Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Účasť na komisiách

 1. Účasť na komisiách za I.Q.2015
  Účasť na komisiách za I.Q.2015
 2. Účasť na komisiách za II.Q.2015
  Účasť na komisiách za II.Q.2015
 3. Účasť na komisiách za III.Q.2015
  Účasť na komisiách za III.Q.2015
 4. Účasť na komisiách za IV.Q.2015
  Účasť na komisiách za IV.Q.2015
 5. Účasť na komisiách za I.Q.2016
  Účasť na komisiách za I.Q.2016
 6. Účasť na komisiách za II.Q.2016
  Účasť na komisiách za II.Q.2016
 7. Účasť na komisiách za III.Q.2016
  Účasť na komisiách za III.Q.2016
 8. Účasť na komisiách za IV.Q.2016
  Účasť na komisiách za IV.Q.2016
 9. Účasť na komisiách za I.Q.2017
  Účasť na komisiách za I.Q.2017
 10. Účasť na komisiách za II.Q.2017
  Účasť na komisiách za II.Q.2017
 11. Účasť na komisiách za III.Q.2017
  Účasť na komisiách za III.Q.2017
 12. Účasť na komisiách za IV.Q.2017
  Účasť na komisiách za IV.Q.2017

Fotogaléria: