Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2016

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2016 5.1.2016 vydanie stanoviska k projektovým dokumentáciám na rozšírenie kapacity Materskej školy Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina
2/2016 7.1.2016 preškolenie BOZP a PO pre 1 osobu Ing. Ivan Sokol INPEKO, Žilina
3/2016 20.1.2016 revízia plynových zariadení GATO.SK, Žilina
4/2016 22.1.2016 originál protokolu o získaní pečate rozvoja obce (bez zarámovania) Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s., Bratislava
5/2016 22.1.2016 biologické ošetrenie odpadov na obecnom úrade, v materskej škole, v kultúrnom dome Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
6/2016 27.1.2016 plošná inzercia na kalendár podujatí v roku 2016 Publishing House, a.s., Žilina
7/2016 27.1.2016 oprava elektrického sporáka a konvektomatu v kuchyni KD UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
8/2016 28.1.2016 zbierka zákonov a finančný spravodaj na rok 2016 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
1A/2016 1.2.2016 potraviny do školskej jedálne Inmedia s.r.o., Zvolen
9/2016 4.2.2016 textilná tabuľa 900 x 600 siáv 1 ks B2B Partner s.r.o., Bratislava
10/2016 4.2.2016 sadrokartónové práce v dome smútku- chladiaci box Jozef Bugala, Nededza
11/2016 5.2.2016 revízie elektrickej inštalácie v dome smútku, materskej škole, elektrické prenosné náradie Vlček Milan, Ochodnica
12/2016 5.2.2016 stavebné práce - podkrovie nehnuteľnosť č. 129/2 ul. Potočná Štefan Chabada, Nededza
13/2016 16.2.2016 plastová koncovka na nohy - stolička stohovateľná, 100 ks Antares - Eurotrade spol. s.r.o., Zlaté Klasy - Rastice
14/2016 16.2.2016 doska breza na stôl jedálenský 1200 x 800 mm - 1 kus B2B Partner s.r.o., Bratislava
15/2016 24.2.2016 elektrocentrála EP 6500T Ján Ondruš Servis NAREX, Nededza
16/2016 1.3.2016 sieť z 4 mm šnúry, oko 12 cm, 41,70m - 1 kus, sieť z 4 mm šnúry, oko 12 cm, 29,9m - 1 kus Firma KOŠÍK  - siete, s.r.o., Nové Zámky
17/2016 2.3.2016 Robot B20 na 230 V, mlynček na mäso GastroCorp s.r.o., Žilina
18/2016 9.3.2016 knihy do obecnej knižnice ing. Janka Hanuliaková, Martin
19/2016 9.3.2016 revízia tlakových nádob - materská škola, obecný úrad Ing. Peter Turčan REKON, Žilina
2A/2016 10.3.2016 učebné pomôcky na výtvarné edukačné aktivity RUGEN s.r.o., Čakanovce
20/2016 14.3.2016 kompletáž zariaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach na 2. nadzemnom podlaží - dom č. 129/2 ul. Potočná Vladimír Beliančin, Nededza
21/2016 15.03.2016 čistiaca súprava Délonghi ecodecalk 2 kusy Alza.sk, s.r.o., Bratislava
22/2016 15.03.2016 výmena displeja HP 350G2 Výměna-displeje.cz, s.r.o., Kadaň, ČR
23/2016 15.03.2016 prevod domény www.nededza.sk PUBLIC, s.r.o., Bratislava
24/2016 22.3.2016 výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a zápis stavby  - Domu smútku do katastra nehnuteľností CHIC DESIGN s.r.o., Žilina
25/2016 22.3.2016 vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby - Dom smútku Ing. Martin Tencer/TENCO-PO, Žilina
26/2016 22.3.2016 knihy do obecnej knižnice Martinus.sk, s.r.o., Martin
27/2016 27.3.2016 príprava podkladov k vypracovaniu nájomnej zmluvy k pozemkom pod dom smútku MAPERI, spol. s r.o., Žilina
28/2016 5.4.2016 zmena registrátora pre doménu www.nededza.sk, hosting, presmerovanie web, maily webex media, s.r.o., Košice - Juh
3A/2016 5.4.2016 učebné pomôcky a didaktické hry do materskej školy Renáta Francúzová, Martin
4A/2016 5.4.2016 učebné pomôcky a didaktické hračky do materskej školy Zábavné učení, Uherský Brod, ČR
29/2016 11.4.2016 servis a kontrola obecného rozhlasu JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka
30/2016 11.4.2016 oprava kamerového systému BVM - alarm systém, s.r.o., Lietavská Lúčka
31/2016 11.4.2016 územný plán - digitalizácia a aktualizácia MAPA Slovakia Digita. s.r.o., Bratislava
32/2016 19.4.2016 stoličky VIVA do domu smútku B2B Partner s.r.o., Bratislava
5A/2016 19.4.2016 didaktické pomôcky do materskej školy NOMILAND, s.r.o., Košice
33/2016 21.4.2016 projektová dokumentácia bleskozvodu na dom smútku Ing. Karol Rudinec, Kysucké Nové Mesto
34/2016 22.4.2016 vyčerpanie lapača tukov, zneškodnenie odpadu zmesi tukov, doprava cisternovým vozidlom .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Zohor
35/2016 22.4.2016 vyčistenie koryta potoka Kotrčiná v časti rybník Miroslav Holtán, Oškerda
36/2016 27.4.2016 revízia prípojky NN k domu smútku Milan Vlček, Ochodnica
37/2016 27.4.2016 revízia elektrickej inštalácie v dome č. 129/2 ul. Potočná Milan Vlček, Ochodnica
38/2016 29.4.2016 umelecké vystúpenie skupiny DUET - Deň matiek 2016 Ľubomír Ponechal REALBESP, Veľké Rovné
39/2016 29.4.2016 spracovanie a tlač novín Nededžan 1/2016 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
40/2016 10.5.2016 univerzálny hasiaci vak Emak - 4 ks, prilba Tytan hot + štít - 4 ks Marcela Kavalková Faturová - F system, Nižná Korňa
41/2016 10.5.2016 postrek futbalového ihriska proti burinám Dušan Vajda, Nededza
42/2016 10.5.2016 montáž bleskozvodu na dome smútku Milan Vlček, Ochodnica
43/2016 11.5.2016 hardware k zavedeniu internetu na dome č. 129/2 ul. Potočná OK COMP, s.r.o., Žilina
44/2016 11.5.2016 propagačné predmety - tričká s logom a potlačou - 6 kusov 4emotion, s.r.o., Žilina
45/2016 11.5.2016 detské píštalky 180 kusov na akciu Deň detí  4emotion, s.r.o., Žilina
46/2016 12.5.2016 oprava garážovej brány DS mont, a.s., Žilina
47/2016 18.5.2016 ďiaľkové ovládanie na garážové dvere DS mont, a.s., Žilina
48/2016 19.5.2016 servis poplašného zariadenia STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
49/2016 19.5.2016 mantinely na multifunkčné ihrisko, 2000x1000x10 biela - 3 kusy VAAT, spol. s.r.o., Žilina
7A/2016 22.5.2016 ponorný mixér Kenwood HB851 do MŠ Elektrosped, a.s., Bratislava
50/2016 23.5.2016 univerzálny hasiaci vak Emak - 4 ks, prilba Tytan hot + štít - 4 ks Marcela Kavalková Faturová - F system, Nižná Korňa
51/2016 23.5.2016 zapožičanie nafukovacej atrakcie, weikicky, steckem, doprava na akciu MDD dňa 28.05.2016 LDV, s.r.o., Lazy pod Makytou
52/2016 23.5.2016 vrt do zeme na ulici Stredná Ferdinand Mišejka, Štiavnik
53/2016 24.5.2016 vypracovanie znaleckého posudku na par. č. E-KN 515 v k.ú. Nededza pre účel prevodu vlastníckeho práva Ing. Michal Derkits, Žilina
54/2016 24.5.2016 drevené stĺpy 2 kusy GASPARIK, s.r.o., Makov
55/2016 27.5.2016 preprava 2 kusov stĺpov Makov - Nededza STAVOGLOBAL, s.r.o., Varín
56/2016 27.5.2016 dodávka a montáž vchodového prístrešku na objekte č. 129/2 ul. Potočná DEOS ŽILINA s.r.o.,  Žilina
8A/2016 30.5.2016 tlačivá na triednu dokumentáciu, osvedčenia, diplomy do MŠ ŠEVT, a.s., Banská Bystrica
9A/2016 31.5.2016 didaktická pomôcka svet zvierat a detské knihy do MŠ Martinus.sk, s.r.o., Martin
57/2016 1.6.2016 stavebný dozor na dom č. 3/3 (kaštieľ) podľa zmluvy o dielo zn. AS 136/2016 Ing. Ľudovít Baška, Martin
58/2016 7.6.2016 zriadenie prípojky na verejnú kanalizáciu pre nehnuteľnosť č. 3/3 (kaštieľ) Severoslovenské vodárn a kanalizácie, a.s., Žilina
59/2016 9.6.2016 servis a oprava alarmsystému STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
60/2016 10.6.2016 vytýčenie inžinierských sietí pre plánovanú stavbu "Futbalová tribúna v obci Nededza" SSE-Distribúcia, a.s., Žilina
61/2016 10.6.2016 chemické prečistenie plynového kotla - dom č. 129/2 ul. Potočná Termoservis SK s.r.o., Žilina
62/2016 17.6.2016 propagačné predmety s logom obce 4emotion, s.r.o., Žilina
63/2016 17.6.2016 výmena turbodúchadla na autobus MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
64/2016 20.6.2016 umelecké vystúpenie Petra Stašáka - Hodové slávnosti 2016 MASTA PRODUCTION s.r.o., Košice
65/2016 20.6.2016 vystúpenie hudobnej skupiny AYA - Hodové slávnosti 2016 Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina
66/2016 20.6.2016 geodetické zameranie, polohopis, výškopis pre stavbu "Futbalová tribúna v obci Nededza" SLOVGEO, s.r.o., Žilina
67/2016 22.6.2016 vypracovanie znaleckého posudku na par. č. E-KN 515, k.ú. Nededza pre účel prevodu vlastníckeho práva Ing. Marián Mrázik - znalec, Žilina
68/2016 23.6.2016 ozvučenie podujatia Hodové slávnosti sedembolestnej Panny Márie 15.09.2016 Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina
69/2016 23.6.2016 hliníkový konštrukčný strešný systém s pódiom 8x6 m vrátane základného osvetlenia - Hodové slávnosti sedembolestnej Panny Márie 15.09.2016 Vladimír Látka, Žilina
70/2016 23.6.2016 hadica zásahová B65 -2 kusy, hadica zásahová C42 - 4 kusy, poistky na hadice - 10 kusov KNEZEK SK s.r.o., Žilina
71/2016 23.6.2016 športový sací kôš SPORT, hmotnosť 1,7 kg priemer koša 19,5 cm  Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa
72/2016 23.6.2016 dom smútku - oprava vody a odpadu a osadenie skrinky s umývadlom Vladimír Beliančin, Nededza
73/2016 27.6.2016 vyhotovenie revízie na bleskozvod - dom smútku a prípojka k NN Milan Vlček, Ochodnica
74/2016 27.6.2016 montáž bleskozvodu na dome smútku TES Elektro, s.r.o., Žilina
75/2016 27.6.2016 rozbor vody pre účely kolaudácie domu smútku v obci Nededza Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
76/2016 27.6.2016 tričká s potlačou pre dobrovoľný hasičský zbor 4emotion, s.r.o., Žilina
77/2016 27.6.2016 tričká s potlačou pre hodové slávnosti 4emotion, s.r.o., Žilina
78/2016 28.6.2016 hudobné vystúpenie skupiny Javorové husle - Hodové slávnosti 2016 Tomáš Kramár, Martin
79/2016 28.6.2016 výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie vykonania územného a stavebného povolenia na stavbu "futbalová tribúna v obci Nededza" IPMS, s.r.o., Žilina
80/2016 28.6.2016 ďakovná plaketa Jozef Šmrhola - OLYMP, Santovka
81/2016 28.6.2016 pokládka kobercového trávnika 50 m², substrát, hnojenie Dušan Vajda, Nededza
82/2016 1.7.2016 školenie BOZP a PO Ing. Ivan Sokol INPEKO, Žilina
83/2016 6.7.2016 turbodúchadlo Mercedes, hadica zazacia, rúra výfuku Mercedes MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
84/2016 6.7.2016 oprava kamerového systému, výmena bezdrôtových nanostation BVM-alarm systém, s.r.o., Lietavská Lúčka
10A/2016 11.7.2016 tlačivá do materskej školy NOMILAND, s.r.o., Košice
85/2016 8.7.2016 aerofoto - 1 kus CBS spol, s.r.o., Banská Bystrica
86/2016 8.7.2016 situácia osadenia futbalovej tribúny na ihrisku ATELIER - 3A s.r.o., Žilina
87/2016 12.7.2016 spracovanie a tlač novín Nededža 2/2016 Peter Ďugel DRaM, Nededza
88/2016 15.7.2016 knihy do obecnej knižnice Ing. Janka Hanuliaková, Martin
89/2016 19.7.2016 APC protectnet 1 ks, UBNT Nanostation 2ks, káble FTP 50m OK COMP, s.ro., Žilina
90/2016 19.7.2016 postrek futbalového ihriska proti burine Dušan Vajda, Nededza
91/2016 19.7.2016 výroba zábradlia na vonkajšie schodisko - nehnuteľnosť č. 129/2 ul. Potočná Antikor, oceľ spracovanie s.r.o., Žilina
92/2016 1.8.2016 rozšírenie obecného rozhlasu na konci ulice Na Záhumní JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka
93/2016 2.8.2016 plastová žumpa - 2 m³ ORMONT, s.r.o., Žilina
94/2016 3.8.2016 dopradovanie pop-up okna do redakčného systému webexmedia, s.r.o., Košice - Juh
95/2016 8.8.2016 dopravné zrkadlo hranaté 800 x 600 mm VIAPRO, s.r.o., Trnava
96/2016 11.8.2016 poistka proti rozpojeniu (hadice DHZ) - 6 kusov Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa
97/2016 17.8.2016 plastové nádoby MEVA-SK s.r.o. Rožňava
98/2016 17.8.2016 tričká s potlačou s logom obce 4emotion, s.r.o., Žilina
99/2016 17.8.2016 osivo na pomocné ihrisko Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
100/2016 23.8.2016 ďakovný list - 1 kus Jozef Smrhola - OLYMP, Santovka
101/2016 23.8.2016 grafické spracovanie a tlač - plagáty a pozvánky na hodové slávnosti 2016 Peter Ďugel DRaM, Nededza
102/2016 23.8.2016 stan 3x6 m a záťaže, montáž, demontáž doprava - hodové slávnosti 2016 Ing. Libor Žikla - L Fabrica, Nová Dubnica
11A/2016 26.8.2016 paradajkový pretlak a musaka do MŠ V.E.N.U.S Čadca, spol. s.ro., Čadca
103/2016 5.9.2016 Eset Endpoint Protection Advanced 16 licencií OK COMP, s.r.o., ŽIlina
104/2016 6.9.2016 dusíkaté hnojivo 1500 kg LEGUSEM pt, a.s., Piešťany
105/2016 8.9.2016 vystúpenie kapely Kortina na hodovej zábave dňa 16.09.2016 Peter Štrauch-ADUE, Považská Bystrica
106/2016 13.9.2016 výmena tesnenia na konvektomate "Lianox" UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
107/2016 13.9.2016 výkopové práce na plastovú žumpu - napojenie prívodu z domu smútku (technická miestnosť a zhotovenie sociálneho zariadenia) DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
108/2016 16.9.2016 licencia upgrade Windows 10 PRO - 1 kus OK COMP, s.r.o., Žilina
109/2016 20.9.2016 čistenie potoka Kotrčiná Miroslav Holtán, Oškerda
110/2016 20.9.2016 dopracovanie vzduchootechniky k projektovej dokumentácii MŠ Nededza (odvetranie skladov) Ing. Peter Mrvečka, Lodno
111/2016 21.9.2016 penové filtre - retenčná stanica BD - FOAM, s.r.o., Žilina
112/2016 23.9.2016 prekládka bagra pri čistení potoka Kotrčiná STAVOGLOBAL, s.r.o., Varín
12A/2016 28.9.2016 učebné a didaktické pomôcky do MŠ NOMILAND, s.r.o., Košice
13A/2016 10.10.2016 pedagogická literatúra Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.,
14A/2016 10.10.2016 didaktické pomôcky  EDUCAPLAY, s.r.o., Žilina
113/2016 10.10.2016 oprava plynového kotla na dome č. 129/2 ul. Potočná Peter Čunát, Nezbudská Lúčka
114/2016 12.10.2016 výložníky o objímky na stĺpy verejného osvetlenia VEREX ŽILINA, a.s. - ZA, Žilina
115/2016 17.10.2016 satelitný prijímač Sunsat S300HD TES Media s.r.o., Žilina
116/2016 17.10.2016 pravidelný servis, 4 ks nové pneumatiky - vozidlo Škoda Fabia ZA046DF ŽIAK AUTO OK, s.r.o., Kunerad
15A/2016 24.10.2016 oprava konvektomatu Lainox v MŠ UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
117/2016 17.10.2016 grafické spracovanie a tlač časopisu Nededžan Peter Ďugel DRaM, Nededza
118/2016 19.10.2016 výroba 200 ks chlebíčkov - akcia Úcta k starším Drahomíra Kubalová, Nededza
119/2016 25.10.2016 skladané utierky katrin, toaletný papier Jumbo KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička
16A/2016 27.10.2016 kniha predpirmárne vzdelávanie 2016-2017 M.Medlen_Jurisdat, Bratislava
120/2016 31.10.2016 termopoháre na vianočný punč 2000 ks 2Zet s.r.o., Lužianky
121/2016 31.10.2016 pieskovanie a striekanie rámu na hasičskej striekačke PS 12 PROFI SDK s.r.o., Žilina - Trnové
122/2016 31.10.2016 polep autobusu ALTOM Reklama s.r.o., Žilina
123/2016 31.10.2016 vyhľadanie a spacovanie vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938 PhDr. Juraj Laššuth, Dolný Kubín
124/2016 10.11.2016 star shower motion s diaľkovým ovládačom, podložka Mediashop Holding GmBh, Neunkirchen
17A/2016 11.11.2016 kniha a CD do materskej školy FORTUNA LIBRI, a.s., Bratislava
125/2016 14.11.2016 rozhrnutie a zrovannie hliny pri areáli futbalového ihriska pre hasičksý zbor  Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
126/2016 18.11.2016 OEM licencia Office pre obecný úrad 1x a pre materskú školu 2x OK COMP, s.r.o., Žilina
127/2016 18.11.2016 mikulášsky sáčok celofán - 210 kusov DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
128/2016 22.11.2016 zemné práce - úprava terénu čiastočná - tribúna Vladimír Ďurnek, Gbeľany
129/2016 22.11.2016 zhotovenie projektovej dokumentácie, rozpočtu a situácie osadenie amfiteátra v obci Nededza SOARCH, s.r.o., Žilina
130/2016 24.11.2016 merač rýchlosti BX1 BELLIMPEX s.r.o., Štúrovo
131/2016 24.11.2016 zemné a betonárske práce na základ pod WC kontajnerového typu, napojenie vodovodu a kanalizácie na futbalovom ihrisku DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
132/2016 24.11.2016 servis poplašného zariadenia STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
133/2016 28.11.2016 výroba stanu s potlačou na 6m límec, grafika Ing. Viera Žiklová, Podhorie
134/2016 28.11.2016 kontrola a oprava autobusu Mercedes Benz BCI-SaT, s.r.o.,  Žilina - Považský Chlmec
135/2016 30.11.2016 školenie BOZP a PO pre 1 osobu, školenia na obsluhu traktorového nakladača a viazača bremien Ing. Ivan Sokol INPEKO, Žilina
136/2016 30.11.2016 prenájom stanu 3x6m - 2krát Ing. Viera Žiklová, Podhorie
137/2016 5.12.2016 grafické spracovanie a tlač obecného kalendára pre rok 2017, PF pre rok 2017 - 40 kusov Peter Ďugel - DRaM, Nededza
138/2016 6.12.2016 príprava spoločenského posedenia Drahomíra Kubalová, Nededza
139/2016 6.12.016 školenie z aktuálnych platných nariadení Rady Európy a Európskeho spoočenstva pre dopravu a dopravných predpisov - per vodičov referentov Peter Sakala-Autoškola, Žilina
140/2016 6.12.2016 betónové panely v počte 280 kusov, 70 bm stavebnej ocele Ø 16 Váhosta-Sk-Prefa, Horý Hričov
141/2016 14.12.2016 inzercia v MY Žilinské noviny - oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže Petit Press a.s., Nitra
142/2016 14.12.2016 záťaže na stan - pieskové 2 kusy Ing. Viera Žiklová, Podhorie
143/2016 14.12.2016 hranol smrekový 170x45 mm, hobľovaný - 40 kusov TOP REZIVO, s.r.o., Nededza
144/2016 16.12.2016 klampiarske práce na dome č. 129/2 ul. Potočná Jaroslav Milec, Teplička nad Váhom