Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

 1. Zapisnica 12_2018_2022
  Zapisnica 12_2018_2022
 2. Uznesenia_12_2018_2022
  Uznesenia_12_2018_2022
 3. Zapisnica_11_2018_2020
  Zapisnica_11_2018_2020
 4. Uznesenia_11_2018_2020
  Uznesenia_11_2018_2020
 5. Zapisnica_10_2018_2020
  Zapisnica_10_2018_2020
 6. Uznesenia_10_2018_2020
  Uznesenia_10_2018_2020
 7. Zapisnica_9_2018_2022
  Zapisnica_9_2018_2022
 8. Uznesenia_9_2018_2022
  Uznesenia_9_2018_2022
 9. Zapisnica_8_2018_2022
  Zapisnica_8_2018_2022
 10. Uznesenia_8_2018_2022
  Uznesenia_8_2018_2022
 11. Zapisnica_6_2018_2022
  Zapisnica_6_2018_2022
 12. Uznesenia_6_2018_2022
  Uznesenia_6_2018_2022
 13. Zapisnica_5_2018_2022
  Zapisnica_5_2018_2022
 14. Uznesenia_5_2018_2022
  Uznesenia_5_2018_2022
 15. Zapisnica 4_2018_2022
  Zapisnica 4_2018_2022
 16. Uznesenia 4_2018_200
  Uznesenia 4_2018_200
 17. Zapisnica_3_2018_2022
  Zapisnica_3_2018_2022
 18. Uznesenia_3_2018_2022
  Uznesenia_3_2018_2022
 19. Zapisnica_2_2018_2022
  Zapisnica_2_2018_2022
 20. Uznesenia_2_2018_2022
  Uznesenia_2_2018_2022
 21. Zapisnica_1_2018_2022
  Zapisnica_1_2018_2022
 22. Uznesenia_1_2018_2022
  Uznesenia_1_2018_2022
 23. Zapisnica z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
  Zapisnica z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
 24. Uznesenia z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
  Uznesenia z ustanovujuceho zasadnutia_26.11.2018
 25. Zapisnica 6_2018
  Zapisnica 6_2018
 26. Uznesenia 6_2018
  Uznesenia 6_2018
 27. Zapisnica 5_2018
  Zapisnica 5_2018
 28. Uznesenia 5_2018
  Uznesenia 5_2018
 29. Zapisnica 4_2018
  Zapisnica 4_2018
 30. Uznesenia 4_2018
  Uznesenia 4_2018
 31. Zapisnica 3_2018
  Zapisnica 3_2018
 32. Uznesenia 3_2018
  Uznesenia 3_2018
 33. Zapisnica 2_2018
  Zapisnica 2_2018
 34. Zapisnica 1_2018
  Zapisnica 1_2018
 35. Uznesenia 2_2018
  Uznesenia 2_2018
 36. Uznesenia 1_2018
  Uznesenia 1_2018
 37. Zápisnica 7_2017
  Zápisnica 7_2017
 38. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017
 39. Zápisnica 6_2017
  Zápisnica 6_2017
 40. Uznesenia 6_2017
  Uznesenia 6_2017
 41. Zápisnica 5_2017
  Zápisnica 5_2017
 42. Uznesenia 5_2017
  Uznesenia 5_2017
 43. Zápisnica 4_2017
  Zápisnica 4_2017
 44. Uznesenia 4_2017
  Uznesenia 4_2017
 45. Uznesenia 3_2017
  Uznesenia 3_2017
 46. Zápisnica 3_2017
  Zápisnica 3_2017
 47. Zápisnica 1_2017
  Zápisnica 1_2017
 48. Uznesenia 1_2017
  Uznesenia 1_2017
 49. Zápisnica 7_2016
  Zápisnica 7_2016
 50. Uznesenia 7_2016
  Uznesenia 7_2016
 51. Zápisnica 6_2016
  Zápisnica 6_2016
 52. Uznesenia 6_2016
  Uznesenia 6_2016
 53. Zápisnica 5_2016
