Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Kontakt

KONTAKTY:

Adresa:

Obec Nededza
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
IČO: 00321516

 

Fakturačné údaje obce:
Obec Nededza
Hlavná 1/1
013 02 Nededza

IČO: 00 321 516
DIČ: 202 0677 582
číslo účtu: 560 474 0002/5600
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
PhDr. Peter Vajda
starosta obce


Úradné hodiny:

 
Od
Do
Od
Do
Pondelok
8:00
11:00
13:00
15:30
Utorok
8:00
11:00
   
Streda
8:00
11:00
13:00
17:00
Štvrtok
8:00
11:00
   
Piatok
8:00
11:00
12:30
14:00
Sobota - Nedeľa
voľno


Telefón:                                                          
 041/5980519

Všeobecné informácie, sekretariát, podateľňa:   sekretariat@nededza.eu

Starosta obce, PhDr. Peter Vajda:                          starosta@nededza.eu

                                                                                 Tel: 0905 513 974

Informácie o napĺňaní webového sídla:                     sekretariat@nededza.eu

Kontakty na zamestnancov obecného úradu:
 
Alica Hodásová:                                                       sekretariat@nededza.eu
                                                                                  alica.hodasova@nededza.eu
                                                                             
    Tel: 0901 704 251


Anna Gašiaková:                                                     anna.gasiakova@nededza.eu
Jozefína Slotová:                                                     jozefina.slotova@nededza.eu

Materská škola:                                                       materska.skola@nededza.eu
Školská kuchyňa (jedáleň):                             materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Telefón do materskej školy:                                       041/5980523

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná:         0903 899 443

Hlavná kontrolórka Ing. Silvia Ďungelová:          kontrolor@nededza.eu

Kompetencie:
Obec Nededza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obec Nededza má zriadený Spoločný úrad vo Varíne na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pozemných komunikácií.
Zodpovedná: Ing. Janka Švábiková Zaťková
 
Obec Nededza má zriadený Spoločný úrad vo Varíne na úseku sociálnych služieb - opatrovateľská služba.
Zodpovedná: Mária Chovancová

Správca obsahu: 

Toto webové sídlo www.nededza.eu spravuje Obec Nededza a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Technický prevádzkovateľ:

webex media

Alešovo nábrežie 6 (sivá budova)
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk

Fotogaléria: