Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2013

 

Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS011/2013 Zmluva rozšírenie vodovodu a kanalizácie, predĺženie inžinierskych sietí ulica Záhradná 08.1.2013 files/2013-01-09-110933-ZOBZ_SEVAK_ulica_Zahradna_PDF.pdf
Obec Nededza, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina
AS63/2013 Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu sociálneho 31.1.2013 files/2013-02-05-090823-Dodatok_c.2_k_zmluve_SOU_PDF.pdf Obec Nededza, ostatné zmluvné obce
AS64/2013 Príloha č. 3 zo dňa 31.01.2013 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 31.1.2013 files/2013-02-01-123740-VL-ROZPO__ET_OBC___-_rok_2013___doplnenie_zmluyv_PDF.pdf
Obec Nededza, ostatné zmluvné obce
AS70/2013 Zmluva o zriadení vecného bremena 4.2.2013 files/2013-02-04-134003-ZoVB_APKO_Nededza_PDFko.pdf Obec Nededza, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
AS73/2013 Zmluva č. 47/2013 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačnébo systému geodézie, kartografie a katastra 5.2.2013 predmetnú zmluvu zverejnila Správa katastra Žilina Obec Nededza, Správa katastra Žilina
AS615-012/2012 Zmluva o dielo - stavebné úpravy kuchynky v priestoroch KD 25.2.2013 files/2013-03-11-081957-Zmluva_o_dielo_Chabada.pdf Obec Nededza, Štefan Chabada Nededza
AS107/2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 6.3.2013 files/2013-03-21-134317-Zmluva_o_el.zasielani_faktur_MADE.PDF Obec Nededza, MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
AS110/2013 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 8.3.2013 files/2013-04-04-095430-Dohoda_o_zabezpeceni_praxe_Sklenarova.pdf
Obec Nededza, PaSA sv. Márie Goretti, Čadca
615-033/2013 Zmluva o dielo - stavebné úrpavy kuchynky - zdravotechnika 11.3.2013 files/2013-04-25-133447-Zmluva_o_dielo_zdravotechnika_Chabada.pdf
Obec Nededza, Štefan Chabada, Nededza
AS126/2013 Zmluva o dielo_bezpečnostný projekt 25.3.2013 files/2013-04-04-100345-Zmluva_o_dielo_-_ochrana_osobnych_udajov_SOMI.pdf
Obec Nededza,SOMI Applications, s.r.o., Banská Bystrica
AS112-011/2013 Zmluva o dielo_rekonštrukcia skladu OHZ_dokončovacie práce 26.3.2013 files/2013-04-12-082701-Zmluva_o_dielo_DEOSSK_rekonstrukcia_skladu_OHZ_dokoncovacie_prace.pdf
Obec Nededza, DEOS - SK, spol. s r.o., Žilina
AS153/2013 Rámcová zmluva 12.4.2013 files/2013-05-07-141900-Bidvest_R__mcov___zmluva_12.04.pdf
Obec Nededza, BIdvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
AS165/2013 Zmluva o výpožičke 16.4.2013 zverejnené na: http://www.mikroregion-td.sk/ Obec Nededza, Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Belá
167-009 Zmluva o dielo 18.4.2012 files/2013-04-18-092455-Zmluva_o_dielo_anitkor_18.04.pdf
Obc Nededza, Peter Huliak SADZA, Žilina
RA1-150-011/2013 Zmluva o dielo 22.4.2013 files/2013-04-22-103155-Zmluva_o_dielo_Kruzel_projekt_pre_SP_22.04.pdf
Obec Nededza, ATELIÉR KRUŽEL, Žilina
RA1-151-011/2013 Zmluva o dielo 23.4.2013 files/2013-04-29-105829-Zmluva_o_dielo_inziniering_SdD_23.04.2013.pdf
Obec Nededza, SdD, s.r.o., Žilina
UA2-176-011/2013 Zmluva o dielo 24.4.2013 files/2013-04-24-095847-Zmluva_o_dielo_oplotenie_24.04.pdf
Obec Nededza, Pavol Remek, Nededza
AS200/2013 Zmluva o umeleckom výkone 13.5.2013 files/2013-05-13-101636-Terchovcek_zmluva_o_umeleckom_vykone.pdf
Obec Nededza, Miloš Bobáň, Terchová
AS207/2013 Dohoda o nahradení doterajšeiho záväzku novým záväzkom 16.5.2013 files/2013-05-20-120735-2013065_ORGANIKA_nov__cia_M___Nededza.pdf
Obec Nededza, Cool Milk s.r.o., Piešťany
AS233/2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb 5.6.2013 files/2013-06-06-104712-Dodatok___._2_k_Zmluve_o_poskytovan___slu__ieb.pdf
Mikroregión Terchovská dolina, TaT, a.s., Žilina
234-011/2013 Kúpna zmluva - parkety v sále KD 12.6.2013 files/2013-06-18-081100-Zmluva_material_12.06.pdf
Obec Nededza, EKO INTERIÉR, s.r.o, Lietavská Lúčka
235-011/2013 Zmluva o montáži - parkety v sále KD 12.6.2013 files/2013-06-18-081932-Zmluva_Montaz_12.06.pdf
Obec Nededza, Prvá montážna, s.r.o., Lietavská Lúčka
244-011/2013 Zmluva o dielo - oprava klubu obce 17.6.2013 files/2013-07-02-080223-Zmluva_o_dielo_DEOSSKoprava_klubu_obce.pdf Obec Nededza, DOES - SK, spol. s r.o., Žilina
AS253/2013 (T12) Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

20.6.2013

files/2013-06-20-095126-Zmluva_o_bud_KZ_obecNededza_trafostanica.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
TU-249-013/2013 (AS) Zmluva o dielo - pešie chodníky a osvetlenie cintorín 26.6.2013 files/2013-06-27-111825-Zmluva_o_dielo_Eldur27_cintorin_Nededza_26.06.pdf
Obec Nededza, ELDUR 27, s.r.o., Nededza
AS263/2013 Kúpna zmluva - školské ovocie 27.6.2013 files/2013-07-03-100524-Kupna_zmluva_SO_Fructop_sr_2013_2014.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
AS265/2013 Zmluva o poskytnutí grantu  28.6.2013 files/2013-07-01-092720-Zmluva_o_poskytnuti_grantu-klub_obce.pdf
Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava 2
AS270/2013 Darovacia zmluva 1.7.2013 files/2013-07-02-114406-Darovacia_zmluva_MOBIS_01.07.2013.pdf
Obec Nededza, Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany
AS276/2013 Zmluva v zmysle autorského zákona 4.7.2013 files/2013-07-08-085312-Slovgram_Zmluva_v_zmysle_autorskeho_zakona.pdf
Obec Nededza, SLOVGRAM, Bratislava
TU251-015/2013 Zmluva o dielo - revitalizácia Morového kríža 29.6.2013 files/2013-07-23-143324-Zmluva_o_dielo_Eldur27_Morov___kr_____29.06.2013.pdf
Obec Nededza, ELDUR 27, s.r.o., Nededza
TU250-014/2013 Zmluva o dielo - miestna komunikácia Závoz 29.6.2013 files/2013-07-23-143407-Zmluva_o_dielo_Eldur27_Zavoz_29.06.2013.pdf
Obec Nededza, ELDUR 27, s.r.o., Nededza
AS290/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny - kostol 12.7.2013 files/2013-08-13-104419-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_kostol.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS291/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny - verejné osvetlenie 12.7.2013 http://files/2013-08-13-104455-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_VO.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS292/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny - OBU 12.7.2013 files/2013-08-13-104521-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_obu.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS293/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny - MŠ 12.7.2013 files/2013-08-13-104557-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_MS.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS294/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny - OŠK 12.7.2013 files/2013-08-13-104621-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_OSK.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS295/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny - ul. Potočná 12.7.2013 files/2013-08-13-104804-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_Potocna.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS296/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny - kaštieľ 12.7.2013 files/2013-08-13-104910-Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_SSE_kastiel.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
AS319/2013 Zmluva o nájme hrobového miesta 29.7.2013 files/2013-08-13-092007-Zmluva_o_n__jme_hroboveho_miesta__janekova_zverejnenie.pdf
Obec Nededza, Ján Janek, Nededza
RA1-318/2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete 30.7.2013 files/2013-08-13-101338-Zmluva_o_pripojeni_do_distribucnej_siete_SPP_distribucia_30.07.2013.pdf
Obec Nededza, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
AS320/2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 31.7.2013 files/2013-08-13-095046-Zmluva_o_poskytvani_verejnych_sluzieb_Telefonica_Slovakia_31.07.2013.pdf
Obec Nededza, Telefonica Slovakia, s.r.o., Bratislava
AS335/2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20.08.2013 files/2013-08-21-085912-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_mt_telekom_20.08.2013.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
T12-133-004 Zmluva o budúcej zmluve 21.08.2013 files/2013-08-21-115554-Zmluva_o_buducej_zmluve_VB_IBV_Stav_SSE_Distribucia_21.08.pdf
Obec Nededza, SSE- Distribúcia, a.s., Žilina
AS373/2013 Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie 2.9.2013 files/2013-09-23-091547-Dohoda_o_vykonani_hudobnej_produkcie_Jati_Hody_2013_12.09.2013.pdf
Obec Nededza, Zdenek Játi, Budínska Lehota
AS378/2013 Zmluva io umeleckom výkone 13.9.2013 files/2013-09-23-091949-Jadranka_zmluva_o_umeleckom_vykone.pdf
Obec Nededza, Jadranka Handlovská, Bratislava
AS379/2013 Zmluva o reklamnom plnení 12.9.2013 files/2013-09-23-100904-Zmluva_o_reklamnom_plneni_Nededza_Hody_2013_final.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom
AS380/2013 Zmluva o umeleckom výkone 13.9.2013 files/2013-09-23-090644-Stavbar_zmluva_o_umeleckom_vykone_Nededza.pdf
Obec Nededza, Žilinská univerzita, Žilina
AS384/2013 Kúpna zmluva 24.9.2013 files/2013-09-24-123738-Kupna_zmluva_Urbar_Nededza_Morovy_kriz_24.09.pdf
Obec Nededza, Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo, Nededza
TU-67-013/2013 Nájomná zmluva 24.9.2013 files/2013-09-26-082927-N__jomna_zmluva_TOP_REZIVO_24.09.pdf
Obec Nededza, TOP - REZIVO,s.r.o., Teplička nad Váhom
AS387/2013 Kúpna zmluva 26.9.2013 files/2013-10-09-103736-Kupna_zmluva_Kia_Sportage_26.09.2013.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom
AS430/2013 Rámcová kúpna zmluva 1.10.2013 files/2013-12-03-133916-Ramcova_kupna_zmluva_AGFOODS.pdf
Obec Nededza, AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
ZS383-016/2013 Zmluva o dielo 2.10.2013 files/2013-10-02-115642-Zmluva_o_dielo_mantinely_na_multif.ihrisku_VAAT_02.10.2013.pdf
Obec Nededza, VAAT, spol. s.r.o., Žilina
AS393/2013 Poistná zmluva 2.10.2013 files/2014-01-09-151154-Poistna_zmluva_AS393_2013_Kooperativa_pois__ovna.pdf
Obec Nededza, Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava
AS397/2013 Kúpna zmluva 7.10.2013 files/2013-10-09-093607-Kupna_zmluva_Kia_ceed_07.10.2013.pdf
Obec Nededza, Obec Lutiše
AS418/2013 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania 14.10.2013 files/2013-12-03-141834-Dohoda_o_zabezpeceni_praktickeho_vyucovania_22.10.2013.pdf
Obec Nededza, Obchodná akadémia, Žilina
RA1399-013/2013 Mandátna zmluva 21.10.2013 files/2013-10-22-104841-Mandatna_zmluva_VO_DGB_Nededza_21.10.pdf Obec Nededza, DGB consult, s.r.o., Žilina
TU230-016/2013 Zmluva o vzájomnej spolupráci 22.10.2013 files/2013-10-22-104927-Zmluva_o_spol_Ned._Sagabuild_22.10.2013.pdf
Obec Nededza, Sagabuild, s.r.o., Dolný Kubín
TU-67-017/2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.10.2013 files/2013-10-23-135235-Zmluva_o_buducej_zmluve_VB_na_LV1__Top_Rezivo_2013doc.pdf
Obec Nededza, TOP REZIVO, s.r.o., Teplička nad Váhom
ZS404-013/2013 Zmluva o dielo 23.10.2013 files/2013-10-24-120635-Zmluva_o_dielo_kamerovy_system_23.10.2013.pdf Obec Nededza, BVM-alarmsystém, s.r.o., Lietavská Lúčka
AS426/2013 Rámcová kúpna zmluva 28.10.2013 files/2013-12-03-141059-Ramcova_zmluva_MK_FOOD_28.10.2013.pdf Obec Nededza, MK FOOD, s.r.o., Dolná Tižina
AS428/2013 Zmluva o spolupráci 31.10.2013 files/2014-01-08-101249-Zmluva_o_spolupraci_Ekoil_15.10.2013.pdf
Obec Nededza, EkoOil - Slovakia s.r.o., Turčianske Teplice
ZS440-013/2013 Zmluva o zabezpečení a vykonaní produktívnycvh prác 4.11.2013 files/2013-12-16-132526-Zmluva_o_zabezpeceni_a_vykonani_produktivnych_prac_Stredna_odborna_skola_stavebna_04.11.2013.pdf
Obec Nededza, Stredná odborná škola stavebná, Žilina
AS434/2013 Rámcová kúpna zmluva 5.11.2013 files/2013-12-03-134455-Ramcova_kupna_zmluva_KAJA_5.11.2013.pdf Obec Nededza, KAaJA Rosina
AS436/2013 Zmluva o poskytnutí služieb 7.11.2013 files/2013-12-03-132825-Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_agenturaeuropa_28.10.2013.pdf
Obec Nededza, Agentúra Európa, s.r.o., Žilina
AS438/2013 Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu 8.11.2013 files/2014-01-09-150557-Dodatok___._03_k_zmluve_o_dod__vke_plynu.pdf
Obec Nededza, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
440-011/2013 Zmluva o dielo 22.11.2013 files/2014-01-08-111348-ZoD_-_Obec_Nededza_-_sprevnena_plocha_s_odvodnen__m.pdf
Obec Nededza, Váhostav - SK - PREFA, s.r.o., Horný Hričov
AS450/2013 Kúpna zmluva 25.11.2013 files/2013-11-26-142209-kupna_zmluva_janosik_jan_ms_25.11.2013.pdf
Obec Nededza, Jánošík Ján, Varín
TU-230-041/2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete 26.11.2013 files/2014-01-09-143915-Zmluva_o_pripojen___do_distribucnej_siete_SPP_distribucia.pdf
Obec Nededza, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
AS452/2013 Nájomná zmluva 28.11.2013 files/2014-01-13-112639-MAS_N__jomn___zmluva_Nededza_28.11.2013.pdf
Obec Nededza, MAS Terchovská dolina, Varín
AS467/2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9.12.2013 files/2014-01-09-145639-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejn__ch_slu__ieb_Orange_Slovensko.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS476/2013 Darovacia zmluva 18.12.2013 files/2014-01-08-090324-Darovacia_zmluva_Mobis_18.12.2013.pdf
Obec Nededza, MobisSlovakia s.r.o., Gbeľany
AS480/2013 Zmluva o bežnom účte 27.12.2013 files/2014-01-09-141529-Zmluva_o_beznom_ucte_Prima_banka_Slovensko.pdf
Obec Nededza, Prima banka Slovensko, a.s., Žilina