Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

 1. Zapisnica 1_2018
  Zapisnica 1_2018
 2. Uznesenia 2_2018
  Uznesenia 2_2018
 3. Uznesenia 1_2018
  Uznesenia 1_2018
 4. Zápisnica 7_2017
  Zápisnica 7_2017
 5. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017
 6. Zápisnica 6_2017
  Zápisnica 6_2017
 7. Uznesenia 6_2017
  Uznesenia 6_2017
 8. Zápisnica 5_2017
  Zápisnica 5_2017
 9. Uznesenia 5_2017
  Uznesenia 5_2017
 10. Zápisnica 4_2017
  Zápisnica 4_2017
 11. Uznesenia 4_2017
  Uznesenia 4_2017
 12. Uznesenia 3_2017
  Uznesenia 3_2017
 13. Zápisnica 3_2017
  Zápisnica 3_2017
 14. Zápisnica 1_2017
  Zápisnica 1_2017
 15. Uznesenia 1_2017
  Uznesenia 1_2017
 16. Zápisnica 7_2016
  Zápisnica 7_2016
 17. Uznesenia 7_2016
  Uznesenia 7_2016
 18. Zápisnica 6_2016
  Zápisnica 6_2016
 19. Uznesenia 6_2016
  Uznesenia 6_2016
 20. Zápisnica 5_2016
  Zápisnica 5_2016
 21. Uznesenia 5_2016
  Uznesenia 5_2016
 22. Zápisnica 3_2016
  Zápisnica 3_2016
 23. Uznesenia 3_2016
  Uznesenia 3_2016
 24. Zápisnica 2_2016
  Zápisnica 2_2016
 25. Uznesenia 2_2016
  Uznesenia 2_2016
 26. Zápisnica 1_2016
  Zápisnica 1_2016
 27. Uznesenia_1_2016
  Uznesenia_1_2016
 28. Zápisnica 9_2015
  Zápisnica 9_2015
 29. Uznesenia 9_2015
  Uznesenia 9_2015
 30. Zápisnica 8_2015
  Zápisnica 8_2015
 31. Uznesenia 8_2015
  Uznesenia 8_2015
 32. Zápisnica 7_2015
  Zápisnica 7_2015
 33. Uznesenia 7_2015
  Uznesenia 7_2015
 34. Zápisnica 6_2015
  Zápisnica 6_2015
 35. Uznesenia 6_2015
  Uznesenia 6_2015
 36. Zápisnica 5_2015
  Zápisnica 5_2015
 37. Uznesenia 5/2015
  Uznesenia 5/2015
 38. Zápisnica 4_2015
  Zápisnica 4_2015
 39. Uznesenia 4_2015
  Uznesenia 4_2015
 40. Zápisnica 3_2015
  Zápisnica 3_2015
 41. Uznesenia 3_2015
  Uznesenia 3_2015
 42. Zápisnica 2_2015
  Zápisnica 2_2015
 43. Uznesenia 2_2015
  Uznesenia 2_2015
 44. Zápisnica 1_2015
  Zápisnica 1_2015
 45. Uznesenia 1_2015
  Uznesenia 1_2015
 46. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 47. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 48. Zápisnica 8_2014
  Zápisnica 8_2014
 49. Uznesenia 8_2014
  Uznesenia 8_2014
 50. Zápisnica 7_2014
  Zápisnica 7_2014
 51. Uznesenia 7_2014
  Uznesenia 7_2014
 52. Zápisnica 6_2014
  Zápisnica 6_2014
 53. Uznesenia 6 _2014
  Uznesenia 6 _2014
 54. Zápisnica 5_2014
  Zápisnica 5_2014
 55. Uznesenia 5_2014
  Uznesenia 5_2014
 56. Zápisnica 4_2014
  Zápisnica 4_2014
 57. Uznesenia 4_2014
  Uznesenia 4_2014
 58. Zápisnica 3_2014
  Zápisnica 3_2014
 59. Uznesenia 3_2014
  Uznesenia 3_2014
 60. Zápisnica 2_2014
  Zápisnica 2_2014
 61. Uznesenia 2 _2014
  Uznesenia 2 _2014
 62. Zápisnica 1_2014
  Zápisnica 1_2014
 63. Uznesenia 1_2014
  Uznesenia 1_2014
 64. Zápisnica 10_2013
  Zápisnica 10_2013
 65. Uznesenia 10_2013
  Uznesenia 10_2013
 66. Zápisnica 9_2013
  Zápisnica 9_2013
 67. Uznesenia 9_2013
  Uznesenia 9_2013
 68. Zápsinica 8 _2013
  Zápsinica 8 _2013
 69. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 70. Zápisnica 7 _2013
  Zápisnica 7 _2013
 71. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 72. Zápisnica 6_2013
  Zápisnica 6_2013
 73. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 74. Zápisnica 5_2013
  Zápisnica 5_2013
 75. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 76. Zápisnica 4_2013
  Zápisnica 4_2013
 77. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 78. Zápisnica 3_2013
  Zápisnica 3_2013
 79. Uznesenia 3_2013
  Uznesenia 3_2013
 80. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017
 81. Zapisnica 2_2018
  Zapisnica 2_2018

Fotogaléria: