Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Komisie

Komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve Obce Nededza :

1. Stavebná, životného prostredia a verejného poriadku
2. Finančná a sociálnych vecí
3. Kultúry, mládeže, športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností


Zvolení zástupcovia:

1. Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:
- predseda: 
Ing. Vladimír Zajac (KDH)
- členovia z radov poslancov: JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD), Milan Drábik (NEKA), Ing. Miloš Janek (NEKA), Mária Sklenárová (NEKA)
členovia z radov odborníkov: Ing. Jozef Ďugel


2. Komisia finančná a sociálnych vecí:
- predseda: Mgr. Darina Janušová 
(NEKA)
- členovia z radov poslancov:
 JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD), Milan Drábik (NEKA), Ing. Miloš Janek (NEKA)
- členovia z radov odborníkov: Janka Staňová

3. Komisia kultúry, mládeže a športu:

- predseda: Ing. Ľuboslava Ťažká (NEKA) - z radov poslancov
- členovia z radov občanov: MUDr. Dagmar Bollová, Božena Jankovská, Janka Staňová, Tatiana Šeligová, Ing. Roman Komačka, Ing. Eva Neslušanová


4. Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností: 
- predseda: 
JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD)
- členovia: Mgr. Darina Janušová (NEKA), Ing. Vladimír Zajac (KDH) 

Fotogaléria: