Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2012

  Č. Obj

  Dátum

  vyhotovenia

  Predmet objednávky Zmluvné strany
  1/2012 3.1.2012 aktualizované údaje katastr. územia a mapa určeného operátu Nededza Katastrálny úrad Žilina, Obec Nededza
  2/2012 18.1.2012 výmena poškodenej zásuvkovej skrine v areáli MŠ Nededza PROFIMERA spol.s.r.o. Žilina, Obec Nededza
  3/2012 19.2.2012 vypracovanie objemovej zastavovacej štúdie na stavebné úpravy kostola na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva ATELIÉR Ing. arch.Ľubomír Kružel, Žilina, Obec Nededza
  4/2012 23.2.2012 odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení Ing. Peter Tučan - REKON, žilina, Obec Nededza
  5/2012 29.2.2012 objednávka drobného inventáru Ján Janec  UNI - JAS, Žilina
  6/2012 6.3.2012 zhotovenie zvislého dopravného značenia P1 ZNAK spol. s r.o., Žilina
  7/2012 14.3.2012 elektrický konvektomat LAINOX REV051/S/5xGn1/1 UNI - JAS Gastrotechnika, Žilina
  8/2012 14.3.2012 školenie ZPO a služby ZPO Milan Prajdák, Dobrá Niva
  9/2012 19.3.2012 poster - katastrálna mapa vrátane grafického spracovania a dopravy LEON DESIGN, Žilina
  1A/2012 21.3.2012 oprava elektrickej stoličky pre školskú jedáleň pri MŠ Vladimír Reguly IBIS SERVICE, Žilina
  10/2012 28.3.2012 letecké fotografie - jarné Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS, Banská Bystrica
  11/2012 29.3.2012 objednávka kníh Ing. Jana Hanuliaková, Martin
  12/2012 2.4.2012 čistenie a monitoring kanalizačnej prípojky v objekte obecného úradu Michal Sýkora AQUACONTROL, Žilina
  13/2012 16.4.2012 biologické ošetrenie odpadov - kuchyňa KD,MŠ WC a kuchyňa Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
  14/2012 16.4.2012 oprava kolotoča v areáli materskej školy Pavol Staňo, Nededza
  15/2012 23.4.2012 výroba drevených dverí v počte 3 ks Pavol Staňo, Nededza
  2A/2012 30.4.2012 tlačivá na poštový poukaz U s predloženými údajmi Slovenská pošta, Bratislava
  16/2012 25.4.2012 práce na prístrešku - altánok OŠK Ján Ďuríček, Nededza
  17/2012 2.5.2012 vodoinštalácia, elektroinštalácia ku konvektomatu v jedálni MŠ, dopojenie plynoinštalácie DEOS - SK, spol. s.r.o., Žilina
  18/2012 9.5.2012 výmena regulátora plynu (chybný za nový) na kostole v Nededzi SPP - distribúcia, a.s., Žilina
  19/2012 9.5.2012 vypracovanie objemovej zastavovacej štúdie na altánok OŠK ATELIÉR Ing. Arch. Ľubomír Kružel, Žilina
  20/2012 16.05.2012 gastronádoby do školskej jedálne materskej školy UNI - JAS GASTROTECHNIKA, Žilina
  21/2012 18.5.2012 kovovýroba pre altánok OŠK KOV ANTIKOR, s.r.o., Žilina
  22/2012 28.5.2012 oprava kaplnky sv. Vendelína pri hlavnej ceste súp.č. 51 Štefan Chabada, Nededza
  23/2012 28.5.2012 dodávka a montáž komína - altánok OŠK Peter Huliak SADZA
  24/2012 29.5.2012 čapovacie zariadenie do altánku OŠK VARIA PLUS SLOVAKIA, spol. s.r.o., Žilina - Solinky
  25/2012 31.5.2012 umelecký výkon - akrobatické letecké vystúpenie na MDD 2012 Občianske združenie Tucan, Letavská Lúčka
  26/2012 31.5.2012 skákací hrad + doprava na MDD 2012 LDV s.r.o., Lazy pod Makytou
  27/2012 6.6.2012 výroba a montáž výdajného pultu pre altánok OŠK Štefan Kuciak - DREVOKS, Žilina
  28/2012 8.6.2012 hydrantová hlavica D 25 2ks do MŠ Milan Prajdák, Dobrá Niva
  29/2012 11.6.2012 vytýčenie hranice pozemky par.č. C-KN 464 a C-KN 564/85,86 SLOVGEO s.r.o., Žilina
  30/2012 13.6.2012 oprava hasičskej striekačky PS 12 FLORIAN, a.r.o., Martin
  31/2012 18.6.2012 vyhotovenie geometrického plánu par.č. C KN 564/85,86 k.ú. Nededza SLOVGEO, s.r.o., Žilina
  32/2012 22.6.2012 opôotenie pozemku par.č. 240/4, 240/10 k.ú. Nededza v dĺžke 40m a 2 vchodové brány DEOS-SK, spol.s.r.o., Žilina
  33/2012 2.7.2012 montáž sadrokartonovej priečky (nové priestory skladu CO) Jozef Bugala, Nededza
  34/2012 4.7.2012 zastavovacia štúdia lokalita Pred Chríp na základe požiadavky vlastníkov pozemkov MAPERI spol. s r.o., Žilina
  35/2012 20.7.2012 vyvŕtanie studne v areáli OŠK Nededza (futbalové ihrisko) Mr. Branislav Zadňančin - Stavo BZ, Rajec
  36/2012 23.7.2012 práce na výstavbe drevenej priečky a regálov do skladu OŠK Ján Ďuríček, Nededza
  37/2012 16.8.2012 čerpadlo PEDROLLO CP 4SR 12/22, kábel a nadĺženie DAES s.r.o., Žilina
  38/2012 21.8.2012 pánska hasičská rovnošata DPOSR - obchod, Bratislava
  39/2012 21.8.2012 elektroinštalačný materiál na altánok OŠK a zavlažovacie zariadenie VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
  40/2012 3.9.2012 oprava havarijného stavu zadných náprav na autobuse KAROSA ZA-831-CC Miroslav Kuba - LTM, Žilina - Bánová
  41/2012 4.9.2012 vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby na skladové priestory na ulici Potočná č.129/2, 013 02 Nededza Ing. arch. Ľubomír Kružel, Žilina
  42/2012 17.9.2012 školenie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhy nízkotlakových kotlov na plynné palivo výkon do 100 kW Eva Ďungelová - POINT EXTRA, Žilina
  43/2012 21.9.2012 hnojenie trávnika Dušan Vajda, Nededza
  44/2012 4.10.2012 otočná radlica 360/250 a doprava SIP SK s.r.o., Turčianske Teplice
  3A/2012 4.10.2012 pracovné oblečenie a obuv do školskej jedálne LUNATEX, s.r.o.Žilina
  45/2012 4.10.2012 renovácia dverí 2x, vetranie kotolňa 2x, vešiakové police 4ks, police do OŠK 3 ks Pavol Staňo, Nededza
  46/2012 9.10.2012 polohopis - výškopis, zameranie - stavba, vrty - 2x jadrový a 1x penetračný, na par. č. 39 k.ú. Nededza Ing. Róbert Pilarčík - GEOPLÁNY, Žilina
  4A/2012 9.10.2012 učebné pomôcky do materskej školy NOMILAND s.r.o., Košice
  47/2012 11.10.012 vypracovanie žiadosti na Envirofond "Regulácia potoka Kotrčiná Lúčka na rok 2013" Agentúra Európa, s.r.o., Žilina
  5A/2012 18.10.2012 hračky a učebné pomôcky do materskej školy HOBLA M SLOVENSKO, Levice
  48/2012 24.10.2012 daňové tlačivá Inprost, spol. s r.o., Bratislava
  49/2012 24.10.2012 pohár Tina 200 ml, 75 ks Pavol Svrček UNI - JAS, Rosina
  50/2012 9.11.2012 svetelné girlandy LED RGB ORGECO spol. s r.o., Nové Zámky
  6A/2012 14.11.2012 učebné pomôcky do materskej školy NOMILAND DIDAKTIK s.r.o., Košice
  51/2012 14.11.2012 Urbis - informačný systém pre obce a mestá MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
  52/2012 14.11.2012 spracovanie projektovej dokumentácie pre prestavbu časti priestorov pre potreby prevádzky kuchyne - stavebná časť ATELIER Ing. arch. Kružel, Žilina
  53/2012 14.11.2012 rekonštrukčné stavebné práce v budove obecného úradu v pivničnom priestore - archív Štefan Chabada, Nededza
  54/2012 20.11.2012 základný rozširovací kurz a odborná skúka pre obsluhu stavebných strojov Ing. Ivan Sokol - INPEKO, Žilina
  55/2012 11.12.2012 vozík na hadice 2 ks, hadice, koncovky na hadice ADACOM progatec, s.r.o., Žilina
  56/2012 14.12.2012 riešenie havarijného stavu plynovej kotolne na obecnom úrade v Nededzi DEOS-SK, spol.s.r.o., Žilina
  57/2012 17.12.2012 sypač za traktor ADACOM Progatec s.r.o., Žilina
  58/2012 17.12.2012 výroba antikorovej oznamovacej tabule na cintorín KOV ANTIKOR, s.r.o., Žilina
  59/2012 20.12.2012 poháre na víno Pavol Svrček UNI - JAS združenie, Rosina