Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty VZN

 1. VZN_2_2019_o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN_2_2019_o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 2. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotacie z rozpoctu obce_20.08.2009
  Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotacie z rozpoctu obce_20.08.2009
 3. VZN 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
  VZN 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
 4. VZN 1_2019_prispevok MS_navrh
  VZN 1_2019_prispevok MS_navrh
 5. VZN 1_2018 o výške mesačného príspevku_MŠ
  VZN 1_2018 o výške mesačného príspevku_MŠ
 6. VZN_1_2018_o výške mesačného príspevku_pobyt MŠ_návrh
  VZN_1_2018_o výške mesačného príspevku_pobyt MŠ_návrh
 7. VZN 1_2017 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN 1_2017 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 8. VZN 1_2017 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce_Návrh
  VZN 1_2017 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce_Návrh
 9. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 10. Návrh dodatku č.1_2016 k VZN č. 4_2016
  Návrh dodatku č.1_2016 k VZN č. 4_2016
 11. VZN 4_2016_o nakladaní s komunálnymi odpadmi
  VZN 4_2016_o nakladaní s komunálnymi odpadmi
 12. VZN 3_2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 3_2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 13. VZN 2_2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  VZN 2_2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 14. VZN 2_2016_č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  VZN 2_2016_č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 15. VZN č. 1_2016 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzaky
  VZN č. 1_2016 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzaky
 16. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
 17. VZN 1_2014_o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
  VZN 1_2014_o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
 18. VZN 2_2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 2_2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 19. VZN_1_2015_o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
  VZN_1_2015_o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
 20. VZN_4_2012_Prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN_4_2012_Prevadzkovy poriadok pohrebiska
 21. VZN_3_2014 o miestnych daniach
  VZN_3_2014 o miestnych daniach
 22. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach

Fotogaléria: