Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

 1. Zapisnica 6_2018
  Zapisnica 6_2018
 2. Uznesenia 6_2018
  Uznesenia 6_2018
 3. Zapisnica 5_2018
  Zapisnica 5_2018
 4. Uznesenia 5_2018
  Uznesenia 5_2018
 5. Zapisnica 4_2018
  Zapisnica 4_2018
 6. Uznesenia 4_2018
  Uznesenia 4_2018
 7. Zapisnica 3_2018
  Zapisnica 3_2018
 8. Uznesenia 3_2018
  Uznesenia 3_2018
 9. Zapisnica 2_2018
  Zapisnica 2_2018
 10. Zapisnica 1_2018
  Zapisnica 1_2018
 11. Uznesenia 2_2018
  Uznesenia 2_2018
 12. Uznesenia 1_2018
  Uznesenia 1_2018
 13. Zápisnica 7_2017
  Zápisnica 7_2017
 14. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017
 15. Zápisnica 6_2017
  Zápisnica 6_2017
 16. Uznesenia 6_2017
  Uznesenia 6_2017
 17. Zápisnica 5_2017
  Zápisnica 5_2017
 18. Uznesenia 5_2017
  Uznesenia 5_2017
 19. Zápisnica 4_2017
  Zápisnica 4_2017
 20. Uznesenia 4_2017
  Uznesenia 4_2017
 21. Uznesenia 3_2017
  Uznesenia 3_2017
 22. Zápisnica 3_2017
  Zápisnica 3_2017
 23. Zápisnica 1_2017
  Zápisnica 1_2017
 24. Uznesenia 1_2017
  Uznesenia 1_2017
 25. Zápisnica 7_2016
  Zápisnica 7_2016
 26. Uznesenia 7_2016
  Uznesenia 7_2016
 27. Zápisnica 6_2016
  Zápisnica 6_2016
 28. Uznesenia 6_2016
  Uznesenia 6_2016
 29. Zápisnica 5_2016
  Zápisnica 5_2016
 30. Uznesenia 5_2016
  Uznesenia 5_2016
 31. Zápisnica 3_2016
  Zápisnica 3_2016
 32. Uznesenia 3_2016
  Uznesenia 3_2016
 33. Zápisnica 2_2016
  Zápisnica 2_2016
 34. Uznesenia 2_2016
  Uznesenia 2_2016
 35. Zápisnica 1_2016
  Zápisnica 1_2016
 36. Uznesenia_1_2016
  Uznesenia_1_2016
 37. Zápisnica 9_2015
  Zápisnica 9_2015
 38. Uznesenia 9_2015
  Uznesenia 9_2015
 39. Zápisnica 8_2015
  Zápisnica 8_2015
 40. Uznesenia 8_2015
  Uznesenia 8_2015
 41. Zápisnica 7_2015
  Zápisnica 7_2015
 42. Uznesenia 7_2015
  Uznesenia 7_2015
 43. Zápisnica 6_2015
  Zápisnica 6_2015
 44. Uznesenia 6_2015
  Uznesenia 6_2015
 45. Zápisnica 5_2015
  Zápisnica 5_2015
 46. Uznesenia 5/2015
  Uznesenia 5/2015
 47. Zápisnica 4_2015
  Zápisnica 4_2015
 48. Uznesenia 4_2015
  Uznesenia 4_2015
 49. Zápisnica 3_2015
  Zápisnica 3_2015
 50. Uznesenia 3_2015
  Uznesenia 3_2015
 51. Zápisnica 2_2015
  Zápisnica 2_2015
 52. Uznesenia 2_2015
  Uznesenia 2_2015
 53. Zápisnica 1_2015
  Zápisnica 1_2015
 54. Uznesenia 1_2015
  Uznesenia 1_2015
 55. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 56. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 57. Zápisnica 8_2014
  Zápisnica 8_2014
 58. Uznesenia 8_2014
  Uznesenia 8_2014
 59. Zápisnica 7_2014
  Zápisnica 7_2014
 60. Uznesenia 7_2014
  Uznesenia 7_2014
 61. Zápisnica 6_2014
  Zápisnica 6_2014
 62. Uznesenia 6 _2014
  Uznesenia 6 _2014
 63. Zápisnica 5_2014
  Zápisnica 5_2014
 64. Uznesenia 5_2014
  Uznesenia 5_2014
 65. Zápisnica 4_2014
  Zápisnica 4_2014
 66. Uznesenia 4_2014
  Uznesenia 4_2014
 67. Zápisnica 3_2014
  Zápisnica 3_2014
 68. Uznesenia 3_2014
  Uznesenia 3_2014
 69. Zápisnica 2_2014
  Zápisnica 2_2014
 70. Uznesenia 2 _2014
  Uznesenia 2 _2014
 71. Zápisnica 1_2014
  Zápisnica 1_2014
 72. Uznesenia 1_2014
  Uznesenia 1_2014
 73. Zápisnica 10_2013
  Zápisnica 10_2013
 74. Uznesenia 10_2013
  Uznesenia 10_2013
 75. Zápisnica 9_2013
  Zápisnica 9_2013
 76. Uznesenia 9_2013
  Uznesenia 9_2013
 77. Zápsinica 8 _2013
  Zápsinica 8 _2013
 78. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 79. Zápisnica 7 _2013
  Zápisnica 7 _2013
 80. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 81. Zápisnica 6_2013
  Zápisnica 6_2013
 82. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 83. Zápisnica 5_2013
  Zápisnica 5_2013
 84. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 85. Zápisnica 4_2013
  Zápisnica 4_2013
 86. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 87. Zápisnica 3_2013
  Zápisnica 3_2013
 88. Uznesenia 3_2013
  Uznesenia 3_2013
 89. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017

Fotogaléria: