Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2018

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
20180429 systémová podpora Urbis 1.Q.2018 175,00 3.1.2018 4.1.2018 1/2018 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
180027 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 4.1.2018 8.1.2018 DFZ1//2018 wbx, s.r.o., Košice
18400383 konferenčná stolička Viva - červená 20 ks 366,00 9.1.2018 15.1.2018 2/2018 B2B Partner s.r.o., Bratislava
180031 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 4.1.2018 8.1.2018 DFZ2/2018 wbx, s.r.o., Košice
180056 doména a webhosting www.nededza.sk - vyúčtovanie 0,00 12.1.2018 8.1.2018 3/2018 wbx, s.r.o., Košice
180057 doména a webhosting www.nededza.eu - vyúčtovanie 0,00 12.1.2018 8.1.2018 4/2018 wbx, s.r.o., Košice
1926193858 mobil Aplle 304,65 15.1.2018 11.1.2018 5/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
92614144826 tablet Prestigio 0,50 15.1.018 18.1.2018 6/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
18110008 dodávka tovaru - potraviny 74,03 15.1.2018 15.1.2018 7/2018 Jánošík Ján, Varín
2018003 dodávka tovaru - potraviny 55,56 15.1.2018 15.1.2018 8/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018000241 dodávka tovaru - potraviny 387,16 15.1.2018 26.1.2018 9/2018 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
030042018 dodávka tovaru - potraviny 75,77 15.1.2018 15.1.2018 10/2018 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s.r.o., Čadca
180005 dodávka tovaru - potraviny 10,97 15.1.2018 15.1.2018 11/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2018015 dodávka tovaru - potraviny 19,29 15.1.2018 15.1.2018 12/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
118004009 dodávka tovaru - potraviny 134,35 15.1.2018 15.1.2018 13/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
18110016 dodávka tovaru - potraviny 50,60 15.1.2018 15.1.2018 14/2018 Jánošík Ján, Varín
2018038 dodávka tovaru - potraviny 38,34 15.1.2018 15.1.2018 15/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5436752097 mobil Panter 40 40,00 16.1.2018 18.1.2018 16/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
7328654751 dodávka zemného plynu 728,00 16.1.2018 18.1.2018 17/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
6300246348 dodávka zemného plynu 20,00 16.1.2018 18.1.2018 18/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1180021 retoačný mop Melfin 37,20 16.1.2018 16.1.2018 19/2018 Melfin Trade s.r.o., Líbeň
1800072 vozík malý, mop 104,68 16.1.2018 16.1.2018 20/2018 ADLERR, s.r.o., Bratislava
1800608 hnetacia nádoba a veko k robotu ETA - výmena 26,50 16.1.2018 16.1.2018 21/2018 ELSPO BB s.r.o., Banská Bystrica
022018006 batéria XUASSA, skrinka komplet zdroj  286,80 18.1.2018 24.1.2018 22/2018 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o., Trnava
8201357349 služby mobilnej siete 27,98 22.1.2018 24.1.2018 23/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
180099 dodávka tovaru - potraviny 23,03 22.1.2018 26.1.2018 24/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18110027 dodávka tovaru - potraviny 32,94 22.1.2018 26.1.2018 25/2018 Jánošík Ján, Varín
2018072 dodávka tovaru - potraviny 39,20 22.1.2018 26.1.2018 26/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20180001 maľovanie obecného domu na ulici Potočná 129/2 828,36 23.1.2018 24.1.2018 27/2018 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
7/2018 kontrola váhy, príprava na úradné overenie, výmena závažia 43,00 25.1.2018 1.2.2018 28/2018 PEJM, s.r.o., Raková
2018/003 realizácia vzduchotechniky na stavbe "Zvýšenie kapacity MŠ" 846,94 25.1.2018 7.2.2018 29/2018 ELPRAM, s.r.o., Žilina
2018/004 naviac práce - rekonštrukcia starej časti MŠ 17.875,26 25.1.2018 7.2.2018 30/2018 ELPRAM, s.r.o., Žilina
2018081 dodávka tovaru - potraviny 18,56 26.1.2018 26.1.2018 31/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
180029 aktualizačný poplatok pre rok 2018 - kartografické dielo 300,00 29.1.2018 1.2.2018 32/2018 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Braitslava
18110039 dodávka tovaru - potraviny 46,82 30.1.2018 30.1.2018 33/2018 Jánošík Ján, Varín
2018107 dodávka tovaru - potraviny 45,16 30.1.2018 30.1.2018 34/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018000820 dodávka tovaru - potraviny 63,00 30.1.2018 30.1.2018 35/2018 Bohuš Šesták, s.r.o., Galanta
8201641484 mobil Happy M 21,89 31.1.2018 1.2.2018 36/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
518301692 overenie presnosti váhy a závaží 27,00 31.1.2018 1.2.2018 37/2018 Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
7298917073 záloha plyn 728,00 1.2.2018 13.2.2018 38/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
