Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2019

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
20190430 systémová podpora Urbis 1.Q.2019 175,00 3.1.2019 3.1.2019 1/2019 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
2019003 dodávka tovaru - potraviny 32,56 7.1.2019 11.1.2019 2/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110007 dodávka tovaru - potraviny 93,22 7.1.2019 11.1.2019 3/2019 Jánošík Ján, Varín
132201047778 záloha elektrickej energie - šatne 430,00 8.1.2019 13.2.2019 4/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132501014061 záloha elektrickej energie - OU, KD 1.817,00 9.1.2019 13.2.2019 5/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858743 záloha elektrickej energie - verejné osvetlenie 1.333,00 9.1.2019 13.2.2019 6/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie VO priemyselná zóna 25,00 9.1.2019 13.2.2019 7/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20190107 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - 1. polrok 2019 1.233,73 9.1.2019 16.1.2019 8/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 9.1.2019 13.2.2019 9/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
2019901 zálohová platba - realizácia dokumentárneho fimlu o obci 1.573,20 10.1.2019 11.1.2019 DFZ1/2019 Mgr. Milan Kosec PANORÁMA, Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie retenčná nádrž priemyselná zóna 15,00 10.1.2019 13.2.2019 10/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 10.1.2019 13.2.2019 11/2019 Stredoslovenská energetika, a.s.., Žilina
135000895874 záloha elektrickej energie - dom smútku 117,00 10.1.2019 13.2.2019 12/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
134801004974 záloha elektrickej energie - obecný dom č. 129 1.336,00 10.1.2019 13.2.2019 13/2019 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
190003 dodávka tovaru - potraviny 19,31 11.1.2019 11.1.2019 14/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
118248168 dodávka tovaru - potraviny 138,80 11.1.2019 22.1.2019 15/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
FV19/0019 odborné publikácie 345,90 11.1.2019 16.1.2019 16/2019 SOTAC, s.r.o., Košice
8677474858 záloha plyn 846,00 14.1.2019 23.1.2019 17/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8677475299 záloha plyn 8,00 14.1.2019 23.1.2019 18/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
19zf0141 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 15.1.2019 17.1.2019 DFZ3/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
19zf0145 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 15.1.2019 17.1.2019 DFZ2/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
5490498717 mobil GO Europe 40 42,00 15.1.2019 23.1.2019 19/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5490628947 tablet MI Start 8,99 15.1.2019 23.1.2019 20/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
190996 učebné pomôcky 39,87 17.1.2019 23.1.2019 21/2019 EDUCAPLAY, s.r.o., Žilina
201901529 dodávka tovaru - potraviny 7,56 18.1.2019 18.1.2019 22/2019 Organika s.r.o., Piešťany
19110013 dodávka tovaru - potraviny 65,47 18.1.2019 18.1.2019 23/2019 Jánošík Ján, Varín
2019000452 dodávka tovaru - potraviny 92,84 18.1.2019 22.1.2019 24/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
2019035 dodávka tovaru - potraviny 55,64 18.1.2019 18.1.2019 25/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
11900444 traktor Kubota, predná radlica, hydraulické ramená, rozmetadlo, predný vývod 34.879,20 21.1.2019 23.1.2019 26/2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany
2019064 dodávka tovaru - potraviny 55,74 22.1.2019 22.1.2019 27/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
190093 dodávka tovaru - potraviny 31,89 22.1.2019 7.2.2019 28/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110029 dodávka tovaru - potraviny 43,24 22.1.2019 22.1.2019 29/2019 Jánošík Ján, Varín
10190006 lopata na čelný nakladač na traktor 1.313,34 22.1.2019 25.1.2019 30/2019 Slnečná farma, s.r.o., Pliešovce
8225377036 mobil Happy XL  25,99 23.1.2019 25.1.2019 31/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
190138 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 24.1.2019 17.1.2019 32/2019 wbx, s.r.o., Košice
190139 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 24.1.2019 17.1.2019 33/2019 wbx, s.r.o., Košice
2019005 práce montážnou plošinou (odstránenie snehu a cencúľov z budovy OU a MŠ) 124,80 25.1.2019 28.1.2019 34/2019 Jozef Švec, Terchová
5419006000 kuchynský robot Eta 139,90 28.1.2019 25.1.2019 DFZ5/2019 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
2019099 dodávka tovaru - potraviny 34,62 28.1.2019 7.2.2019 35/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110036 dodávka tovaru - potraviny 86,15 28.1.2019 7.2.2019 36/2019 Jánošík Ján, Varín
1901564 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobrazových záznamov za verejné prenosy prostredníctvom tecnických zariadení r. 2019 38,40 28.1.2019 4.2.2019 37/2019 SLOVGRAM, Bratislava
8225668411 mobil Happy M - MŠ 19,98 30.1.2019 4.2.2019 38/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
24511900543 kontrola prednej nápravy - autobus Mercedes 108,26 31.1.2019 31.1.2019 39/2019 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Banská Bystrica
02/2019 čistenie potoka Kotrčiná od ľadu pri futbalovom ihrisku 120,00 31.1.2019 4.2.2019 40/2019 Miroslav Milo ml., Gbeľany
8667825016 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.2.2019 8.2.2019 41/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8667824586 záloha - plyn 846,00 1.2.2019 8.2.2019 42/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
520190557 odborný seminár 20,00 1.2.2019 6.2.2019 43/2019 Ballux, spol. s.r.o., Banská Štiavnica
2192200338 tlačivá - Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 8,60 4.2.2019 28.1.2019 44/2019 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
9000316351 vyjadrenie - miestna komunikácia Stav - verejné osvetlenie 120,00 4.2.2019 4.2.2019 45/2019 SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava
3619018691 kuchynský robot ETA 139,90 4.2.2019 25.1.2019 46/2019 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
8226007571 telefónny účet, internet, mobil Samsung 84,26 5.2.2019 8.2.2019 47/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8226141780 mobil Happy XL - ŠJ 22,98 5.2.2019 8.2.2019 48/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
19005 dodávka tovaru - potraviny 21,60 5.2.2019 7.2.2019 49/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
190193 dodávka tovaru - potraviny 61,06 5.2.2019 7.2.2019 50/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
190184 dodávka tovaru - potraviny 47,66 5.2.2019 7.2.2019 51/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
2019135 dodávka tovaru - potraviny 27,60 5.2.2019 7.2.2019 52/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110045 dodávka tovaru - potraviny 42,04 5.2.2019 7.2.2019 53/2019 Jánošík Ján, Varín
10190017 umávací prostriedok do umývačky riadu 85,20 6.2.2019 8.2.2019 54/2019 UNI_JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
2019143 dodávka tovaru - potraviny 19,04 7.2.2019 7.2.2019 55/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2191103525 poplatok SOZA - autorská odmena 20,40 8.2.2019 14.2.2019 56/2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
190123 ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu 300,00 11.2.2019 14.2.2019 57/2019 Mapa Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava
190286 dodávka tovaru - potraviny 25,53 11.2.2019 11.2.2019 58/2019 Ľubolav Moravčík - Potravinka, Varín
2019167 dodávka tovaru - potraviny 45,36 11.2.2019 11.2.2019 59/2018 Jozefl Lulek, Kysucké Nové Mesto
1090024 dodávka tovaru - potraviny 17,48 11.2.2019 11.2.2019 60/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
19110054 dodávka tovaru - potraviny 57,45 11.2.2019 11.2.2019 61/2019 Jánošík Ján, Varín
50190014 dodávka tovaru - potraviny 337,83 11.2.2019 11.2.2019 62/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
119002115 dodávka tovaru - potraviny 38,62 14.2.2019 14.2.2019 63/2019 Bidfood Slovakia s..r.o., Nové Mesto nad Váhom
1090110 dodávka tovaru - potraviny 4,56 14.2.2019 14.2.2019 64/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
201901911 dodávka tovaru - potraviny1.132,20 6,72 14.2.2019 14.2.2019 65/2019 Organika s.r.o., Piešťany
20190219 právna pomoc - náhrada škody Obec Nededza vs. Marta Škorvánková 1.132,20 14.2.2019 20.2.2019 66/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
5495065035 mobil Go Europe 40 42,00 15.2.2019 20.2.2019 67/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5495194096 tablet - MI Start 8,99 15.2.2019 20.2.2019 68/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2019110165 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 1.283,93 15.2.2019 8.2.2019 69/2019 T+T, a.s., Žilina
2019110166 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 106,13 15.2.2019 8.3.2019 70/2019 T+T, a.s., Žilina
11901151 príslušenstvo k traktoru Kubota - metla zametacia so zber. košom, fréza na sneh, bočná primetacia metla, snehové reťaze 12.640,50 15.2.2019 19.2.2019 71/2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany
19030429 kontrolné nastavenie geometrie AVIA A 31.1K 48,00 18.2.2019 19.2.2019 72/2019 AT a.s., Žilina
1580069351 nehlasové služby 1,00 18.2.2019 20.2.2019 73/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
2019198 dodávka tovaru - potraviny 31,11 18.2.2019 18.2.2019 74/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110069 dodávka tovaru - potraviny 36,99 18.2.2019 18.2.2019 75/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190071 tvarovostála hadica D25 stabil 399,60 20.2.2019 25.2.2019 76/2019 Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCA, Žilina
190379 dodávka tovaru - potraviny 37,54 21.2.2019 21.2.2019 77/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
8227416390 mobil Happy XL - OÚ 25,99 22.2.2019 25.2.2019 78/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
190390 35 ks výtlačkov kniha, 1/2 strany o obci Nededza 297,00 25.2.2019 25.2.2019 DFZ6/2019 CBS spol, s.r.o., Kynceľová
2019-02-26 náhradné diely - predná náprava autobusu Mercedes Benz 2.511,15 26.2.2019 26.2.2019 79/2018 AUTO-AKCES, Ploskonka, Poľsko
072019 stavebné práce, vzduchotechnika - rekonštrukcia kaštieľa 23.838,04 26.2.2019 1.3.2019 80/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o, Žilina
01-02/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 28.2.2019 8.3.2019 81/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
133100858744 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 15,00 1.3.2019 13.3.2019 82/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie verejné osvetlenie PZ 25,00 1.3.2019 13.3.2019 83/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 1.3.2019 13.3.2019 84/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha elektrickej energie kaštieľ 74,00 1.3.2019 13.3.2019 85/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8667851183 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.3.2019 13.3.2019 86/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8667850746 záloha plyn 846,00 1.3.2019 13.3.2019 87/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
0144040792 vyčistenie lapača tukov v kuchyni KD 318,96 4.3.2019 8.3.2019 89/2019 FCC Slovensko, s.r.o., Žilina
190485 dodávka tovaru - potraviny 5,59 4.3.2019 4.3.2019 90/2018 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
190475 dodávka tovaru - potraviny 80,61 4.3.2019 4.3.2019 91/2018 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110090 dodávka tovaru - potraviny 18,57 4.3.2019 4.3.2019 92/2018 Jánošík Ján, Varín
Z201900156 koberec, 400x500 cm 438,55 4.3.2019 5.3.2019 DFZ7/2019 DIVIO HOME s.r.o., Ostrava, ČR
2019/0023 revízia tlakocývh nádob: obecný dom, kotolňa OU, kuchyňa OU 185,28 6.3.2019 14.3.2019 93/2019 Ing. Peter Turčan - Rekon, Žilina
8228192808 mobil Happy XL - ŠJ 22,98 6.3.2019 14.3.2019 94/2019 Slovak Telekom, a.s, Bratislava
1010612102 tel. účet, internet, mobil Samsung 84,35 6.3.2019 14.3.2019 95/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2019101 realizácia dokumentárneho filmu o obci, vyúčtovanie zálohovej platby 1.573,20 6.3.2019 11.1.2019 96/2019 PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec, Žilina
24511901384 výmena predjen nápravy na autobuse Mercedes Benz 1.334,38 8.3.2019 12.3.2019 97/2019 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Banská Bystrica
2013-009 znalecký posudok objektívneho nájmu na pozemky v priemyselnej zóne 320,00 11.3.2019 14.3.2019 98/2019 Ing. Michal Derktis, Žilina
1921600058 60 ks stoličiek, 15 ks jedálenský stôl 5.077,98 12.3.2019 12.3.2019 99/2019 TEMPO KONDELA, s.r.r., Žilina
50190076 dodávka tovaru - potraviny 183,67 12.3.2019 12.3.2019 100/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
19110096 dodávka tovaru - potraviny 83,23 12.3.2019 12.3.2019 101/2019 Jánošík Ján, Varín
FVZ190301 mobilné nafukovacie plátno vrátane projektora, ozvučenia, technika, filmu - záloha, kultúrne leto 768,00 12.3.2019 13.3.2019 DFZ8/2019 Kreativ gang s.r.o., Žilina
190579 dodávka tovaru - potraviny 6,99 12.3.2019 22.3.2019 102/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2019283 dodávka tovaru - potraviny 44,23 12.3.2019 12.3.2019 103/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190001 stavebné práce na obecnom úrade 7.715,76 13.3.2019 13.3.2019 104/2019 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
19070 dodávka tovaru - potraviny 10,80 14.3.2019 14.3.2019 105/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
119021592 dodávka tovaru - potraviny 31,74 14.3.2019 14.3.2019 106/2019 Bidfood Slovakia s.r..o., Nové Mesto nad Váhom
5499633621 mobil GO Europe 40 42,00 15.3.2019 21.3.2019 107/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5499763116 tablet MI Start 8,99 15.3.2019 21.3.2019 108/2019 Ornge Slovensko, a.s., Bratislava
3111900076 hnojivo Travcerit 1500 kg 863,46 15.3.2019 21.3.2019 109/2019 LEGUSEM pt, a.s., Piešťany
2019110486 vývoz zmesového komunálneho odpadu 912,84 18.3.2019 9.4.2019 110/2019 T+T, a.s., Žilina
2019110487 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 72,41 18.3.2019 9.4.2019 111/2019 T+T, a.s., Žilina
422019 výukové tabule - didaktická pomôcka do MŠ 150,00 18.3.2019 21.3.2019 112/2019 Petr Kotulič, Kopŕivnice, ČR
19110106 dodávka tovaru - potraviny 88,43 18.3.2019 18.3.2019 113/2019 Jánošík Ján, Varín
21912976 učebné pomôcky a didaktický materiál 213,85 19.3.2019 21.3.2019 114/2019 NOMILAND, s.r.o., Košice
2019000857 koberec 438,55 19.3.2019 5.3.2019 115/2019 DIVIO HOME s.e.o., Ostrava, ČR
2019318 dodávka tovaru - potraviny 51,83 20.3.2019 20.3.2019 116/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2019001848 dodávka tovaru - potraviny 194,94 20.3.2019 20.3.2019 117/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
190100007 komentár k jestvujúcej aerovizálnej prehladke obce  490,00 20.3.2019 25.3.2019 118/2019 Michal Rostas - SOUNDVISION, Nová Dubnica
1920195 chladič suchý, príslušenstvo 1.014,91 21.3.2019 21.3.2019 119/2019 VARIA PLUS Slovakia, spol. s.r.o., Žilina
8229471822 mobil Happy XL - OÚ 25,99 22.3.2019 25.3.2019 120/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
290100024 oprava rozhlasovej ústredne, 100 V zosilovača 89,13 22.3.2019 25.3.2019 121/2019 JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice
19VF00369 obecná vlajka, tunel 5 ks 147,00 26.3.2019 26.3.2019 123/2019 Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov
2019347 dodávka tovaru  - potraviny 31,13 26.3.2019 26.3.2019 124/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110122 dodávka tovaru - potraviny 59,20 26.3.2019 26.3.32019 125/2019 Jánošík Ján, Varín
19zf0523 webhosting www.dhz.nededza.eu 51,60 25.3.2019 28.3.2019 DFZ9/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
19077 dodávka tovaru - potraviny 21,60 28.3.2019 28.3.2019 126/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
119031892 dodávka tovaru - potraviny 102,59 28.3.2019 3.4.2019 127/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
8229768720 mobil Happy M - MŠ 19,98 28.3.2019 3.4.2019 128/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
201900029 revízia plynových zariadení a rozvodov plynu 465,60 28.3.2019 28.3.2019 129/2019 GATO.SK s.r.o., Žilina
FV9/2019 oprava a plnenie klimatizácie - autobus Mercedes ZA619FY 1.230,00 29.3.2019 5.4.2019 130/2019 Ryszard Cyzyzk Klimar, Ontontowice, Polska
20191515 systémová podpora Urbis 2.Q.2019 175,00 1.4.2019 3.4.2019 131/2019 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
8658201035 záloha plynu - Dom smútku 8,00 1.4.2019 9.4.2019 132/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8658200589 záloha plyn 846,00 1.4.2019 9.4.2019 133/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
190554 aktualizácia programov za rok 2019 - pohrebisko 114,00 1.4.2019 3.4.2019 134/2019 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
131101017243 záloha elektirckej energie MŠ 148,00 1.4.2019 9.4.2019 135/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie verejné osvetlenie PZ 25148,00 1.4.2019 9.4.2019 136/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie retenčná nádrž PZ 15,00 1.4.2019 9.4.2019 137/2019 Stredoslovenská energetika, s.s., Žilian
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 1.4.2019 9.4.2019 138/2019 Stredoslvoenská energetika, a.s., Žilina
191110140 dodávka tovaru - potraviny 34,34 1.4.2019 3.4.2019 139/2019 Jánošík Ján, Varín
190764 dodávka tovaru - potraviny 21,43 1.4.2019 3.4.2019 140/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
190754 dodávka tovaru - potraviny 40,81 1.4.2019 3.4.2019 141/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
19036 sieťky proti hmyzu do MŠ 48,00 2.4.2019 3.4.2019 142/2019 SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
2019384 dodávka tovaru - potraviny 43,22 3.4.2019 3.4.2019 143/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
10190622 plavecký výcvik žiakov ZŠ Gbeľany  - 10 detí z Nededze 350,00 4.4.2019 4.4.2019 144/2019 NEREUS, spol. s r.o., Žilina
190658 webhosting www. dhz.nededza.eu 51,60 5.4.2019 28.3.2019 145/2019 wbx, s.r.o., Košice
1010612102 tel. účet, internet, mobil Samsung 84,78 8.4.2019 15.4.2019 146/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2395560002 mobil Happy XL - ŠJ 22,98 8.4.2019 15.4.2019 147/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
190400 vzdialená servisná podpora k programu 132,00 8.4.2019 15.4.2019 148/2019 Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš
04/145/019 kontrola hasiacich prístrojov, nástenný hydrant, výmena práškového hasiaceho prístroja 300,00 11.4.2019 11.4.2019 149/2019 Milan Prajdák, Dobrá Niva
190854 dodávka tovaru - potraviny 33,77 11.4.2019 11.4.2019 150/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
191101154 dodávka tovaru - potraviny 53,40 11.4.2019 11.4.2019 151/2019 Jánošík Ján, Varín
2019415 dodávka tovaru - potraviny 36,89 11.4.2019 11.4.2019 152/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
50190139 dodávka tovaru - potraviny 427,27 11.4.2019 11.4.2019 153/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
5919007028 verejná správa SR - ročný prístup 117,00 9.4.2019 15.4.2019 DFZ10/2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina
0102019 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan č. 1/2019 675,70 11.4.2019 15.4.2019 154/2019 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
5504206222 mobil Go Europe 40 42,00 15.4.2019 23.4.2019 155/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5504336013 tablet MI Start 8,99 15.4.2019 23.4.2019 156/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
19100036 žalúzie Deň a noc, parapety 1.980,46 15.4.2019 23.4.2019 157/2019 JUSY, s.r.o., Varín
2019/001 vypracovanie projektovej dokumentácie miestnej komunikácie v lokalite Stav 1.280,00 15.4.2019 23.4.2019 158/2019 IPMS, s.r.o., Žilina
19110167 dodávka tovaru - potraviny 33,17 16.4.2019 18.4.2019 159/2019 Jánošík Ján, Varín
2019449 dodávka tovaru - potraviny 47,77 16.4.2019 16.4.2019 160/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
030312019 dodávka tovaru - potraviny 60,91 16.4.2019 16.4.2019 161/2019 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o, Čadca
1520125782 nehlasové služby, obnova internetu 19,00 16.4.2019 23.4.2019 162/2019 O2Slovakia, s.r.o., Bratislava
2019110787 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemový, stavebný odpad 1.827,24 17.4.2019 19.5.2019 163/2019 T+T, a.s., Žilina
2019110788 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemový, stavebný odpad 180,36 17.4.2019 9.5.2019 164/2019 T+T, a.s., Žilina
201902652 dodávka tovaru - potraviny 7,56 18.4.2019 18.4.2019 165/2019 Organika, s.r.o., Piešťany
PO11311910151 dodávka tovaru - potraviny 96,31 18.4.2019 3.5.2019 166/2019 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
5021905795 verejná správa SR - ročný prístup 117,00 23.4.2019 15.4.2019 167/2019 Poradca podnikateľa, spol s.r.o., Žilina
8231544751 mobil Happy XL - OU 25,99 23.4.2019 25.4.2019 168/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
432019 výukové tabule do MŠ - 3 ks 150,00 24.4.2019 25.4.2019 169/2019 Petr Lotulič, Kopřivnice, ČR
19110173 dodávka tovaru - potraviny 85,22 24.4.2019 3.5.2019 170/2019 Jánošík Ján, Varín
2019474 dodávka tovaru - potraviny 51,40 24.4.2019 3.5.2019 171/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
190943 dodávka tovaru - potraviny 32,65 24.4.2019 3.5.2019 172/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19117 dodávka tovaru - potraviny 10,80 26.4.2019 26.4.2019 173/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
201900052 oprava spojky traktora New Holland 2.083,39 29.4.2019 30.4.2019 174/2019 HONT-TECH, s.r.o., Krupina
8231844415 mobil Happy M - MŠ 19,98 29.4.2019 2.5.2019 175/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
119053083 dodávka tovaru - potraviny 127,85 30.4.2019 3.5.2019 176/2019 Bidfood Slovakia s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom
19110180 dodávka tovaru - potraviny 43,02 30.4.2019 3.5.2019 177/2019 Jánošík Ján, Varín
2019507 dodávka tovaru - potraviny 26,13 30.4.2019 3.5.2019 178/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 2.5.2019 13.5.2019 179/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie - priem. zóna VO 25,00 2.5.2019 13.5.2019 180/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž priemyselná zóna 15,00 2.5.2019 13.5.2019 181/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha elektrickej energie kaštieľ 74,00 2.5.2019 13.5.2019 182/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8658225991 záloha plyn - dom smútku 8,00 2.5.2019 13.5.2019 183/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8658225556 záloha plyn 846,00 2.5.2019 13.5.2019 184/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
191034 dodávka tovaru - potraviny 57,53 3.5.2019 3.5.2019 185/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
191045 dodávka tovaru - potraviny 30,20 3.5.2019 3.5.2019 186/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
1920351 oprava čapovacieho zariadenia 33,27 3.5.2019 3.5.2019 187/2019 VARIA PLUS Slovakia, spol. s.r.o., Žilina
2019215480 nákupné tašky - Deň matiek - MŠ 26,06 3.5.2019 6.5.2019 188/2019 Reklamné Predmety, s.r.o., Strečno
FV19004017 vypracovanie žiadosti na rozšírenie kamerového systému 180,00 3.5.2019 9.5.2019 189/2019 VJ control, s.r.o., Varín
09/2019 10 ks mantinelov na multifunkčné ihrisko 793,56 6.5.2019 9.5.2019 190/2019 VAAT, spol. s.r.o., Žilinská Lehotta
329107598 kuchta do ŠJ 70,50 6.5.2019 30.4.2019 191/2019 TESCOMA s.r.o., Púchov
2019530 dodávka tovaru - potraviny 30,94 7.5.2019 7.5.2019 192/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110192 dodávka tovaru - potraviny 61,99 7.5.2019 7.5.2019 193/2019 Jánošík Ján, Varín
8232334089 mobil Happy XL - Šj 22,98 7.5.2019 16.5.2019 194/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8232190241 telefónny účet, internet, mobil Samsung 84,56 7.5.2019 16.5.2019 195/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
102019 stavebné práce, elektroinštalácia, zdravotechnika, vykurovanie - rekonštrukcia kaštieľa  14.654,21 7.5.2019 9.5.2019 196/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
01-05/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 7.5.2019 16.5.2019 197/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
4056/2019 metodická pomôcka - interaktívna rozprávka Červená čiapočka do MŠ 209,00 9.5.2019 13.5.2019 198/2019 Škokolka, s.r.o., Praha 8 - Líbeň, ČR
2019554 dodávka tovaru - potraviny 33,54 10.5.2019 10.5.2019 199/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
50190205 dodávka tovaru - potraviny 187,88 10.5.2019 14.5.2019 200/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
201903 vystúpenie Oprášené krpce na Deň matiek 2019 500,00 13.5.2019 13.5.2019 201/2019 Oprášené krpce, Žilina
5508930693 tablet - MI Start 8,99 13.5.2019 16.5.2019 202/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5508802439 mobil GO Europe 40 42,00 13.5.2019 16.5.2019 203/2019 Orange Slovensko, a.s, Bratislava
191132 dodávka tovaru - potraviny 21,01 14.5.2019 16.5.2019 204/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
2019577 dodávka tovaru - potraviny 25,69 14.5.2019 16.5.2019 205/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110206 dodávka tovaru - potraviny 77,94 14.5.2019 16.5.2019 206/2019 Jánošík Ján, Varín
1550128566 nehlasové služby 3,00 14.5.2019 16.5.2019 207/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
19110217 dodávka tovaru - potraviny 19,22 16.5.2019 21.5.2019 208/2019 Jánošík Ján, Varín
2019111353 vývoz zmesového komunálneho odpadu 930,84 20.5.2019 12.6.2019 209/2019 T+T, a.s., Žilina
2019111354 vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatky 95,12 20.5.2019 12.6.2019 210/2019 T+T, a.s., Žilina
19110224 dodávka tovaru - potraviny 61,53 21.5.2019 21.5.2019 211/2019 Jánošík Ján, Varín
2019611 dodávka tovaru - potraviny 29,01 21.5.2019 21.5.2019 212/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1010612103 mobil Happy XL - OÚ 25,99 22.5.2019 29.5.2019 213/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
191223 dodávka tovaru - potraviny 32,29 23.5.2019 23.5.2019 214/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
01052019 služby vo verejnom obstarávaní - rekonštrukcia potoka Kotrčiná 600,00 24.5.2019 3.6.2019 215/2019 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
3/2019 obložené chlebíčky - porota - centrum obce Nededza 25,50 28.5.2019 28.5.2019 216/2019 Drahomíra Kubalová, Nededza
8233935381 mobil Happy M - MŠ 19,98 29.5.2019 3.6.2019 217/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
201903126 dodávka tovaru - potraviny 5,04 29.5.2019 29.5.2019 218/2019 Organika, s.r.o., Piešťany
19110240 dodávka tovaru - potraviny 14,70 29.5.2019 29.5.2019 219/2019 Jánošík Ján, Varín
19110231 dodávka tovaru - potraviny 64,52 29.5.2019 29.5.2019 220/2019 Jánošík Ján, Varín
2019647 dodávka tovaru - potraviny 52,34 29.5.2019 29.5.2019 221/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
22000672 učebné pomôcky a hračky 139,15 31.5.2019 4.6.2019 222/2019 NOMILAND, s.r.o., Košice
10190021 audit Invidivuálnej účtovnej závierky, audit súladu s výročnou správou Obce Nededza 998,29 31.5.2019 3.6.2019 223/2019 Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
119076671 dodávka tovaru - potraviny 68,38 3.6.2019 5.6.2019 224/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
2019657 dodávka tovaru - potraviny 25,22 3.6.2019 5.6.2019 225/2019 Jozef ulek, Kysucké Nové Mesto
191312 dodávka tovaru - potraviny 48,96 3.6.2019 5.6.2019 226/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110245 dodávka tovaru - potraviny 74,10 3.6.2019 5.6.2019 227/2019 Jánošík Ján, Varín
2019685 dodávka tovaru - potraviny 30,94 3.6.2019 5.6.2019 228/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190601 divadelné predstavenie "O psíčkovi a mačičke" - Deň detí 2019 300,00 3.6.2019 4.6.2019 229/2019 BcA. Jaroslava Sýkorová, Lietava
8648569448 záloha  plyn 846,00 3.6.2019 12.6.2019 230/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8648569881 záloha plyn 8,00 3.6.2019 12.6.2019 231/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 3.6.2019 12.6.2019 232/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 3.6.2019 12.6.2019 233/2019 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie - verejné osvetlenie PZ 25,00 3.6.2019 12.6.2019 234/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickešj energie - retenčná nádrž PZ 15,00 3.6.2019 12.6.2019 235/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
191412 dodávka tovaru - potraviny 47,06 5.6.2019 5.6.2019 236/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19158 dodávka tovaru - potraviny 10,80 5.6.2019 5.6.2019 237/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
20190350 hardware a software - OU, MŠ 2.615,00 5.6.2019 6.6.2019 238/2019  OK COMP, s.r.o, Žilina
902253031 predplatné časopisov do obecnej knižnice 47,96 6.6.2019 6.6.2019 DFZ11/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
900473770 predplatné časopisov do MŠ 8,60 7.6.2019 11.6.2019 DFZ12/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
22001017 učebné pomôcky a hračky do MŠ 20,00 7.6.2019 11.6.2019 239/2019 NOMILAND, s.r.o., Košice
142019 stavebné práce - rekonštrukcia kašeiteľa č. 3, dodatok č. 4 29.725,42 7.6.2019 10.6.2019 240/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
50190267 dodávka tovaru - potraviny 332,03 7.6.2019 7.6.2019 241/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
2019009 prenájom nafukovacích atrakcií na akciu MDD 2019 1.220,00 10.6.2019 11.6.2019 242/2019 FUNNY JUMP s.r.o., Žilina
7/2019 geodetické zameranie futbalového ihriska v k.ú. Nededza 500,00 10.6.2019 11.6.2019 243/2019 MAPERI spol. s r.o., Kotrčiná Lúčka
FV022019 koncert žilinského miešaného zboru v kostole v Nededzi dňa 9.6.2019 500,00 10.6.2019 11.6.2019 244/2019 MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ, Žilina
001/2019 výkopové práce a zahrnutie zeminou pri dome smútku 300,00 10.6.2019 11.6.2019 245/2019 Pavol Jaššo, Nededza
20190073 drobný tovar na akciu MDD 2019 54,00 10.6.2019 11.6.2019 246/2019 DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
OF2019/093 workoutová zostava 9.390,00 11.6.2019 11.6.2019 247/2019 Veríme v Zábavu, s.r.o., Trenčín
191416 dodávka tovaru - potraviny 37,19 11.6.2019 11.6.2019 248/2019 Ľuboslav Moravčik Potravinka, Varín
2019003541 dodávka tovaru - potraviny 29,14 11.6.2019 11.6.2019 249/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
19110262 dodávka tovaru - potraviny 71,07 11.6.2019 11.6.2019 250/2019 Jánošík Ján, Varín
2019719 dodávka tovaru - potraviny 34,99 11.6.2019 11.6.2019 251/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
33519 biologické ošetrenie odpadov na OU, MŠ, kuchynka KD 120,00 11.6.2019 11.6.2019 252/2019 Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
01-06/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ č.3 70,00 14.6.2019 24.6.2019 253/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
1530188500 nehlasové služby 3,00 1.6.2019 24.6.2019 254/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
5513397560 mobil GO Europe 40 42,00 14.6.2019 24.6.2019 255/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5513527381 tablet - MI Start 8,99 14.6.2019 24.6.2019 256/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1904339205 predplatné časopisov do materskej školy 8,60 17.6.2019 11.6.2019 257/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
1904341172 predplatné časopisov do obecnej knižnice - II. polrok 2019 47,96 17.6.2019 6.6.2019 258/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
1020190136 dopravné zrkadlo hranaté Standard - 1 ks 171,60 19.6.2019 25.6.2019 259/2019 SIVEX, s.r.o., Bratislava
19110273 dodávka tovaru - potraviny 19,51 19.6.2019 19.6.2019 260/2019 Jánošík Ján, Varín
2019755 dodávka tovaru - potraviny 48,30 19.6.2019 19.6.2019 261/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
OF/2019/219 praktická príručka pre kronikárov 14,70 20.6.2019 24.6.2019 262/2019 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Martin
19104 sieťky na okná proti hmyzu - 4 ks 120,00 21.6.2019 24.6.2019 263/2019 SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
8234426209 mobil Happy XL - ŠJ 22,98 21.6.2019 24.6.2019 264/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8234282400 tel. účet, internet, mobil Samsung 85,08 21.6.2019 24.6.2019 265/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
19/0604 oprava stabilizátora na autobuse Mercedes Benz 249,60 21.6.2019 25.6.2019 266/2019 MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
191507 dodávka tovaru - potraviny 48,45 21.6.2019 21.6.2019 267/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
1010612103 mobil Happy XL - OU 25,99 24.6.2019 27.6.2019 268/2019 Slovak Telekoím, a.s., Bratislava
30190001 výroba pracovného pultu do obecného domu 1.200,00 24.6.2019 27.6.2019 DFZ2019/13 Igor Živčic, Nededza
2019111663 vývoz zmesového komunálneho odpadu 1756,79 24.6.2019 11.7.2019 269/2019 T+T, a.s., Žilina
2019111664 vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatky 172,54 24.6.2019 11.7.2019 270/2019 T+T, a.s., Žilina
201900111 30 ks kompostérov Q 900 L H2+ 2.664,00 24.6.2019 8.7.2019 271/2019 JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
19110286 dodávka tovaru - potraviny 46,10 25.6.2019 25.6.2019 272/2019 Jánošík Ján, Varín
2019789 dodávka tovaru - potraviny 46,60 25.6.2019 25.6.2019 273/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190062 kolotoč s kompasom do MŠ 2.458,80 26.6.2019 27.6.2019 274/2019 Intersystem EU s.r.o., Bytča
19200 dodávka tovaru - potraviny 10,80 27.6.2019 27.6.2019 275/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
0602019 výroba tabulí na obecný úrad - 3 ks 273,00 27.6.2019 8.7.2019 276/2019 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
1010612104 mobil Happy M - MŠ 19,00 27.6.2019 8.7.2019 277/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
3191041081 vodné, stočné - 6/18, 6/19 860,24 27.6.2019 11.7.2019 278/2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
1019070006 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 1.7.2019 8.7.2019 279/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
20192740 systémová podpora Urbis 3.Q.2019 175,00 1.7.2019 11.7.2019 280/2019 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
8677627290 záloha plyn 846,00 1.7.2019 11.7.2019 281/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8677627733 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.7.2019 11.7.2019 282/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
135100706374 záloha elektrickej energie kaštieľ 74,00 1.7.2019 11.7.2019 283/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie MŠ 148,00 1.7.2019 11.7.2019 284/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie VO Priemyselná zóna 25,00 1.7.2019 11.7.2019 285/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie retenčná nádrž Priemyselná zóna 15,00 1.7.2019 11.7.2019 286/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
2019820 dodávka tovaru - potraviny 15,48 1.7.2019 1.7.2019 287/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
191619 dodávka tovaru - potraviny 30,59 1.7.2019 1.7.2019 288/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
191609 dodávka tovaru - potraviny 71,65 1.7.2019 1.7.2019 289/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
2019828 dodávka tovaru - potraviny 22,71 1.7.2019 9.7.2019 290/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
10190492 oprava konvektomatu, čistiaci prostriedok 81,59 3.7.2019 8.7.2019 291/2019 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
3191042501 vodné, stočné 12/18 - 6/19 MŠ 321,22 3.7.2019 15.7.2019 292/2019 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
10190468 umývací a oplachovací prostriedok  - ŠJ 158,40 3.7.2019 8.7.2019 293/2019 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
20190709 odmena v súlade so zmluvou o právych službách - 2. polrok 2019 1.065,73 4.7.2019 11.7.2019 294/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
1010612102 tel. účet, internet, mobil Samsung 84,26 8.7.2019 15.7.2019 295/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8236545011 mobil Happy XL - MŠ 23,09 8.7.2019 15.7.2019 296/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2019836 dodávka tovaru - potraviny 25,70 9.7.2019 9.7.2019 297/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110290 dodávka tovaru - potraviny 40,81 9.7.2019 9.7.2019 298/2019 Jánošík Ján, Varín
50190333 dodávka tovaru - potraviny 334,77 9.7.2019 9.7.2019 299/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
0702019 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan 2/2019, tlač plagátov 729,70 10.7.2019 15.7.2019 300/2019 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
01072019 služby technickej asistencie pri verejnom obstarávaní 860,00 10.7.2019 15.7.2019 301/2019 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
191700 dodávka tovaru - potraviny 26,29 11.7.2019 11.7.2019 302/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
201/0882 školenie  BOZP a PO - 3 osoby 72,00 12.7.2019 19.7.2019 303/2019 BENMAR s.r.o., Žilina
5518006562 mobil - GO Europe 40 42,00 15.7.2019 19.7.2019 304/2019 Orange Slovensko, a.s, Bratislava
5518135044 tablet - MI Start 8,99 15.7.2019 19.7.2019 305/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1440207692 nehlasové služby 0,50 17.7.2019 19.7.2019 306/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
F2019166 2 ks striedačky náhradníkov - futbalové ihriskoí 5.472,00 18.7.2019 19.7.2019 307/2019 PESMENPOL spol. s r.ol., Prešov
00418/2019 výroba 3 ks pamätných medailí - Nededzský kotlík 69,90 19.7.2019 23.7.2019 308/2019 OLYMP ERBY s.r.o., Santovka
1274037961 mobil Samsung Gasaxy M20 1,00 22.7.2019 16.7.2019 309/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8237860247 mobil Happy XL - OÚ 25,99 22.7.2019 23.7.2019 310/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20190007 práce na ihrisku  - striedačky 994,00 22.7.20198 23.7.2019 311/2019 Radim Peťko, Nededa
2019112178 vývoz zmesového komunálneho odpadu 902,48 22.7.2019 23.7.2019 312/2019 T+T, a.s., Žilina
2019112179 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 84,80 22.7.2019 29.7.2019 313/2019 T+T, a.s., Žilina
6110307104 chladnička s mrazničkou Whirpool ARG 8612/1A+ 367,00 23.7.2019 22.7.2019 314/2019 NAY a.ss., Bratislava
19118 interiérové žalúzie do obecného domu - 6 ks 120,00 23.7.2019 25.7.2019 315/2019 SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
201909 práce na akcii "Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná" 17.074,09 23.7.2019 25.7.2019 316/2019 Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica
5045211482 Orion odpadkový kôš Poker 4x20l 48,39 24.7.2019 25.7.2019 317/2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava
12/2019 vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu p.č. KN C 204/3 394,00 24.7.2019 25.7.2019 318/2019 Ing. Tobiaš Palutka, Žilina
30190002 výroba pracovného pultu do obecného domu 1.000,00 24.7.2019 25.7.2019 DFZ2019/4 Igor Živčic, Nededza
19020376 35 ks výtlačkov - kniha Čarovné Považie - vyúčtovanie zálohovej platby 297,00 26.7.2019 25.2.2019 319/2019 CBS spol, s.r.o., Kynceľová
19086 oprava kamerového systému na multifunkčnom ihrisku 302,40 26.7.2019 29.7.2019 320/2019 BVM-alarm systém,s.r.o.., Lietavská Lúčka
1010612104 hovorné - mobil MŠ 10,00 29.7.2019 31.7.2019 321/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20113970 kuchynský riad 1.717,37 30.7.2019 31.7.2019 322/2019 Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina
20191310 teflónový obrus - 7 ks 132,60 31.7.2019 31.7.2019 323/2019 TEXICOP s.r.o., Žilina
20190002 pracovný pult do obecného domu 1.200,00 31.7.2019 31.7.2019 324/2019 Igor Živčic, Nededza
131101017243 záloha elektrická energia MŠ 148,00 1.8.2019 12.8.2019 325/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrická energia VO PZ 25,00 1.8.2019 12.8.2019 326/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrická energia retenčná nádrž PZ 15,00 1.8.2019 12.8.2019 327/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132501014061 záloha elektrická energia OU ,KD 1.817,00 1.8.2019 12.8.2019 328/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858743 záloha elektrickej energie VO 1.333,00 1.8.2019 12.8.2019 329/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132201047778 záloha elektrická energia šatne 430,00 1.8.2019 12.8.2019 330/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135000895874 záloha elektrickej energie dom smútku 117,00 1.8.2019 12.8.2019 331/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
134801004974 záloha elektrickej energie obecný dom č. 129 1.336,00 1.8.2019 12.8.2019 332/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha elektrickej energie kaštieľ 74,00 1.8.2019 12.8.2019 333/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
1019080008 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 1.8.2019 2.8.2019 334/2019 osobnyudaj.sk, s.r.ol, Košice
004 terénne úpravy svahu pri workoutovom ihrisku a dome smútku minibagrom 280,00 1.8.2019 2.8.2019 335/2019 Pavol Jaššo Zemné a výkopové práce, Nededza
20190028 stavebný dozor na rekonštrukciu potoka Kotrčiná v čase dokončenia stavby 360,00 1.8.2019 2.8.2019 336/2019 INGSTAV Žilina s.r.o., Žilina
8687332977 záloha plyn 846,00 1.8.2019 12.8.2019 337/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8687333407 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.8.2019 12.8.2019* 338/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2019/51 lekársky posudok 1x 13,28 2.8.2019 2.8.2019 339/2019 ICOM PLUS s.r.o., Žilina
20114003 kuchynský riad 410,13 6.8.2019 7.8.2019 340/2019 Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina
SPF19415514 inventár do obecného domu 347,21 6.8.2019 12.8.2019 341/2019 B2B Partner s.r.o., Bratislava
191877 dodávka tovaru - potraviny 17,33 6.8.2019 6.8.2019 342/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
191788 dodávka tovaru - potraviny 11,74 6.8.2019 6.8.2019 343/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
191872 dodávka tovaru - potraviny 15,07 6.8.2019 6.8.2019 344/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110292 dodávka tovaru - potraviny 45,36 6.8.2019 6.8.2019 345/2019 Ján Jánošík, Varín
2019865 dodávka tovaru - potraviny 16,86 6.8.2019 6.8.2019 346/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2019848 dodávka tovaru - potraviny 49,39 6.8.2019 6.8.2019 347/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190804 realizácia dokumentárneho filmu o obci Nededza 3.670,80 7.8.2019 7.8.2019 348/2019 PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec, Žilina
50190395 dodávka tovaru - potraviny 189,37 8.8.2019 8.8.2019 349/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
09/2019 inštalácia elektrického bojlera a umývacieho 2 -drezu - obecný dom, pracovný pult 594,89 9.8.2019 12.8.2019 350/2019 Vladimír Beliančin, Nededza
194530 plastové Kuka nádoby 980,52 9.8.2019 12.8.2019 351/2019 MEVA-SK, s.r.o., Rožňava
201911 práce "Nededza - rekonštrukcia potoka - úsek 1,030 - 1,27025km" 30.245,60 9.8.2019 12.8.2019 352/2019 Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica
201914 práce "Nededza - rekonštrukcia potoka - úsek 1,030 - 1,27025km" 1.853,14 9.8.2019 12.8.2019 353/2019 Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica
017/19 oprava oblúka na chodníku pre peších od ulice Poľná 384,00 12.8.2019 15.8.2019 354/2019 MATE, s.r.o., Žilina
ID1903035 nájom - mobilné nafukovacie plátno vrátane projektora, ozvučenia, technika, filmu 768,00 12.8.2019 13.3.2019 355/2019 Kreativ gang s.r.o., Žilina
5522638668 mesačný poplatok - monbil GO Europe 40 42,00 13.8.2019 15.8.2019 356/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5522765938 mesačný poplatok - tablet MI Start 8,99 13.8.2019 15.8.2019 357/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
191059 licenčná zmluva - program do školskej jedálne 152,40 14.8.2019 15.8.2019 358/2019 Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš
20190054 servisná prehliadka automobilu Škoda Fabia 446,70 14.8.2019 15.8.2019 359/2019 ŽIAK AUTO OK, s.r.o., Kunerad
20190499 akumulátor Fukawa, servisné služby pre pc sieť na obecnom dome 40,00 15.8.2019 16.8.2019 360/2019 OK COMP, s.r.o., Žilina
1330195046 nehlasové služby 2,00 16.8.2019 23.8.2019 361/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
5191683 servisná údržba, montáž svetiel - traktor 569,50 21.8.2019 23.8.2019 362/2019 Marián Šupa, 
2019112588 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 1.337,54 21.8.2019 10.9.2019 363/2019 T+T, a.s., Žilina
2019112589 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 120,12 21.8.2019 10.9.2019 364/2019 T+T, a.s., Žilina
8239999797 hovorné - mobil Happy XL 26,00 23.8.2019 23.8.2019 365/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10190694 drez, podstavec pod umývačku riadu - ŠJ 633,00 23.8.2019 23.8.2019 366/2019 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
20190004 čalúnená doska do obecného domu 110,00 27.8.2019 27.8.2019 367/2019 Igor Živčic, Nededza
1192208057 školské tlačivá do MŠ 13,85 27.8.2019 27.8.2019 DFZ15/2019 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
2019004333 dodávka tovaru - potraviny 370,40 28.8.2019 10.9.2019 368/2019 Bohuš Šesták, Galanta
78/2019 geodetické práce - chodník pre peších I. etapa 434,00 30.8.2019 2.9.2019 369/2019 Stanislav Klobucký - Geodetické práce, Kotešová
8240309318 hovorné - mobil MŠ 10,00 2.9.2019 2.9.2019 370/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8238519084 tel. účet, internet, mobil Samsung 85,22 2.9.2019 2.9.2019 371/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8238669929 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 22,98 2.9.2019 2.9.2019 372/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1019090007 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 2.9.2019 2.9.2019 373/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
8120262692 záloha plyn - dom smútku 8,00 2.9.2019 12.9.2019 374/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8120262262 záloha plyn 846,00 2.9.2019 12.9.2019 375/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
13110117243 záloha el. energie - MŠ 148,00 2.9.2019 12.9.2019 376/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha el. energie VO PZ 25,00 2.9.2019 12.9.2019 377/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha el. energie - retenčná nádrž PZ 15,00 2.9.2019 12.9.2019 378/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha el. energia - kaštieľ 74,00 2.9.2019 12.9.2019 379/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20190034 stavebný dozor na "Rekonštrukciu potoka Kotrčiná" v čase dokončenia stavby 360,00 3.9.2019 6.9.2019 380/2019 INGSTAV žilina s.r.o., Žilina
19110306 dodávka tovaru - potraviny 121,81 3.9.2019 10.9.2019 381/2019 Jánošík Ján, Varín
2019899 dodávka tovaru - potraviny 65,76 3.9.2019 10.9.2019 382/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19080246 kniha Čarovné Považie - 35 ks 280,50 3.9.2019 6.9.2019 383/2019 CBS spol, s.r.o., Kynceľová
20190007 rozpočet na stavbu - pripojenie účlovej komunikácie na miestnu komunikáciu Záplotie 95,00 4.9.2019 6.9.2019 384/2019 Ing. Michal Sirotiak, Žilina
2570066709 sedadlo duroplast - wc - ŠJ 21,44 4.9.2019 5.9.2019 385/2019 SIKO KÚPEĽNE a.s., Bratislava
19110311 dodávka tovaru - potraviny 27,13 5.9.2019 10.9.2019 386/2019 Jánošík Ján, Varín
119149414 dodávka tovaru - potraviny 129,73 5.9.2019 17.9.2019 387/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
8240661601 tel. účet, internet, mobil Samsung 104,15 6.9.2019 10.9.2019 389/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
FV1908025 mobilné nafukovacie plátno vrátane projektora a ozvučenia 1.152,00 9.9.2019 10.9.2019 390/2019 Kreativ gang s.r.o., Žilina
8240815784 hovorné - mobil Hayyp XL - ŠJ 27,97 9.9.2019 10.9.2019 391/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
50190425 dodávka tovaru - potraviny 233,46 10.9.2019 17.9.2019 392/2019 COOP Jednota, spotrebné družstvo, Žilina
2019931 dodávka tovaru - potraviny 47,36 10.9.2019 10.9.2019 393/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19201833 publikácia "Predprimárne vzdelávanie 2019 - 2020" 19,80 11.9.2019 11.9.2019 DFZ16/2019 Marian Medlen - JurisDat, Bratislava
PO11311910281 dodávka tovaru - potraviny 97,14 10.9.2019 17.9.2019 394/2019 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
2019004600 dodávka tovaru - potraviny 22,42 10.9.2019 19.9.2019 395/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
201919 práce na akcii "Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná" 24.850,09 11.9.2019 12.9.2019 396/2019 Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica
201920 práce na akcii "Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná" 41.767,09 11.9.2019 12.9.2019 397/2019

Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica

2019112795 vývoz zmesového komunálneho odpadu 1.389,48 12.9.2019 7.10.2019 398/2019 T+T, a.s., Žilina
5919025879 preddavok Finančný spravodaj 2020 26,40 16.9.2019 16.9.2019 DFZ17/2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
2019112796 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebného odpadu, poplatky 126,04 12.9.2019 7.10.2019 399/2019 T+T, a.s., Žilina
192155 dodávka tovaru - potraviny 42,85 12.9.2019 19.9.2019 400/2019 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2019059 divadelné predstavenie pre deti - Hody 2019 300,00, 16.9.2019 16.9.2019 401/2019 Divadlo zo šuflíka, o.z., Žilina
31002019 umelecké vystúpenie ĽK Huncúti - Hody 2019 650,00 16.9.2019 16.9.2019 402/2019 HUNCÚTI, Drietoma
FV1900035 ozvučenie a osvetlenie pódia - Hody 2019 1.020,00 16.9.2019 16.9.2019 403/2019 Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina
20190013 sprostredkovanie koncertného vystúpenia kapely Heľenine oči - Hody 2019 2.800,00 16.9.20109 16.9.2019 404/2019 HELENSON s.r.o., Prešov
1020190028 umlecké vystúpenie Ľudovíta Kašubu - Hody 2019 1.200,00 16.9.209 16.9.2019 405/2019 Ľudovít Kašuba s.r.o., Nová Baňa
55272644953 mobil GO Europe 40 42,00 16.9.2019 19.9.2019 406/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5527391396 tablet MI Start 8,99 16.9.2019 19.9.2019 407/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratisllava
19110334 dodávka tovaru - potraviny 63,75 17.9.2019 19.9.2019 408/2019 Jánošík Ján, Varín
2019963 dodávka tovaru - potraviny 39,71 17.9.2019 19.9.2019 409/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1490246257 nehlasové služby 2,50 18.9.2019 19.9.2019 410/2019 O2Slovakia, s.r.o., Bratislava
2019972 dodávka tovaru - potraviny 23,56 19.9.2019 19.9.2019 411/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110316 dodávka tovaru - potraviny 72,86 19.9.2019 19.9.2019 412/2019 Jánošík Ján, Varín
10190742 oprava umývačky riadu v kuchyni KD, umývací prostriedok 134,39 20.9.2019 26.9.2019 413/2019 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
2019/002 výkon inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia - cesta, verejné osvetlenie - lokalita Stav 1.045,90 23.9.2019 1.10.2019 414/2019 IPMS, s.r.o.,Žilina
1010612103 hovorné, mobil OÚ 26,00 23.9.2019 26.9.2019 415/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
192250 dodávka tovaru - potraviny 45,75 23.9.2019 23.9.2019 416/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110342 dodávka tovaru - potraviny 75,82 23.9.2019 23.9.2019 417/2019 Jánošík Ján, Varín
20191000 dodávka tovaru - potraviny 23,96 23.9.2019 23.9.2019 418/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
3190003601 umelecké vystúpenie FS Stavbár - Hody 2019 690,00 23.9.2019 26.9.2019 419/2019 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
2019005153 dodávka tovaru - potraviny 17,74 25.9.2019 25.9.2019 420/2019 Bohuš Šesták s.r.ol, Galanta
0419090383 Finančný spravodajca 2020 - preddavok 26,40 26.9.2019 16.9.2019 421/2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
824246167 hovorné - MŠ 10,00 26.9.2019 1.10.2019 422/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
155/2019 revízia komínov a dymovodov 80,00 26.9.2019 1.10.2019 423/2019 Jozef Putyra, Dlhé Pole
19241 dodávka tovaru - potraviny 21,60 27.9.2019 27.9.2019 424/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
20190038 stavebný dozor na rekonštrukciu potoka Kotrčiná 360,00 27.9.2019 1.10.2019 425/2019 INGSTAV Žilina s.r.o., Žilina
20191042 dodávka tovaru - potraviny 48,30 1.10.2019 3.10.2019 426/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
119168582 dodávka tovaru - potraviny 64,42 1.10.2019 3.10.2019 427/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
192345 dodávka tovaru - potraviny 91,57 1.10.2019 3.10.2019 428/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
192356 dodávka tovaru - potraviny 33,35 1.10.2019 3.10.2019 429/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110358 dodávka tovaru - potraviny 61,03 1.10.2019 3.10.2019 430/2019 Jánošík Ján, Varín
202000230 dodávka tovaru - potraviny 7,92 1.10.2019 3.10.2019 431/2019 Organika s.r.o., Piešťany
1090273 dodávka tovaru - potraviny 11,31 1.10.2019 3.10.2019 432/2019 Fructop, s.r.o., Ostratice
1019100019 zabezpečenie výkonu činjnosti zodpovednej osoby 45,60 1.10.2019 3.10.2019 433/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
8658352783 záloha - plyn 846,00 1.10.2019 10.10.2019 434/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8658353221 záloha - plyn 8,00 1.10.2019 15.10.2019 435/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
192019 stavebné práce - rekonštrukcia kaštieľa 21.689,70 1.10.2019 2.10.2019 436/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
04-09/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ č. 3 70,00 1.10.2019 3.10.2019 437/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
20191682 publikácie "Predprimárne vzdelávanie 2019 - 2020" do MŠ 19,80 1.10.2019 11.9.2019 438/2019 Marian Medlen - JurisDat, Bratislava
131101017243 záloha elektrická energia - MŠ 148,00 1.10.2019 10.10.2019 439/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie - VO Priemyselná zóna 25,00 1.10.2019 10.10.2019 440/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž priemyselná zóna 15,00 1.10.2019 10.10.2019 441/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 1.10.2019 10.10.2019 442/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
234916248 dodávka tovaru - potraviny 56,88 3.10.2019 3.10.2019 443/2019 INMEDIA, spol. s r.o.,  Zvolen
20191088 dodávka tovaru - potraviny 71,19 7.10.2019 7.10.2019 444/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190046 revízia plynového zariadenia v obecnom dome 75,00 7.10.2019 7.10.2019 445/2019 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka
201921 práce na akcii "Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná" 11.618,02 7.10.2019 9.10.2019 446/2019 Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica
201922 práce na akcii "Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná" 4.094,02 7.10.2019 9.10.2019 447/2019 Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica
201923 práce na akcii "Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná" 16.163,15 7.10.2019 8.10.2019 448/2019 Š&Š Construct, s.r.o., Považská Bystrica
50190454 dodávka tovaru - potraviny 284,62 7.10.2019 7.10.2019 449/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
6110340793 rádio ECG R 500 35,80 7.10.2019 4.10.2019 450/2019 NAY a.s., Bratislava
8242831123 telefónny účet, internet, mobil Samsung 99,75 7.10.2019 14.10.2019 451/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8242987005 hovorné mobil Happy XL - ŠJ 17,99 7.10.2019 14.10.2019 452/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
19110371 dodávka tovaru - potraviny 67,54 9.10.2019 9.10.2019 453/2019 Jánošík Ján, Varín
20193780 systémová podpora Urbis 175,00 9.10.2019 14.10.2019 454/2019 MADE spol. s. r.o., Banská Bystrica
20190007 výkon inžinierskej činnosti - kolaudačné rozhodnutie chodínik Poľná 370,00 10.10.2019 14.1.02019 455/2019 CHIC DESIGN, s.r.o., Žilina
19kdi01054 kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 193,20 10.10.2019 14.10.2019 456/2019 EKOTEC spol. s.r.o., Bratislava
192449 dodávka tovaru - potraviny 40,75 11.10.2019 11.10.2019 457/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
119177038 dodávka tovaru - potraviny 29,88 11.10.2019 11.10.2019 458/2019 Bidfood Slovakia s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
1909468 náhradný diel - nádoba mixér ETA - ŠJ 28,00 16.10.2019 14.10.2019 459/2019 ELSPO BB s.r.o., Banská Bystrica
20191119 dodávka tovaru - potraviny 48,35 16.10.2019 16.10.2019 460/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110391 dodávka tovaru - potraviny 45,44 16.10.2019 16.10.2019 461/2019 Jánošík Ján, Varín
19110386 dodávka tovaru - potraviny 74,90 16.10.2019 16.10.2019 462/2019 Jánošík Ján, Varín
55311901623 mobil Go Europe 40 42,00 16.10.2019 22.10.2019 463/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5532028497 tablet MI Start 8,99 16.10.2019 22.10.2019 464/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1370273159 nehlasové služby 4,50 17.10.2019 22.10.2019 465/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
20190037 umelecké vystúpenie Duo AT Band - Úcta k starším 2019 700,00 17.10.2019 18.10.2019 466/2019 Viera Puterová - FLORA, Bučany
8244334128 hovorné - mobil Áno L - OU 26,00 18.10.2019 22.10.2019 467/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
24/2019 diagnostika a zhodnotenie technického stavu 4 mostov v obci Nededza ponad potok Kotrčiná 2.640,00 18.10.2019 22.10.2019 468/2019 PROFICON s.r.o., Žilina
20191127 dodávka tovaru - potraviny 20,27 18.10.2019 18.10.2019 469/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
0802019 spracovanie a tlač novín Nededžan 3/2019, výroba tabule pre MŠ, plagáty Mikuláš a punč 756,70 18.10.2019 22.10.2019 470/2019 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
1020190170 stuha - 40 ks - Jesenný beh žien 2019 16,08 18.10.2019 22.10.2019 471/2019 PEGAZ s.r.o., Žilina
2019113324 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 1.416,73 21.10.2019 8.11.2019 472/2019 T+T, a.s., Žilina
2019113325 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 128,70 21.10.2019 8.11.2019 473/2019 T+T, a.s., Žilina
22005320 detské stoličky drevené - 7 ks 254,50 22.10.2019 22.10.2019 474/2019 NOMILAND, s.r.o., Košice
2192207964 školské tlačivá 13,85 22.10.2019 27.8.2019 475/2019 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
19110402 dodávka tovaru - potraviny 40,33 22.10.2019 22.10.2019 476/2019 Jánošík Ján, Varín
2019006017 dodávka tovaru - potraviny 159,92 22.10.2019 22.10.2019 477/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
20191154 dodávka tovaru - potraviny 33,86 22.10.2019 22.10.2019 478/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
192548 dodávka tovaru - potraviny 36,64 22.10.2019 22.10.2019 479/209 Ľuboslav Moravčík Potravink, Varín
1190804 daňové tlačivá na rok 2020 17,47 24.10.2019 24.10.2019 480/2019 CART PRINT,s.r.o., Nitra
20190117 čelenky a tričká  - Jesenný beh žien 2019 186,00 28.10.2019 28.10.2019 481/2019 Blissform s.r.o., Žilina
1010612104 hovorné - mobil MŠ 10,00 28.10.2019 4.11.2019 482/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
201929 revízia plynového kotla a zariadení MŠ a ŠJ 395,00 29.10.2019 4.11.2019 483/2019 Tomáš Balcerčík, Varín
3100210609 mop - set 43,60 30.10.2019 24.10.2019 484/2019 Europapier Slovensko, s.r.o., Bratislava
1066/2019 vyúčtovanie odmeny trov exekútorského úradu, exekúcia Turčan, s.r.o. 24,58 30.10.2019 4.11.2019 485/2019 JUDr. bgarbora Božíková Ághová, Bratislava
85/2019 výroba odpadovej rúry - lokaliuta Rybník 192,00 30.10.2019 30.10.2019 486/2019 ORMONT, s.r.o., Žilina
1019110012 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 4.11.2019 6.11.2019 487/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
2019/003 dodanie projetku bilancie skrývky humusového horizontu pod cestu v lokalite Stav 250,00 4.11.2019 8.11.2019 488/2019 IPMS, s.r.o., Žilina
8609983250 záloha plyn - dom smútku 8,00 4.11.2019 8.11.2019 489/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8609982822 záloha plyn 846,00 4.11.2019 8.11.2019 490/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
131101017243 záloha -  elektrická energia MŠ 148,00 4.11.2019 8.11.2019 491/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha -  elektrická energia VO Priemyselná zóna 25,00 4.11.2019 8.11.2019 492/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha - elektrická energia retenčná nádrž Priemyselná zóna 15,00 4.11.2019 8.11.2019 493/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha  - elektrická energie kaštieľ 74,00 4.11.2019 8.11.2019 494/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
192658 dodávka tovaru - potraviny 32,12 5.11.2019 6.11.2019 495/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
192647 dodávka tovaru - potraviny 75,63 5.11.2019 6.11.2019 496/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
PO1 1311910439 dodávka tovaru - potraviny 99,64 5.11.2019 6.11.2019 497/2019 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
19110424 dodávka tovaru - potraviny 64,22 5.11.2019 6.11.2019 498/2019 Jánošík Ján, Varín
20191217 dodávka tovaur - potraviny 53,04 5.11.2019 6.11.2019 499/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1191882 dodávka tovaru - potraviny 19,20 6.11.2019 6.11.2019 500/2019 KUBO Slovakia, s.r.o., Trenčín
1010612102 telefónny účet, internet, IP adresa, mobil Samsung 103,87 6.11.2019 11.11.2019 501/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
19315 dodávka tovaru - potraviny 14,40 6.11.2019 6.11.2019 502/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
8245211624 hovorné  - mobil Happy XL - ŠJ 22,98 7.11.2019 11.11.2019 503/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2019003 vypracovanie urbanistického modelu - 1 .plátka 570,00 7.11.2019 11.11.2019 504/2019 Ing. arch. Sergej Pastorok, Archcomplet, Prešov
2019004 vypracovanie urbanistického modelu - 2 .plátka 570,00 7.11.2019 11.11.2019 505/2019 Ing. arch. Sergej Pastorok, Archcomplet, Prešov
10190839 oprava umývačky riadu - kuchyňa KD a ŠJ 366,58 8.11.2019 11.11.2019 506/2019 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
20191258 dodávka tovaru - potraviny 39,78 11.11.2019 11.11.2019* 507/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1090354 dodávka tovaru - potraviny 18,43 11.11.2019 11.11.2019 508/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
50190515 dodávka tovaru - potraviny 267,34 11.11.2019 11.11.2019 509/2019 COOP Jednota Žilna, spotreebné družstvo, Žilina
2019/1297 školenie BOZP a PO pre 1 osobu 24,00 12.11.2019 13.11.2019 510/2019 BENMAR s.r.o., Žilina
292845 futbalová sieť - 2 ks 142,46 13.11.2019 13.11.2019 511/2019 Firma KOŠÍK - siete s.r.o., Nové Zámky
212019 stavebné práce - rekonštrukcia kaštieľa 8.407,90 13.11.2019 14.11.2019 512/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
22019 stavebné práce - rekonštrukcia kaštieľa 15.376,03 13.11.2019 13.11.2019 513/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
5536564072 mesačný poplatok - mobil Go Europe 40 42,00 13.11.2019 14.11.2019 514/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5536689227 mesačný poplatok - tablet MI Start 8,99 13.11.2019 14.11.2019 515/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
20191125 právna pomoc - náhrada škody Obec Nededza c/a Škorvánková 521,15 14.11.2019 20.11.2019 516/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
19110437 dodávka tovaru - potraviny 27,94 14.11.2019 14.11.2019 517/2019 Jánošík Ján, Varín
11920356 dodávka tovaru - potraviny 44,89 14.11.2019 14.11.2019 518/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
192747 dodávka tovaru - potraviny 19,14 14.11.2019 14.11.2019 519/2019 Ľuboslva Moravčík Potravinka, Varín
202000797 dodávka tovaru - potraviny 7,92 14.11.2019 14.11.2019 520/2019 Organika s.r.o., Piešťany
20190225 školenie zamestnancov BOZP a PO 24,00 14.11.2019 20.11.2019 521/2019 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Horný Hričov
2019113616 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemový, stavebný, nebezpečný odpad 3.439,13 15.11.2019 9.12.2019 522/2019 T+T, a.s., Žilina
20191136 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemový, stavebný, nebezpečný odpad - poplatky 252,62 15.11.2019 9.12.2019 523/2019 T+T, a.s., Žilina
1010612103 hovorné - mobil ÁNo L - OÚ 26,00 18.11.2019 20.11.2019 524/2019 Slovak Telekom, a.s.., Bratislava
1370297487 nehlasové služby 2,00 18.11.2019 20.11.2019 525/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
20191289 dodávka tovaru - potraviny 42,50 18.11.2019 18.11.2019 526/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201918111 poplatok za zásielkovú službu 13,96 18.11.2019 18.11.2019 527/2019 Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Bratislava
01-11/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 19.11.2019 20.11.2019 528/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
10193585 umývací prostriedok pre umývačku riadu, soľ 53,96 20.11.2019 20.11.2019 529/2019 GASTROLUX, s.r.o., Žilina
19110449 dodávka tovaru - potraviny 76,45 20.11.2019 20.11.2019 530/2019 Jánošík Ján, Varín
19110454 dodávka tovaru - potraviny 16,88 20.11.2019 20.11.2019 531/2019 Jánošík Ján, Varín
194406 papierové poháre na vianočný punč - 1500 ks 63,00 20.11.2019 20.11.2019 532/2019 2 Zet s.r.o., Lužianky
20191296 dodávka tovaru - potraviny 25,88 22.11.2019 22.11.2019 533/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
192841 dodávka tovaru - potraviny 53,70 22.11.2019 22.11.2019 534/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
8400160987 poplatok za pripojenie plyn - kaštieľ 216,36 22.11.2019 27.11.2019 DFZ18/2019 SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava
1010612104 hovorné, mobil Áno - MŠ 10,00 25.11.2019 27.11.2019 535/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20191324 dodávka tovaru - potraviny 34,57 26.11.2019 5.12.2019 536/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
22007357 učebné pomôcky a didaktický materiál do MŠ 120,90 26.11.2019 27.11.2019 537/2019 NOMIland, s.r.o., Košice
10190904 umývací prostriedok do umývačky v kuchyni KD 253,20 26.11.2019 27.11.2019 538/2019 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
1900146 oprava - zvony Konštantín - dom smútku 60,00 28.11.2019 28.11.2019 539/2019 SEAK, s.r.o., Prešov
20191335 dodávka tovaru - potraviny 17,99 28.11.2019 5.12.2019 540/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110463 dodávka tovaru - potraviny 81,79 28.11.2019 5.12.2019 541/2019 Jánošík Ján, Varín
19323 doedávka tovaru - potraviny 28,80 28.11.2019 5.12.2019 542/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
20190741 HP Elite Desk 800 G2 DM 459,00 28.11.2019 2.12.2019 543/2019 OK COMP, s.r.o., Žilina
20190172 mikulášske sáčky 35,88 2.12.2019 4.12.2019 544/2019 DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
2019/78 lekársky posudok 13,28 2.12.2019 4.12.2019 545/2019 ICOM PLUS s.r.o., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 2.12.2019 9.12.2019 546/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie - VO PZ 25,00 2.12.2019 9.12.2019 547/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 15,00 2.12.2019 9.12.2019 548/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 2.12.2019 9.12.2019 549/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8687436657 záloha plyn 846,00 2.12.2019 9.12.2019 550/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8687437081 záloha plyn - dom smútku 8,00 2.12.2019 9.12.2019 551/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1019120013 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenj osoby pri ochrane osobných údajov 45,60 2.12.2019 4.12.2019 552/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
192935 dodávka tovaru - potraviny 77,39 2.12.2019 5.12.2019 553/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
192944 dodávka tovaru - potraviny 30,42 2.12.2019 5.12.2019 554/2019 Ľuboslva Moravčík Potravinka, Varín
20191362 dodávka tovaru - potraviny 25,70 2.12.2019 5.12.2019 555/2019 Jozef Lulke, Kyusucké Nové Mesto
19110480 dodávka tovaru - potraviny 13,51 2.12.2019 5.12.2019 556/2019 Jánošík Ján, Varín
90147377 predplatné Predškolská výchova, Včielka - MŠ 13,20 4.12.2019 4.12.2019 DFZ19/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
11354011 predplatné Obecné noviny r. 2020 187,20 4.12.2019 4.12.2019 557/2019 INPROST s.r.o.,, Bratislava
2019007154 dodávka tovaru - potraviny 85,10 5.12.2019 5.12.2019 558/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
1192089 dodávka tovaru - potraviny 19,20 5.12.2019 5.12.2019 559/2019 KUBO Slovakia, s.r.o., Trenčín
1090426 dodávka tovaru - potraviny 18,43 5.12.2019 5.12.2019 560/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
20/2019 geometrické vytýčenie miestnej komunikácie par.č. 429/2 a 429/3 k.ú. Nededza od ulice Pod Vajánkom 150,00 5.12.2019 3.12.2019 561/2019 MAPERI spol. s r.o., Kotrčiná Lúčka
4300013003 poplatok za pripojenie - plyn - kaštieľ 216,36 5.12.2019 27.11.2019 562/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
11914725 zadný stierač Kubota 160,80 5.12.2019 13.12.2019 563/2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany
2395560002 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 22,98 9.12.2019 13.12.2019 564/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1010612102 tel. účet, intertnet, IP adresa, mobil Samsung 105,32 9.12.2019 13.12.2019 565/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10190923 oprava umývačky riadu - kuchyňa KD, umývací a oplachovací prostriedok 377,99 9.12.2019 9.12.2019 566/2019 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
20191396 dodávka tovaru - potraviny 40,45 11.12.2019 11.12.2019 567/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
193034 dodávka tovaru - potraviny 39,57 11.12.2019 11.12.2019 568/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
202001186 dodávka tovaru - potraviny 1,58 11.12.2019 11.12.2019 569/2019 Organika s.r.o., Piešťany
19110493 dodávka tovaru - potraviny 87,69 11.12.2019 11.12.2019 570/2019 Jánošík Ján, Varín
50190575 dodávka tovaru - potraviny 343,19 11.12.2019 11.12.2019 571/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
903253031 predplatné časopisov do obecnej knižnice 106,38 6.12.2019 13.12.2019 DFZ20/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
293113 florbalová sieť - 2 ks, záclonka - 4 ks 157,35 13.12.2019 13.12.2019 572/2019 Firma Košík - siete s.r.o., Nové Zámky
5541234083 mobil GO Euroe 40 42,00 13.12.2019 17.12.2019 573/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5541358149 tablet - MI Start 8,99 13.12.2019 17.12.2019 574/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1904456799 predplatné časopisov do materskej školy 13,20 13.12.2019 4.12.2019 575/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
04-12/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 16.12.2019 17.12.2019 576/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
242019 stavebné práce - rekonštrukica kaštieľa 6.509,40 16.12.2019 17.12.2019 577/20019 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
2019023 výstroj a výzbroj pre DHZ Nededza 2.402,60 16.12.2019 18.12.2019 578/2019 ProIZS SK s.r.o., Turzovka
2019113925 vývoz zmesového komunálneho odpadu 1.277,10 16.12.2019 8.1.2020 579/2019 T+T, a.s., Žilina
2019113926 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 120,00 16.12.2019 8.1.2020 580/2019 T+T, a.s., Žilina
20191434 dodávka tovaru - potraviny 53,26 17.12.2019 17.12.2019 581/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1010612103 hovorné - mobil ÁNO L - OÚ 26,00 17.12.2019 17.12.2019 582/2019 Slovaka Telekom, a.s., Bratislava
2019600005 príves Fliegl EDK 20 4.140,00 17.12.2019 27.12.2019 583/2019 CENTEX RS, spol. s.r.o., Bratislava
20190344 stan 3x6m , bočnice 1.968,00 18.12.2019 18.12.2019 584/2019 L FABRICA, s.r.o., Žilina
20191439 dodávka tovaru - potraviny 28,14 19.12.2019 19.12.2019 585/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1090504 dodávka tovaru - potraviny 13,82 19.12.2019 19.12.2019 586/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
103/2019 výroba plastových kanalizačných šácht 684,00 19.12.2019 20.12.2019 587/2019 ORMONT, s.r.o., Žilina
0122019 spracovanie a tlač novín Nededžan4.O.2019 - 290 ks 675,70 19.12.2019 20.12.2019 588/2019 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
0132019 grafické spracovanie a tlač obecného kalendára, PF pre rok 2020 2.020,50 19.12.2019 20.12.2019 589/2019 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
290100124 doplnenie spínacieho relé 12 V do obecného rozhlasu 69,80 20.12.2019 20.12.2019 590/2019 JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva, ČR
2019/1519 školenie BOZP a PO - 1 osoba 24,00 20.12.2019 20.12.2019 591/2019 BENMAR s.r.o., Žilina
2019400116 doprava - príves Fliegl EDK 20 180,00 20.12.2019 27.12.2019 592/2019 CENTEX RS, spol. s.r.o.,Bratislava
022019 stavebné úpravy - rekonštrukcia kaštieľa 500,00 20.12.2019 20.12.2019 593/2019 Ing. arch. Ľubomír Kružel, Žilina
03122019 služby technickej asistencie pri verejnom obstarávaní 840,00 20.12.2019 2.1.2020 594/2019 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
2019/82 lekársky posudok 13,28 23.12.2019 27.12.2019 595/2019 ICOM PLUS s.r.o., Žilina
19044772708 predplatné časopisov do obecnej knižnice 106,38 23.12.2019 13.12.2019 596/2019 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
1010612104 hovorné - mobil Áno - S - MŠ 10,00 30.12.20198 3.1.2020 597/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10191007 oprava konvektomatu - kuchyňa KD 39,59 2.1.2020 3.1.2020 598/2019 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
3191092327 vodné, stočné 6/2019 - 12/2019 - MŠ 277,64 3.1.2020 13.1.2020 599/2019 Severoslovenské vodárne a a kanalizácie, a.s., Žilina
8402607878 vyúčtovanie plynu 1-11 -2.703,44 31.12.2019 27.12.2019 600/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8249477215 tel. účet, internet, IP adresa, mobil Samsung 103,20 31.12.2019 13.1.2020 601/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8249634221 hovorné - mobil Happy XL - ŠJ 22,98 31.12.2019 13.1.2020 602/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
9200030398 vyúčtovanie elektrickej energie 1-12/2019 - čerp. stanica 63,11 31.12.2019 16.1.2020 603/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
193216 dodávka tovaru - potraviny 53,35 31.12.2019 9.1.2020 604/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
193128 dodávka tovaru - potraviny 29,16 31.12.2019 9.1.2020 605/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
9200034377 vyúčtovanie elektrickej energie 1-12/2019 - MŠ 97,58 31.12.2019 16.1.2020 606/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
9200030401 vyúčtovanie elektrickej energie 1-12/2019 - kaštieľ 480,43 31.12.2019 24.1.2020 607/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
9200030561 vyúčtovanie elektrickej energie 1-12/2019 - šatne 29,90 31.12.2019 24.1.2020 608/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
9200032417 vyúčtovanie elektrickej energie 1-12/2019 - dom smútku 401,80 31.12.2019 24.1.2020 609/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
9200038208 vyúčtovanie elektrickej energie 1-12/2019 - obecný dom 249,04 31.12.2019 24.1.2020 610/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
50190645 dodávka tovaru - potraviny, dotácia ÚPSVR 220,40 31.12.2019 14.1.2020 611/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
8456136144 vyúčtovanie plynu 12/2019 414,84 31.12.2019 24.1.2020 612/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
5041901762 vyúčtovanie FS 2019 - doplatok 32,57 31.12.2019 20.1.2020 613/2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina
290100125 oprava obecného rozhlasu 35,75 31.12.2019 20.1.2020 614/2019 JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva, ČR
2019114534 vývoz zmesového komunálneho odpadu 941,65 31.12.2019 10.2.2020 615/2019 T+T, a.s., Žilina
2019114535 vývoz zmesového komunálneho odapdu - poplatky 88,48 31.12.2019 10.2.2020 616/2019 T+T, a.s., Žilina
900347162 oprava a údržba plynového zariadenia - Záplotie 84,40 31.12.2019 27.1.2020 617/2019 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
6190534 aktualizácia programu WinCity GIS cintorín 4,20 31.12.2019 27.1.2020 618/2019 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava