Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2018

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
20180429 systémová podpora Urbis 1.Q.2018 175,00 3.1.2018 4.1.2018 1/2018 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
180027 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 4.1.2018 8.1.2018 DFZ1//2018 wbx, s.r.o., Košice
18400383 konferenčná stolička Viva - červená 20 ks 366,00 9.1.2018 15.1.2018 2/2018 B2B Partner s.r.o., Bratislava
180031 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 4.1.2018 8.1.2018 DFZ2/2018 wbx, s.r.o., Košice
180056 doména a webhosting www.nededza.sk - vyúčtovanie 0,00 12.1.2018 8.1.2018 3/2018 wbx, s.r.o., Košice
180057 doména a webhosting www.nededza.eu - vyúčtovanie 0,00 12.1.2018 8.1.2018 4/2018 wbx, s.r.o., Košice
1926193858 mobil Aplle 304,65 15.1.2018 11.1.2018 5/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
92614144826 tablet Prestigio 0,50 15.1.018 18.1.2018 6/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
18110008 dodávka tovaru - potraviny 74,03 15.1.2018 15.1.2018 7/2018 Jánošík Ján, Varín
2018003 dodávka tovaru - potraviny 55,56 15.1.2018 15.1.2018 8/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018000241 dodávka tovaru - potraviny 387,16 15.1.2018 26.1.2018 9/2018 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
030042018 dodávka tovaru - potraviny 75,77 15.1.2018 15.1.2018 10/2018 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s.r.o., Čadca
180005 dodávka tovaru - potraviny 10,97 15.1.2018 15.1.2018 11/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2018015 dodávka tovaru - potraviny 19,29 15.1.2018 15.1.2018 12/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
118004009 dodávka tovaru - potraviny 134,35 15.1.2018 15.1.2018 13/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
18110016 dodávka tovaru - potraviny 50,60 15.1.2018 15.1.2018 14/2018 Jánošík Ján, Varín
2018038 dodávka tovaru - potraviny 38,34 15.1.2018 15.1.2018 15/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5436752097 mobil Panter 40 40,00 16.1.2018 18.1.2018 16/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
7328654751 dodávka zemného plynu 728,00 16.1.2018 18.1.2018 17/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
6300246348 dodávka zemného plynu 20,00 16.1.2018 18.1.2018 18/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1180021 retoačný mop Melfin 37,20 16.1.2018 16.1.2018 19/2018 Melfin Trade s.r.o., Líbeň
1800072 vozík malý, mop 104,68 16.1.2018 16.1.2018 20/2018 ADLERR, s.r.o., Bratislava
1800608 hnetacia nádoba a veko k robotu ETA - výmena 26,50 16.1.2018 16.1.2018 21/2018 ELSPO BB s.r.o., Banská Bystrica
022018006 batéria XUASSA, skrinka komplet zdroj  286,80 18.1.2018 24.1.2018 22/2018 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o., Trnava
8201357349 služby mobilnej siete 27,98 22.1.2018 24.1.2018 23/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
180099 dodávka tovaru - potraviny 23,03 22.1.2018 26.1.2018 24/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18110027 dodávka tovaru - potraviny 32,94 22.1.2018 26.1.2018 25/2018 Jánošík Ján, Varín
2018072 dodávka tovaru - potraviny 39,20 22.1.2018 26.1.2018 26/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20180001 maľovanie obecného domu na ulici Potočná 129/2 828,36 23.1.2018 24.1.2018 27/2018 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
7/2018 kontrola váhy, príprava na úradné overenie, výmena závažia 43,00 25.1.2018 1.2.2018 28/2018 PEJM, s.r.o., Raková
2018/003 realizácia vzduchotechniky na stavbe "Zvýšenie kapacity MŠ" 846,94 25.1.2018 7.2.2018 29/2018 ELPRAM, s.r.o., Žilina
2018/004 naviac práce - rekonštrukcia starej časti MŠ 17.875,26 25.1.2018 7.2.2018 30/2018 ELPRAM, s.r.o., Žilina
2018081 dodávka tovaru - potraviny 18,56 26.1.2018 26.1.2018 31/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
180029 aktualizačný poplatok pre rok 2018 - kartografické dielo 300,00 29.1.2018 1.2.2018 32/2018 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Braitslava
18110039 dodávka tovaru - potraviny 46,82 30.1.2018 30.1.2018 33/2018 Jánošík Ján, Varín
2018107 dodávka tovaru - potraviny 45,16 30.1.2018 30.1.2018 34/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018000820 dodávka tovaru - potraviny 63,00 30.1.2018 30.1.2018 35/2018 Bohuš Šesták, s.r.o., Galanta
8201641484 mobil Happy M 21,89 31.1.2018 1.2.2018 36/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
518301692 overenie presnosti váhy a závaží 27,00 31.1.2018 1.2.2018 37/2018 Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
7298917073 záloha plyn 728,00 1.2.2018 13.2.2018 38/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
132000697702 záloha elektrickej energie 1.989,00 1.2.2018 13.2.2018 39/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131400909827 záloha elektrickej energie 981,00 1.2.2018 13.2.2018 40/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 1.2.2018 13.2.2018 41/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 1.2.2018 13.2.2018 42/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 1.2.2018 13.2.2018 43/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907732 záloha elektrickej energie 1.675,00 1.2.2018 13.2.2018 44/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907733 záloha elektrickej energie 332,00 1.2.2018 13.2.2018 45/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 1.2.2018 13.2.2018 47/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7298917284 záloha plyn 20,00 2.2.2018 13.2.2018 48/2018 Slovenský plynárenký priemysel, a.s., Bratislava
20180002 pokládka dlažby v suteréne MŠ 3.678,21 2.2.2018 26.2.2018 49/2018 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
180198 dodávka tovaru - potraviny 37,70 5.2.2018 7.2.2018 50/2018 Ľubomír Moravčík POTRAVINKA, Varín
180134 dodávka tovaru - potraviny 74,91 5.2.2018 7.2.2018 51/2018 Ľubomír Moravčík POTRAVINKA, Varín
1080017 dodávka tovaru - potraviny 18,48 5.2.2018 7.2.2018 52/20185 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
2018137 dodávka tovaru - potraviny 17,17 5.2.2018 7.2.2018 53/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110053 dodávka tovaru - potraviny 27,98 5.2.2018 7.2.2018 54/2018 Jánošík Ján, Varín
2018140 dodávka tovaru - potraviny 33,75 5.2.2018 7.2.2018 55/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20180209 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - 1. polrok 2018 1.154,78 5.2.2018 8.2.2018 56/2018 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
1010612102 telefónny účet , internet 61,00 7.2.2018 8.2.2018 57/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8202022625 telefónny účet MŠ 30,59 7.2.2018 8.2.2018 58/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
18003 dodávka tovaru - potraviny 31,50 9.2.2018 9.2.2018 59/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT
50180015 dodávka tovaru - potraviny 595,24 9.2.2018 15.2.2018 60/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
118022560 dodávka tovaru - potraviny 43,32 9.2.2018 9.2.2018 61/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
8023487630 mraznička a vinotéka Candy 320,60 12.2.2018 12.2.2018 DFZ3/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava
180064 digitalizácia IS a nasadenie na mapový portál obce 400,00 12.2.2018 14.2.2018 62/2018 MAPA Slovakia Digitall, s.r.o, Bratislava
032018 stavebné práce naviac - kaštieľ 2.476,85 13.2.2018 19.2.2018 63/2018 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
18110067 dodávka tovaru - potraviny 1.139,92 14.2.2018 1.3.2018 64/2018 Jánošík Ján, Varín
18013 žalúzie - celotieniace - 38 ks, sieťky - 5 ks, roletka Opus do MŠ a ŠJ 3.700,00 15.2.2018 19.2.2018 65/2018 SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
21812345 magnetické tabule do tried MŠ- 2 ks 66,80 15.2.2018 19.2.2018 66/2018 NOMILAND, s.r.o., Košice
2018174 dodávka tovaru - potraviny 43,59 15.2.2018 15.2.2018 67/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018179 dodávka tovaru - potraviny 17,17 15.2.2018 15.2.2018 68/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110061 dodávka tovaru - potraviny 26,25 15.2.2018 22.2.2018 69/2018 Jánošík Ján, Varín
180292 dodávka tovaru - potraviny 27,03 15.2.2018 22.2.2018 70/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
5441207998 mobil  - GO Europe 40 42,12 16.2.2018 19.2.2018 71/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5441335277 tablet - MI Smart 18,38 16.2.2018 19.2.2018 72/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5031943297 vinotéka Candy CCV 150 EV 164,60 16.2.2018 12.2.2018 73/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava
20180002 revízia kotla - obecný úrad 60,00 20.2.2018 26.2.2018 74/2018 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka
2018180358 pečať rozvoja obce 2017, analýza 265,20 20.2.2018 26.2.2018 DFZ2018/4 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s., Nová Bošáca
FA-03/2018 výkon autorského dozoru na stavbe "Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi" 2.110,75 21.2.2018 26.2.2018 75/2018 Mrvečka Peter - PEM PROJEKT, Lodno
5031993249 mraznička 156,00 21.2.2018 12.2.2018 76/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava
2181104288 poplatok SOZA 20,40 21.2.2018 26.2.2018 77/2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
18110067 dodávka tovaru - potraviny 39,80 22.2.2018 1.3.2018 78/2018 Jánošík Ján, Varín
180388 dodávka tovaru - potraviny 28,19 22.2.2018 27.2.2018 79/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
8203326648 telefónny účet 27,98 23.2.2018 26.2.2018 80/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
18110071 dodávka tovaru - potraviny 47,47 27.2.2018 1.3.2018 81/2018 Jánošík Ján, Varín
2018211 dodávka tovaru - potraviny 55,65 27.2.2018 1.3.2018 82/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201801775 dovávka tovaru - potraviny 8,64 27.2.2018 1.3.2018 83/2018 Organika s.r.o., Piešťany
2018280257 pečať rozvoja obce 2017, analýza 265,20 28.2.2018 26.2.2018 84/2018 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.., Nová Bošáca
9001099305 poštový poukaz "R" - 1000 ks 17,27 28.2.2018 1.3.2018 85/2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
7328693655 záloha plyn 728,00 1.3.2018 13.32018 86/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
180489 dodávka tovaru - potraviny 15,80 1.3.2018 1.3.2018 87/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
180480 dodávka tovaru - potraviny 57,06 1.3.2018 1.3.2018 88/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18044 dodávka tovaru - potraviny 19,20 1.3.2018 1.3.2018 89/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 1.3.2018 13.3.2018 90/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 1.3.2018 13.3.2018 91/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 1.3.2018 13.3.2018 92/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 1.3.2018 13.3.2018 93/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
201800005 revízia plynových zariadení a rozvodov plynu 507,60 1.3.2018 6.3.2018 94/2018 GATO.SK s.r.o., Žilina
8203604403 mobil Happy M 20,99 2.3.2018 6.3.2018 95/2018 SLovak Telekom, a.s., Bratislava
7328693867 záloha plyn 20,00 2.3.2018 13.3.2018 96/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
OF/2018/319 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" 26,00 5.3.2018 6.3.2018 97/20185 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Martin
8203934941 telefónny účet, internet 60,58 5.3.2018 13.3.2018 98/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
01032018 služby technickej asistencie vo verejnom obstarávaní 10-12/2017 480,00 5.3.2018 9.3.2018 99/2018 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
20180303 právna pomoc - náhrada škody Obec Nededza c/a Škorvánková 854,04 5.3.2018 9.3.2018 100/2018 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
5/2018 zákonné a havarijné poistenie - traktor, príves - refakturácia 652,43 5.3.2018 9.3.2018 101/2018 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
20180027 revízia tlakových nádob OÚ, Obecný dom 136,08 6.3.2018 9.3.2018 102/2018 Ing. Peter Tručan - Rekon, Žilina
8203995288 telefónny účet 30,59 7.3.2018 12.3.2018 103/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1301826886 aktualizácia stavebného zákona 45,94 8.3.2018 12.3.2018 104/2018 Wolters Kluwer SR s.r.o.m, Bratislava
50180085 dodávka tovaru - potraviny 323,42 9.3.2018 13.3.2018 105/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1080181 dodávka tovaru - potraviny 11,88 9.3.2018 19.3.2018 106/2018 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
1271172577 mobil Nokia 3 black 1,00 9.3.2018 2.3.2018 107/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
201803 inžinierska činnosť - občasný výkon technikého dozoru "Zvýšenie kapacity MŠ" 648,00 9.3.2018 12.3.2018 108/2018 MB genero, s.r.o., Bytča
2018110297 vývoz zmesového komunálneho odpadu 817,34 12.3.2018 28.3.2018 109/2018 T+T, a.s., Žilina
180582 dodávka tovaru - potraviny 3,96 13.3.2018 13.3.2018 110/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2018283 dodávka tovaru - potraviny 40,67 13.3.2018 19.3.2018 111/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110093 dodávka tovaru - potraviny 51,25 13.3.2018 21.3.2018 112/2018 Jánošík Ján, Varín
PO1311810170 dodávka tovaru - potraviny 86,21 13.3.2018 21.3.2018 113/2018 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
5445660504 mobil GO Europe 40 42,00 16.3.2018 21.3.2018 114/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5445787991 tablet - MI Start 8,99 16.3.2018 21.3.2018 115/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2018315 dodávka tovaru - potraviny 36,41 19.3.2018 21.3.2018 116/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110108 dodávka tovaru - potraviny 38,75 19.3.2018 19.3.2018 117/2018 Jánošík Ján, Varín
201802039 dodávka tovaru - potraviny 4,80 19.3.2018 19.3.2018 118/2018 Orgaika s.r.o., Piešťany
2020180001 zhotovenie dvoch drevených zastávok - záloha 5.353,50 21.3.2018 21.3.2018 DFZ5/2018 SUN powered systems, s.r.o., Žilina
180682 dodávka tovaru - potraviny 37,49 21.3.2018 21.3.2018 119/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
03/2018 stavebné práce - oprava podlahy pre škrabku v školskej jedálni 446,00 21.3.2018 21.3.2018 120/2018 Štefan Chabada, Nededza
04/2018 výmena dlažby v chodbe a na schocisku OÚ 3.804,70 21.3.2018 21.3.2018 121/2018 Štefan Chabada, Nededza
00228/2018 ďakovný list, dosky 26,88 22.3.2018 26.3.2018 122/2018 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka
0144035646 vyčistenie lapača tukov v kuchyni KD 321,00 22.3.2018 26.3.2018 123/2018 FCC Slovensko, s.r.o., Žilina
SPF18405572 jedálenský stôl 1200x800 mm, 1 kus 134,40 26.3.2018 27.3.2018 124/2018 B2B Partner s.r.o., Bratislava
8205305328 telefónny účet Happy XL 27,28 26.3.2018 27.3.2018 125/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2018350 dodávka tovaru - potraviny 28,08 27.3.2018 27.3.2018 126/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018325 dodávka tovaru - potraviny 18,48 27.3.2018 27.3.2018 127/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
0502018 spracovanie a tlač novín Nededžan 1/2018 640,75 27.3.2018 28.3.2018 128/2018 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
1010612104 mobil Happy M 19,98 28.3.2018 3.4.2018 129/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1806706 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech. zariadení r. 2018 38,50 28.3.2018 3.4.2018 130/2018 SLOVGRAM, Bratislava
141800922 trezor Rottner PO100IT, nábytkový sejf 1.625,51 29.3.2018 3.4.2018 131/2018 Rottner Security Slovensko, s.r.o., Bratislava
2018010 vybudovanie 2 ks autobusových zastávok na ceste II/583 - záloha 5.353,50 3.4.2018 21.3.2018 132/2018 SUN powered systems, s.r.o., Žilina
20181376 systémová podpora Urbis 2.Q.2018 175,00 3.4.2018 3.4.2018 133/2018 MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
7298959089 dodávka zemného plynu 728,00 3.4.2018 12.4.2018 134/2018 Slovenskýá plynárenský priemysel, a.s.. Bratislava
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 3.4.2018 12.4.2018 135/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 3.4.2018 12.4.2018 136/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žlina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 3.4.2018 12.4.2018 137/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 3.4.2018 12.4.2018 138/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7298959302 záloha plyn 20,00 4.4.2018 12.4.2018 139/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8205918774 telefónny účet, internet 60,71 6.4.2018 12.4.2018 140/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1080323 dodávka tovaru - potraviny 9,24 6.4.2018 10.4.2018 141/2018 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
180793 dodávka tobaru - potraviny 22,95 6.4.2018 10.4.2018 142/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
180781 dodávka tovaru - potraviny 43,23 6.4.2018 10.4.2018 143/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18110120 dodávka tovaru - potraviny 53,66 6.4.2018 16.4.2018 144/2018 Jánošík Ján, Varín
2018380 dodávka tovaru - potraviny 38,63 6.4.2018 10.4.2018 145/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
10180188 údrža konvektomatu a umývačky riadu ŠJ 39,59 6.4.2018 9.4.2018 146/2018 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.., Žilina
8205981621 telefónny účet, MŠ ukončenie 12,41 9.4.2018 12.4.2018 147/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20180301 oprava poškodenia - ryha po neznámom predmete na vozidel Kia, vytepovanie vnútra 877,88 9.4.2018 9.4.2018 148/2018 NOVÝ TOPCAR s.r.o., Žilina
5918008467 verejná správa SR - ročný prístup 96,00 10.4.2018 12.4.2018 DFZ7/2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
18110130 dodávka tovaru - potraviny 33,75 10.4.2018 12.4.2018 149/2018 Jánošík Ján, Varín
2018407 dodávka tovaru - potraviny 44,61 10.4.2018 10.4.2018 150/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2018002424 dodávka tovaru - potraviny 169,36 10.4.2018 23.4.20128 151/2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o., Galanta
50180152 dodávka tovaru - potraviny 173,20 10.4.2018 12.4.2018 152/2018 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
180890 dodávka tovaru - potraviny 28,78 12.4.2018 23.4.2018 153/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
30180003 plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka z Nededze 385,00 11.4.2018 12.4.2018 DFZ6/2018 NEREUS, spol. s.r.o., Žilina
118062279 dodávkatovaru - potraviny 52,06 12.4.2018 25.4.2018 154/2018 Bidfood Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
1271359561 mobil Samsung Galaxy J5 2017 1,00 12.4.2018 6.4.2018 155/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1189944534 nehlasové služby 1,50 16.4.2018 26.4.2018 156/2018 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
5450115728 mobil GO Europe 40 42,00 16.4.2018 26.4.2018 157/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5450143073 alarm 0,68 16.4.2018 26.4.2018 158/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5450242142 tablet - MI Start 8,99 16.4.2018 26.4.2018 159/2018 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2018441 dodávka tovaru - potraviny 37,29 16.4.2018 23.4.2018 160/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
18110145 dodávka tovaru - potraviny 67,39 16.4.2018 25.4.2018 161/2018 Jánošík Ján, Varín
5021806225 Verejná správa SR - ročný prístup 96,00 19.4.2018 12.4.2018 163/2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
2018110629 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemného a stavebného odpadu 1.565,80 19.4.2018 9.5.2018 164/2018 T+T, a.s., Žilina
8207298358 telefónny účet Happy XL 25,99 23.4.2018 26.4.2018 165/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2018473 dodávka tovaru - potraviny 36,19 23.4.2018 25.4.2018 166/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201802333 dodávka tovaru - potraviny 10,56 23.4.218 25.4.218 167/2018 Organika s.r.o., Piešťany
180990 dodávka tovaru - potraviny 40,08 23.4.218 25.4.2018 168/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
18110156 dodávka tovaru - potraviny 54,99 23.4.218 25.4.2018 169/2018 Jánošík Ján, Varín
20180223 servisná podpora pre Hewlett Packard 44,90 24.4.2018 26.4.2018 170/2018 OK COMP, s.r.o., Žilina
1010612104 mobil Happy M 19,98 26.4.2018 26.4.2018 171/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
181101 dodávka tovaru - potraviny 31,84 2.5.2018 4.5.2018 172/2018 Ľuboslav Moravčík
POTRAVINKA, Varín
181088 dodávka tovaru - potraviny 55,66 2.5.2018 4.5.2018 173/2018 Ľuboslav Moravčík 
POTRAVINKA, Varín
2018513 dodávka tovaru - potraviny 38,76 2.5.2018 4.5.2018 174/2018 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7323859798 záloha plyn 728,00 2.5.2018 9.5.2018 175/2018 Slovenský plyárenský priemysel, a.s., Bratislava
132300810966 záloha elektrickej energie 229,00 2.5.2018 9.5.2018 176/2018

Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

132100907734 záloha elektrickej energie 28,00 2.5.2018 9.5.2018 177/2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132700749988 záloha elektrickej energie 27,00 2.5.2018 9.5.2018 178/2018 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
132000697703 záloha elektrickej energie 10,00 2.5.2018 9.5.2018 179/2018 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
20180007 projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na výmenu 2 ks zastávok 330,00 2.5.2018 2.5.2018 180/2018 CHIC DESIGN, s.r.o.,, Žilina
7323859996 záloha plyn 20,00 3.5.2018 9.5.2018 181/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
118077487 dodávka tovaru - potraviny 29,94 4.5.2018 4.5.2018 182/2018 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
18110173 dodávka tovaru - potraviny 38,04 9.5.2018 9.5.2018 183/2018 Jánošík Ján, Varín
18110184 dodávka tovaru - potraviny 49,18 9.5.2018 9.5.2018 184/2018 Jánošík Ján, Varín
FV180227 oprava traktora 85,00 9.5.2018 9.5.2018 185/2018 Autocentrum ELIS s.r.o., Žilina
18/0434 oprava autobusu Mercedes Benz 1.041,89 9.5.2018 9.5.2018 186/2018 MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
OF068/18 vstavaná skriňa, 2 ks kancelársky stôl, 2 ks komoda, skriňa 3x - výroba, dovoz, montáž do MŠ 1.560,00 9.5.2018 10.5.2018 187/2018 SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina
OF070/18 2 ks skrinky na čistiace potreby do MŠ 100,00 9.5.2018 10.5.2018 188/2018 SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina
8207915911 telefónny účet, internet, mobil Samsung 90,62 10.5.2018 14.5.2018 190/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10180285 vozík, skrink, box do školskej jedálne 922,80 11.5.2018 14.5.2018 191/2018 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
18135 dodávka tovaru - potraviny 25,20 11.5.2018 11.5.2018 192/2018 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
181199 dodávka tovaru - potraviny 35,42 11.5.2018 11.5.2018 193/2018 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2018/304 orezanie stromov v areáli materskej školy 1.057,14 11.5.2018 11.5.2018 194/2018 MARUNA, s.r.o., Terchová