Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Fotogaléria 2011

Fasiangy 2011
Foto
Školský ples 2011
Školský ples 2011
Futbal 2011
Deň Matiek 2011
Deň Matiek 2011
Deň detí 2011
Deň detí 2011
Poďakovanie dlhoročnej knihovníčke
Poďakovanie dlhoročnej knihovníčke 2011
Dôchodcovia pri guláši 2011
Dôchodcovia pri guláši 2011
Kia English Daily Camp 2011-indiansky den
Kia English Daily Camp 2011-indiansky den
Hody 2011
Hody 2011
Mikuláš 2011
Mikuláš 2011
Otvorenie KD
Otvorenie KD

Fotogaléria: