Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Samospráva


Zväčšiť mapu

Obec Nededza

Hlavná 1/1
013 02 Nededza

Tel: 041/5980519
Email:  sekretariat@nededza.eu

Starosta: PhDr. Peter Vajda

bytom ul. Záhradná 211/15, Nededza
Tel.: 0905 513 974

Zástupca starostu obce: Ing. Miloš Janek
bytom:  Nededza

Poslanci Obecného zastupiteľstva:
JUDr. Marián Cesnek
Milan Drábik
Ing. Miloš Janek
Mgr. Darina Janušová
Mária Sklenárová
Ing. Ľuboslava Ťažká
Ing. Vladimír Zajac

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Región: Horné Považie

IČO: 00321516
Počet obyvateľov: 1027
Rozloha: 631 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1384

Fotogaléria: