Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Komisie

Komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve Obce Nededza :

1. Stavebná a životného prostredia 
2. Finančná a sociálnych vecí
3. Kultúry, mládeže, športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností


Zvolení zástupcovia:

1. Komisia stavebná a životného prostredia:
- predseda: JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD)
- členovia z radov poslancov: Milan Drábik
(NEKA), Peter Ďuríček (SMER - SD), Ing. Vladimír Zajac (KDH)
členovia z radov odborníkov: Marián Ďugel

2. Komisia finančná a sociálnych vecí:
- predseda: Ing. Miloš Janek
(NEKA)
- členovia z radov poslancov: MUDR. Dagmar Bollová
(NEKA), JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD), Mgr. Darina Janušová (NEKA), Ing. Vladimír Zajac (KDH)

3. Komisia kultúry, mládeže a športu:

- predseda: MUDr. Dagmar Bollová (NEKA)

- členovia z radov poslancov: Mgr. Darina Janušová (NEKA), Ing. Miloš Janek (NEKA)
- členovia z radov občanov: Božena Jankovská, Ing. Ľuboslava Ťažká

4. Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností: 
- predseda: Ing. Vladimír Zajac (KDH)
- členovia: JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD), Mgr. Darina Janušová (NEKA) 

Fotogaléria: