Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2017

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2017 4.1.2017 archivačná spona - 100 ks SPONKA SK, s.r.o., Púchov
2/2017 9.1.2017 snehové reťaze na traktor - 4 kusy INTERFOREST SK, spol. s.r.o., Žilina
3/2017 9.1.2017 výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie vydania kolaudácie stavby "!Futbalová tribúna v obci Nededza" IPMS, s.r.o., Žilina
4/2017 9.1.2017 vyhotovenie geometrického plánu pre "Futbalová tribúna v obci Nededza" na zápis stavby do katastra nehnuteľností Ing. Róbert Pilarčík GEOPLÁNY, Žilinská Lehota
5/2017 13.1.2017 doména a webhosting pre www.nededza.eu a www.nededza.sk wbx, s.r.o., Košice
1A/2017 18.1.2017 učebné a didaktické pomôcky pre MŠ RUGEN,  s.r.o., Čakanovce
6/2017 27.1.2017 reklamné predmety NierFine Wibes Sk s.r.o., Bratislava
7/2017 6.2.2017 revízia plynových zariadení : OU, MŠ, OŠK, kuchyňa GATO SK s.r.o., Žilina
2A/2017 6.2.2017 paradajkový pretlak pre školskú jedáleň V.E.N.U.S. Čadca spol. s.r.o., Čadečka
8/2017 7.2.2017 brit nasnežný pluh SIP SK s.r.o., Turčianske Teplice
9/2017 15.2.2017 pečať rozvoja obce za rok 2016, spisové dosky Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., Bratislava
10/2017 15.2.2017 školenie pracovníka z BOZP a PO vrátane úhrady za cestovné náklady Ing. Ivan Sokol - INPEKO, Žilina
11/2017 28.2.2017 rozbor pitnej vody - dom č. 129/2 ul. Potočná a opakovaný rozbor vody č. 1261/2016/PV na ukazovatele nespĺňajúce požadované hodnoty (obecná studňa, horný koniec) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
12/2017 28.2.2017 vyčistenie lapača tukov v kuchyni kultúrneho domu FCC Slovensko, s.r.o., Zohor
13/2017 28.2.2017 ďakovný list Jozef Smrhola-Olymp, Santovka
14/2017 2.3.2017 revízia tlakových nádob OU, MŠ Ing. Peter Tručan - Rekon, Žilina
15/2017 10.3.2017 výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie vydania stavebného povolenia, kolaudačného povolenia, zápis stavby do katastra - amfiteáter IPMS, s.r.o., Žilina
16/2017 20.3.2017 notebook Lenovo Ideapad Z 50-75 black - pre hasičský zbor alza.cz, Praha, ČR
17/2017 20.3.2017 rozdeľovač šport extra AWG a poistky, savicový závit na kôš, sací kňš Sport extra Firesystem, s.r.o., Korňa
18/2017 20.3.2017 terče a príslušenstvo, časomiera pre DHZ Knězek s.r.o., Palkovice, ČR
19/2017 21.3.2017 dovoz stavebného materiálu na obecný dom č. 129/2 ul. Potočná Michal Ďuriš - Autodoprava, Rosina
20/2017 24.3.2017 časopis "Požiarnik" ročník 2017 Dobrovoľná požiarna ochrana, Bratislava
21/2017 28.3.2017 brit planer so skrutkami a maticami, doprava SIP SK s.r.o., Turčianske Teplice
22/2017 29.3.2017 výbojka CMH 150 - 2x, spínací zdroj DR60-12 - 2x, BRP 215 - 2x - na verejné osvetlenie VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
23/2017 29.3.2017 stavebné práce na vybudovanie miestnosti pre káblovú televíziu v objekte chodby pri vstupe do obecnej knižnie Radim Peťko, Nededza
24/2017 31.3.2017 pokládka obrubníka a zámkovej dlažby pri obecnom dome č. 129/2 ul. Potočná Štefan Chabada, Nededza
25/2017 31.3.2017 mech pérovania predný na autobus Mercedes Benz ZA619FY - 2 kusy a ich výmena MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
26/2017 10.4.2017 dopravné zrkadlo standard hranaté 800x600 mm - 2 kusy SIVEX, s.r.o., Bratislava
27/2017 10.4.2017 2x ukončovacie diely, 2x 50 cm diely na cestné spomaľovače TICHÝ, s.r.o., Varín
28/2017 11.4.2017 inžiniersko-geologické posúdenie základovej škáry s vypracovaním správy na pozemku KNC 1,2,3 - v súvislosti s prístavbou materskej školy PROGEO, s.r.o., Žilina
29/2017 12.4.2017 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, 4ks 6kg práškových hasiacich prístrojov Milan Prajdák, Dobrá Niva
30/2017 13.4.2017 regulácia múch dymovaním v dome smútku, lepové pasce na muchy 12 balení BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.,  Vidná
31/2017 19.4.2017 vybudovanie dočasnej prístupovej komunikácie na stavenisku:"Rozšírenie kapacity MŠ" v dĺžke cca. 30m a šírke cca. 3,5 m Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
32/2017 20.4.2017 oprava omietok a maľovanie kotolne - obecný úrad Radm Peťko, Nededza
33/2017 20.4.2017 verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
34/2017 26.4.2017 program K -7 - psovodi pri príležitosti MDD 2017 K-7 Psovodi- záchranári Slovenskej republiky, Žilina
35/2017 27.4.2017 servisná prehliadka vozidla Kia Sportage ZA128EK NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Žilina
36/2017 2.5.2017 presun webu www.dhznededza.890m.com na www. dhz.nededza.eu, doména  www.dhz.nededza.eu - ročný poplatok wbx, s.r.o., Košice
37/2017 2.5.2017 propagačné predmety - tričká s logom a potlačou 4emotion, s.r.o., Žilina
38/2017 9.5.2017 výroba stanu 3x6 m s potlačou, 2 ks pieskovej záťaže Ing. Viera Žiklová, Podhorie
39/2017 10.5.2017 odznaky s logom obce - 170 kusov na akciu MDD 2017, grafika - plagát MDD 4emotion, s.r.o., Žilina
40/2017 11.5.2017 poistka proti rozpojeniu -  10 kusov Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa
41/2017 11.5.2017 knihy do obecnej knižnice Ing. Janka Hanuliaková, Martin
42/2017 11.5.2017 základné kontrolné meranie vlhkosti v kostole Elektrofyzika - Milan Macháč, Vavřinec, ČR
43/2017 12.5.2017 HP ProDesk 400G2, externá usb sieťová karta OK COMP, s.r.o., Žilina
44/2017 23.5.2017 skákací hrad Mimions na akciu MDD 2017 Karol Baránek, Žilina
45/2017 25.5.2017 hadicaφ 25 tvarosala 60 bm Rastislav Masný - Požiarna prevencia, Žilina
46/2017 26.5.2017 hadice zásahové detské - 2 ks, hadice zásahové - 4 ks pre DHZ Nededza Knězek s.r.o., Palkovice, ČR
47/2017 30.5.2017 prípravok na ničenie buriny Bofix 10l Chemont BA spol. s.r.o., Bratislava
48/2017 30.5.2017 dotlač projektovej dokumentácie pre: "Zvýšenie kapacity MŠ", 2x komplet zväzok PD, 2x komplet zväzok profesie PEM-PROJEKT, Ing. Peter Mrvečka, Lodno
49/2017 30.5.2017 prekládka kamerového systému - kamera areál materskej školy BVM-alarm systém, s.r.o., Lietavská Lúčka
50/2017 30.5.2017 detské bublifuky na akciu Medzinárodný deň detí 2017 DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
51/2017 30.5.2017 výložník 500 na verejné osvetlenie - 2 kusy  VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
3A/2017 1.6.2017 strava pre MŠ deti, zamestnancov v dôchodcov počas rekonštrukcie Základná škola Gbeľany, Gbeľany