  Zápisnica 5_2016
 54. Uznesenia 5_2016
  Uznesenia 5_2016
 55. Zápisnica 3_2016
  Zápisnica 3_2016
 56. Uznesenia 3_2016
  Uznesenia 3_2016
 57. Zápisnica 2_2016
  Zápisnica 2_2016
 58. Uznesenia 2_2016
  Uznesenia 2_2016
 59. Zápisnica 1_2016
  Zápisnica 1_2016
 60. Uznesenia_1_2016
  Uznesenia_1_2016
 61. Zápisnica 9_2015
  Zápisnica 9_2015
 62. Uznesenia 9_2015
  Uznesenia 9_2015
 63. Zápisnica 8_2015
  Zápisnica 8_2015
 64. Uznesenia 8_2015
  Uznesenia 8_2015
 65. Zápisnica 7_2015
  Zápisnica 7_2015
 66. Uznesenia 7_2015
  Uznesenia 7_2015
 67. Zápisnica 6_2015
  Zápisnica 6_2015
 68. Uznesenia 6_2015
  Uznesenia 6_2015
 69. Zápisnica 5_2015
  Zápisnica 5_2015
 70. Uznesenia 5/2015
  Uznesenia 5/2015
 71. Zápisnica 4_2015
  Zápisnica 4_2015
 72. Uznesenia 4_2015
  Uznesenia 4_2015
 73. Zápisnica 3_2015
  Zápisnica 3_2015
 74. Uznesenia 3_2015
  Uznesenia 3_2015
 75. Zápisnica 2_2015
  Zápisnica 2_2015
 76. Uznesenia 2_2015
  Uznesenia 2_2015
 77. Zápisnica 1_2015
  Zápisnica 1_2015
 78. Uznesenia 1_2015
  Uznesenia 1_2015
 79. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 80. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 81. Zápisnica 8_2014
  Zápisnica 8_2014
 82. Uznesenia 8_2014
  Uznesenia 8_2014
 83. Zápisnica 7_2014
  Zápisnica 7_2014
 84. Uznesenia 7_2014
  Uznesenia 7_2014
 85. Zápisnica 6_2014
  Zápisnica 6_2014
 86. Uznesenia 6 _2014
  Uznesenia 6 _2014
 87. Zápisnica 5_2014
  Zápisnica 5_2014
 88. Uznesenia 5_2014
  Uznesenia 5_2014
 89. Zápisnica 4_2014
  Zápisnica 4_2014
 90. Uznesenia 4_2014
  Uznesenia 4_2014
 91. Zápisnica 3_2014
  Zápisnica 3_2014
 92. Uznesenia 3_2014
  Uznesenia 3_2014
 93. Zápisnica 2_2014
  Zápisnica 2_2014
 94. Uznesenia 2 _2014
  Uznesenia 2 _2014
 95. Zápisnica 1_2014
  Zápisnica 1_2014
 96. Uznesenia 1_2014
  Uznesenia 1_2014
 97. Zápisnica 10_2013
  Zápisnica 10_2013
 98. Uznesenia 10_2013
  Uznesenia 10_2013
 99. Zápisnica 9_2013
  Zápisnica 9_2013
 100. Uznesenia 9_2013
  Uznesenia 9_2013
 101. Zápsinica 8 _2013
  Zápsinica 8 _2013
 102. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 103. Zápisnica 7 _2013
  Zápisnica 7 _2013
 104. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 105. Zápisnica 6_2013
  Zápisnica 6_2013
 106. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 107. Zápisnica 5_2013
  Zápisnica 5_2013
 108. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 109. Zápisnica 4_2013
  Zápisnica 4_2013
 110. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 111. Zápisnica 3_2013
  Zápisnica 3_2013
 112. Uznesenia 3_2013
  Uznesenia 3_2013
 113. Uznesenia 7_2017
  Uznesenia 7_2017

Fotogaléria: