Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2020

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2020 7.1.2020 oprava autobusu  - predná náprava - výmena ložísk MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
2/2020 10.1.2020 čistenie lapača tukov v kuchyni KD FCC Slovensko, s.r.o., Zohor
3/2020 16.1.2020 tlačivo Potrdenie o pobyte Centrum polygrafických služieb, Bratislava
1A/2020 20.1.2020 kontrola a kalibrácia váhy a teplomera PEJM, s.r.o., Raková
4/2020 28.1.2020 zástrč rohová Schuring - 5 ks MARIE, s.r.o., Nižná