52/2017 6.6.2017 3 kusy ampliónu T51 OF (100Volt) JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka
53/2017 7.6.2017 školenie obsluhy tlakových nádob a kotla - 2 osoby Ing. Peter Turčan - REKON, Žilina
54/2017 7.6.2017 poháre a figúrky pri príležitosti 100. výročia DHZ VICTORIA Ag Art s.r.o., Bratislava
55/2017 7.6.2017 diplomy a sekerky pri prležitosti 100. výročia DHZ FIRESYSTEM, s.r.o., Nižná Korňa
56/2017 14.6.2017 predplatné: Obecné noviny INPROST s.r.o., Bratislava
57/2017 20.6.2017 ďakovné listy pre DHZ pri príležitosti 100. výročia DHZ Jozef Šmrhola - Olymp, Santovka
58/2017 20.6.2017 grafická úprava a tlač - pozvánky a plagáty pri príležitosti 100. výročia DHZ Peter Ďugel DRaM, Nededza
59/2017 21.6.2017 70W IP66 street led - 12 ks, výložník UD1/60-500žz - 12 ks, káble VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
60/2017 22.6.2017 dopravné zrdkadlo standart hranaté 800 x 600 mm SIVEX, s.r.o., Bratislava
61/2017 22.6.2017 vlajky, odznaky, tričká pri príležitosti 100. výročia DHZ 4emotion, s.r.o., Žilina
62/2017 22.6.2017 dlažba biela mat rektifiko do sály KD SIKO KÚPEĽNE a.s., Bratislava
63/2017 23.6.2017 maľovanie a výmena dlažby v sále kultúrneho domu ELDUR 27, s.r.o., Nededza
64/2017 27.6.2017 skrinka na kľúče B2B Partner s.r.o., Bratislava
65/2017 27.6.2017 revízna správa na elektroinštaláciu kontajnerovej jednotky - sociálne zariadenia v areáli OŠK Milan Vlček, Ochodnica
66/2017 7.7.2017 oprava sociálneho zariadenia - WC poškodené na tutbalovom ihrisku dňa 3.7.2017, zn. Fagus FAGUS SK, s.r.o., Hliník nad Váhom
67/2017 12.7.2017 školenie pracovníka z BOZP, PO Ing. Ivan Sokol - INPEKO, Žilina
68/2017 12.7.2017 výmena olejov, filtrov na autobuse Mercedes Benz ZA 619 FY MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
69/2017 12.7.2017 pomocné a prípravné práce pre stavbu v obci Nededza Radim Peťko, Nededza
70/2017 12.7.2017 cateringové služby k 100. výročiu DHZ Nededza pre 130 osôb Drahomíra Kubalová, Nededza
71/2017 19.7.2017 komplexné spracovanie evidencie cintorína v Nededzi TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
72/2017 26.7.2017 sprostredkovanie hudobnej produkcie kapely Eminent na akciu Úcta k starším Viera Puterová - FLÓRA, Bučany
73/2017 27.7.2017 oleje a filtre do traktora TTL, spol. s.r.o., Žilina
74/2017 28.7.2017 hnojivo travcerit 1500 kg LEGUSEM pt, a.s., Piešťany
75/2017 28.7.2017 umelecké vystúpenie na Hodových slávnostiach 2017 Ľudovít Kašuba, Nová Baňa
76/2017 31.7.2017 traktor XHXY240, olej mogul Mountfield SK, s.r.o., Martin
77/2017 31.7.2017 poväz guľatiny, hobľovanie, doprava v množstve cca. 68 m³ MARUNA, s.r.o., Terchová
78/2017 7.8.2017 tričká s potlačou 7 kusov pre DHZ 4 emotion, s.r.o., Žilina
79/2017 7.8.2017 ozvučenie podujatia Hodové slávnosti 2017 Michal Bukviš - 3MO Sound, Žilina
80/2017 11.8.2017 služby DJ na podujatie Hodové slávnosti 2017 FINE AGENCY, s.r.o., Čadca
81/2017 11.8.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie na zapojenie elektroinštalácie, plynoinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie a dodanie s inštaláciu, zariadenie do kuchyne MŠ UNIJAS GASTROTECHNIKA, s.r.o., Žilina
82/2017 14.8.2017 grafické spracovanie a tlač - plagáty a pozvánky na hodové slávnosti 2017 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
83/2017 14.8.2017 rozbitie betónovej dosky strojom JCB kladivo OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Žilina
84/2017 18.8.2017 zastavovacia štúdia rodinných domov v lokalite Vajánok Ing. arch. Peter Krajč, Žilina
85/2017 22.8.2017 reproduktor T51OF - 5 kusov JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka
86/2017 22.8.2017 umelecké vystúpenie kapely "Krasňanci" na akci hodové slávnosti 2017 KRASŇANCI, Varín
87/2017 22.8.2017 školenie BOZP a PO pre 1 osobu Ing. Ivan Sokol - INPEKO, Žilina
88/2017 22.8.2017 generálna oprava motora Avia A 31 Raedus.sk s.r.o., Lučenec
89/2017 5.9.2017 jednorázové čistenie koberca v zasadacej miestnosti OU ALA BAMA, spol. s r.o., Žilina
90/2017 5.9.2017 zameranie amfitátra ku kolaudačnému konaniu Slovmap, s.r.o., Žilinská Lehota
91/2017 14.9.2017 knihy do obecnej knižnice Martinus, s.r.o., Martin
92/2017 19.9.2017 pivničné okná 4 kusy, biela farba, sklopné kovanie, 2-sklo EKOPROFIL, s.r.o., Žilina
93/2017 19.9.2017 oprava kúrenia v KD a OU GATO SK s.r.o., Žilina
4A/2017 19.9.2017 triedna kniha pre MŠ - 2 kusy ŠEVT, a.s., Banská Bystrica
94/2017 25.9.2017 výroba tabuľky súpisného čísla ZNAK, spol. s r.o., Púchov
95/2017 27.9.2017 vypracovanie znaleckého posudku p.č 705/12 KN-E a 705/11 KN-E Ing. Marián Mrázik - REALIT, Žilina
5A/2017 27.9.2017 materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovacie zariadenia Tlačiareň ISIR, s.r.o., Bratislava
6A/2017 27.9.2017 publikácia Predprimárne vzdelávanie 2017/2018 Marian Medlen Jurisdat, Braitslava
96/2017 29.9.2017 operná noha pod tandemový záves Simol nosnosť 1000 kg Slnečná farma, s.r.o., Lonec
97/2017 29.9.2017 oprava autobusu Mercedes Benz, platničky, kotúč brzdový, kontrola prednej nápravy MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
98/2017 3.10.2017 batéria YUASSA 12V,17Ah, skirnka komplet zdroj, istič, batéria, svorky DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Trnava
99/2017 3.10.2017 úprava terénu v lokalite "Pod priepasťou" k.ú. Nededza Pavol Hoferica, Ovčiarsko
100/2017 9.10.2017 čelovky Kolimpex flaxh 15 ks na Jesenný beh žien SPORTISIMO SK s.r.o., Braitslava
101/2017 10.10.2017 tovar - elektro na projekt Kia 2017 - osvetlenie VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
102/2017 13.10.2017 výroba 200 kusov chlebíčkov - akcia Úcta k starším Drahomíra Kubalová, Nededza
103/2017 13.10.2017 dodávka a montáž drevenej podlahy do MŠ Jaroslav Pekár, Lutiše
104/2017 18.10.2017 tovar ku zhotoveniu verejného osvetlenia k projektu Kia - podpora cyklodopravy VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
105/2017 18.10.2017 informačná vitrína 1500x1000x65 mm pre cyklotrasu, mapa, osadenie ARD SYSTÉM, s.r.o., Žilina
106/2017 26.10.2017 výškopis, polohopis pre projektovú dokumentáciu chodníka od ulice Poľná Slovmap, s.r.o., Žilinská Lehota
107/2017 2.11.2017 odvodňovací systém pre dažďovú vodu zo strechy materskej školy RISS Plus, s.r.o, Kysucké Nové Mesto
108/2017 6.11.2017 porealizačné zameranie budovy materskej školy - prístavba a zameranie starej prístavby kultúrneho domu zo západnej strany Slovmap, s.r.o., Žilinská Lehota
109/2017 6.11.2017 termopoháre na vianočný punč - 1000 kusov 2 Zet s.r.o., Lužianky
110/2017 7.11.2017 vykonanie rozboru vzorky vody ku kolaudácii stavby "Zvýšenie kapacity MŠ" Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina
111/2017 7.11.2017 zásahový oblek Fireco - 4 ks, hasičské zásahové rukavice - 4 ks FLORIAN, s.r.o., Martin
112/2017 7.11.2017 služobný kabát pre hasičov - 6 ks Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
113/2017 7.11.2017 zhotovenie geodetického zamerania na par. č. 498/2 k.ú. Nededza MAPERI, spol. s r.o., Žilina
114/2017 7.11.2017 výkopové práce pri verejnom osvetlení Vladimír Ďurnek, Gbeľany
115/2017 20.11.2017 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty nájmu na časť parcely KN-C 498/2 na LV č. 1 podľa priloženého geodetického zamerania Ing. Tobiáš Palutka, Žilina
116/2017 20.11.2017 energetický certifikát na prístavbu materskej školy Ing. Rastislav Kypus, Kamenná Poruba
117/2017 22.11.2017 výroba a dodanie nábytku do materskej školy - objednávka stornovaná Vladimír Bitušík, Zástranie
7A/2017 29.11.2017 učebné a didaktické pomôcky NOMILAND, s.r.o., Košice
118/2017 30.11.2017 šatňová skriňa s cylindrickým zámkom  - 2 kusy do MŚ - školská jedáleň B2B PARTNER s.r.o., Bratislava
119/2017 30.11.2017 kostým anjela, mikuláša, karnevalová parochňa, krídla anjela DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
120/2017 1.12.2017 hardware s príslušenstvom k PC OK COMP s.r.o., Žilina
121/2017 5.12.2017 školenie vodičov Peter Sakala - Autoškola, Žilina
122/2017 6.12.2017 hasiace prístroje do objektu materskej školy BENMAR s.r.o., Žilina
123/2017 7.12.2017 grafické spracovanie a tlač obecného kalendára, PF pre rok 2018 Peter Ďugel DRaM, Nededza
124/2017 7.12.2017 dodávka a montáž krytiny na schodisko v materskej škole Jozef Nemec, Lietava
125/2017 12.12.2017 1 ks sprcha ku konvektomatu, 1 ks motor potrubný k digestoru, 4 ks batéria stojaková so sifónom do kuchyne MŠ UNI - JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
126/2017 12.12.2017 spracovanie žiadosti o NFP pre IROP na vodovod a kanalizáciu v lokalite "Stav - I. etapa" Ing. Štefan Pucko, Štiavnik
127/2017 12.12.2017 dodávka a práce - protipožiarne panely v areáli MŠ o výmere 18 m² Ľubomír Čaplliar, Nededza
128/2017 18.12.2017 oplechovanie pritopožiarnej steny v areáli MŠ Jaroslav Milec, Teplička nad Váhom
129/2007 18.12.2017 škrabka zemiakov, trojpolicový transportný vozík, Topmatic uni, oplachový prostriedok, zadný lem k pracovnej doske- do MŠ UNI-JAS GASTROTECHNIKA s.r.o., Žilina
130/2017 18.12.2017 dodávka materiálu a oprava autobusu Mercedes Benz Tourismo Motortruck, s.r.o., Rosina
131/2017 18.12.2017 výroba a dodanie nábytku do MŠ Michal Hodoň, Varín
132/2017 18.12.2017 realizácia vzduchotechniky na staveb " Zvýšenie kapacity MŠ" - zmena zadania oproti pôvodnej PD 005 vdzuchotechnika ELPRAM, s.r.o., Žilina
133/2017 18.12.2017 naviac práce mimo zmluvy o dielo na rekonštrukcii starej časti MŠ ELPRAM, s.r.o., Žilina