132000697702 záloha elektrickej energie 1.989,00 1.2.2018 13.2.2018 39/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131400909827 záloha elektrickej energie 981,00 1.2.2018 13.2.2018 40/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 1.2.2018 13.2.2018 41/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 1.2.2018 13.2.2018 42/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 1.2.2018 13.2.2018 43/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907732 záloha elektrickej energie 1.675,00 1.2.2018 13.2.2018 44/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907733 záloha elektrickej energie 332,00 1.2.2018 13.2.2018 45/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 1.2.2018 13.2.2018 47/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7298917284 záloha plyn 20,00 2.2.2018 13.2.2018 48/2018 Slovenský plynárenký priemysel, a.s., Bratislava
20180002 pokládka dlažby v suteréne MŠ 3.678,21 2.2.2018 26.2.2018 49/2018 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
180198 dodávka tovaru - potraviny 37,70 5.2.2018 7.2.2018 50/2018 Ľubomír Moravčík POTRAVINKA, Varín
180134 dodávka tovaru - potraviny 74,91 5.2.2018 7.2.2018 51/2018 Ľubomír Moravčík POTRAVINKA, Varín
1080017 dodávka tovaru - potraviny 18,48 5.2.2018 7.2.2018 52/20185 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
2018137 dodávka tovaru - potraviny 17,17 5.2.2018 7.2.2018 53/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110053 dodávka tovaru - potraviny 27,98 5.2.2018 7.2.2018 54/2018 Jánošík Ján, Varín
2018140 dodávka tovaru - potraviny 33,75 5.2.2018 7.2.2018 55/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20180209 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - 1. polrok 2018 1.154,78 5.2.2018 8.2.2018 56/2018 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
1010612102 telefónny účet , internet 61,00 7.2.2018 8.2.2018 57/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8202022625 telefónny účet MŠ 30,59 7.2.2018 8.2.2018 58/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
18003 dodávka tovaru - potraviny 31,50 9.2.2018 9.2.2018 59/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT
50180015 dodávka tovaru - potraviny 595,24 9.2.2018 15.2.2018 60/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
118022560 dodávka tovaru - potraviny 43,32 9.2.2018 9.2.2018 61/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
8023487630 mraznička a vinotéka Candy 320,60 12.2.2018 12.2.2018 DFZ3/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava
180064 digitalizácia IS a nasadenie na mapový portál obce 400,00 12.2.2018 14.2.2018 62/2018 MAPA Slovakia Digitall, s.r.o, Bratislava
032018 stavebné práce naviac - kaštieľ 2.476,85 13.2.2018 19.2.2018 63/2018 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
18110067 dodávka tovaru - potraviny 1.139,92 14.2.2018 1.3.2018 64/2018 Jánošík Ján, Varín
18013 žalúzie - celotieniace - 38 ks, sieťky - 5 ks, roletka Opus do MŠ a ŠJ 3.700,00 15.2.2018 19.2.2018 65/2018 SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
21812345 magnetické tabule do tried MŠ- 2 ks 66,80 15.2.2018 19.2.2018 66/2018 NOMILAND, s.r.o., Košice
2018174 dodávka tovaru - potraviny 43,59 15.2.2018 15.2.2018 67/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018179 dodávka tovaru - potraviny 17,17 15.2.2018 15.2.2018 68/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110061 dodávka tovaru - potraviny 26,25 15.2.2018 22.2.2018 69/2018 Jánošík Ján, Varín
180292 dodávka tovaru - potraviny 27,03 15.2.2018 22.2.2018 70/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
5441207998 mobil  - GO Europe 40 42,12 16.2.2018 19.2.2018 71/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5441335277 tablet - MI Smart 18,38 16.2.2018 19.2.2018 72/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5031943297 vinotéka Candy CCV 150 EV 164,60 16.2.2018 12.2.2018 73/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava
20180002 revízia kotla - obecný úrad 60,00 20.2.2018 26.2.2018 74/2018 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka
2018180358 pečať rozvoja obce 2017, analýza 265,20 20.2.2018 26.2.2018 DFZ2018/4 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s., Nová Bošáca
FA-03/2018 výkon autorského dozoru na stavbe "Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi" 2.110,75 21.2.2018 26.2.2018 75/2018 Mrvečka Peter - PEM PROJEKT, Lodno
5031993249 mraznička 156,00 21.2.2018 12.2.2018 76/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava
2181104288 poplatok SOZA 20,40 21.2.2018 26.2.2018 77/2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
18110067 dodávka tovaru - potraviny 39,80 22.2.2018 1.3.2018 78/2018 Jánošík Ján, Varín
180388 dodávka tovaru - potraviny 28,19 22.2.2018 27.2.2018 79/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
8203326648 telefónny účet 27,98 23.2.2018 26.2.2018 80/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
18110071 dodávka tovaru - potraviny 47,47 27.2.2018 1.3.2018 81/2018 Jánošík Ján, Varín
2018211 dodávka tovaru - potraviny 55,65 27.2.2018 1.3.2018 82/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201801775 dovávka tovaru - potraviny 8,64 27.2.2018 1.3.2018 83/2018 Organika s.r.o., Piešťany
2018280257 pečať rozvoja obce 2017, analýza 265,20 28.2.2018 26.2.2018 84/2018 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.., Nová Bošáca
9001099305 poštový poukaz "R" - 1000 ks 17,27 28.2.2018 1.3.2018 85/2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
7328693655 záloha plyn 728,00 1.3.2018 13.32018 86/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
180489 dodávka tovaru - potraviny 15,80 1.3.2018 1.3.2018 87/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
180480 dodávka tovaru - potraviny 57,06 1.3.2018 1.3.2018 88/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18044 dodávka tovaru - potraviny 19,20 1.3.2018 1.3.2018 89/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 1.3.2018 13.3.2018 90/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 1.3.2018 13.3.2018 91/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 1.3.2018 13.3.2018 92/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 1.3.2018 13.3.2018 93/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
201800005 revízia plynových zariadení a rozvodov plynu 507,60 1.3.2018 6.3.2018 94/2018 GATO.SK s.r.o., Žilina
8203604403 mobil Happy M 20,99 2.3.2018 6.3.2018 95/2018 SLovak Telekom, a.s., Bratislava
7328693867 záloha plyn 20,00 2.3.2018 13.3.2018 96/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
OF/2018/319 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" 26,00 5.3.2018 6.3.2018 97/20185 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Martin
8203934941 telefónny účet, internet 60,58 5.3.2018 13.3.2018 98/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
01032018 služby technickej asistencie vo verejnom obstarávaní 10-12/2017 480,00 5.3.2018 9.3.2018 99/2018 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
20180303 právna pomoc - náhrada škody Obec Nededza c/a Škorvánková 854,04 5.3.2018 9.3.2018 100/2018 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
5/2018 zákonné a havarijné poistenie - traktor, príves - refakturácia 652,43 5.3.2018 9.3.2018 101/2018 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
20180027 revízia tlakových nádob OÚ, Obecný dom 136,08 6.3.2018 9.3.2018 102/2018 Ing. Peter Tručan - Rekon, Žilina
8203995288 telefónny účet 30,59 7.3.2018 12.3.2018 103/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1301826886 aktualizácia stavebného zákona 45,94 8.3.2018 12.3.2018 104/2018 Wolters Kluwer SR s.r.o.m, Bratislava
50180085 dodávka tovaru - potraviny 323,42 9.3.2018 13.3.2018 105/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1080181 dodávka tovaru - potraviny 11,88 9.3.2018 19.3.2018 106/2018 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
1271172577 mobil Nokia 3 black 1,00 9.3.2018 2.3.2018 107/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
201803 inžinierska činnosť - občasný výkon technikého dozoru "Zvýšenie kapacity MŠ" 648,00 9.3.2018 12.3.2018 108/2018 MB genero, s.r.o., Bytča
2018110297 vývoz zmesového komunálneho odpadu 817,34 12.3.2018 28.3.2018 109/2018 T+T, a.s., Žilina
180582 dodávka tovaru - potraviny 3,96 13.3.2018 13.3.2018 110/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2018283 dodávka tovaru - potraviny 40,67 13.3.2018 19.3.2018 111/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110093 dodávka tovaru - potraviny 51,25 13.3.2018 21.3.2018 112/2018 Jánošík Ján, Varín
PO1311810170 dodávka tovaru - potraviny 86,21 13.3.2018 21.3.2018 113/2018 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
5445660504 mobil GO Europe 40 42,00 16.3.2018 21.3.2018 114/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5445787991 tablet - MI Start 8,99 16.3.2018 21.3.2018 115/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2018315 dodávka tovaru - potraviny 36,41 19.3.2018 21.3.2018 116/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110108 dodávka tovaru - potraviny 38,75 19.3.2018 19.3.2018 117/2018 Jánošík Ján, Varín
201802039 dodávka tovaru - potraviny 4,80 19.3.2018 19.3.2018 118/2018 Orgaika s.r.o., Piešťany
2020180001 zhotovenie dvoch drevených zastávok - záloha 5.353,50 21.3.2018 21.3.2018 DFZ5/2018 SUN powered systems, s.r.o., Žilina
180682 dodávka tovaru - potraviny 37,49 21.3.2018 21.3.2018 119/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
03/2018 stavebné práce - oprava podlahy pre škrabku v školskej jedálni 446,00 21.3.2018 21.3.2018 120/2018 Štefan Chabada, Nededza
04/2018 výmena dlažby v chodbe a na schocisku OÚ 3.804,70 21.3.2018 21.3.2018 121/2018 Štefan Chabada, Nededza
00228/2018 ďakovný list, dosky 26,88 22.3.2018 26.3.2018 122/2018 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka
0144035646 vyčistenie lapača tukov v kuchyni KD 321,00 22.3.2018 26.3.2018 123/2018 FCC Slovensko, s.r.o., Žilina
SPF18405572 jedálenský stôl 1200x800 mm, 1 kus 134,40 26.3.2018 27.3.2018 124/2018 B2B Partner s.r.o., Bratislava
8205305328 telefónny účet Happy XL 27,28 26.3.2018 27.3.2018 125/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2018350 dodávka tovaru - potraviny 28,08 27.3.2018 27.3.2018 126/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018325 dodávka tovaru - potraviny 18,48 27.3.2018 27.3.2018 127/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
0502018 spracovanie a tlač novín Nededžan 1/2018 640,75 27.3.2018 28.3.2018 128/2018 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
1010612104 mobil Happy M 19,98 28.3.2018 3.4.2018 129/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1806706 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech. zariadení r. 2018 38,50 28.3.2018 3.4.2018 130/2018 SLOVGRAM, Bratislava
141800922 trezor Rottner PO100IT, nábytkový sejf 1.625,51 29.3.2018 3.4.2018 131/2018 Rottner Security Slovensko, s.r.o., Bratislava
2018010 vybudovanie 2 ks autobusových zastávok na ceste II/583 - záloha 5.353,50 3.4.2018 21.3.2018 132/2018 SUN powered systems, s.r.o., Žilina
20181376 systémová podpora Urbis 2.Q.2018 175,00 3.4.2018 3.4.2018 133/2018 MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
7298959089 dodávka zemného plynu 728,00 3.4.2018 12.4.2018 134/2018 Slovenskýá plynárenský priemysel, a.s.. Bratislava
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 3.4.2018 12.4.2018 135/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 3.4.2018 12.4.2018 136/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žlina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 3.4.2018 12.4.2018 137/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 3.4.2018 12.4.2018 138/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7298959302 záloha plyn 20,00 4.4.2018 12.4.2018 139/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8205918774 telefónny účet, internet 60,71 6.4.2018 12.4.2018 140/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1080323 dodávka tovaru - potraviny 9,24 6.4.2018 10.4.2018 141/2018 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
180793 dodávka tobaru - potraviny 22,95 6.4.2018 10.4.2018 142/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
180781 dodávka tovaru - potraviny 43,23 6.4.2018 10.4.2018 143/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18110120 dodávka tovaru - potraviny 53,66 6.4.2018 16.4.2018 144/2018 Jánošík Ján, Varín
2018380 dodávka tovaru - potraviny 38,63 6.4.2018 10.4.2018 145/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
10180188 údrža konvektomatu a umývačky riadu ŠJ 39,59 6.4.2018 9.4.2018 146/2018 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.., Žilina
8205981621 telefónny účet, MŠ ukončenie 12,41 9.4.2018 12.4.2018 147/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20180301 oprava poškodenia - ryha po neznámom predmete na vozidel Kia, vytepovanie vnútra 877,88 9.4.2018 9.4.2018 148/2018 NOVÝ TOPCAR s.r.o., Žilina
5918008467 verejná správa SR - ročný prístup 96,00 10.4.2018 12.4.2018 DFZ7/2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
18110130 dodávka tovaru - potraviny 33,75 10.4.2018 12.4.2018 149/2018 Jánošík Ján, Varín
2018407 dodávka tovaru - potraviny 44,61 10.4.2018 10.4.2018 150/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018002424 dodávka tovaru - potraviny 169,36 10.4.2018 23.4.20128 151/2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o., Galanta
50180152 dodávka tovaru - potraviny 173,20 10.4.2018 12.4.2018 152/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
180890 dodávka tovaru - potraviny 28,78 12.4.2018 23.4.2018 153/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
30180003 plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka z Nededze 385,00 11.4.2018 12.4.2018 DFZ6/2018 NEREUS, spol. s.r.o., Žilina
118062279 dodávkatovaru - potraviny 52,06 12.4.2018 25.4.2018 154/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
1271359561 mobil Samsung Galaxy J5 2017 1,00 12.4.2018 6.4.2018 155/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1189944534 nehlasové služby 1,50 16.4.2018 26.4.2018 156/2018 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
5450115728 mobil GO Europe 40 42,00 16.4.2018 26.4.2018 157/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5450143073 alarm 0,68 16.4.2018 26.4.2018 158/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5450242142 tablet - MI Start 8,99 16.4.2018 26.4.2018 159/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2018441 dodávka tovaru - potraviny 37,29 16.4.2018 23.4.2018 160/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110145 dodávka tovaru - potraviny 67,39 16.4.2018 25.4.2018 161/2018 Jánošík Ján, Varín
10180175 škrabka zemiakov, lapač škrobu, kombi výlevka a príslušenstvo 2.578,44 18.4.2018 19.4.2018 162/2018 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
5021806225 Verejná správa SR - ročný prístup 96,00 19.4.2018 12.4.2018 163/2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
2018110629 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemného a stavebného odpadu 1.565,80 19.4.2018 9.5.2018 164/2018 T+T, a.s., Žilina
8207298358 telefónny účet Happy XL 25,99 23.4.2018 26.4.2018 165/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2018473 dodávka tovaru - potraviny 36,19 23.4.2018 25.4.2018 166/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201802333 dodávka tovaru - potraviny 10,56 23.4.218 25.4.218 167/2018 Organika s.r.o., Piešťany
180990 dodávka tovaru - potraviny 40,08 23.4.218 25.4.2018 168/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18110156 dodávka tovaru - potraviny 54,99 23.4.218 25.4.2018 169/2018 Jánošík Ján, Varín
20180223 servisná podpora pre Hewlett Packard 44,90 24.4.2018 26.4.2018 170/2018 OK COMP, s.r.o., Žilina
1010612104 mobil Happy M 19,98 26.4.2018 26.4.2018 171/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
181101 dodávka tovaru - potraviny 31,84 2.5.2018 4.5.2018 172/2018 Ľuboslav Moravčík
POTRAVINKA, Varín
181088 dodávka tovaru - potraviny 55,66 2.5.2018 4.5.2018 173/2018 Ľuboslav Moravčík 
POTRAVINKA, Varín
2018513 dodávka tovaru - potraviny 38,76 2.5.2018 4.5.2018 174/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7323859798 záloha plyn 728,00 2.5.2018 9.5.2018 175/2018 Slovenský plyárenský priemysel, a.s., Bratislava
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 2.5.2018 9.5.2018 176/2018

Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 2.5.2018 9.5.2018 177/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 2.5.2018 9.5.2018 178/2018 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 2.5.2018 9.5.2018 179/2018 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
20180007 projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na výmenu 2 ks zastávok 330,00 2.5.2018 2.5.2018 180/2018 CHIC DESIGN, s.r.o.,, Žilina
7323859996 záloha plyn 20,00 3.5.2018 9.5.2018 181/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
118077487 dodávka tovaru - potraviny 29,94 4.5.2018 4.5.2018 182/2018 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
18110173 dodávka tovaru - potraviny 38,04 9.5.2018 9.5.2018 183/2018 Jánošík Ján, Varín
18110184 dodávka tovaru - potraviny 49,18 9.5.2018 9.5.2018 184/2018 Jánošík Ján, Varín
FV180227 oprava traktora 85,00 9.5.2018 9.5.2018 185/2018 Autocentrum ELIS s.r.o., Žilina
18/0434 oprava autobusu Mercedes Benz 1.041,89 9.5.2018 9.5.2018 186/2018 MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
OF068/18 vstavaná skriňa, 2 ks kancelársky stôl, 2 ks komoda, skriňa 3x - výroba, dovoz, montáž do MŠ 1.560,00 9.5.2018 10.5.2018 187/2018 SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina
OF070/18 2 ks skrinky na čistiace potreby do MŠ 100,00 9.5.2018 10.5.2018 188/2018 SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina
8207915911 telefónny účet, internet, mobil Samsung 90,62 10.5.2018 14.5.2018 190/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10180285 vozík, skrink, box do školskej jedálne 922,80 11.5.2018 14.5.2018 191/2018 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
18135 dodávka tovaru - potraviny 25,20 11.5.2018 11.5.2018 192/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
181199 dodávka tovaru - potraviny 35,42 11.5.2018 11.5.2018 193/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2018/304 orezanie stromov v areáli materskej školy 1.057,14 11.5.2018 11.5.2018 194/2018 MARUNA, s.r.o., Terchová
2018570 dodávka tovaru - potraviny 60,52 15.5.2018 17.5.2018 195/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5454601276 paušál Štart - alarm 0.22 16.5.2018 17.5.2018 196/2018 Orange Slovensko, a. s., Bratislava
5454699724 tablet - MI Start 8,99 16.5.208 17.5.2018 197/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5454573450 mobil - GO Europe 40 42,00 16.5.2018 17.5.2018 198/2018 Orange Slovensko, a. s., Bratislava
2018239 zmena telefónných čísel na GSM komunikátore 12,00 16.5.2018 17.5.2018 199/2018 STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
1120180363 2 ks panelov na športová areál - oporná stena - naberanie trávy po kosení 151,92 16.5.2018 17.5.2018 200/2018 VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov
1192436935 nehlasové služby 2,00 17.5.2018 17.5.2018 201/2018 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
18110192 dodávka tovaru - potraviny 61,58 17.5.2018 17.5.2018 202/2018 Jánošík Ján, potraviny
2018110807 vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatok 813,96 18.5.2018 29.5.2018 203/2018 T+T, a.s., Žilina
10180021 audit Individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a audit súladu s Výročnou správou 901,91 21.5.2018 21.5.2018 204/2018 Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
1010612103 telefónny účet Happy XL 25,99 21.5.2018 21.5.2018 205/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
31181662  10" skladový kontajner, príplatok za oceľovú podlahu 2.532,00 21.5.2018 21.5.2018 206/2018 Fagus SK, s.r.o., Hliník nad Váhom
31181663 doprava ku 10" kontajneru a podlahe 144,00 21.5.2018 21.5.2018 207/2018 Fagus SK, s.r.o., Hliník nad Váhom
18110203 dodávka tovaru - potraviny 51,65 21.5.2018 215.2018 208/2018 Jánošík Ján, Varín
181303 dodávka tovaru - potraviny 39,00 21.5.2018 21.5.2018 209/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
9/2018 refakturácia  - vypracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie žiadosti o NFP - kompostáreň 1.074,99 21.5.2018 21.5.2018 210/2018 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
18110207 dodávka tovaru - potraviny 12,43 24.5.2018 24.5.2018 211/2018 Jánošík Ján, Varín
118092450 dodávka tovaru - potraviny 29,94 24.5.2018 24.5.2018 212/2018 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
2018606 dodávka tovaru - potraviny 66,94 24.5.2018 24.5.2018 213/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201802739 dodávka tovaru - potraviny 10,56 24.5.2018 24.5.2018 214/2018 Organika s.r.o., Piešťany
18110216 dodávka tovaru - potraviny 59,40 28.5.2018 28.5.2018 215/2018 Jánošík Ján, Varín
1860238 obrusy do ŠJ - 14 ks 106,51 28.5.2018 29.5.2018 216/2018 Ovitex s.r.o., Poprad
2018639 dodávka tovaru - potraviny 34,21 30.5.2018 30.5.2018 217/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18142 dodávka tovaru - potraviny 23,40 30.5.2018 30.5.2018 218/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
1010612104 mobil Happy M 19,98 30.5.2018 1.6.2018 219/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
13/2018 demontáž a montáž strešnej kritiny na márnici 5.724,00 30.5.2018 1.6.2018 220/2018 Gustáv Berešík Krov - stav, Krasňany
1182203840 osvedčenie o absolovaní predprimárneho vzdelávania - 20 ks 9,80 31.5.2018 1.6.2018 DFZ8/2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 1.6.2018 11.6.2018 222/2018 Stredosovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 1.6.2018 11.6.2018 224/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
5100002574 záloha - plyn 728,00 1.6.2018 11.6.2018 225/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
181395 dodávka tovaru - potraviny 48,57 1.6.2018 6.6.2018 226/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
181413 dovávka tovaru - potraviyn 49,28 1.6.2018 6.6.2018 227/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2080002 ukážky modelárov na akcii MDD 2018 150,00 4.6.2018 4.6.2018 228/2018 Ponorkový klub Žilina o.z., Žilina
6300246348 záloha - plyn 20,00 4.6.2018 11.6.2018 229/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
531052018 vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb 100,00 46.2018 5.6.2018 230/2018 Ing. Jozef Vida, Vinica
11353811 doplatok - zvýšené náklady Obecné noviny 41,60 4.6.2018 5.6.2018 231/2018 INPROST s.r.o., Bratislava
20180014 vypracovanie geometrického plánu na p.č. E-KN 705/12 277,00 4.6.2018 5.6.2018 232/2018 GEOZA, s.r.o., Varín
2018022 vybudovanie 2 ks autobusových zastávok na ceste II/583 5.353,50 5.6.2018 5.6.2018 233/2018 SUN powered systems, s.r.o., Žilina
20180088 balóniky, bublifuky, ozdoby na akciu MDD 2018 101,57 5.6.2018 8.6.2018 234/2018 DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
2018669 dodávka tovaru - potraviny 38,43 6.6.2018 6.6.2018 235/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110229 dodávka tovaru - potraviny 56,99 6.6.2018 6.6.2018 236/2018 Jánošík Ján, Varín
18110235 dodávka tovaru - potraviny 26,18 6.6.2018 6.6.2018 237/2018 Jánošík Ján, Varn
10180863 plavecký výcvik pre žiakov 3.ročníka z Nededza 385,00 6.6.2018 12.4.2018 238/2018 NEREUS, spol. s.r.o., Žilina
800473770 predplatné Predškolská výchova a Včielka do MŠ 8,60 6.6.2018 8.6.2018 DFZ9/2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
803253031 predplatné časopisov do obecnej knižnice 47,25 6.6.2018 8.6.2018 DFZ10/2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
2018013 vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník pre peších 510,00 6.6.2018 8.6.2018 239/2018 Ing. Michal Loffler, Lietavská Lúčka
118103192 dodávka tovaru - potraviny 138,28 8.6.2018 8.6.2018 240/2018 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
201803079 dodávka tovaru - potraviny 3,84 8.6.2018 8.6.2018 241/2018 Organika s.r.o., Piešťany
1010612102 tel. účet, internet, mobil Samsung 83,56 8.6.2018 8.6.2018 242/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
50180286 dodávka tovaru - potraviny 289,46 12.6.2018 12.6.2018 243/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
181511 dodávka tovaru - potraviny 30,85 12.6.2018 12.6.2018 244/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18110239 dodávka tovaru - potraviny 62,06 12.6.2018 12.6.2018 245/2018 Jánošík Ján, Varín
2018701 dodávka tovaru  - potraviny 49,68 12.6.2018 12.6.2018 246/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1195124274 nehlasové služby 2,50 14.6.2018 22.6.2008 247/2018 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
20180096 výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 26.467,82 14.6.2018 14.6.2018 249/2018 MARO, s.r.o., Sučany
381/18 40 ks obrusov 130x150 cm, satén teflón 216,00 14.6.2018 18.6.2018 250/2018 Mgr. Monika Žitniaková Happy Wedding, Príbovce
2395560002 mobil Happy XL 33,01 18.6.2018 18.6.2018 251/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2395560002 mobil Happy XL 22,98 18.6.2018 18.6.2018 252/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2395560002 mobil Happy XL 27,97 18.6.2018 18.6.2018 253/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
5459034008 mobil GO Europe 40 42,00 18.6.2018 22.6.2018 254/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5459162903 tablet - MI Start 8,99 18.6.2018 22.6.2018 255/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1804078320 predplatné časopisov do obecnej knižnice 47,25 18.6.2018 8.6.2018 256/2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
1804075673 predplatné - Predškolská výchova 8,60 18.6.2018 8.6.2018 257/2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
2018736 dodávka tovaru - potraviny 42,60 20.6.2018 20.6.2018 258/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110259 dodávka tovaru - potraviny 66,89 20.6.2018 20.6.2018 259/2018 Jánošík Ján, Varín
18110262 dodávka tovaru - potraviny 16,11 20.6.2018 20.6.2018 260/2018 Jánošík Ján, Varín
2018/030 polohopisné a výškopisné zameranie chodníka na cintoríne 200,00 20.6.2018 22.6.2018 261/2018 GEODAT JR, s.r.o., Lietavská Lúčka
8211320220 telefónny účet Happy XL 25,99 22.6.2018 22.6.2018 262/2018 Slovak Telekom, a.s., Žilina
181604 dodávka tovaru - potraviny 35,09 22.6.2018 22.6.2018 263/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2018007 poplatok za akciu MDD 2018 za nafukovacie atrakcie 80,00 22.6.2018 27.6.2018 264/2018 FUNNY JUMP s.r.o., Žilina
10180382 Lainox combi clean 10 l - 2 ks do konvektomatu 187,20 25.6.2018 25.6.2018 265/2018 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
0902018 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan 2/2018 664,05 26.6.2018 27.6.2018 266/2018 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
2018765 dodávka tovaru - potraviny 56,45 26.6.2018 26.6.2018 267/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110270 dodávka tovaru - potraviny 67,04 26.6.2018 26.6.2018 268/2018 Jánošk Ján, Varín
10180384 oplachovací a umývací prostriedok - konvektomat ŠJ 150,84 26.6.2018 27.6.2018 269/2018 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
18200 dodávka tovaru - potraviny 10,80 29.6.2018 29.6.2018 270/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
821607648 mobil Happy M 19,88 29.6.2018 9.7.2018 271/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
211800995 SR vlajka - 1 kus 21,06 2.7.2018 2.7.2018 272/2018 2U spol. s r.o., Bratislava
20182481 systémová podpora Urbis 3.Q.2018 175,00 2.7.2018 11.7.2018 273/2018 MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 2.7.2018 11.7.2018 276/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 2.7.2018 11.7.2018 277/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 2.7.2018 11.7.2018 278/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 2.7.2018 11.7.2018 279/2018 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
181708  dodávka tovaru - potraviny 53,57 3.7.2018 3.7.2018 280/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA,Varín
181718 dodávka tovaru - potraviny 34,36 3.7.2018 3.7.2018 281/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
3181042053 vodné a stočné - 6/17, 6/18 1.401,61 4.7.20108 13.7.2018 282/2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
20180707 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách 986,78 4.7.2018 9.7.2018 283/2018 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
2018028 práce naviac - 2 autobusové zastávky na ceste II/583 1.716,00 4.7.2018 9.7.2018 284/2018 SUN powered systems, s.r.o., Žilina
1182205496 triedna kniha a dochádzka detí do MŠ 17,47 4.7.2018 9.7.2018 DFZ11/2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
8212053117 telefónny účet, internet, mobil Samsung 83,56 9.7.2018 13.7.2018 285/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8212175642 mobil Happy XL, znovupripojenie 42,78 9.7.2018 13.7.2018 286/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2018799 dodávka tovaru - potraviny 26,55 10.7.2018 10.87.2018 287/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
50180356 dodávka tovaru - potraviny 300,77 10.7.2018 10.7.2018 288/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
18110279 dodávka tovaru - potraviny 38,27 12.7.2018 12.7.2018 291/2018 Jánošk Ján, Varín
2018812 dodávka tovaru - potraviny 30,23 12.7.2018 12.7.2018 293/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
FVT-2018-10-000-38 vybudovanie detského ihriska 16.518,00 16.7.2018 16.7.2018 295/2018 ZEPELIN, s.r.o., Trenčín
18195 náhradné diely k mulčovaču 399,60 16.7.2018 18.7.2018 296/2018 SIP SK s.r.o., Turčianske Teplice
2182203805 osvedčenie o absolovaní predprimárneho vzdelávania 9,80 18.7.2018 1.6.2018 301/2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
181891 dodávka tovaru - potraviny 23,07 23.7.2018 23.7.2018 303/2018 Ľuboslav Moravčík, POTRAVINKA, Varín
2018822 dodávka tovaru - potraviny 25,37 23.7.2018 23.7.2018 304/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7323921243 záloha plyn 728,00 1.8.2018 9.8.2018 310/2018 Sovenský plynárenský prieemysel, a.s., Bratislava
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 1.8.2018 9.8.2018 311/2018 Stredoslovenská energetika, s.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 1.8.218 9.8.2018 312/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 1.8.2018 9.8.2018 313/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
4523766 záloha elektrickej energie 10,00 1.8.2018 9.8.2018 314/2018 Stredoslovenská energetika,.a.s., Žilina
132700749987 zálohe elektrickej energie 98,00 1.8.2018 9.8.2018 315/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132000697702 záloha elektrickej energie 1.989,00 1.8.2018 9.8.2018 316/2018 Stredosovenská energetika, a.s., Žilina
132100907733 záloha elektickej energie 332,00 1.8.2018 9.8.2018 317/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131400909827 záloha elektrickej energie 981,00 1.8.2018 9.8.2018 318/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907732 záloha elektrickej energie 1.675,00 1.8.2018 9.8.2018 319/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20180002 vybudovanie oporného múru, schodov a chodníka pri tribúne v areáli OŠK 11.200,00 1.8.2018 2.8.2018 320/2018 Radim Peťko, Nededza
7323921440 zálohy plyn 20,00 2.8.2018 9.8.2018 321/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
20180016 zameranie starej prístavby kultúrneho domu zo západnej strany 230,00 3.8.2018 7.8.2018 322/2018 SLOVMAP s.r.o., Žilina
20181706 zásahové rukavice a odevy 1.847,00 6.8.2018 7.8.2018 323/2018 FLORIAN, s.r.o., Martin
50180424 dodávka tovaru - potraviny 176,60 7.8.2018 7.8.2018 326/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1010612102 tel. účet, internet, mobil Saamsung 84,36 7.8.2018 15.8.2018 327/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8214116743 mobil Happy XL 23,09 7.8.2018 15.8.2018 328/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
181582 software - stravovací systém pre MŠ 627,60 9.8.2018 15.8.2018 329/2018 Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš
18kdi00734 kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 193,20 10.8.2018 20.8.2018 330/2018 EKOTEC spol. s.r.o., Bratislava
5918025643 Finančný spravodaj 2019 - predplatné 26,40 13.8.2018 20.8.2018 DFZ2018/12 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
FAV180055/2018 licenčný poplatok - pohrebisko 82,65 13.8.2018 20.8.2018 332/2018 Slovenská internetová, s.r.o., Žilina
1820170 oprava krovinorezu 545 RX - servis 95,82 15.8.2018 20.8.2018 334/2018 DAES, s.r.o., Žilina
5467938302 mobil GO Europe 40 42,00 17.8.2018 20.8.2018 336/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5468069687 tablet - MI Start 8,99 17.8.2018 20.8.2018 337/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2018/10 čistenie koryta potoka Kotrčiná 2.150,00 20.8.2018 20.8.2018 338/2018 Jozef Vlček, Ochodnica
6201810696 renovovaný toner 12,43 30.8.2018 30.8.2018 344/2018 Ledum Kamara SK s.r.o., Bratislava
FA-08/2018 vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie pre chodníky cintorín I. etapa, vetva A, B 235,00 31.8.2018 39.2018 345/2018 Mrvečka Peter - PEM PROJEKT, Lodno
7299062494 záloha plyn 728,00 3.9.2018 11.9.2018 346/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 3.9.2018 11.9.2018 347/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 3.9.2018 11.9.2018 348/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
1321009077734 záloha elektrickej energie 28,00 3.9.2018 11.9.2018 349/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 3.9.2018 11.9.2018 350/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7299062681 záloha plyn 20,00 3.9.2018 11.9.2018 351/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
10180043 revitalizácia časti priestranstva materskej školy a amfiteátra  7.500,00 4.9.2018 10.9.2018 352/2018 Dušan Vajda, Nededza
2182636 vzorky pracovných zošitov na grafomotoriku - MŠ 8,90 6.9.2018 10.9.2018 353/2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice
15918 knihy do obecnej knižnice 19,00 6.9.2018 10.9.2018 354/2018 Ing. Janka Hanuliaková, Martin
8215950326 telefónny účet, internet, mobol Samsung 84,16 6.9.2018 10.9.2018 355/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
82116084037 mobil Happy XL 22,98 7.9.2018 10.9.2018 356/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
18110292 dodávka tovaru - potraviny 88,58 7.9.2018 12.9.2018 360/2018 Jánošík Ján, Varín
2018015 rezivo 0,20 m³ 19,20 7.9.2018 10.9.2018 361/2018 Václav Špirka EKODENDRA - D, Krasňany
0418081049 preddavok Finančný spravodaj 2019 26,40 10.9.2018 20.8.2018 362/2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina