Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

 1. Zapisnica_5_2018_2022
  Zapisnica_5_2018_2022
 2. Uznesenia_5_2018_2022
  Uznesenia_5_2018_2022
 3. Zapisnica 4_2018_2022
  Zapisnica 4_2018_2022
 4. Uznesenia 4_2018_200
  Uznesenia 4_2018_200
 5. Zapisnica_3_2018_2022
  Zapisnica_3_2018_2022
 6. Uznesenia_3_2018_2022
  Uznesenia_3_2018_2022
 7. Zapisnica_2_2018_2022
  Zapisnica_2_2018_2022
 8. Uznesenia_2_2018_2022
  Uznesenia_2_2018_2022
 9. Zapisnica_1_2018_2022
  Zapisnica_1_2018_2022
 10. Uznesenia_1_2018_2022
  Uznesenia_1_2018_2022
 11. Zapisnica z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
  Zapisnica z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
 12. Uznesenia z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
  Uznesenia z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
 13. Zapisnica 6_2018
  Zapisnica 6_2018
 14. Uznesenia 6_2018
  Uznesenia 6_2018
 15. Zapisnica 5_2018
  Zapisnica 5_2018
 16. Uznesenia 5_2018
  Uznesenia 5_2018
 17. Zapisnica 4_2018
  Zapisnica 4_2018
 18. Uznesenia 4_2018
  Uznesenia 4_2018
 19. Zapisnica 3_2018
  Zapisnica 3_2018
 20. Uznesenia 3_2018
  Uznesenia 3_2018
 21. Zapisnica 2_2018
  Zapisnica 2_2018
 22. Zapisnica 1_2018
  Zapisnica 1_2018
 23. Uznesenia 2_2018
  Uznesenia 2_2018
 24. Uznesenia 1_2018
  Uznesenia 1_2018
 25. Zápisnica 7_2017
  Zápisnica 7_2017
 26. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017
 27. Zápisnica 6_2017
  Zápisnica 6_2017
 28. Uznesenia 6_2017
  Uznesenia 6_2017
 29. Zápisnica 5_2017
  Zápisnica 5_2017
 30. Uznesenia 5_2017
  Uznesenia 5_2017
 31. Zápisnica 4_2017
  Zápisnica 4_2017
 32. Uznesenia 4_2017
  Uznesenia 4_2017
 33. Uznesenia 3_2017
  Uznesenia 3_2017
 34. Zápisnica 3_2017
  Zápisnica 3_2017
 35. Zápisnica 1_2017
  Zápisnica 1_2017
 36. Uznesenia 1_2017
  Uznesenia 1_2017
 37. Zápisnica 7_2016
  Zápisnica 7_2016
 38. Uznesenia 7_2016
  Uznesenia 7_2016
 39. Zápisnica 6_2016
  Zápisnica 6_2016
 40. Uznesenia 6_2016
  Uznesenia 6_2016
 41. Zápisnica 5_2016
  Zápisnica 5_2016
 42. Uznesenia 5_2016
  Uznesenia 5_2016
 43. Zápisnica 3_2016
  Zápisnica 3_2016
 44. Uznesenia 3_2016
  Uznesenia 3_2016
 45. Zápisnica 2_2016
  Zápisnica 2_2016
 46. Uznesenia 2_2016
  Uznesenia 2_2016
 47. Zápisnica 1_2016
  Zápisnica 1_2016
 48. Uznesenia_1_2016
  Uznesenia_1_2016
 49. Zápisnica 9_2015
  Zápisnica 9_2015
 50. Uznesenia 9_2015
  Uznesenia 9_2015
 51. Zápisnica 8_2015
  Zápisnica 8_2015
 52. Uznesenia 8_2015
  Uznesenia 8_2015
 53. Zápisnica 7_2015
  Zápisnica 7_2015
 54. Uznesenia 7_2015
  Uznesenia 7_2015
 55. Zápisnica 6_2015
  Zápisnica 6_2015
 56. Uznesenia 6_2015
  Uznesenia 6_2015
 57. Zápisnica 5_2015
  Zápisnica 5_2015
 58. Uznesenia 5/2015
  Uznesenia 5/2015
 59. Zápisnica 4_2015
  Zápisnica 4_2015
 60. Uznesenia 4_2015
  Uznesenia 4_2015
 61. Zápisnica 3_2015
  Zápisnica 3_2015
 62. Uznesenia 3_2015
  Uznesenia 3_2015
 63. Zápisnica 2_2015
  Zápisnica 2_2015
 64. Uznesenia 2_2015
  Uznesenia 2_2015
 65. Zápisnica 1_2015
  Zápisnica 1_2015
 66. Uznesenia 1_2015
  Uznesenia 1_2015
 67. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 68. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 69. Zápisnica 8_2014
  Zápisnica 8_2014
 70. Uznesenia 8_2014
  Uznesenia 8_2014
 71. Zápisnica 7_2014
  Zápisnica 7_2014
 72. Uznesenia 7_2014
  Uznesenia 7_2014
 73. Zápisnica 6_2014
  Zápisnica 6_2014
 74. Uznesenia 6 _2014
  Uznesenia 6 _2014
 75. Zápisnica 5_2014
  Zápisnica 5_2014
 76. Uznesenia 5_2014
  Uznesenia 5_2014
 77. Zápisnica 4_2014
  Zápisnica 4_2014
 78. Uznesenia 4_2014
  Uznesenia 4_2014
 79. Zápisnica 3_2014
  Zápisnica 3_2014
 80. Uznesenia 3_2014
  Uznesenia 3_2014
 81. Zápisnica 2_2014
  Zápisnica 2_2014
 82. Uznesenia 2 _2014
  Uznesenia 2 _2014
 83. Zápisnica 1_2014
  Zápisnica 1_2014
 84. Uznesenia 1_2014
  Uznesenia 1_2014
 85. Zápisnica 10_2013
  Zápisnica 10_2013
 86. Uznesenia 10_2013
  Uznesenia 10_2013
 87. Zápisnica 9_2013
  Zápisnica 9_2013
 88. Uznesenia 9_2013
  Uznesenia 9_2013
 89. Zápsinica 8 _2013
  Zápsinica 8 _2013
 90. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 91. Zápisnica 7 _2013
  Zápisnica 7 _2013
 92. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 93. Zápisnica 6_2013
  Zápisnica 6_2013
 94. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 95. Zápisnica 5_2013
  Zápisnica 5_2013
 96. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 97. Zápisnica 4_2013
  Zápisnica 4_2013
 98. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 99. Zápisnica 3_2013
  Zápisnica 3_2013
 100. Uznesenia 3_2013
  Uznesenia 3_2013
 101. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017

Fotogaléria: