Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2012

Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
9900736048 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9.1.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Obec Nededza, Slovak Telekom, Bratislava
1/2012 Zmluva o nájme hrobového miesta 9.1.2012 Zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Nededza, fyzická osoba
AS 18/2012 Zmluva na externý projektový manažment 11.1.2012 Zmluva na externý projektový manažment
Obec Nededza, KALLA Žilina, s.r.o.
AS 4/2012 Zmluva č.4 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra 16.1.2012 Zmluva o poskytovaní súborov
Obec Nededza, Katastrálny úrad v Žiline
AS 70/2012 Zmluva o zriadení vecného bremena 20.1.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena
Obec Nededza, ILGA s.r.o.
AS 70/2012 Príloha č.1 zmluvy o zriadení vecného bremena 20.1.2012 Príloha č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
Obec Nededza, ILGA s.r.o.
AS 70/2012 Príloha č.2 zmluvy o zriadení vecného bremena 20.1.2012 Príloha č.2 k zmluve o zriadení vecného bremena
Obec Nededza, ILGA s.r.o.
2/2012 Zmluva o nájme hrobového miesta 25.1.2012 Zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Nededza, fyzická osoba
AS 85/2012 Kúpna zmluva 25.1.2012 Kúpna zmluva
Obec NObec Nededza, fyzická osoba
3/2012 Zmluva o nájme hrobového miesta 26.1.2012 Zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Nededza, fyzická osoba
AS 102/2012 Dodatok č.1 ku zmluve o nájme reklamných plôch 30.1.2012 Dodatok č.1 ku zmluve o nájme reklamných plôch.pdf
Obec Nededza, KALLA Žilina, s.r.o.
AS 14/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK 8.2.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza

 

AS151A/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 13.2.2012 Dodatok č. 1 ku zriadeniu_SOU_zo_dna_13.01.pdf
Obec Nededza, SOU Varín
AS 150/2012 Príloha č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 10.2.2012 files/2012-03-15-133445-Pr__loa___._2_zo_dna_02.02.2012_ku_zmluve_o_zriaden___SOUzo13.01.2011.pdf
Obec Nededza, ostatné zmluvné obce
AS 151B/2012 Príloha č. 2 k zmluve o zriadení spoločného sociálneho obecného úradu zo dňa 13.01.2011 2.2.2012 files/2012-02-21-111025-Pr__loha__.2_-_2012_k_zmluve_o_zriadeni_spolocneho_socialneho_obecneho_uradu.pdf
Obec Nededza, ostatné zmluvné obce
AS165/2012 Dodatok č.2 zo dňa 07.02.2012 k zmluve o zriadení spoločných obecných úradov, vedenie účtovníctva   files/2012-03-15-144135-Dodatok_c2_zo_dna_07.02.2012_k_zmluve_o_SOU_UCTOVNICTVO.pdf
Obec Nededza, ostatné zmluvné obce
AS 170/2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 20.2.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
Obec Nededza, RVC Senica s.r.o.
AS289/2012 Zmluva o dielo, bedrôtový rozhlas 11.4.2012 files/2012-04-11-143825-MB_SONIC_Zmluva_o_dielo_PDF.pdf
Obec Nededza, MaB SONIC Michaela Křenková, Nový Jičín
AS304/2012 Zmluva o poskytovaní služieb 18.4.2012 files/2012-04-24-094235-Profipolno_Zmluva_o_poradenstvo_MF_18.04.2012_PDF.pdf
Obec Nededza, Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky
AS313/2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 23.4.2012 files/2012-04-24-091340-Zmluva_Mi__utka_zber___atstva_PDF.pdf
Obec Nededza, Mišutka Zdeno Hvozdnica
AS348/2012 Zmluva o dodávke vody 18.5.2012 files/2013-08-21-141842-Zmluva_o_dodavke_vody_SEVAK_18.5.2012.pdf
Obec Nededza, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
AS349/2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2012/001 18.5.2012 files/2012-05-30-145436-MB_SONIC_Dodatok___.1_k_zmluve_o_dielo_Nededza-1PDF.pdf
Obec Nededza, MaB SONIC Michaela Křenková, Nový Jičín
UA2-317-005/2013 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 22.5.2013 files/2013-08-21-140315-Zmluva_o_dodavke_a_distribucii_elektriny_potocna_129.pdf
Obec Nededza, Stredoslovenská energetika, s.s., Žilina
AS361/2012 Dodatok č.3 ku Zmluve o dielo č.1/2008 31.5.2012 files/2012-05-31-081735-Dodatok___._3_Frniak_31.05.2012_PDF.pdf
Obec Nededza, Mgr. Marián Frniak, Nededza
AS362/2012 Zmluva o spolupráci 31.5.2012 files/2012-06-04-112203-Contract_Nededza_Children_Day_2012-2_PDFko.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakia s.r.o.
AS379/2012 Kúpna zmluva, školské ovocie 8.6.2012 files/2012-06-12-143916-K__pna_zmluva___O_Fructop___r_2012_2013_PDFko.pdf
Obec Nededza, FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
AS388/2012 Zmluva o dielo, rekonštrukcia miestnych lávok pre peších 13.6.2012 files/2012-06-13-142748-ZoD_SPORTFINAL_-Nededza-1_PDFko.pdf
Obec Nededza, ŠPORTFINAL s.r.o., Bratislava
AS396/2012 Zmluva o dielo č. 01-06-2012 19.6.2012 files/2012-06-19-094952-ZoD_OU_Nededza_Z__hradn__-4_PDFko.pdf
Obec Nededza, SdD,s.r.o., Žilina
AS400/2012 Kúpna zmluva č.046/2012 20.06.2012 files/2012-06-21-103930-V2_Kupna_zmluva_Cool_Milk_20.06.2012.PDF
Obec Nededza, Cool Milk s.r.o.
4/2012 Zmluva o nájme hrobového miesta 27.07.2012 files/2012-07-30-110621-Zmluva_o_n__jme_hrobov__ho_miesta_Vajdov___Iveta_PDFko.pdf
Obec Nededza, fyzická osoba
AS475/2012 Zmluva o poskytnutí grantu 08.08.2012 files/2012-08-08-131019-zmluva_KiaPO2012_02_1343629371.pdf
Obec Nededza, Nadácia Pontis, Bratislava 2
AS477/2012 Zmluva o dielo 08.08.2012 files/2012-08-15-102944-Zmluva_o_dielo_ELDUR_rekonstrukcia_WC_a_satne.pdf
Obec Nededza, ELDUR 27, s.r.o., Nededza
AS484/2012 Zmluva o reklamnom plnení 16.8.2012 files/2012-08-16-152205-Zmluva_o_reklamnom_plneni_Nededza_Hody_2012-1_PDFko.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom
AS487/2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo Z120631023 20.8.2012 files/2013-02-12-102811-Dodatok___portfinal-Nededza.pdf
Obec Nededza, ŠPORTFINAL s.r.o., Bratislava
AS506/2012 Dohoda na zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline 12.9.2012 files/2012-09-24-091137-ZIP_Ob__ivanov__.zip
Obec Nededza, Obchodná akadémia sv Tomáša Akvinského v Žiline
AS507/2012 Dohoda na zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline 12.9.2012 files/2012-09-24-091222-ZIP_Tich__.zip
Obec Nededza, Obchodná akadémia sv Tomáša Akvinského v Žiline
AS551/2012 Zmluva o postúpení práv a povinností 01.10.2012 files/2012-10-18-090134-2Organika_zmluva_o_post__pen__-46_2012_PDFko.pdf
Obec Nededza, Cool Milk s.r.o., Organika s.r.o.
AS546/2012 Kúpna zmluva 10.10.2012 files/2012-10-15-095200-Zmluva_-___kolyNededza01092012_PDF.pdf
Obec Nededza, Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
UA2-528-011/2012 Zmluva o dielo 10.10.2012 files/2012-11-09-133347-Zmluva_o_dielo_DEOSSK_rekonstrukcia_skladu_OHZPDF.pdf
Obec Nededza, DEOS SK spol. s r.o.,Žilina
AS553/2012 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania 19.10.2012 files/2012-11-06-085749-Dohoda_o_praxi___ur____kov___PDF.pdf
Obec Nededza, Obchodná akadémia, Žilina
AS562/2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 26.9.2012 files/2012-10-24-143020-Zmluva_o_budcej_zmluve_o_zriaden_i_VB_SSE_25.10._PDF.pdf
Obec Nededza,  SSE - Distribúcia, a.s.
AS568/2012 Darovacia zmluva 30.10.2012 files/2012-11-05-113137-MOBIS_Darovacia_zmluva_30.10.2012_PDF.pdf
Obec Nededza, Mobis Slovakia s.r.o.
RA1-549-011/2012 Zmluva o dielo na vyhotovenie projektu pre územné rozhodnutie 07.11.2012 news://files/2013-03-13-092523-Zmluva_o_dielo_projekt_uzemne_rozhodnutie_Kru__el.pdf Obec Nededza, ATELIER, Ing. arch. Kružel
AS596/2012 Zmluva o reklamnom plnení - Mikuláš 2012 22.11.2012 files/2012-11-22-142651-Zmluva_o_reklamnom_plneni_Nededza_Mikulas_2012_PDF.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakias.r.o.
AS599/2012 Licenčná zmluva 26.11.2012 files/2012-11-26-092603-URBIS_zmluva_9502012_Oc___Nededza.pdf
Obec Nededza, MADE spol. s.r.o.
AS605/2012 Poistná zmluva 29.11.2012 files/2012-12-18-092319-Poistna_zmluva__5720054985.pdf
Obec Nededza, Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
AS616/2012 Poistná zmluva 12.12.2012 files/2012-12-18-092416-Poistna_zmluva_5720055116.pdf
Obec Nededza, Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
AS619/2012 Zmluva o zabezpeceni zberu papiera 13.12.2012 files/2012-12-13-152700-Zmluva_o_zabezpeceni_zberu_papiera_SAGI_PDF.pdf
Obec Nededza, SAGI, s.r.o.
AS629/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 17.12.2012 files/2012-12-17-085335-Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_Obec_OSK.pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza