Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2014

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS0032014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

7.1.2014 files/2014-01-10-083408-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_c.9100128333.pdf
Obec Nededza,  Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS009/2014 Zmluva o postúpení investičných práv a povinností 9.1.2014 files/2014-01-09-112926-zmluva_o_postupeni_investicnych_prav_zilina_invest_09.01.2014.pdf
Obec Nededza, Žilina Invest, s.r.o., Žilina
AS012/2014 Zmluva o pripojení zariadenie odberateľa do distribučnej sústavy 10.1.2014 files/2014-01-10-113222-Zmluva_o_pripojeni_zariadenia_odberatela_do_distribucnej_sustavy_SSE_Distribucia.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
AS045/2014 Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov 24.1.2014 files/2014-01-27-120519-Zmluva_o_uprave_vzdajomnych_zavazkovych_vztahov_ardsystem_13.01.2014.pdf
Obec Nededza, ARDSYSTÉM, s.r.o., Žilina
AS61/2014 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 5.2.2014 files/2014-04-09-145150-Dodatok_c1_KZ_Lutise_kiaceeed_05.02.2014.pdf
Obec Nededza, Obec Lutiše
RA1-056-012/2014

Zmluva o dielo na vyhotovenie projektu 

10.2.2014 files/2014-02-24-090353-Zmluva_o_dielo_Atelier3A_projektova_dokumentacia_10.02.pdf
Obec Nededza, ATELIÉR 3A s.r.o., Žilina
RA1-318-015/2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete 19.3.2014 files/2014-03-19-135936-Zmluva_o_pripojeni_SPP_distribucia_03.03.2014.pdf
Obec Nededza, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
87-001/2014 Zmluva o dielo 4.3.2014 files/2014-03-04-123821-Zmluva_o_dielo_Scheberova_04.03.2014.pdf
Obec Nededza, Ing. Magdalena Scheberová, Žilina
AS98/2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov 17.3.2014 files/2014-03-17-125224-Zmluva__o_poskytovan___vybran__ch_s__borov___dajov_z_informa__n__ho_syst__mu_katastra_nehnutelnost__.pdf
Obec Nededza, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Bratislava
RA1-318-016/2013 Zmluva o dielo 6.3.2014 files/2014-03-06-101548-Zmluva_o_dielo__PRIM_kostol_06.03.2014.pdf
Obec Nededza, PRIM, spol. s r.o., Rajecké Teplice
AS97/2014 Kúpna zmluva 17.3.2014 files/2014-03-17-133020-Kupna_zmluva_Lulek_27.02.2014.pdf
 
AS119/2014 Rámcová kúpna zmluva 3.4.2014 files/2014-04-03-103919-Ramcova_kupna_zmluva_COOP_zv03.04.2014.pdf Obec Nededza, COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
AS124/2014 Zmluva o nájme plochy 7.4.2014 files/2014-04-07-105247-Zmluva_o_reklame__Dreamreality_12.03.2014.pdf
Obec Nededza, Dream reality, s.r.o., Žilina
AS133/2014 Zmluva o dielo 8.4.2014 files/2014-04-15-113901-ZoD_Nededza_archeol_viamagna_8.4.2014.pdf
Obec Nededza, VIA MAGNA s.r.o., Vrútky
AS139/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení 23.4.2014 files/2014-04-24-083709-Dodatok_c.1_k_zmluve_o_pripojeni_SPPDistribucia_kastiel.pdf
Obec Nededza, SPP -distribúcia, a.s,, Bratislava
RA1-318-017/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení 23.4.2014 files/2014-04-24-083911-Dodatok_c.1_k_zmluve_o_pripojeni_SPPDistribucia.pdf
Obec Nededza, SPP -distribúcia, a.s,, Bratislava
AS145/2014 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 30.4.2014 files/2014-05-14-115815-Dohoda_o_zabezp.praxe_pedagog.akad_30.04.2014.pdf
Obec Nededza, Pedagocická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Čadca
AS147/2014 Zmluva o umeleckom výkone 30.4.2014 files/2014-04-29-092320-FS_Rovnan_zmluva_o_umeleckom_vykone_Nededza_30.04.2014.pdf
Obec Nededza, Folklórny súbor Rovňan, Veľké Rovné
ZS135-011/2014 Zmluva o dielo 9.5.2014 files/2014-05-20-111744-Zmluva_o_dielo_ZB_strop_Vahostav_Prefa_09.05.2014.pdf
Obec Nededza, Váhostav -SK- Prefa, s.r.o., Horný Hričov
AS179/2014 Kúpna zmluva 2.6.2014 files/2014-06-05-105659-K__pna_zmluva_Fructop_02.06.2014.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
ZS166-004/2014 Zmluva o poskytnuní grantu 2.6.2014 files/2014-06-06-092953-Zmluva_o_poskytnut___grantuKia_rekonstrukciaMS_02.06.2014.pdf
Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava
ZS161-004/2014 Zmluva o poskytnuní grantu 2.6.2014 files/2014-06-06-093623-Zmluva_o_poskytnu___grantuKia_hody_02.06.2014.pdf
Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava
ZS141/2014 Poistná zmluva 4.6.2014 files/2014-06-20-095009-Poistna_zmluva_autobus__Komunalna_poistovna_04.06.2014.pdf
Obec Nededza, Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava
141-003/2014 Kúpna zmluva 5.6.2014 files/2014-06-05-133431-Kupna_zmluva_Baulogic_05.06.2014.pdf
Obec Nededza, BAULOGIC, s.r.o., Žilina
AS220/2014 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce Nededza 1.7.2014 files/2014-07-08-091013-Zmluva_o_v__po__i__ke_Obec_Nededza_O__Knededza_01.07.2014.pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza, Nededza
AS241-003/2014 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 22.7.2014 files/2014-08-11-075850-Dohoda_UPSVaR_hmotna_nudza_22.07.2014.pdf
Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Žilina
ZS166-015/2014 Zmluva o dielo 22.7.2014 files/2014-07-22-134219-Zmluva_o_dielo_Chabada_upravy_casti_ms_22.07.2014.pdf
Obec Nededza, Štefan Chabada, Nededza
ZS251-012/2014 Zmluva o dielo 15.8.2014 files/2014-08-18-104214-Zmluva_o_dielo_DeosZilina_stavebne_upravy_kastiel_15.08.2014.pdf
Obec Nededza, DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
ZS256-012/2014 Zmluva o dielo 22.8.2014 files/2014-08-22-111621-Zmluva_o_dielo_Beliancin_pripoja_MS_22.08.2014.pdf
Obec Nededza, Vladimír Beliančin, Nededza
AS271/2014 Zmluva o zabezpečení a vykonaí produktívnych prác v rámci praktického vyučovania 04.09.2014 files/2014-09-18-145157-Zmluva_o_zabezpeceni_a_vykonani_prodprac_SoSstav_04.09.2014.pdf
Obec Nededza, Stredná odborná škola stavebná, Žilina
AS269/2014 Zmluva o umeleckom výkone 04.9.2014 files/2014-09-10-132658-Zmluva_o_umeleckom_vykone_Dusan_Grun_04.09.2014.pdf
Obec Nededza, MAJA PRODUCTION spol. s.r.o., Bratislava
AS273/2014 Zmluva o umeleckom výkone 12.9.2014 files/2014-09-18-111940-Zmluva_o_umeleckom_vykone_PlostinPunk_12.09.2014.pdf
Obec Nededza, Jozef Fašánok, Liptovský Mikuláš
AS274/2014 Zmluva o umeleckom výkone 12.09.2014 files/2014-09-18-140453-DRISLAK_zmluva_o_umeleckom_vykone_10.09.2014.pdf
Obec Nededza, DRIŠĽAK, s.r.o., Vechec
AS288/2014 Dodatok č. 2 - Spoločný stavebný úrad 30.04.2014 files/2014-10-06-110832-Dodatok_c2_k_zmluve_SpolocnyStavebnyUrad_30.04.2014.pdf
Obec Nededza, ostatné obce
AS289/2014 Dodatok č. 3 - Spoločný sociálny úrad 30.04.2014 files/2014-10-06-110900-Dodatok_c.3_zmluva_SpolocnySocialnyUrad_30.04.2014.pdf
Obec Nededza, ostatné obce
ZS166-020/2014 Zmluva o dielo 20.8.2014 files/2014-11-14-095315-Zmluva_o_dielo_Baumont_20.08.2014.pdf
BAUMONT s.r.o., Žilina
ZS296-003/2014 Zmluva o dielo 13.10.2014 files/2014-10-30-085730-Zmluva_o_dielo_DeosZilina_oplotenieparcely_39_1_13.10.2014.pdf
Obec Nededza, DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
AS319/2014 Zmluva o poskytnutí služieb 27.10.2014 files/2014-10-31-102225-Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_Agentura_Europa_27.10.2014.pdf
Obec Nededza, Agentúra Európa, s.r.o., Žilina
ZS321-014/2014 Zmluva o dielo 07.11.2014 files/2014-11-07-110734-Zmluva_o_dielo_ELDUR27_stavebne_upravy_dom_smutku_07.11.2014.pdf Obec Nededza, ELDUR 27, s.r.o., Nededza
AS342/2014 Kúpna zmluva 24.11.2014 files/2014-11-24-135201-Kupna_zmluva_Matuska_autobus_Karosa_24.11.2014_fv.pdf Obec Nededza, Marek Matúška, Brezovica
AS358/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny 3.12.2014 files/2015-08-21-093557-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_VO_SSE_Distribucia_03.12.2014.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS360/2014 Dohoda 3.12.2014 files/2015-01-29-111502-Dohoda_urad_prace_03.12.2014.pdf
Obec Nededza, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Žilina
AS366/2014 Darovacia zmluva 18.12.2014 files/2015-01-19-075017-Darovacia_zmluva_Mobis_18.12.2014.pdf
Obec Nededza, Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany
AS61/2015 Zmluva o dodávke plynu 22.12.2014 files/2015-02-06-114713-Zmluva_o_dodavke_plynu_kostol_22.12.2014.pdf
Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
AS375/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie 29.12.2014 files/2015-05-21-135028-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_OSK_29.12.2014.pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza, Nededza