Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2013

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2013 2.1.2013 audit ročnej účtovnej závierky za rok 2012 RVC Senica s.r.o., Senica
2/2013 3.1.2013 dodanie počítača OK COMP s.r.o., Žilina
3/2013 8.1.2013 svietnik Bianca, pohár 0,04 Budzogáň Pavol Svrček UNI JAS, Rajecké Teplice
4/2013 8.1.2013 oprava šatní OŠK Štefan Chabada, Nededza
5/2013 8.1.2013 výroba drevených políc do archívu obce Pavol Staňo, Nededza
6/2013 16.1.2013 športové súpravy 26 ks Meva Sport Slovakia s.r.o., Koplotovce
7/2013 18.1.2013 aktualizácia údajov katastrálneho územia Nededza Katastrálny úrad, Žilina
8/2013 22.1.2013 plošná inzercia PUBLISHING HOUSE, a.s., Žilina
9/2013 1.2.2013 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty objektívneho nájmu na C-KN parc.č.564/86, 564/85, 564/221, 564/223, 564/65, 564/64 – časť, 564/210 – časť k.ú. Nededza Ing. Michal Derkits, Žilina
10/2013 1.2.2013 plastová nádoba 120 l čierna - 20 ks MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Brzotín
1A/2013 1.2.2013 ponorný mixér Kenwood HB891 Internet Mall Slovakia, Bratislava
11/2013 4.2.2013 revízia plynovej kotolne - obecný úrad, materská škola Peter Bakay, Žilina
12/2013 4.2.2013 projektová dokumentácia - stavebné úpravy kuchynka (kultúrny dom), časť: technická infraštruktúra a technológia Ateliér, Ing. arch. Kružel, Žilina
2A/2013 12.2.2013 didaktické pomôcky na účel športového cvičenia do MŠ Kotulič Peter, Kopřivnice
13/2013 15.2.2013 odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení, preškolenie pracovníka obsluhy TNS, vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu IMPP pre kotolňu Ing. Peter Turčan - REKON, Žilina
14/2013 18.2.2013 oprava a údržba plynového kotla NEFIT 43 ANERGIA s.r.o., Čadca
15/2013 19.2.2013 zvárací inventár 160 A, elektródy František Kysela FERRO, Žilina
3A/2013 19.2.2013 knihy do pedagogickej literatúry s odbornými textami pre MŠ PROSOLUTIONS, s.r.o., Bratislava
16/2013 22.2.2013 povinné školenie vodičov podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke - 5 vodičov Peter Sakala Autoškola, Varín
17/2013 25.2.2013 výroba elektrických garážových dverí 2 ks DS mont a.s., Žilina
18/2013 5.3.2013 vypracovanie znaleckého posudku na parc. č. KN-C 557/144, k.ú. Nededza Ing. Michal Derkits, Žilina
19/2013 6.3.2013 servis plynových zariadení šatne a kostola Peter Bakay - Fun Trick, Žilina
20/2013 8.3.2013 import údajov - majetok z programu KEO do Urbis MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
21/2013 11.3.2013 knihy do obecnej knižnice v počte 4 ks Ing. Janka Hanuliakov
22/2013 11.3.2013 elektroinštaláciu v sklade OHZ a v sklade a v sklade obecného úradu v Nededzi Mravec Jozef, Nededza
23/2013 15.3.2013 športové boxy Givova pre OŠK MEVA SPORT SLOVAKIA s.r.o., Koplotovce
24/2013 18.3.2013 oprava požiarneho vozidla AVIA SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Senec
25/2013 19.3.2013 revízia hasiacich prístrojov v počte 12 ks (OU, MŠ, OŠK, kostol, hydrantové hadice) Milan Prajdák, Dobrá Niva
26/2013 19.3.2013 plávacie čerpadlo AMPHIBIO 8006GCV190-1050 l/min Floriánshop.sk, Martin
27/2013 19.3.2013 biologické ošetrenie odpadov v priestoroch MŠ, BIO p2+P3 fosfor Peter Mrázek, Zásmuky, ČR
28/2013 25.3.2013 čistič vysokotlakový HDEm2210 - 1ks, hadica polcólová - 15m, rozprašovač SLS - TECHANKO, s.r.o., Žilina
29/2013 25.3.2013 2 ks plynový ohrievač vody - 120 litrov, 1 ks plynový ohrievač vody - 150 litrov TMS-MONTYS, s.r.o., Žilina
30/2013 25.3.2013 tovar do kuchynky Ján Janec UNI-JAS, Žilina
31/2013 26.3.2013 vyhotovenie geometrického plánu na par.č. KN-C 39 v k.ú. Nededza Ing. Róbert Pilarčík, Žilinská Lehota
32/2013 28.3.2013 výroba podbytia krovu požiarneho skladu a skladu obecného úradu, lakovanie, montáž cca. 13 Pavol Staňo, Nededza
33/2013 11.4.2013 vytýčenie plnárenských zariadení (kanalizačná prípojka, rekonštrukcia kult.domu) Distribúcia SPP, Žilina
4A/2013 12.4.2013 učebné pomôcky do materskej školy ALADINO TOYS s.r.o., Levice
5A/2013 12.4.2013 učebné pomôcky do materskej školy UCENIE-HROU.sk, Čakanovce
34/2013 16.4.2013 kontrola kanalizačnej prípojky pre odberné miesto - par.č. 1, kultúrny dom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
6A/2013 16.4.2013 kalibrované teplomery do školskej jedálne pri MŠ ADM s.r.o., Žilina
35/2013 16.4.2013 výroba stavanej skrine do skladu kuchynky v kultúrnom dome Pavol Staňo, Nededza
36/2013 18.4.2013 vertikulácia ihriska Dušan Vajda, Nededza
37/2013 24.4.2013 skákací hrad, weikicky, steckem na akciu MDD 2013 LDV s.r.o., Lazy pod Makytou
38/2013 24.4.2013 vystúpenie folklórneho súboru Terchovček pri príležitosti osláv Dňa matiek v obci Miloš Bobáň, Terchová
39/2013 26.4.2013 vytýčenie trasy telekomunikačného kábla ul. Za kaštieľom v súvislosti s výstavbou kostola Slovak Telekom, a.s., Bratislava
41/2013 2.5.2013 knihy do obecnej knižnice martinus.sk, s.r.o., Martin
7A/2013 7.5.2013 učebné pomôcky do materskej školy Stanislav Francúz, Martin
42/2013 9.5.2013 gastrozariadenie do kuchynky v kultúrnom dome Vladimír Reguly IBIS SERVICE, Žilina
43/2013 13.5.2013 gastrozariadenie do kuchynky v kultúrnom dome Vladimír Reguly IBIS SERVICE, Žilina
44/2013 16.5.2013 vytýčenie plynárenských zariadení k realizácii stavby kostol Nededza Distribúcia SPP, Žilina
45/2013 16.05.2013 zjednodušená projektová dokumentácia na cintorín Nededza - pešie chodníky a osvetlenie ATELIER Ing. arch. Kružel, Žilina
46/2013 17.05.2013 zjednodušená projektová dokumentácia na: miestna komunikácia Závoz - pešie chodníky a úprava okolia morového kríža ATELIER Ing. arch. Kružel, Žilina
47//2013 24.5.2013 podstavec nerezový pod umývačku, stôl pracovný - kuchynka  Vladimír Reguly IBIS SERVICE, Žilina
48/2013 27.5.2013 kábel HO5RR-F36, Legrand vidlica, MAX - LED - reflektor VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
49/2013 28.5.2013 malé magnetky na akciu Medzinárodný deň detí 2013 ARD SYSTÉM, s.r.o., Žilina
8A/2013 29.5.2013 detské časopisy s ročným predplatným a omaľovánky Sl. Pošta - regionálne miesto predplatného tlače, Žilina
50/2013 30.5.2013 oprava prípojky vody k vodomeru v archíve obecného úradu Vladimír Beliančin, Nededza
51/2013 30.5.2013 žalúzie biele vodorovné na 3 okná do kuchynky v KD a protihmyzové siete Milan Macúš, Kysucké Nové Mesto
52/2013 21.6.2013 montáž betónovej platne (rozmery:2,2 m x 5,8 m) a preloženie betónovej garáže DEOS - SK, spol. s.r.o., ŽIlina
53/2013 26.6.2013 výroba vstavanej skrine do školskej jedlne Pavol Staňo, Nededza
54/2013 26.6.2013 činnosť poradcu pri projekte výstavby nájomnej bytovky KALLA ŽILINA, s.r.o., Žilina
55/2013 27.6.2013 múčovanie verejného priestranstva AGRA - Váh, s.r.o, Varín
56/2013 3.7.2013 postrek futbalového ihriska proti burine, hnojenie Dušan Vajda, Nededza
57/2013 4.7.2013 odsúhlasenie projektu pre stavebné povolenie stavby Nededza, rímskokatolícky kostol, parc. č. 39/1 E.I.C. ENGINEERING INSPECTION COMPANY s.r.o., Prešov
58/2013 24.7.2013 vyhotovenie geometrického plánu na parcelu č. 370/1 v k.ú. Nededza MAPERI, spol. s r.o., Žilina
59/2013 24.7.2013 tovar na rekonštrukciu počítačovej siete na OU, v MŠ a obecnej knižnici OK COMP spol. s.r.o., ŽIlina
60/2013 6.8.2013 rozobratie krovu a strešnej krytiny - časť domu č. 3/3, ul. Hlavná, Nededza Peter Huliak SADZA, Žilina
61/2013 14.8.2013 pomoc pri organizovaní kultúrno - spoločenského poduhatia (hody 2013)  Arzén, občianske združenie, Terchová
62/2013 14.8.2013 ozvučenie kultúrno - spoločneského podujatia (hody 2013) Jirí Jirutka 100SERVIS, Divina
63/2013 14.8.2013 pódium (6x4 m), zastrešenie na kultúrno - spoločneské podujatie (hody 2013) Vladimír Látka, Žilina
64/2013 14.8.2013 antikorové obloženie 2 stĺpov a madla v kultúrnom dome Nededza KOV ANTIKOR, s.r.o., Žilina
65/2013 15.8.2013 propagačné predmety: tričká s potlačou, banner s logom 4emotion, s.r.o., Žilina
66/2013 15.8.2013 rekonštrukcia trasy na ulici Dvorská TES Media, s.r.o., Žilina
67/2013 16.8.2013 vystúpenie na obecných hodoch 2013 Jadranka Handlovská, Bratislava
68/2013 16.8.2013 zemné práce strojom UDS 114, dom č. 3/3 (Hlavná) Unistav Teplička s.r.o., Teplička nad Váhom
69/2013 21.8.2013 vystúpenie folklórneho súboru Žilinskej univerzity Stavbár (hody 2013) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
70/2013 23.8.2013 oprava výtlkov miestnych komunikácií cca. 75  Riline, s.r.o., Ružomberok
71/2013 23.8.2013 výroba a montáž uzamykateľnej skrine (130 x 50 cm, štvordverová, drevotrieska) Pavol Staňo, Nededza

72/2013

3.9.2013 inzercia (plnenie zmluvy hody 2013, Kia Motors Slovakia s.r.o.) Publishing House, a.s. Vydavateľstvo Žilinského Večerníka, Žilina
73/2013 10.9.2013 čistiaci a hygienický tovar Pavol Svrček UNI JAS, Rajecké Teplice
74/2013 11.9.2013 grafická úprava a vyhotovenie banneru (170 x 80 cm) na akciu Obecné hody 2013 4emotion, s.r.o., Žilina
75/2013 11.9.2013 úprava a výsadba priestranstva okolia "Morového kríža" Dušan Vajda, Nededza
76/2013 12.9.2013 diár samosprávy r. 2014, 9 ks AVS, Martin
77/2013 19.9.2013 výroba návlekov na stoličky do kultúrneho domu (biely gabardén, 150 ks) Peter Novák - LTM, Žilina
78/2013 23.9.2013 JCB s kladivom na vybúranie muriva (dom č. 3) Palivá a zemné práce Belanec, s.r.o., Žilina
10A/2013 25.9.2013 učebné pomôcky a hračky do pieskoviska EDUCAPLAY, s.r.o., Žilina
11A/2013 25.9.2013 CD prezentácie k výchovno - vzdelávaciemu procesu Microitem a.s., Bratislava
12A/2013 25.9.2013 tlačivá - diagnostika dieťaťa Vydavateľstvo NOMI, s.r.o., Košice
79/2013 27.9.2013 TSV Modus LV136/965 - 5 ks, žiarivka 36 W - 10 ks, štartér, elektroinštalačný materiál VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
80/2013 3.10.2013 3 - hodinový vstup do Spa Axuapark, akcia: úcta k starším Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice
81/2013 7.10.2013 čistenie koryta potoka Kotrčiná, časť Rybník strojom UDS14 a Tatra T-815 UNISTAV s.r.o., Teplička nad Váhom
82/2013 9.10.2013 knihy pre deti do obecnej knižnice - 5 ks Jozef Beňo - IKARUS.sk, Bratislava
13A/2013 15.10.2013 odborné publikácie pre pedagogickú prácu INFRA SLOVAKIA s.r.o., Veľké Leváre
14A/2013 16.10.2013 učebné pomôcky ALADINOTOYS s.r.o, Levice
15A/2013 17.10.2013 úradné overenie váhy a závažia do školskej jedálne pri MŠ Jaroslav Petrák - MEJP, Čadca Podzávoz
83/2013 9.10.2013 stolové kalendáre, PF karty, obálky, hodiny Jozef Šmrhola - OLYMP, Santovka
84/2013 17.10.2013 poklop 600 (12,5 t) kompozit - 1 ks REPLAST spl. s r.o., Žilina
85/2013 18.10.2013 kancelárske potreby a kancelársky tovar Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka
86/2013 18.10.2013 preloženie zvodu okapu zo strechy MŠ s vybudovaním trativodu Dominik Žiak, Nededza
87/2013 21.10.2013 počítač COMFOR - OFFICE I 133 OK KOMP spol. s r.o., Žilina
88/2013 24.10.2013 liatinové disky na vozidlo Kia Sportage, AEZ REEF 18, 4 kusy ETOP WHEELS, s.r.o., Púchov
89/2013 24.10.2013 knihy do obecnej knižnice Martinus.sk, s.r.o., Martin
90/2013 11.11.2013 ďakovné listy a plakety pre OŠK Nededza Jozef Šmrhola - Olymp, Santovka
91/2013 13.11.2013 diaľkové ovládanie na motorickú garážovú bránu DS mont, a.s., žilina
92/2013 13.11.2013 notebook OK KOMP s.r.o., Žilina
93/2013 20.11.2013 ozvučovacia technika Musikhaus Thomann, Burgebrach, Nemecko
94/2013 20.11.2013 ozvučovacia technika SH SOUND, s.r.o., Vráble
95/2013 21.11.2013 montáž bezpečnostného dvojzávesu SSE, a.s. Peter Opavský, Žilina
16A/2013 21.11.2013 CD vianočné pesničky a výletnícke pesničky do MŠ MEGGY s.r.o., Jelenec
17A/2013 21.11.2013 učebné pomôcky do MŠ NOMILAND, s.r.o., Košice
18A/2013 21.11.2013 publikácie pre potreby edukačného procesu do MŠ Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
96/2013 22.11.2013 kuchynský riad a hygienický tovar Pavol Svrček UNI - JAS združenie, Rosina
97/2013 27.11.2013 olympus WS-811 DATART INTERNATIONAL, a.s., e-shop, Bratislava
98/2013 27.11.2013 skladací altánok 3x3m, s PU úpravou, farba čierna Roman Práznovský, Šoporňa
99/2013 28.11.2013 svetelné dekorácie na vianočný stromček ORGECO spol. s r.o., Nové Zámky
100/2013 28.11.2013 mikulášsky sáčok, celofán CEM-0006, 230 ks DELTA -GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
19A/2013 29.11.2013 detské časopisy a pedagogická tlač do MŠ Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
101/2013 9.12.2013 nerezová kotlová súprava 80 l, all inklusiv, 2 ks Tomáš Minařík - van Daniels, Bratislava
102/2013 9.12.2013 predplatné na r. 2014 - Život, Báječná žena, Žilinský Večerník Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
103/2013 10.12.2013 tlač časopisu Nededžan Juraj Štefuň - GEORG, Žilina
104/2013 10.12.2013 stroj JCB zemné úpravy pre vjazd do garáže osobného motorového vozidla - cca. do 3 hodín Unistav Teplička s.r.o., Teplička nad Váhom
105/2013 11.12.2013 látka na závesy a tienidlá na javuiko v sále KD, šitie, montáž, materiál: gabardén Peter Novák - LTM, Žilina
106/2013 11.12.2013 vešiak do šatne na stenu v KD v dĺžke 333 cm Pavol Staňo, Nededza
107/2013 11.12.2013 garniže do sály DDK o celkovej dĺžke 9 m, materiál: drevotrieska, odtieň:jelša Pavol Staňo, Nededza
108/2013 11.12.2013 kancelársky materiál a tlač brožúry OHZ Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka
109/2013 11.12.2013 výstuž kari - betón, priemer 6/6 - 150/150 - prestrih Váhostav - SK Prefa, s.r.o., Horný Hričov
110/2013 11.12.2013 betón B 20 - 4m³, betónová pumpa Váhostav - SK Prefa, s.r.o., Horný Hričov
111/2013 13.12.2013 betonáraska výstuž dosky D1 Váhostav - SK Prefa, s.r.o., Horný Hričov
112/2013 15.12.2013 kari sieť ∅ 4/4 - 100/100, y 240 m², valcovaný profil Váhostav - SK Prefa, s.r.o., Horný Hričov
113/2013 16.12.2013 oceľový nosník I. č. 200 Váhostav - SK Prefa, s.r.o., Horný Hričov
114/2013 17.12.2013 trapezový plech typ 1142 F Váhostav - SK Prefa, s.r.o., Horný Hričov
115/2013 17.12.2013 školenie k BOZP a PO - 1 osoba, hasiaci prístroj - 2 ks Milan Prajdák, Dobrá Niva
116/2013 17.12.2013 ozvučovacia technika Musikhaus Thomann, Burgebrach, Nemecko
117/2013 18.12.2013 knihy do obecnej knižnice Martinus.sk, s.r.o., Martin
118/2013 18.12.2013 elektroinštalačný materiál do domu č. 129/2 VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
119/2013 18.12.2013 hydroizolačný materiál 110 m², penetračný nááter, tekutá hydroizolácia STAVS-ART, s.rATELIER-.o, Gbeľany
120/2013 18.12.2013 spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na dom č. 129/2 ATELIER-3A s.r.o,, Žilina
121/2013 27.12.2013 audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013 RVC Senica s.r.o., Senica
122/2013 30.12.2013 19"dátový rozvádzač 18 U hĺbka 400 FATRA - COM, s.r.o, Žilina