Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2019

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2019 7.1.2019 komentár k jestvujúcej aerovizuálnej prehliadke obce Nededza Michal Rostas SOUNDVISION, Nová Dubnica
2/2019 7.1.2019 lopata na čelný nakladač na traktor Slnečná farma, s.r.o., Pliešovce
3/2019 7.1.2019 2 ks pneumatík Kumho, prezutie na autobus Mercedes Benz MZ PNEU, s.r.o., Žilina
4/2019 11.1.2019 traktor kubota B2311, predný vývodový hriadeľ, metla zametacia, bočná primetacia metla, snežná fréza Marián Šupa, Veľké Kostolany
5/2019 11.1.2019 práce montážnou plošinou Jozef Švec, Terchová
6/2019 24.1.2019 čistenie potoka Kotrčiná od ľadu pri futbalovom ihrisku Miroslav Milo ml., Gbeľany
7/2019 24.1.2019 nábytok: 60 ks stolička Hubert, 15 ks jedálenský stôl TempoKondela, s.r.o., Tvrdošín
1A/2019 28.1.2019 kuchynský robot ETA do školskej jedálne Elektrosped, a.s., Bratislava
2A/2019 29.1.2019 koberec 400x500cm DIVIO HOME s.r.o, Ostrava, ČR
8/2019 30.1.2019 výkon inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia  - cesta a verejné osvetlenie v lokalite STAV IPMS, s.r.o., Žilina
9/2019 14.2.2019 hydraulický olej do traktora Kubota - 5 l Marián Šupa, Veľké Kosťoľany
3A/2019 14.2.2019 učebné pomôcky a didaktický materiál do MŠ NOMILAND, s.r.o, Košice
10/2019 15.2.2019 35 ks výtlačkov - kniha, 1/2 strany o obci CBS spol. s r.o., Banská Bystrica
11/2019 20.2.2019 vyčistenie lapača tukov v kuchyni kultúrneho domu FCC Slovensko, s.r.o., Zohor
12/2019 20.2.2019 tvarostála hadica D25 stabil (2x70m) Rastislav Masný - Požiarna prevencia, Žilina
13/2019 20.2.2019 znalecký posudok všeobecnej hodnoty objektívneho nájmu na pozemky v priemyselnej zóne Ing. Michal Derkits, Žilina
14/2019 25.2.2019 geodetické zameranie futbalového ihriska par. č. CKN 469/1, 469/2, 469/3, 468/8 MAPERI, s.r.o., Kotrčiná Lúčka
15/2019 25.2.2019 stavebné práce na obecnom úrade ELDUR 27, s.r.o., Nededza
16/2019 25.2.2019 žalúzie "deň a noc", parapety na OU JUSY, s.r.o., Varín
17/2019 26.2.2019 náhradné diely na prednú nápravu pre autobus Mercedes ZA 619 FY AUTO-AKCES, s.r.o., Krokow, Poľsko
18/2019 4.3.2019 revízia tlakových nádob: obecný dom, kotolňa OU, kuchyňa KD Ing. Peter Turčan - REKON, Žilina
19/2019 4.3.2019 revízia plynového kotla v KD, pynových zariadení: šatňa OŠK, kuchyňa KD GATO.SK s.r.o., Žilina
20/2019 4.3.2019 výmena - práca: prednej nápravy na autobus Mercedes Benz Grand Tourismo Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Banská Bystrica
21/2019 4.3.2019 oprava rozhlasovej ústredne , 100 V zosilovača JD ROZHLASY SK s.r.o, Turzovka
22/2019 6.3.2019 travcerit 1500 kg, doprava LEGUSEM p.t., a.s., Piešťany
23/2019 6.3.2019 umelecké vystúpenie "Oprášené krpce" pri príležitosti akcie Deň matiek Oprášené krpce, Žilina
24/2019 6.3.2019 mobilné nafukovacie plátno vrátane projektora, ozvučenia, technika, filmu KREATIV gang s.r.o., Žilina
25/2019 14.3.2019 obecná vlajka, tunel 100x150 cm - 5 ks OBCHOD - SVK, s.r.o, Stropkov
4A/2019 14.3.2019 výukové tabule - didaktická pomôcka Petr Kotulič, Kopřivnice, ČR
26/2019 14.3.2019 plavecký výcvik žiakov ZŠ Gbeľany - 10 detí z obce Nededza NEREUS, spol. s.r.o., Žilina
27/2019 14.3.2019 čapovacie zariadenie a príslušenstvo VARIA PLUS Slovakia, spol. s.r.o., Žilina
28/2019 25.3.2019 ozvučenie a osvetlenie pódia na Hody 2019 Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina
29/2019 25.3.2019 sieťky proti hmyzu 2 ks 1350 x 430 mm SATIA - okná s.r.o, Varín
30/2019 25.3.2019 školenie BOZP a PO - 1 osoba Ing. Ivan Sokol - INPEKO, Žilina
5A/2019 4.4.2019 hračky do materskej školy NOMILAND, s.r.o., Košice
31/2019 8.4.2019 zábavné mestečko mačky, dvojitá kĺžačka, aquazorbing na akciu MDD 2019 FUNNY JUMP, s. r.o., Žilina
32/2019 8.4.2019 vypracovanie projektovej dokumentácíe miestnej komunikácie v lokalite Stav IPMS, s.r.o., Žilina
33/2019 8.4.2019 kontrola hasiacich prístrojov, nástenný hydrant, práškový hasiaci prístroj Milan Prajdák, Dobrá Niva
34/2019 12.4.2019 oprava spojky traktora New Holland HON-TECH, s.r.o., Krupina
6A/2019 15.4.2019 výukové tabule Petr Kotulič, Kopřivnice, ČR
35/2019 25.4.2019 10 ks mantinelov na multifunkčné ihrisko, doprava VAAT, spol. s r.o., Žilina
7A/2019 30.4.2019 nákupné tašky  Reklamné predmety, Strečno
8A/2019 30.4.2019 interaktívna rozprávka Červená čiapočka Škokolka, s.r.o., Praha, ČR
9A/2019 26.4.2019 kuchta 8,5 l TESCOMA, Púchov
36/2019 2.5.2019 workoutovú zostavu, posilňovací stroj, dopadovú plochu Veríme v Zábavu, s.r.o., Trenčín
37/2019 2.5.2019 striedačky náhradníkov - 2 ks PESMENPOL, spol., s.r.o., Prešov
38/2019 2.5.2019 vypracovanie žiadosti na rozšírenie kamerového systému v obci Nededza (NFP) - projekčné autorské práce VJ control, s.r.o., Varín
39/2019 14.5.2019 kolotoč s kompasom do MŠ, doprava, montáž a ukotvenie Intersystem eu s.r.o., Bytča
40/2019 14.5.2019 praktická príručka pre kronikárov ZORVC Martin, Martin
41/2019 17.5.2019 30 ks obložených chlebíčkov - porota - centrum obce Nededza Drahomíra Kubalová, Nededza
42/2019 28.5.2019 koncert Miešaného zboru Žilina v rímskokatolíckom kostole 9.6.2019 Miešaný zbor Žilina, o.z., Žilina
43/2019 29.5.2019 hardware a software vybavenie  OK COMP, s.r.o., Žilina
44/2019 29.5.2019 divadelné predstavenie "O psíčkovi a mačičke" - MDD 2019 BcA. Jaroslava Sýkorová, Lietava
45/2019 29.5.2019 drobný tovar na akciu MDD 2019 DELTA - GRAPHIX SK, s.r.o, Žilina
46/2019 3.6.2019 dopravné zrkadlo hranaté standard 800x600 mm - 1 ks SIVEX, s.r.o, Bratislava
47/2019 3.6.2019 výkopové práce a zahrnutie zeminy pri dome smútku Pavol Jaššo - zemné a výkopové práce, Nededza
48/2019 10.6.2019 biologické ošetrenie odpadov na OÚ, MŠ, kuchynka KD Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
49/2019 13.6.2019 sieťky proti hmyzu 4 ks biela na OÚ SATIA - okná, s.r.o., Krasňany
50/2019 17.6.2019 oprava stabilizátora na autobuse Mercedes Benz Z6A 619 FY MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
51/2019 17.6.2019 výroba tabulí na obecný úrad - 3 ks Peter Ďugel DRAM, Nededza
52/2019 17.6.2019 školenie BOZP a PO pre 1 osobu BENMAR s.r.o., Žilina
53/2019 19.6.2019 stavebný dozor na rekonštrukciu potoka Kotrčiná v čase do dokončenia stavby INGSTAV Žilina, s.r.o. Žilina
54/2019 21.6.2019 výroba pracovného pultu do obecného domu Igor Živčic, Nededza
55/2019 26.6.2019 práce na ihrisku v Nededzi - striedačky Radim Peťko, Nededza
56/2019 1.7.2019 školenie BOZP a PO pre 2 osoby BENMAR s.r.o., Žilina
57/2019 4.7.2019 výroba 3 ks pamätných medailí - Nededzský kotlík OLYMP ERBY, s.r.o., Santovka
58/2019 8.7.2019 oprava kamerového systému na multifunkčnom ihrisku BVM ALARM SYSTEM s.r.o., Lietavská Lúčka
59/2019 10.7.2019 drez lisovaný nerez, podstavec pod umývačku riadu - do kuchyne MŠ UNI - JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
60/2019 17.7.2019 chladnička s mrazničkou Whirpool ARG8612/A+ NAY a.s., Bratislava
61/2019 17.7.2019 vypracovanie znaleckého posudku, stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu, p.č. KN E 204/3 k.ú. Nededza Ing. Tobiaš Palutka, Žilina
62/2019 18.7.2019 odpadkový kôš poker Orion 4x20 l Internet Mall SLovakia, s.r.o., Bratislava
63/2019 18.7.2019 interiérové žalúzie do obecného domu - 6 ks SATIA - okná, s.r.o., Krasňany
64/2019 22.7.2019 geodetické porealizačné zameranie stavby: "Chodník pre peších I. etapa" Stanislav Klobucký, Kotešová
65/2019 23.7.2019 oprava oblúka na chodníku pre peších od ulice Poľná MATE, s.r.o., Žilina
66/2019 23.7.2019 terénne úpravy svahu pri workoutovom ihrisku minibagrom a terénne úpravy pri dome smútku Pavol Jaššo - Zemné a výkopové práce, Nededza
67/2019 29.7.2019 rôzny kuchynský riad podľa osobného výberu Pavol Svrček UNI - JAS, Rosina
68/2019 29.7.2019 inštalácia elektrického bojlera a umývacieho dvojdrezu  - obecný dom Vladimír Beliančin, Nededza
69/2019 30.7.2019 svietidlo Tiger 1 ks + 4 ks výbojky, svietidlo Modus - 2 kusy VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
70/2019 30.7.2019 umelecké vystúpenie ĽK Huncúti na Hodoch 2019  Huncúti, Drietoma
71/2019 31.7.2019 divadelné predstavenie pre deti na akciu Hody 2019 Divadlo zo šuflíka, Žilina
72/2019 31.7.2019 umelecké vystúpenie Ľudovíta Kašubu - Hody 2019 Ľudovít Kašuba, Nová Baňa
73/2019 6.8.2019 plastové nádoby pre vývoz odpadu MEVA-SK, s.r.o., Rožňava
74/2019 6.8.2019 vešiaky na odevy, hliníkové debyn, plastové mriežkové prepravky B2B Partner s.r.o., Bratislava
75/2019 6.8.2019 rozpočet na stavbu: Účelová komunikácia - pripojenie na miestnu komunikáciu Ing. M. Sirotiak, Žilina
76/2019 12.8.2019 grafické spracovanie a tlač: pozvánky a plagáty na Hody 2019 Peter Ďugel DRaM, Nededza
77/2019 13.8.2019 servisná prehliadka automobilu Škoda Fabia Žiak Auto OK, s.r.o., Kunerad
78/2019 13.8.2019 akumulátor Fukawa, servisné služby a diagnostika pre pc sieť na obecnom dome OK COMP, s.r.o., Žilina
79/2019 16.8.2019 príves Fliegl EDK 20 CENTEX RS, spol. s.r.o, Bratislava
80/2019 20.8.2019 vypracovanie urbanistického modelu 1:250 územia centra obce 
Nededza
Ing. arch. Sergej Pastorok ARCHCOMPLET, Prešov
81/2019 27.8.2019 revízia plynového zariadenia v obecnom dome Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 
82/2019 27.8.2019 revízia plynového kotla v Materskej škole v Nededzi Tomáš Balcerčík, Varín
83/2019 27.8.2019  diagnostika a zhodnotenie technického stavu štyroch mostov v obci Nededza ponad potok Kotrčiná PROFICON, s.r.o., Žilina
10A/2019 27.8.2019 školské tlačivá Ševt, a.s., Banská Bystrica
84/2019 28.8.2019  Poloosa TT 46 krátka a poloosa TT 46 dlhá Agrotest, a.s., Jičín, ČR
85/2019 28.8.2019 školenie BOZP a PO pre 1 osobu BENMAR, s.r.o., Žilina
11A/2019 3.9.2019 detské stoličky do MŠ NOMILAND, s.r.o., Košice
12A/2019 3.9.2019 ochutené mlieka a cereálie do ŠJ AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
86/2019 6.9.2019 umelecké vystúpenie DUO AT BAND a Liška - Úcta k starším Viera Puterová - FLORA, Bučany
87/2019 9.9.2019 tričká a zástery pre DHZ - Hody 2019 TigerPrint, s.r.o., Žilina
88/2019 9.9.2019 oprava umývačky riadu v kuchyni KD Michal Bukviš - 3 MO SOUND, Žilina
89/2019 20.9.2019 revízia komínov a dymovodov Jozef Putera STAV-KOMÍN - Kominárstvo, Dlhé Pole
90/2019 27.9.2019 rádio ECG R 500 U Hornet - 1 kus NAY, a.s., Bratislava
13A/2019 30.9.2019 paradajkový pretlak 800 g - 12 ks pre ŠJ Innedia spol..s.r.o., Zvolen
91/2019 11.10.2019 čelenky - 30 ks a tričká - 3 ks na akciu Jesenný beh žien 2019 BLISSFORM s.r.o., Žilina
92/2019 15.10.2019 výroba odpadovej rúry - lokalita Rybník ORMONT, s.r.o., Žilina
93/2019 15.10.2019 spracovanie a tlač plagátov - Mikuláš, punč, výroba tabule pre MŠ - znak Peter Ďugel - DRaM, Nededza
94/2019 15.10.2019 stuha - 40 ks - Jesenný beh žien 2019 PEGAZ s.r.o., Žilina
95/2019 23.10.2019 daňové tlačivá na rok 2020 CART PRINT, s.r.o., Nitra
96/2019 25.10.2019 oprava umývačky riadu - kuchyňa KD UNI-JAS gastrotechnika, Žilina
97/2019 25.10.2019 výkon inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie  - miestna komunikácia, lokalita Stav IPMS, s.r.o., Žilina
98/2019 25.10.2019 bodové svetlá 15 ks VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
14A/2019 5.11.2019 tvarohový dezert - 40 ks do ŠJ KUBO SLOVAKIA s.r.o., Trenčín
15A/2019 5.11.2019 učebné pomôcky a didaktický materiál NOMILAND, s.r.o., Košice
99/2019 11.11.2019 futbalová sieť Frima Košík-Siete, s.r.o., Nové Zámky
100/2019 11.11.2019 školenie BOZP a aPO pre 1 osobu BENMAR s.r.o., Žilina
101/2019 13.11.2019 výstroj a výzbroj pre DHZ Nededza Pro IZS s.r.o., Turzovka
16A/2019 14.11.2019 CD s vianočnými motívni a rozprávkou do MŠ Martin Hanuska - Doboš a Hanuska Continue, Ivanka pri Dunaji
17A/2019 18.11.2019 umývací prostriedok do umývačky riadu, soľ Gastrolux s.r.o., Žilina
102/2019 18.11.2019 papirové poháre na vianočný punč - 30 balení 2 Zet s.r.o., Lužianky
103/2019 19.11.2019 sáčky na mikulášske balíčky - 215 ks DELTA GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
104/2019 19.11.2019 oprava zariadenia - zvony - dom smútku SEAK, s.r.o., Prešov
105/2019 20.11.2019 HP Elite Desk 80062 DM - PC do školskej jedálne OK COMP, s.r.o., Žilina
106/2019 21.11.2019 stĺp verejného osvetlenia a príslušenstvo - 1 kus VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
107/2019 25.11.2019 combiclean, calfree - umývacie prostriedky do kuchyne KD UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
108/2019 25.11.2019 doplnenie spínacieho relé 12 V do obecného rozhlasu JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka
109/2019 27.11.2019 umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v KD UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
110/2019 03.12.2019 geometrické vytýčenie miestnej komunikácie par.č.c 429/2 a a 429/3 k.ú. Nededza od ulice Pod Vajánkom MAPERI, spol. s.r.o., Kotrčiná Lúčka
111/2019 12.12.2019 florbalová sieť, záclonka, hádzanárska záclonka -  po 2ks Firma Košík-Siete, s.r.o., Nové Zámky
112/2019 12.12.2019 grafické spracovanie a tlač obecného kalendára, PF pre rok 2020 Peter Ďugel DRaM, Nededza
113/2019 16.12.2019 oprava obecného rozhlasu JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva, ČR
114/2019 17.12.2019 stan 3x6 m a príslušenstvo L FABRICA, s.r.o., Žilina
115/2019 17.12.2019 výroba kanalizačných šácht - 3 ks a poklopy - 3 ks ORMONT, s.r.o., Žilina