files/2015-09-03-081952-Dodatok_c.1_k_Zmluve_o_dielo_Eldur_27_30.08.2015.pdf
Obec Nededza, Eldur 27, s.r.o., Nededza 
AS338/2015 Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie 14.9.2015 files/2015-09-16-090308-Dohoda_o_vykonani_hudobnej_produkcie_Kocis_14.09.2015z.pdf
Obec Nededza, Ladislav Kočiš, Strečno
AS360/2015 Dodatok č 04 k Zmluve o dodávke plynu 25.9.2015 files/2015-10-05-103422-Dodatok_c.04_k_Zmluve_o_dodavke_plynu_25.09.2015.pdf
Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava
AS373/2015 Poistná zmluva 5.10.2015 files/2015-10-13-084544-Poistna_zmluva_Komunalna_poistovna_Kia_sportage_05.10.2015.pdf
Obec Nededza, Komunálna poisťovňa, Bratislava
AS 379/2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 5.10.2015 files/2015-10-19-083533-Zmluva_o_buducej_zmluve_Naturpack_05.10.2015.pdf
Obec Nededza, NATRUPACK, a.s., Bratislava
AS387/2015 Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie 21.10.2015
Obec Nededza, Juraj Kvočka, Krasňany
RA1-231-005/2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny 22.10.2015 files/2015-11-09-094116-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_kastiel_22.10.2015.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
AS394/2015 Kúpna zmluva 27.10.2015 files/2015-11-03-105434-K__pna_zmluva_Stav_I._etapa_miestna_komunik__cia_27.10.2015.pdf
Obec Nededza, ostatní účastníci zmluvy
AS398/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta 1.11.2015 files/2015-11-02-103534-Zmluva_o_n__jme_hrobov__ho_miesta_-_Seligova_Olga_01.11.2015.pdf
Obec Nededza, Oľga Šeligová, Žilina
AS423/2015 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 25.11.2015 files/2015-11-27-082728-Dohoda_pomoc_v_hmotnej_nudzi_Urad_prace_25.11.2015.pdf
Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
AS432/2015 Zmluva o dielo 3.12.2015 files/2015-12-04-091528-Zmluva_o_dielo_VO_Scheberova_2_02.12.2015.pdf
Obec Nededza, Magdalena Scheberová, Nededza
AS433/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2015 files/2015-12-04-094619-Dodatok_k_zmluve_Orange433_03.12.2015.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS434/2015 Dodatok č. 1 k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2015 files/2015-12-04-094710-Dodatok___.12_k_dodatku_Orange434_03.12.2015.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS435/2015 Príloha č. 1 k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2015 files/2015-12-04-094758-Priloha_c1_k_dodatku_k_zmluve_Orange435_03.12.2015.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS438/2015 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 8.12.2015 files/2015-12-09-081737-Zmluva_o_poskytovan___pr__vych_slu__ieb_JUDr._Jozef_Sotol_____08.12.2015.pdf
Obec Nededza, JUDr. Jozef Sotolář
AS440/2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 9.12.2015 files/2015-12-10-151345-Dohoda_o_podmienkach_vykonavania_mensich_obecnych_slu__ieb_UPSVaR_Zilina_09.12.2015.pdf
Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
AS455/2015 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 17.12.2015 files/2015-12-21-104630-Zmluva_o_poskytovan___aud__torskych_slu__ieb_M__ria_Kamanov___17.12.2015.pdf
Obec Nededza, Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
AS452/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.12.2015 files/2015-12-22-091859-Zmluva_o_poskytnut___dot__cie_z_rozpo__tu_obce_Obecn_____portov___klub_18.12.2015.pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza