Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Účasť na komisiách

 1. Účasť na komisiách za I.Q.2015
  Účasť na komisiách za I.Q.2015
 2. Účasť na komisiách za II.Q.2015
  Účasť na komisiách za II.Q.2015
 3. Účasť na komisiách za III.Q.2015
  Účasť na komisiách za III.Q.2015
 4. Účasť na komisiách za IV.Q.2015
  Účasť na komisiách za IV.Q.2015
 5. Účasť na komisiách za I.Q.2016
  Účasť na komisiách za I.Q.2016
 6. Účasť na komisiách za II.Q.2016
  Účasť na komisiách za II.Q.2016
 7. Účasť na komisiách za III.Q.2016
  Účasť na komisiách za III.Q.2016
 8. Účasť na komisiách za IV.Q.2016
  Účasť na komisiách za IV.Q.2016
 9. Účasť na komisiách za I.Q.2017
  Účasť na komisiách za I.Q.2017
 10. Účasť na komisiách za II.Q.2017
  Účasť na komisiách za II.Q.2017
 11. Účasť na komisiách za III.Q.2017
  Účasť na komisiách za III.Q.2017
 12. Účasť na komisiách za IV.Q.2017
  Účasť na komisiách za IV.Q.2017
 13. Účasť na komisiách za I.Q.2018
  Účasť na komisiách za I.Q.2018
 14. Účasť na komisiách za II.Q.2018
  Účasť na komisiách za II.Q.2018
 15. Účasť na komisiách za III.Q.2018
  Účasť na komisiách za III.Q.2018
 16. Účasť na komisiách za IV.Q.2018
  Účasť na komisiách za IV.Q.2018
 17. Zasadnutia komisii_I.Q.2019
  Zasadnutia komisii_I.Q.2019
 18. Zasadnutia komisii_II.Q.2019
  Zasadnutia komisii_II.Q.2019
 19. Zasadnutia komisii_III.Q.2019
  Zasadnutia komisii_III.Q.2019
 20. Zasadnutia komisii_IV.Q.2019
  Zasadnutia komisii_IV.Q.2019
 21. Zasadnutia komisii_I.Q.2020
  Zasadnutia komisii_I.Q.2020
 22. Zasadnutia komisii_II.Q.2020
  Zasadnutia komisii_II.Q.2020
 23. Zasadnutia komisii_III.Q.2020
  Zasadnutia komisii_III.Q.2020

Fotogaléria: