Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2020

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
1020010045 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 2.1.2020 3.1.2020 1/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o.., Košice
20200450 systémová podpora Urbis 1.Q.2020 175,00 2.1.2020 8.1.2020 2/2020 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
20110004 dodávka tovaru - potraviny 71,38 9.1.2020 9.1.2020 3/2020 Jánošík Ján, Varín
2020003 dodávka tovaru - potraviny 35,30 9.1.2020 9.1.2020 4/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
120000152 dodávka tovaru - potraviny 62,34 9.1.2020 9.1.2020 5/2020 Bidfood Slovakia s.,r.o., Nové Mesto nad Váhom
012020 stavebné práce - rekonštrukcia - kaštieľ 10.138,56 10.1.2020 13.1.2020 6/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
022020 práce naviac - dodatok č.4 - rekonštrukcia - kaštieľ 13.071,56 10.1.2020 14.1.2020 7/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
01-01/2020 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 10.1.2020 13.1.2020 8/2020 Ing. Ľudovít Baška, Martin
5545920914 mesačný poplatoík - mobil GO Europe 45,00 13.1.2020 20.1.2020 9/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5546044005 mesačný poplatok - tablet MI Start 8,99 13.1.2020 20.1.2020 10/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
8677781511 záloha plyn 782,00 13.1.2020 16.1.2020 11/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8677781925 záloha plyn - Dom smútku 8,00 13.1.2020 16.1.2020 12/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2020029 dodávka tovaru - potraviny 19,73 14.1.2020 14.1.2020 13/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110016 dodávka tovaru - potraviny 62,34 14.1.2020 14.1.2020 14/2020 Jánošík Ján, Varín
200003 dodávka tovaru - potraviny 18,30 14.1.2020 14.1.2020 15/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
20/0003 oprava autobusu ZA 619FY 897,70 17.1.2020 20.1.2020 16/2020 MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
1010612103 hovorné - mobil Áno L - OÚ 26,64 17.1.2020 27.1.2020 17/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2020061 dodávka tovaru - potraviny 76,25 20.1.2020 20.1.2020 18/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110032 dodávka tovaru - potraviny 59,27 20.1.2020 20.1.2020 19/2020 Jánošík Ján, Varín
200092 dodávka tovaru - potraviny 32,25 22.1.2020 22.1.2020 20/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
16/2020 kontrola a kalibrácia váh a teplomera 117,00 22.1.2020 27.1.2020 21/2020 PEJM, s.r.o., Raková
131300938657 záloha elektrickej energie - dom smútkuj 375,00 28.1.2020 13.2.2020 22/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131300939102 záloha elektrickej energie - verejné osvetlenie 1.469,00 28.1.2020 13.2.2020 23/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131600984992 záloha elektrickej energie - MŠ 188,00 28.1.2020 13.2.2020 24/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
1010612104 hovorné  - mobil Áno S - MŠ 10,00 28.1.2020 30.1.2020 25/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
134001321317 záloha elektrickej energie - OÚ, KD 1.917,00 28.1.2020 13.2.2020 26/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975143 záloha elektrickej energie - kaštieľ 140,00 28.1.2020 13.2.2020 27/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975124 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 23,00 28.1.2020 13.2.2020 28/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132201211057 zálohe elektrickej energie - šatne 529,00 28.1.2020 13.2.2020 29/2020 Stredoslovenská energeitka, a.s., Žilina
132601056732 záloha elektrickej energie - obecný dom 1.741,00 28.1.2020 13.2.2020 30/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132901120895 záloha elektrickej energie - verejné osvetlenie - priemyselná zóna 26,00 28.1.2020 13.2.2020 31/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20000264 rohová zástrč - 5 ks 233,00 29.1.2020 29.1.2020 32/2020 MARIE s.r.o., Nižná
520301626 overenie váh - ŠJ 30,00 29.1.2020 30.1.2020 33/2020 Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
202001609 dodávka tovaru - potraviny 7,92 29.1.2020 29.1.2020 34/2020 Organika s.r.o., Piešťany
20110043 dodávka tovaru - potraviny 59,79 29.1.2020 29.1.2020 35/2020 Jánošík Ján, Varín
1000044 dodávka tovaru - potraviny 4,61 29.1.2020 29.1.2020 36/2020 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
2020088 dodávka tovaru - potraviny 74,42 29.1.2020 29.1.2020 37/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
0144045846 čistenie lapača tukov v kuchyni KD 350,28 30.1.2020 30.1.2020 38/2020 FCC Slovensko, s.r.o., Žilina
2020099 dodávka tovaru - potraviny 33,17 31.1.2020 31.1.2020 39/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
PO11312010071 dodávka tovaru - potraviny  108,13 31.1.2020 31.1.2020 40/2020 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
1020020022 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 3.2.2020 5.2.2020 41/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
8697177543 záloha plyn 782,00 3.2.2020 13.2.2020 42/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8697177946 záloha plyn - dom smútku 8,00 3.2.2020 13.2.2020 43/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
200087 ročný aktualizačný poplatok kartografického diela Mapa MSD-Nededza 01 300,00 3.2.2020 5.2.2020 44/2020 MAPA Slovakia Digital., s.r.o., Bratislava
20zf0306 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 5.2.2020 10.2.2020 DFZ1/2020 webex.digital s.r.o., Košice - Juh
10zf0307 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 5.2.2020 10.2.2020 DFZ2/2020 webex.digital s.r.o., Košice - Juh
1020200015 dopravné zrkadlo Standart hranaté 800x600mm, stĺpik 3,5 m 201,60 5.2.2020 11.2.2020 45/2020 SIVEX, s.r.o., Bratislava
20200206 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - 1. polrok 2020 1.318,99 5.2.2020 11.2.2020 46/2020 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
8251752435 tel.účet, internet, IP adresa, mobil Samsung 103,86 7.2.2020 14.2.2020 47/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
01-02/2020 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 7.2.2020 14.2.2020 48/2020 Ing. Ľudovít Baška, Martin
2201103342 poplatok SOZA - autorská odmena 20,40 7.2.2020 14.2.2020 49/2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
20200224 právna pomoc - náhrada škody Obec Nededza c/a Škorvánková 924,06 7.2.2020 11.2.2020 50/2020 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
8251856492 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 22,98 7.2.2020 14.2.2020 51/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
042020 stavebné práce - rekonštrukcia kaštieľa 7.014,26 10.2.2020 11.2.2020 52/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
052020 elektroinštalačné práce - rekonštrukcia kaštieľa 2.931,06 10.2.2020 11.2.2020 53/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
062020 kurenárske práce - rekonštrukcia kaštieľa 1.510,04 10.2.2020 11.2.2020 54/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
200184 dodávka tovaru - potraviny 78,10 11.2.2020 11.2.2020 55/2020 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
200193 dodávka tovaru - potraviny 41,09 11.2.2020 11.2.2020 56/2020 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
20038 dodávka tovaru - potraviny 21,60 11.2.2020 11.2.2020 57/2020 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
50200010 dodávka tovaru - potraviny 377,68 11.2.2020 11.2.2020 58/2020 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
200286 dodávka tovaru - potraviny 34,56 11.2.2020 11.2.2020 59/2020 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
2020120 dodávka tovaru - potraviny 31,27 11.2.2020 11.2.2020 60/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2020153 dodávka tovaru - potraviny 15,93 11.2.2020 11.2.2020 61/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110072 dodávka tovaru - potraviny 57,78 11.2.2020 11.2.2020 62/2020 Jánošík Ján, Varín
20110057 dodávka tovaru - potraviny 74,08 11.2.2020 11.2.2020 63/2020 Jánošík Ján, Varín
120019436 dodávka tovaru - potraviny 8,24 11.2.2020 11.2.2020 64/2020 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
5550638762 mesačný poplatok - mobil GO Europe 40 42,00 13.2.2020 24.2.2020 65/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5550761760 mesačný poplatok - tablet MI Start 9,98 13.2.2020 24.2.2020 66/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2041101399 stĺp verejného osvetlenia, sivetidlo - bytový dom 388,49 13.2.2020 24.2.2020 67/2020 VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
1010612103 hovorné mobil Áno L - OÚ 26,00 17.2.2020 24.2.2020 68/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2002015 komplexná oprava zariadenia - zvony, dom smútku 997,90 17.2.2020 24.2.2020 69/2020 MK hlas s.r.o., Sabinov
01-2/2020 inžinierska činnosť k ohláseniu dorbnej stavby "Objekt šatní na futbalovom ihrisku" 150,00 17.2.2020 25.2.2020 70/2020 Ing. Milan Purašik, Rosina
2020110205 vývoz zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu za 4/19 378,91 20.2.2020 25.2.2020 71/2020 T+T, a.s., Žilina
2020110206 vývoz zmesového komunálneho odpadu za 4/19, poplatky 34,56 20.2.2020 25.2.2020 72/2020 T+T, a.s., Žilina
2020110207 vývoz zmesového komunálneho odpadu 849,70 20.2.2020 11.3.2020 73/2020 T+T, a.s., Žilina
2020110208 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 79,84 20.2.2020 25.2.2020 74/2020 T+T, a.s., Žilina
20S220006 servis bezdrôtového rozhlasu 133,24 20.2.2020 25.2.2020 75/2020 JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva, ČR
1010612104 hovorné - mobil Áno S - MŠ 10,00 24.2.2020 4.3.2020 76/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2020212 dodávka tovaru - potraviny 34,06 26.2.2020 26.2.2020 77/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2020001389 dodávka tovaru - potraviny 195,68 26.2.2020 26.2.2020 78/2020 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
200354 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 27.2.2020 10.2.2020 79/2020 webex.digital s.r.o., Košice
200355 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 27.2.2020 10.2.2020 80/2020 webex.digital s.r.o., Košice
202001983 dodávka tovaru - potraviny 7,92 28.2.2020 28.2.2020 81/2020 Organika s.r.o., Piešťany
1560008090 tlačivo Potvrdenie o pobyte - 50 ks 19,82 2.3.2020 4.3.2020 82/2020 Centrum polygrafických služieb, Bratislava
8687530863 záloha plyn 782,00 2.3.2020 11.3.2020 83/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8687531266 záloha plyn - dom smútku 8,00 2.3.2020 11.3.2020 84/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1020030022 zabezpečenie výkonu činnosti zodpvednej osoby pri GDPR 45,60 2.3.2020 4.3.2020 85/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
132901120895 záloha elektrickej energie VO PZ 26,00 2.3.202 11.23.2020 86/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131600984992 záloha elektrickej energie MŠ 188,00 2.3.2020 11.3.2020 87/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975143 záloha elektrickej energie kaštieľ 140,00 2.3.2020 11.3.2020 88/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975142 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 23,00 2.3.2020 11.3.2020 89/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
200484 dodávka tovaru - potraviny 10,16 3.3.2020 9.3.2020 90/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
200476 dodávka tovaru - potraviny 33,88 3.3.2020 9.3.2020 91/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
20110099 dodávka tovaru - potraviny 41,87 3.3.2020 9.3.2020 92/2020 Jánošík Ján, Varín
2020228 dodávka tovaru - potraviny 44,46 3.3.2020 9.3.2020 93/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110105 dodávka tovaru - potraviny 34,57 5.3.2020 9.3.2020 94/2020 Jánošík Ján, Varín
2020/0347 100 ks známka pre psa zelená, 3 ks červená 210,01 5.3.2020 13.3.2020 95/2020 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL, Pozdišovce
8254111940 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 23,09 5.3.2020 13.3.2020 96/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8254007299 tel. účet, internet, IP adresa, hovorné mobil Samsung 106,27 5.3.2020 13.3.2020 97/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
82020 rekonštrukcia kaštieľa - práce naviac v zmysle dodatku č. 5 14.228,76 9.3.2020 13.3.2020 98/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina

01-03/2020

výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 9.3.2020 13.3.2020 99/2020 Ing. Ľudovít Baška, Martin
20110113 dodávka tovaru - potraviny 90,39 9.3.2020 9.3.2020 100/2020 Jánošík Ján, Varín
2020255 dodávka tovaru - potraviny 79,85 9.3.2020 9.3.2020 101/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
50200070 dodávka tovaru - potraviny 119,95 9.3.2020 9.3.2020 102/2020 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
200566 dodávka tovaru - potraviny 45,06 11.3.2020 11.3.2020 103/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
01/2020 výkon inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie - MK Stav, verejné osvetlenie a NN prípojka MK Stav 1.300,00 11.3.2020 16.3.2020 104/2020 IPMS, s.r.o., Žilina
2020/0031 revízia tlakových nádob: kotolňa, KD, kuchyňa, obecný dom 198,84 13.3.2020 16.3.2020 105/2020 Ing. Peter Turčan - Rekon, Žilina
20zf0769 lets enkrypt - www.nededza.eu 60,00 16.3.2020 16.3.2020 DFZ2020/3 webex.digital s.r.o., Košice
20zf0770 infourad - www.nededza.eu - jednorázový poplatok 384,00 16.3.2020 16.3.2020 DFZ2020/4 webex.digital s.r.o., Košice
5555358684 mesačný poplatok - mobil Go Europe 40 42,00 16.3.2020 16.3.2020 106/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5555481224 mesačný poplatok - tablet - MI Start 9,98 16.3.2020 16.3.2020 107/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1200560 aktualizácie programov za rok 2020 - pohrebisko 114,00 16.3.2020 16.3.2020 108/2020 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
1460378875 nehlasové služby 0,50 16.3.2020 23.3.2020 109/2020 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
1010612103 hovorné - mobil Áno L - OÚ 26,00 17.3.2020 23.3.2020 110/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2030201298 odber 50 ks novín za účelom zverejnenia článku o obci 45,00 18.3.2020 23.3.2020 111/2020 Petit Press, a.s., Nitra
200761 Lets Enkrypt www.nededza.eu 60,00 19.3.2020 16.3.2020 112/2020 webex.digital s.r.o., Košice
200762 infourad- www.nededza.eu - jednorázový poplatok 384,00 19.3.2020 16.3.2020 113/2020 webex.digital s.r.o., Košice
202000036 revízia kotolne OÚ, kuchyňa KD, obecný dom, šatne OŠK 465,60 19.3.2020 23.3.2020 114/2020 GATO.SK s.r.o., Žilina
202000038  revízia kotolne OÚ - výmena dielu, sada elektród 80,40 19.3.2020 23.3.2020 115/2020 GATO.SK, s.r.o., Žilina
5920006095 Verejná správa - ročný prístup 165,00 23.3.2020 2.4.2020 DFZ5/2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina
2020110463 vývoz zmesového komunálneho odpadu 1.256,66 23.3.2020 7.4.2020 116/2020 T+T, a.s., Žilina
2020110464 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 84,90 23.3.2020 7.4.2020 117/2020 T+T, a.s., Žilina
8255848367 hovorné - mobil ÁNo - S - MŠ 10,00 25.3.2020 2.4.2020 118/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8110459335 záloha plyn - kaštieľ 328,00 26.3.2020 2.4.2020 119/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2101417 kalové čerpadlo Honda, sacia hadice d36/5M, sací kôš Amphibio A110 3.100,00 31.3.2020 7.4.2020 120/2020 Ing. Ján Buchanec Technik, Martin
200748 dodávka tovaru - potraviny 29,65 1.4.2020 1.4.2020 121/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
200664 dodávka tovaru - potraviny 6,86 1.4.2020 1.4.2020 122/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
20083 dodávka tovaru - potraviny 10,80 1.4.2020 1.4.2020 123/2020 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
131600984992 záloha elektrickej energie - MŠ 188,00 1.4.2020 7.4.2020 124/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

132901120895

záloha elektrickej energie - VO PZ 26,00 1.4.2020 7.4.2020 125/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975142 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 23,00 1.4.2020 7.4.2020 126/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975143 záloha elektrickej energie - kaštieľ 140,00 1.4.2020 7.4.2020 127/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8629490774 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.4.2020 7.4.2020 128/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8629490364 záloha plyn 782,00 1.4.2020 7.4.2020 129/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2005388 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos 38,40 1.4.2020 7.4.2020 130/2020 SLOVGRAM, Bratislava
1020040027 zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 1.4.2020 2.4.2020 131/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
20201505 systémová podpora Urbis 2.Q.2020 175,00 1.4.2020 7.4.2020 132/2020 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
3220903837 stravné lístky, zmluvná odmena, poštovné 382,50 2.4.2020 2.4.2020 DFZ6/2020 DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina
8629490880 záloha plyn - kaštieľ 328,00 2.4.2020 7.4.2020 133/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
120051789 dodávka tovaru - potraviny 41,18 3.4.2020 3.4.2020 134/2020 Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
200976 webhosting www.dhz.nededza.eu 51,60 6.4.2020 7.4.2020 DFZ7/2020 webex.digital s.r.o., Košice
8256273246 tel. účet, internet, IP adresa, hovorné mobil Samsung 103,28 6.4.2020 14.4.2020 135/2020 Slovak Telekom a.s., Bratislava
8256379450 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 22,02 6.4.2020 14.4.2020 136/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
120012015 dodávka tovaru - potraviny 119,70 6.4.2020 4.5.2020 137/2020 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
3020919011 nákup stravných lístkov 382,50 7.4.2020 2.4.2020 138/2020 DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina
206660208 rúška - 300 ks, opakované nosenie, prateľné 705,60 7.4.2020 7.4.2020 139/2020 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s., Svit
50200135 dodávka tovaru - potraviny 181,38 8.4.2020 8.4.2020 140/2020 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
5022004629 ročný prístup - Verejná správa SR 165,00 14.4.2020 2.4.2020 141/2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
5560093081 mesačný poplatok - mobil Go Europe 40 42,00 14.4.2020 20.4.2020 142/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5560214915 mesačný poplatok - tablet MI Start 9,98 14.4.2020 20.4.2020 143/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
112020 stavebné práce naviac - dodatok č. 5 k zmluve - kaštieľ 5.499,29 16.4.2020 20.4.2020 144/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
01-04/2020 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 16.4.2020 20.4.2020 145/2020 Ing. Ľudovít Baška, Martin
01042020 služby technickej asistencie pri verejnom obstarávaní 1.240,00 16.4.2020 20.4.2020 146/2020 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
8257788724 hovorné  - mobil Áno L- OÚ 26,00 17.4.2020 20.4.2020 147/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2020111021 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemový a stavebný odpad 2.567,82 23.4.2020 13.5.2020 148/2020 T+T, a.s., Žilina
2020111022 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný, objemový odpad 303,36 23.4.2020 13.5.2020 149/2020 T+T, a.s., Žilina
1010612104 hovorné - mobil Áno S - MŠ 10,00 24.4.2020 29.4.2020 150/2020 SLovak Telekom, a.s., Bratislava
00140001568 spojka, dioda, spínač, víko koša - samochodná kosačka 255,45 27.4.2020 27.4.2020 151/2020 AGROTEST a.s., Jičín, ČR
0042020 spracovanie a tlačnovín Nededžan 1/2020 675,70 28.4.2020 29.4.2020 152/2020 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
2030201953 odber 50 ks za účlom uverejnenia člámku o obci 45,00 30.4.2020 4.5.2020 153/2020 Petit Press, a.s., Nitra
8629520172 zálohy - plyn 782,00 4.5.2020 13.5.2020 154/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8629520573 záloha - plyn 8,00 4.5.2020 13.5.2020 155/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1020050022 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,0 4.5.2020 4.5.2020 156/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
133100975143 záloha elektrickej energie - kaštieľ 140,00 4.5.2020 13.5.2020 157/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131600984992 záloha elektrickej energie - MŠ 188,00 4.5.2020 13.5.2020 158/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132901120895 záloha elektrickej energie - verejné osvetlenie PZ 26,00 4.5.2020 13.5.20250 159/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975142 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 23,00 4.5.2020 13.5.2020 160/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8629520675 záloha - plyn 328,00 4.5.2020 13.5.2020 161/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
07/2020 brúsenie a lakovanie parkiet v sále KD a na javisku 4.120,00 4.5.2020 5.5.2020 162/2020 Rastislav Kozlík, Žilina
6150601464 kávovar DeLonghi Ecam 639,00 6.5.2020 6.5.2020 DFZ2020/8 NAY a.s., Bratislava
20200516 právna pomoc - náhrada škody - odvolanie Obec Nededza c/a Škorvánková 241,02 6.5.2020 7.5.2020 163/2020 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
2020/0260 štiepkovanie v areáli pri ihrisku 240,00 6.5.2020 7.5.2020 164/2020 MARUNA, s.r.o., Terchová
8258543690 tel. účet, internet, IP adresa, hovorné mobil Samsung 102,26 6.5.2020 15.5.2020 165/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8258652819 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 21,98 6.5.202 15.5.2020 166/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
01-5/2020 určenie predpokladanej hodnoíty zákazky na opravu 4 mostných objektov ponad potok Kotrčiná 180,00 7.5.2020 7.5.2020 167/2020 Ing. Milan Purašik, Rosina
20201663 školenie BOZP a PO pre 4 osoby 96,00 11.5.2020 15.5.2020 168/2020 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava
20030838 diagnostika bŕzd - príves Fliegl 7,5 t 48,00 11.5.2020 11.5.2020 169/2020 AT a.s., Žilina
4720072901 kávovar DeLongi Ecam 639,00 11.5.2020 6.5.2020 170/2020 NAY a.s., Bratislava
2020087 dezinfekčná veža, chémia, doprava 385,80 12.5.2020 15.5.2020 171/2020 Štefan Bachleda, Podolínec
5564802948 mesačný poplatok - mobil Go Europe 42,00 13.5.2020 19.5.2020 172/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5564924219 mesačný poplatok - tablet MI Start 9,98 13.5.2020 19.5.2020 173/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
8260067577 hovorné - mobil Áno - L, OÚ 26,00 18.5.2020 19.5.2020 174/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2020192 oprava a údržba bezpečnostného systému 24,00 18.5.2020 19.5.2020 175/2020 STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
2005044 obhliadka a nutná oprava rozhlasu 1.718,98 20.5.2020 26.5.2020 176/2020 MK hlas s.r.o., Sabinov
2020111304 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný, nebezpečný odpad 3.504,53 22.5.2020 8.6.2020 177/2020 T+T, a.s., Žilina
2020111305 výžvoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad, nebezpečný odpad 249,42 22.5.2020 8.6.2020 178/2020 T+T, a.s., Žilina
8260397611 hovorné - mobil Áno S- MŠ 10,00 25.5.2020 26.5.2020 179/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10200022 audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, audit súladu výročnej správy 996,18 26.5.2020 26.5.2020 180/2020 Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
202000697 bezdotyková profidávkovač, kovový stojan - dezinfekcia na ruky do materskej školy 311,10 28.5.2020 28.5.2020 181/2020 UNICATO s.r.o., Kostolná Ves
2030202587 odber 50 ks novín za účelom uverejnenia článku o obci 45,00 28.5.2020 3.6.2020 182/2020 Petit Press, a.s., Nitra
1020060037 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 1.6.2020 3.6.2020 183/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
8687623178 záloha - plyn 782,00 1.6.2020 8.6.2020 184/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8687623574 záloha - plyn 8,00 1.6.2020 8.6.2020 185/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
133100975143 záloha elektrickej energie - kaštieľ 140,00 1.6.2020 8.6.2020 186/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131600984992 záloha elektrickej energie - MŠ 188,00 1.6.2020 8.6.2020 187/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132901120895 záloha elektrickej energie - VO priemyselná zóna 26,00 1.6.2020 8.6.2020 188/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975142 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž, priemyselná zóna 23,00 1.6.2020 8.6.2020 189/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8687623675 záloha - plyn 328,00 2.6.2020 8.6.2020 190/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
20110127 dodávka tovaru - potraviny 68,12 2.6.2020 2.6.2020 191/2020 Jánošík Ján, Varín
2020292 dodávka tovaru - potraviny 36,91 2.6.2020 2.6.2020 192/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110136 dodávka tovaru - potraviny 5,00 2.6.2020 2.6.2020 193/2020 Jánošík Ján, Varín
201401135 tovar na reklamné účely 209,20 4.6.2020 4.6.2020 194/2020 Nier Fine Wines SK, s.r.o., Bratislava
2253031 predplatné Báječná žena aŽivot - obecná knižnica 50,89 5.6.2020 12.6.2020 195/2020 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
8262173581 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 21,98 8.6.2020 12.6.2020 196/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
473770 predplatné Predškolská výchova, Včielka - MŠ 8,60 8.6.2020 12.6.2020 DFZ9/20220 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
8262065847 tel. účet, internet, IP adresa, hovorné mobil Samsung 102,59 8.6.2020 12.6.2020 197/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20110143 dodávka tovaru - potraviny 53,66 8.6.2020 8.6.2020 198/2020 Jánošík Ján, Varín
50200195 dodávka tovaru - potraviny 71,41 8.6.2020 8.6.2020 199/2020 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
202006 náklady na pohreb p. Dariny Klučiarikovej 661,90 10.6.2020 10.6.2020 200/2020 Pohrebhníctvo Pieta, Žilina
20200602 právna pomoc - náhrada škody Škorvánková - späťvzatie odvolania 241,02 11.6.2020 12.6.2020 201/2020 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
20201993 školenie BOZP a PO pre 2 osoby 48,00 11.6.2020 12.6.2020 202/2020 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava
201060 dodávka tovaru - potraviny 35,89 12.6.2020 12.6.2020 203/2020 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
5569481688 mesačný poplatok - mobil GoEurope 42,00 15.6.2020 22.6.2020 204/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5569603399 mesačný poplatok - tablet MI Start 9,98 15.6.2020 22.6.2020 205/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5569507501 alarm 0,58 15.6.2020 22.6.2020 206/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2020111558 vývoz znesového komunálneho odpadu 1.498,46 15.6.2020 6.7.2020 207/2020 T+T, a.s., Žilina
2020111559 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 193,60 15.6.2020 6.7.2020 208/2020 T+T, a.s., Žilina
2020343 dodávka tovaru - potraviny 78,93 16.6.2020 16.6.2020 209/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110151 dodávka tovaru - potraviny 70,53 16.6.2020 16.6.2020 210/2020 Jánošík Ján, Varín
1010612103 hovorné - mobil Áno L - OU 26,00 17.6.2020 22.6.2020 211/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2020179 tabule a nálepka s grafickým spracovaním - kamerový systém 21,84 18.6.2020 18.6.2020 212/2020 Result reklamná agentúra s.r.o., Košice
22100747 pedagogická diagnostika dieťaťa - zošit 26,00 19.6.2020 22.6.2020 213/2020 NOMIland, s.r.o., Košice
20110170 dodávka tovaru - potraviny 77,18 22.6.2020 22.6.2020 214/2020 Jánošík Ján, Varín
2020370 dodávka tovaru - potraviny 73,25 22.6.2020 22.6.2020 215/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201135 dodávka tovaru - potraviny 40,15 22.6.2020 22.6.2020 216/2020 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
02062020 služby technickej asistencie pri verejnom obstarávaní - rekonštrukcia mostných objektov 520,00 23.6.2020 1.7.2020 217/2020 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
20126 dodávka tovaru - potraviny 18,00 24.6.2020 24.6.2020 218/2020 Miroslav Duduň - DUKÁT, Veľké Rovné
1010612104 hovorné - mobiul Áno S - MŠ 10,00 24.6.2020 1.7.2020 219/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
200207 dobondová tabuľka - 4 ks, zákaz vstupu so psom 105,00 26.6.2020 26.6.2020 220/2020 RESULT reklamná agentúra s.r.o., Košice
3201040902 vodné, stočné - 6/19 + 6/20 1.047,71 29.6.2020 9.7.2020 221/2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
2020393 dodávka tovaru - potraviny 58,73 30.6.2020 30.6.2020 222/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110175 dodávka tovaru  potraviny 52,18 30.6.2020 30.6.2020 223/2020 Jánošík Ján, Varín
201222 dodávka tovaru - potraviny 95,74 30.6.2020 30.6.2020 224/2020 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
201229 dodávka tovaru - potraviny 46,36 30.6.2020 30.6.2020 225/2020 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
200978 webhosting - www.dhz.nededza.eu 51,60 30.06.2020 7.4.2020 226/2020 webex.digital s.r.o., Košice
2020117 nafotenie priestorov pre virtuálnu prehliadku obce 475,00 30.6.2020 6.7.2020 227/2020 Vladimír Brindza, Lysá pod Makytou
20202752 systémová podpora Urbis 3.Q.2020 175,00 1.7.2020 6.7.2020 228/2020 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
2030203227 odber 50 ks novín za účelom uverejnenia článku o obci 45,00 1.7.2020 1.7.2020 229/2020 Petit Press, a.s., Nitra
8677969273 záloha plyn 782,00 1.7.2020 9.7.2020 230/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8677969674 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.7.2020 9.7.2020 231/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
133100975143 záloha elektrickej energie - kaštieľ 140,00 1.7.2020 9.7.2020 232/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131600984992 záloha elektrickej energie - MŠ 188,00 1.7.2020 9.7.2020 233/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132901120895 záloha elektrickej energie - VO PZ 26,00 1.7.2020 9.7.2020 234/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975142 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 23,00 1.7.2020 9.7.2020 235/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
1020070097 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 1.7.2020 1.7.2020 236/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
142020   1.102,80 2.7.2020 6.7.2020 237/2020 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
2209901054 tlačivá - pokladničná kniha, peňažný denník 24,65 3.7.2020 16.6.2020 238/2020 ŠEVT a.s., Bratislava
8677969799 záloha plyn - kaštieľ 328,00 3.7.2020 9.7.2020 239/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
20200721 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - 2. polrok 2020 1.150,99 6.7.2020 6.7.2020 240/2020 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
3201043802 vodné, stočné - MŠ103,31 166,64 6.7.2020 15.7.2020 241/2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
8263948092 telefónny účet, internet, IP adresa, hovorné mobil Samsung 103,31 6.7.2020 15.7.2020 242/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8264056781 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 18,19 6.7.2020 15.7.2020 243/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20110182 dodávka tovaru - potraviny 38,28 6.7.2020 6.7.2020 244/2020 Jánošík Ján, Varín
50200221 dodávka tovaru - potraviny 287,81 6.7.2020 6.8.2020 245/2020 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
20200010 vybudovanie stojiska a zábradlia pod kontajnery na triedený zber na ulici Potočná 5.184,05 6.7.2020 7.7.2020 246/2020 RA-MONT, s.r.o., Nededza
202000157 priekopový ramenný mulčovač Maschio 22.680,00 8.7.2020 8.7.2020 247/2020 HON-TECH, s.r.o., Krupina
2020433 dodávka tovaru - potraviny 28,93 8.7.2020 8.7.2020 248/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20110184 dodávka tovaru - potraviny 32,25 10.7.2020 10.7.2020 249/2020 Jánošík Ján, Varín
1202204127 školské tlačivá - MŠ 19,67 13.7.2020 15.7.2020 DFZ10/2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
209520 výpis/potvrdenie z centrálneho registra exekúcií - projekt - knižný fond 6,60 14.7.2020 15.7.2020 DFZ11/2020 Slovenská komora exekútorov, Bratislava
5574189753 mesačný poplatok - mobil Go Europe 40 42,00 14.7.2020 20.7.2020 250/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5574308881 mesačný poplatok - MI Start 9,98 14.7.2020 20.7.2020 251/2020 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
20110185 dodávka tovaru - potraviny 59,35 15.7.2020 15.7.2020 252/2020 Jánošík Ján, Varín
2020450 dodávka tovaru - potraviny 34,43 15.7.2020 15.7.2020 253/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201311 dodávka tovaru - potraviny 17,07 15.7.2020 15.7.2020 254/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
FV20/0079 zákon o slobodnom prístupe k informáciám 44,80 16.7.2020 14.7.2020 255/2020 SOTAC, s.r.o., Košice
2000016141 výpois z centrálneho registra exekúcií 6,60 16.7.2020 15.7.2020 256/2020 Slovenská komora eekútorov, Bratislava
1010612103 hovorné - mobil Áno L - OÚ 26,80 17.7.2020 20.7.2020 257/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
25520 biologické ošetrenie odpadov OÚ, MŠ 120,00 20.7.2020 20.7.2020 258/2020 Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
20110186 dodávka tovaru - potraviny 71,03 20.7.2020 20.7.2020 259/2020 Jánošík Ján, Varín
2020464 dodávka tovaru - potraviny 39,18 20.7.2020 20.7.2020 260/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201393 dodávka tovaru - potraviny 17,75 22.7.2020 22.7.2020 261/2020 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Varín
398635 tachografová karta - atutobus Mercedes 63,00 22.7.2020 14.7.2020 262/2020 TEMPEST a.s., Bratislava
2004596194 predplatné Predškolská výchova a Včielka - vyúčtovanie 8,60 22.7.2020 12.6.2020 263/2020 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
0014003082 vloženie nožov pre samochodnú kosačku 198,34 23.7.2020 23.7.2020 264/2020 AGROTEST a.s., Jičín, ČR
2020112143 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 1.423,54 24.7.2020 10.8.2020 265/2020 T+T, a.s., ŽIlina
2020112144 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad - poplatky 162,16 24.7.2020 10.8.2020 266/2020 T+T, a.s., Žilina
20200349 hasiace prístroje 6ks, nálepky - kaštieľ 227,52 24.7.2020 3.8.2020 267/2020 Rastislav Masný - Požiarna prevencia, Žilina
8264666569 hovorné  - mobil Áno S - MŠ 11,90 24.7.2020 3.8.2020 268/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2020478 dodávka tovaru - potraviny 19,69 29.7.2020 29.7.2020 269/2020 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
120097297 dodávka tovaru - potraviny 138,43 29.7.2020 29.7.2020 270/2020 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
20104 sieťky proti hmyzu 5ks - obecný dom 144,00 29.7.2020 3.8.2020 271/2020 SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
08/2020 úprava skládky - vývoz zeminy z potoka 120,00 29.7.2020 3.8.2020 272/2020 Miroslav Milo ml., Gbeľany
2030203901 odber 50 ks novín MY Žiinské noviny 45,00 30.7.2020 3.8.2020 273/2020 Petit Press, a.s., Nitra
201479 dodávka tovaru - potraviny 25,45 31.7.2020 31.7.2020 274/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
201478 dodávka tovaru - potraviny 81,57 31.7.2020 31.7.2020 275/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
10200437 umývací prostriedok - ŠJ 39,60 31.7.2020 4.8.2020 276/2020 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
131600984992 záloha elektrickej energie - MŠ 188,00 3.8.2020 10.8.2020 277/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132901120895 záloha elektrickej energie - VO PZ 26,00 3.8.2020 10.8.2020 278/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975142 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 23,00 3.8.2020 10.8.2020 279/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100975143 záloha elektrickej energie - kaštieľ 140,00 3.8.2020 10.8.2020 280/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131300938657 záloha elektrickej energie - dom smútku 375,00 3.8.2020 10.8.2020 281/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132201211057 záloha elektrickej energie - šatne 529,00 3.8.2020 10.8.2020 282/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131300939102 záloha elktrickej energie - VO 1.469,00 3.8.2020 10.8.2020 283/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132601056732 záloha elektrickej energie - obecný dom 1.741,00 3.8.2020 10.8.2020 284/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
134001321317 záloha elektrickej energie - OÚ, KD 1.917,00 3.8.2020 10.8.2020 285/2020 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8697362417 záloha plyn - dom smútku 8,00 3.8.2020 10.8.2020 286/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8697362516 záloha plyn - kaštieľ 328,00 3.8.2020 10.8.2020 287/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8697362029 záloha plyn -  782,00 3.8.2020 10.8.2020 288/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1020080076 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 3.8.2020 4.8.2020 289/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
001 práce bagrom - nakladanie zeminy - športový areál 80,00 4.8.2020 4.8.2020 290/2020 Pavol Jaššo, Nededza
2020105 čistenie koryta potoka Kotrčiná v dĺžke cca. 1,5 km 3.300,00 4.8.2020 4.8.2020 291/2020 WGP - čistiace systémy, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
2202204529 školské tlačivá do MŠ 19,67 5.8.2020 15.7.2020 292/2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
202121 zriadenie webovej aplikácie www.nededza.eu 1.908,00 5.8.2020 11.8.2020 293/2020 webex.digital s.r.o., Košice
0082020 spracovanie a tlač novín Nededžan 2.Q.2020 - 290 ks 675,70 6.8.2020 11.8.2020 297/2020 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
20200741 príprava žiadosti o NFP 7.4 výmena krytiny na šatniach OŠK - MAS TD 480,00 6.8.2020 11.8.2020 298/2020 TENDERnet s.r.o., Žilina