Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2020

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2020 7.1.2020 oprava autobusu  - predná náprava - výmena ložísk MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
2/2020 10.1.2020 čistenie lapača tukov v kuchyni KD FCC Slovensko, s.r.o., Zohor
3/2020 16.1.2020 tlačivo Potrdenie o pobyte Centrum polygrafických služieb, Bratislava
1A/2020 20.1.2020 kontrola a kalibrácia váhy a teplomera PEJM, s.r.o., Raková
4/2020 28.1.2020 zástrč rohová Schuring - 5 ks MARIE, s.r.o., Nižná
2A/2020 30.1.2020 potraviny pre ŠJ pri MŠ AG FOODS s.r.o., Pezinok
5/2020 31.1.2020 dopravné zrkadlo Standart hranaté - 1 kus, stĺpik - 1 kus SIVEX, s.r.o., Bratislava
6/2020 4.2.2020 komplexná oprava zariadenia - zvony - dom smútku MK hlas, s.r.o., Sabinov
7/2020 6.2.2020 inžinierska činnosť k ohláseniu drobnej stavby "objekt šatní na futbalovom ihrisku" Ing. Milan Purašik, Rosina
8/2020 17.2.2020 kalové čerpadlo Honda WT40, 2 ks savica, 1 ks plávajúci sací kôš Amphibio A 110 Ing. Ján Buchanec Technik, Martin
9/2020 25.2.2020 revízia kotolne OÚ a šatne OŠK GATO.SK s.r.o., Žilina
10/2020 26.2.2020 známka pre psa zelená 100 ks, červená 3 ks Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL, Pozdišovce
11/2020 9.3.2020 revízia tlakových nádob: kotolňa, kultúrny dom, kuchyňa, obecný dom č. 129 Ing. Peter Turčan - REKON, Žilina
12/2020 12.3.2020 odber 50 ks novín 1x mesačne za účelom uverejnenia článku o obci PetitPress, a.s., Nitra
13/2020 23.3.2020 hudobná produkcia - skupina Hrdza - Hody 2020 Pavol Boleš, Košické Oľšany
14/2020 24.3.2020 rúška - 300 ks, opakované nosenie, prateľné TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., Svit
15/2020 7.4.2020 zastavovvacia štúdia rodinných domov - lokalita Stav - 2. etapa Ing.arch.Peter Krajč, Žilina
16/2020 22.4.2020 spojka, dioda, spínač, viko koša - traktorová kosačka AGROTEST, a.s., Jičín, ČR
17/2020 24.4.2020 brúsenie a lakovanie parkiet v sále kultúrneho domu a na javisku Rastislav Kozlík, Žilina
18/2020 27.4.2020 štiepkovanie MARUNA, s.r.o., Terchová
19/2020 27.4.2020 určenie predpokladanej hodnoty zákazky(rozpočet výkaz výmer) na opravu 4 mostných objektov ponad potok Kotrčiná Ing. Milan Purašík, Rosina
20/2020 5.5.2020 školenie BOZP a PO pre 4 osoby Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava
21/2020 6.5.2020 obhliadka a nutná oprava obecného rozhlasu MK hlas, s.r.o., Sabinov
22/2020 6.5.2020 kávovar DeLonghi Ecam  NAY a.s., Bratislava
23/2020 7.5.2020 dezinfekčná veža na ruky, chémia na dezinfekciu Štefan Bachleda, Podolínec
24/2020 13.5.2020 oprava a údržba bezpečnostného systému STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
25/2020 13.5.2020 vybudovanie hlavného vohodu aj s dlažbou do kaštieľa DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
26/2020 13.5.2020 zhotovenie obkladu do kuchynky obecného domu DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
27/2020 26.5.2020 bezdotykový profidávkovač so stojanom, dezinfekčný gél na ruky UNICATO s.r.o., Kostolná Ves
28/2020 1.6.2020 informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom IT - 100 - detské ihrisko MŠ ENERCOM s.r.o.,Nitra
29/2020 3.6.2020 biologické ošetrenie odpadov - OÚ a MŠ Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
30/2020 4.6.2020 školenie BOZP a PO pre 2 osoby Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava
3A/2020 5.6.2020 školské tlačivá na nový školský rok - MŠ ŠEVT, a.s., Banská Bystrica
4A/2020 5.6.2020 zošity do MŠ - pedagogická diagnostika dieťaťa NOMINLAND, s.r.o., Košice
31/2020 12.6.2020 nálepka a tabule pre kamerový systém RESULT reklamná agentúra s.r.o., Košice
32/2020 15.6.2020 implementácia opatrenia 7.4, MAS Terchovská dolina TENDERnet s.r.o., Žilina
33/20200 15.6.2020 vybudovanie stojiska a zábradlia pod kontajnery na triedený zber na ulici Potočná pri odbočke na cintorín RA-MONT, s.r.o., Nededza
5A/2020 16.6.2020 tlačivá: pokladničná kniha, peňaný denník do ŠJ Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Bratislava
34/2020 19.6.2020 výroba drevenej zárubne a dvetí do kancelárie na OÚ Peter Hodoň - HOLC PROUKT, Teplička nad Váhom
35/2020 25.6.2020 dibondová tabuľka - 4 kusy, grafika, doprava RESULT reklamná agentúra s.r.o., Košice
36/2020 26.6.2020 nafotenie priestorov pre program Google street view - virtuálna prehliadka obce Vladmír Brindza, Lysá pod Makytou
37/2020 29.6.2020 čistenie koryta potoka Kotrčiná v dĺžke cca. 1,5 km WGP - čistiace systémy, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
38/2020 14.7.2020 zákon o slobodnom prístupe k informáciám - veľký komentár s judikatúrou SOTAC, s.r.o., Košice
39/2020 15.7.2020 sieťky proti hmyzu na obecný dom - 5 ks SATIA - okná, s.r.o., Krasňany
40/2020 20.7.2020 uloženie noža - pravé a ľavé AGROTEST JIČÍN, a.s., Jičín, ČR
41/2020 21.7.2020 hasiaci prístroj práškový P6 - 8ks, nálepky k hasiacemu prístroju - 8 ks Rastislav Masný Požiarna prevencia, Žilina
42/2020 21.7.2020 výškopis, polohopis, zakreslenie inžinierskych sietí pre projekt Centrum obce Nededza GEODAT JR, s.r.o., Lietavská Lúčka
43/2020 27.7.2020 úprava skládky Miroslav Milo, ml., Gbeľany
6A/2020 29.7.2020 učebné pomôcky na výtvarnú a pracovnú výchovu Stanislav Francúz, Martin
44/2020 31.7.2020 práce malým bagrom -  na nakladanie zeminy Pavol Jaššo zemné a výkopové práce, Nededza
45/2020 6.8.2020 chladnička, hrniec, pokrievka Vladimír Reguly Ibis Service, Žilina
46/2020 6.8.2020 polohopisné a výškopisné zameranie pre projekčnú prípravu a realizáciu IBV Nededza - Stav 2.GEO s.r.o., Martin
47/2020 14.8.2020 výkopové a betonárske práce na vybudovanie základu pre oplotenie na futbalovom ihrisku RA-MONT, s.r.o., Nededza
48/2020 18.8.2020 traktorová kosačka Kubota GR2120 ŠUPA TECHNIKA - Marián Šupa, Veľké Kostoľany
49/2020 18.8.2020 výmena vonkajšej poškodenej dlažby pri dome smútku RA-MONT, s.r.o., Nededza
50/2020 19.8.2020 chodové dvere 850x2030 biele - dom smútku REMSLI, s.r.o., Žilina
51/2020 19.8.2020 stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (výkaz, výmer, rozpočet) na stavbu: plocha pred materskou školou Ing. Milan Purašík, Rosina
52/2020 19.8.2020 výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie koaludačného rozhodnutia na potok Kotrčiná CHIC DESIGN, s.r.o., Žilina
53/2020 19.8.2020 výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie koaludačného rozhodnutia pre objekt kaštieľ CHIC DESIGN, s.r.o., Žilina
54/2020 19.8.2020 digitálne farebné multifunkčné zariadenie Canon IR-C5535i Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka
55/2020 19.8.2020 vypracovanie projektovej dokumentácie na verejný priestor pred MŠ Ing. arch. Peter Krajč, Žilina
56/2020 7.9.2020 predĺženie licencie na Eset Endpoint Protection Advanced na 2 roky OK COMP s.r.o., Žilina
57/2020 7.9.2020 preložka pripojovacieho pynovovdu - MŠ ALMYA, spol. s.r.o., Žilina
58/2020 16.9.2020 reproduktor PF60T - doplnenie do domu smútku MK hlas s.r.o., Sabinov
59/2020 16.9.2020 montáž zámkov na kuchynský pult - obecný dom Igor Živčic, Nededza
7A/2020 18.9.2020 potraviny do školskej jedálne AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
60/2020 21.9.2020 úprava skládky pri ihrisku Miroslav Milo ml., Gbeľany
61/2020 21.9.2020 revízia - kotolňa v materskej škole Tomáš Balcerčík, Varín
62/2020 21.9.2020 revízia - kololňa v obecnom dome Petr Čunát, Nezbudská Lúčka
63/2020 21.9.2020 revízia komínov: materská škola, obecný úrad, obecný dom Jozef Putyra STAV-KOMÍN- Kominárstvo, Dlhé Pole
64/2020 22.9.2020 montážne, elektroinštalačné práce, kontrola a hľadanie chýb - obecný rozhlas MK hlas, s.r.o., Sabinov
65/2020 22.9.2020 tričká s potlačou pre DHZ Nededza 4emotion, s.r.o., Žilina
66/2020 24.9.2020 plánovací rozhlasový systém Rozana, sprínač s príslušenstvom, montáž, dovoz MK hlas, s.r.o., Sabinov
67/2020 25.9.2020 Elitboard set, HP Elitbook 840 63, inštalácia TRIFIT-ZA, s.r.o., Žilina
68/2020 28.9.2020 servis - čerpadlo Grundfos - 2ks - priemyselná zóna MAXTRA CONTROL s.r.o., Šoporňa
69/2020 28.9.2020 porealizačné zameranie regulácie potoka z roku 2019 SLOVMAP, s.r.o., Žilinská Lehota
70/2020 6.10.2020 3D erb - 2x, 3D nápis na budovu, prelepy, reflexné fólie, montáž, doprava KALLA žilina, s.r.o., Žilina
71/2020 7.10.2020 skladací kontajner 20" - biely, doprava, zloženie FAGUS SK, s.r.o., Hliník nad Váhom
72/2020 7.10.2020 opakované školenie: viazač bremien, lešenár, stavebné stroje, motorové vozíky Ing. Ivan Sokol INPEKO, Horný Hričov
73/2020 7.10.2020 diaľkový ovládač na bránu - 2 kusy DS mont a.s., Žilina
74/2020 13.10.2020 práca na miestnom rozhlase, výmena 10 ks reproduktorov, výrobok FS3000RGUB MK hlas, s.r.o., Sabinov
75/2020 13.10.2020 chodník pre peších do klubu dôchodcov, plocha na odkladanie bicyklov, plocha pod zberné nádoby v areáli MŠ RA-MONT, s.r.o., Nededza
76/2020 19.10.2020 sada zavitníkov TECHNOMAX, s.r.o., Žilina