Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

História

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.
Uhorská kráľovná, ktorá panovala v rokoch 1382 – 1385, na začiatku svojej vlády darovala Nededzu Ladislavovi, Petrovi a Jánovi. Platnosť tejto donácie potvrdil aj neskorší kráľ Žigmund. Text o týchto kráľovských rozhodnutiach napísaný v latinskej reči znie:
Kráľ Žigmund v roku 1412 potvrdil platnosť donácie majetku Nededze, ktorú na rozkaz kráľovnej v roku 1384 vykonal žilinský kráľovský kastelán Mikuláš pre Ladislava, Petra a Jána za ich oddanosť a služby.Toto je jeden z najstarších písomných dokladov, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza ako územie, ktoré už z hľadiska vtedajších pomerov znamenalo vymedzenú hospodársku a snáď aj správnu jednotku. V listine spomínaný rok 1384 je vlastne nespornou existenciu obce Nededza. Názov obce sa viac razy menil. Prvý názov Nedecz v roku 1483 sa zmenil na Nedecza, v r. 1598 mal už dnešnú podobu Nededza, ale neskôr zas Nedec a od roku 1906 do roku 1915 bol úradný názov v maďarčine Vágnedecz. 

Vznik Nededze spadá do obdobia plne rozvinutých feudálnych vzťahov v Uhorsku, ku ktorému patrili aj slovenské hornouhorské župy.
V období prechodu z feudalizmu do kapitalizmu, t.j. v polovici 19 storočia, žili v Nededzi grófske rodiny Pongrácovcov a Nyáryovcov, pár zemanov a niekoľko desiatok chudobných roľníckych rodín. Obyvatelia obce Nededza sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. 

V Nededzi bol postavený ešte za feudalizmu rozsiahly zámocky kaštieľ s menším kostolíkom vybaveným orgánom. Kaštieľ bol poschodovou budovou, opatrený vežou a ochradený kamenným múrom. Model kaštieľa je uložený v Historickom múzeu vo Viedni. Kaštieľ bol postavený v polovici 16. storočia a stál vedľa dnešného kultúrneho domu. Patril grófskej rodine Pongrácovej. Západná časť kaštieľa ešte dnes stojí, ale v značne poškodenom stave, no dáva tušiť jeho predošlú veľkosť. V tomto kaštieli žil v minulom storočí gróf Štefan Pongrác.
Ďalšia grófska rodina Nyáryovcov bývala v kaštieli postavenom v prvej polovici 19. storočia. Je to budova, v ktorej je dnes predajňa potravín COOP Jednota a miestne pohostinstvo.
K historickým budovám Nededze patrí tiež klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia na vyšnom konci dediny po ľavej strane potoka.

Z druhej polovice 18. storočia je socha sv. Jána Nepomuckého pri kaštieli na dolnom konci obce.
Prvý údaj o počte obyvateľov je z roku 1598, kedy Nededza mala 32 domov a 422 obyvateľov.

Fotogaléria: