Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2019

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
20190430 systémová podpora Urbis 1.Q.2019 175,00 3.1.2019 3.1.2019 1/2019 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
2019003 dodávka tovaru - potraviny 32,56 7.1.2019 11.1.2019 2/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110007 dodávka tovaru - potraviny 93,22 7.1.2019 11.1.2019 3/2019 Jánošík Ján, Varín
132201047778 záloha elektrickej energie - šatne 430,00 8.1.2019 13.2.2019 4/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132501014061 zálohea elektrickej energie - OU, KD 1.817,00 9.1.2019 13.2.2019 5/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858743 záloha elektrickej energie - verejné osvetlenie 1.333,00 9.1.2019 13.2.2019 6/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie VO priemyselná zóna 25,00 9.1.2019 13.2.2019 7/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20190107 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - 1. polrok 2019 1.233,73 9.1.2019 16.1.2019 8/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 9.1.2019 13.2.2019 9/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
2019901 zálohová platba - realizácia dokumentárneho fimlu o obci 1.573,20 10.1.2019 11.1.2019 DFZ1/2019 Mgr. Milan Kosec PANORÁMA, Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie retenčná nádrž priemyselná zóna 15,00 10.1.2019 13.2.2019 10/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 10.1.2019 13.2.2019 11/2019 Stredoslovenská energetika, a.s.., Žilina
135000895874 záloha elektrickej energie - dom smútku 117,00 10.1.2019 13.2.2019 12/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
134801004974 záloha elektrickej energie - obecný dom č. 129 1.336,00 10.1.2019 13.2.2019 13/2019 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
190003 dodávka tovaru - potraviny 19,31 11.1.2019 11.1.2019 14/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
118248168 dodávka tovaru - potraviny 138,80 11.1.2019 22.1.2019 15/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
FV19/0019 odborné publikácie 345,90 11.1.2019 16.1.2019 16/2019 SOTAC, s.r.o., Košice
8677474858 záloha plyn 846,00 14.1.2019 23.1.2019 17/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8677475299 záloha plyn 8,00 14.1.2019 23.1.2019 18/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
19zf0141 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 15.1.2019 17.1.2019 DFZ3/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
19zf0145 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 15.1.2019 17.1.2019 DFZ2/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
5490498717 mobil GO Europe 40 42,00 15.1.2019 23.1.2019 19/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5490628947 tablet MI Start 8,99 15.1.2019 23.1.2019 20/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
190996 učebné pomôcky 39,87 17.1.2019 23.1.2019 21/2019 EDUCAPLAY, s.r.o., Žilina
201901529 dodávka tovaru - potraviny 7,56 18.1.2019 18.1.2019 22/2019 Organika s.r.o., Piešťany
19110013 dodávka tovaru - potraviny 65,47 18.1.2019 18.1.2019 23/2019 Jánošík Ján, Varín
2019000452 dodávka tovaru - potraviny 92,84 18.1.2019 22.1.2019 24/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
2019035 dodávka tovaru - potraviny 55,64 18.1.2019 18.1.2019 25/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
11900444 traktor Kubota, predná radlica, hydraulické ramená, rozmetadlo, predný vývod 34.879,20 21.1.2019 23.1.2019 26/2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany
2019064 dodávka tovaru - potraviny 55,74 22.1.2019 22.1.2019 27/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
190093 dodávka tovaru - potraviny 31,89 22.1.2019 7.2.2019 28/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110029 dodávka tovaru - potraviny 43,24 22.1.2019 22.1.2019 29/2019 Jánošík Ján, Varín
10190006 lopata na čelný nakladač na traktor 1.313,34 22.1.2019 25.1.2019 30/2019 Slnečná farma, s.r.o., Pliešovce
8225377036 mobil Happy XL  25,99 23.1.2019 25.1.2019 31/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
190138 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 24.1.2019 17.1.2019 32/2019 wbx, s.r.o., Košice
190139 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 24.1.2019 17.1.2019 33/2019 wbx, s.r.o., Košice
2019005 práce montážnou plošinou (odstránenie snehu a cencúľov z budovy OU a MŠ) 124,80 25.1.2019 28.1.2019 34/2019 Jozef Švec, Terchová
5419006000 kuchynský robot Eta 139,90 28.1.2019 25.1.2019 DFZ5/2019 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
2019099 dodávka tovaru - potraviny 34,62 28.1.2019 7.2.2019 35/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110036 dodávka tovaru - potraviny 86,15 28.1.2019 7.2.2019 36/2019 Jánošík Ján, Varín
1901564 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobrazových záznamov za verejné prenosy prostredníctvom tecnických zariadení r. 2019 38,40 28.1.2019 4.2.2019 37/2019 SLOVGRAM, Bratislava
8225668411 mobil Happy M - MŠ 19,98 30.1.2019 4.2.2019 38/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
24511900543 kontrola prednej nápravy - autobus Mercedes 108,26 31.1.2019 31.1.2019 39/2019 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Banská Bystrica
02/2019 čistenie potoka Kotrčiná od ľadu pri futbalovom ihrisku 120,00 31.1.2019 4.2.2019 40/2019 Miroslav Milo ml., Gbeľany
8667825016 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.2.2019 8.2.2019 41/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8667824586 záloha - plyn 846,00 1.2.2019 8.2.2019 42/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
520190557 odborný seminár 20,00 1.2.2019 6.2.2019 43/2019 Ballux, spol. s.r.o., Banská Štiavnica
2019143 dodávka tovaru - potraviny 19,04 7.2.2019 7.2.2019 55/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2191103525 poplatok SOZA - autorská odmena 20,40 8.2.2019 14.2.2019 56/2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
190123 ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu 300,00 11.2.2019 14.2.2019 57/2019 Mapa Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava
190286 dodávka tovaru - potraviny 25,53 11.2.2019 11.2.2019 58/2019 Ľubolav Moravčík - Potravinka, Varín
2019167 dodávka tovaru - potraviny 45,36 11.2.2019 11.2.2019 59/2018 Jozefl Lulek, Kysucké Nové Mesto
1090024 dodávka tovaru - potraviny 17,48 11.2.2019 11.2.2019 60/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
19110054 dodávka tovaru - potraviny 57,45 11.2.2019 11.2.2019 61/2019 Jánošík Ján, Varín
50190014 dodávka tovaru - potraviny 337,83 11.2.2019 11.2.2019 62/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
119002115 dodávka tovaru - potraviny 38,62 14.2.2019 14.2.2019 63/2019 Bidfood Slovakia s..r.o., Nové Mesto nad Váhom
1090110 dodávka tovaru - potraviny 4,56 14.2.2019 14.2.2019 64/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
201901911 dodávka tovaru - potraviny1.132,20 6,72 14.2.2019 14.2.2019 65/2019 Organika s.r.o., Piešťany
20190219 právna pomoc - náhrada škody Obec Nededza vs. Marta Škorvánková 1.132,20 14.2.2019 20.2.2019 66/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
5495065035 mobil Go Europe 40 42,00 15.2.2019 20.2.2019 67/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5495194096 tablet - MI Start 8,99 15.2.2019 20.2.2019 68/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
11901151 príslušenstvo k traktoru Kubota - metla zametacia so zber. košom, fréza na sneh, bočná primetacia metla, snehové reťaze 12.640,50 15.2.2019 19.2.2019 71/2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany