Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2016

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
20160443 systémová podpora Urbis 175,00 11.1.2016 14.1.2016 1/2016 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
20160113 odmena v súlade so zmluvou o právnej pomoci - 1. polrok 2016 1.506,00 11.1.2016 14.1.2016 2/2016 JUDr. Jozef Sotolář - advokár, Košice
SPF16400141 stôl jedálenský - sála KD 970,20 12.1.2016 14.1.2016 3/2016 B2B Partner s.r.o., Bratislava
16110003 dodávka tovaru - potraviny 90,34 13.1.2016 19.1.2016 4/2016 Jánošík Ján, Varín
2016007 dodávka tovaru - potraviny 40,85 13.1.2016 19.1.2016 5/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7323303093 dodávka zemného plynu 909,00 14.1.2016 19.1.2016 6/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
160003 dodávka tovaru - potraviny 4,66 13.1.2016 19.1.2016 7/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2016004 dodávka tovaru - potraviny 14,40 15.1.2016 19.1.2016 8/2016 Jaroslava Katrenčínová KAaJA, Rosina
2016000419 dodávka tovaru - potraviny 89,87 15.1.2016 21.1.2016 9/2016 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
116104060 dodávka tovaru - potraviny 176,72 15.1.2016 5.2.2016 10/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
5331818120 služby mobilnej siete 42,02 18.1.2016 19.1.2016 11/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
16110021 dodávka tovaru - potraviny 25,20 19.1.2016 19.1.2016 12/2016 Jánošík Ján, Varín
2016033 dodávka tovaru - potraviny 16,40 19.1.2016 19.1.2016 13/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
160089 dodávka tovaru - potraviny 31,89 21.1.2016 28.1.2016 14/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
01012016 služby vo verejnom obstarávaní - dom č. 3 - 1. časť 500,00 22.1.2016 27.1.2016 15/2016 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
7600366476 služby mobilnej siete 30,73 22.1.2016 27.1.2016 16/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1655 biologické ošetrenie odpadov na OU, MŠ, KD 120,00 22.1.2016 27.1.2016 17/2016 Petr Mrázek, zásmuky, ČR
2016180270 originál protokolu o zíksaní pečate Rozvoja obce, modul pečať rozvoja obce 216,00 25.1.2016 27.1.2016 18/2016 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s, Bratislava
165027 vydanie stanoviska k projektovým dokumentáciám na rozšírenie kapacity MŠ 28,00 27.1.2016 27.1.2016 19/2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina
2016067 dodávka tovaru - potraviyn 44,66 28.1.2016 28.1.2016 20/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2016058 dodávka tovaru - potraviny 17,82 28.1.2016 28.1.2016 21/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110036 dodávka tovaru - potraviny 35,53 28.1.2016 28.1.2016 22/2016 Jánošík Ján, Varín
201600157 dodávka tovaru - potraviny 16,32 28.1.2016 28.1.2016 23/2016 Organika s.r.o., Piešťany
PO1 1311610082 dodávka tovaru - potraviny 132,76 28.1.2016 5.2.2016 24/2016 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
160100008 preškolenie BOZP a PO pre 1 osobu 14,40 29.1.2016 2.2.2016 25/2016 Ing. Sokol Ivan - INPEKO, Žilina
7193611497 dodávka zemného plynu 909,00 1.2.2016 10.2.2016 26/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
160197 dodávka tovaru - potraviny 39,35 1.2.2016 5.2.2016 27/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
160186 dodávka tovaru - potraviny 50,88 1.2.2016 5.2.2016 28/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
16110047 dodávka tovaru - potraviny 58,63 1.2.2016 5.2.2016 29/2016 Jánošík Ján, Varín
2016089 dodávka tovaru - potraviny 32,87 1.2.2016 5.2.2016 30/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 1.2.2016 10.2.2016 31/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133200501193 dodávka a distribúcia elektriny 2.081,00 1.2.2016 10.2.2016 32/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278716 dodávka a distribúcia elektriny 143,00 1.2.2016 10.2.2016 33/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
134700406319 dodávka a distribúcia elektriny 472,00 1.2.2016 10.2.2016 34/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278717 dodávka a distribúcia elektriny 2.264,00 1.2.2016 10.2.2016 35/2016 Stredoslovenská energetika, a.s,. Žilina
131800278718 dodávka a distribúcia elektriny 356,00 1.2.2016 10.2.2016 36/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 1.2.2016 10.2.2016 37/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 1.2.2016 10.2.2016 38/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 1.2.2016 10.2.2016 39/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7401228313 dodávka zemného plynu - opravná faktúra -78,43 2.2.2016 9.2.2016 40/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
41160155 podlaha krono Xonic - nehnuteľnosť 129/2 ul. Potočná 1.947,59 2.2.2016 2.2.2016 41/2016 SOLIDWAY, s.r.o., Žilina
10160004 oprava elektrického sporáka a konvektomatu v kuchyni kultúrneho domu 98,00 3.2.2016 8.2.2016 42/2016 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
3160153 plošná inzercia na Kalendár podujatí v roku 2016 60,00 4.2.2016 4.2.2016 43/2016 PUBLISHING HOUSE, a.s., Žilina
1001601064 zbierka zákonov a finančného spravodaja na rok 2016 99,00 5.2.2016 8.2.2016 44/2016 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
116115274 dodávka tovaru - potraviny 55,74 5.2.2016 9.2.2016 45/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
5060027 dodávka tovaru - potraviny 326,09 5.2.2016 18.2.2016 46/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1060095 dodávka tovaru - potraviny 16,01 5.2.2016 5.2.2016 47/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
234601084 dodávka tovaru - potraviny 69,35 5.2.2016 5.2.2016 48/2016 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen
9781885349 služby pevnej siete 30,42 8.2.2016 16.2.2016 49/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
SPF16401728 textilná tabuľa sivá 900 x 600 mm 49,20 8.2.2016 8.2.2016 50/2016 B2B Partner s.r.o., Bratislava
16110055 dodávka tovaru - potraviny 46,73 9.2.2016 9.2.2016 51/2016 Jánošík Ján, Varín
2016124 dodávka tovaru - potraviny 14,65 9.2.2016 9.2.2016 52/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
4781833107 služby pevnej siete 60,58 9.2.2016 16.2.2016 53/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
160298 dodávka tovaru - potraviny 33,20 11.2.2016 11.2.2016 54/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2016127 dodávka tovaru - potraviny 25,61 11.2.2016 11.2.2016 55/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5336116276 služby mobilnej siete 41,90 16.2.2016 22.2.2016 56/2016 Orange Slovensko,a.s., Bratislava
2016110125 vývoz zmesového komunálneho odpadu 1.181,43 16.2.2016 7.3.2016 57/2016 T+T, a.s., Žilina
001/2016 stavebné práce - podkrovie - dom č. 129/2 ul. Potočná 2.000,00 18.2.2016 18.2.2016 58/2016 Štefan Chabada, Nededza
2016150 dodávka tovaru - potraviny 24,17 18.2.2016 18.2.2016 59/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
116122359 dodávka tovaru - potraviny 70,50 18.2.2016 18.2.2016 60/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
03 sadrokartónové práce v dome smútku - chladiaci box 360,00 19.2.2016 22.2.2016 61/2016 Jozef Bugala, Nededza
FVT-2016-100-000329 plastová koncovka na nohy - stolička stohovateľná 100 ks 18,00 22.2.2016 22.2.2016 62/2016 ANTARES EUROTREDE, spol. s.r.o., Zlaté Klasy - Rastice
16110078 dodávka tovaru - potraviny 56,69 22.2.2016 22.2.2016 63/2016 Jánošík Ján, Varín
160403 dodávka tovaru - potraviny 19,04 22.2.2016 22.2.2016 64/2016 Ľuboslva Moravčík - Potravinka, Varín
7601321673 služby mobilnej siete 31,03 22.2.2016 26.2.2016 65/2016 Slovak Telekom, a.s,, Bratislava
2016181 dodávka tovaru - potraviny 40,70 24.2.2016 24.2.2015 66/2015 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201600460 dodávka tovaru - potraviny 16,32 24.2.2016 24.2.2016 67/2016 Organika s.r.o., Piešťany
SPF16402346 doska breza na jedálenský stôl - 1 kus 44,40 24.2.2016 26.2.2016 68/2016 B2B Partner s.r.o., Bratislava
2161104663 poplatok SOZA - autorská odmena 20,40 25.2.2016 26.2.2016 69/2016 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
1600055 elektrocentrála EP 6500T 1.162,00 29.2.2016 3.3.2016 70/2016 Ján Ondruš Servis Narex, Nededza
160504 dodávka tovaru - potraviny 47,04 1.3.2016 8.3.2016 71/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
160515 dodávka tovaru - potraviny 11,66 1.3.2016 8.3.2016 72/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 1.3.2016 10.3.2016 73/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 1.3.2016 10.3.2016 74/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 1.3.2016 10.3.2016 75/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 1.3.2016 10.3.2016 76/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7283489314 dodávka zemného plynu 909,00 1.3.2016 10.3.2016 77/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratilsava
47822809477 služby pevnej siete 30,42 7.3.2016 14.3.2016 78/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
02022016 služby vo verejnom obstarávaní 200,00 7.3.2016 14.3.2016 79/2016 Ing. Magdalena Scheberova, Nededza
2016212 dodávka tovaru - potraviny 32,12 8.3.2016 8.3.2016 80/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110095 dodávka tovaru - potraviny 84,47 8.3.2016 8.3.2016 81/2016 Jánošík Ján, Varín
1060203 dodávka tovaru - potraviny 16,01 8.3.2016 8.3.2016 82/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
5060101 dodávka tovaru - potraviny 272,35 8.3.2016 8.3.2016 83/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
6782753277 služby pevnej siete 60,65 8.3.2016 14.3.2016 84/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
3916 knihy do obecnej knižnice 28,50 9.3.2016 14.3.2016 85/2016 Ing. Janka Hanuliaková, Martin
301600705 výmena pokazeného zosilňovača 43,87 10.3.2016 14.3.2016 86/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
301600704 výmena prijímača - program Dajto 49,97 10.3.2016 14.3.2016 87/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
2016110303 vývoz zmesového komunálneho odpadu 830,88 11.3.2016 21.3.2016 88/2016 T+T, a.s., Žilina
116133162 dodávka tovaru - potraviny 44,72 11.3.2016 15.3.2016 89/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
160617 dodávka tovaru - potraviny 16,47 11.3.2016 15.3.2016 90/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2016019 dodávka tovaru - potraviny 10,80 11.3.2016 15.3.2016 91/2016 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
2016/0029 revízia tlakových nádob, materská škola, obecný úrad 288,48 14.3.2016 14.3.2016 92/2016 Ing. Peter Turčan - Rekon, Žilina
16110110 dodávka tovaru - potraviny 53,38 15.3.2016 15.3.2016 93/2016 Jánošík Ján, Varín
2016236 dodávka tovaru - potraviny 45,03 15.3.2016 15.3.2016 94/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20160012 revízia plynových zariadení 476,40 15.3.2016 16.3.2016 95/2016 GATO.SK s.r.o., Žilina
6/2016 učebné pomôcky 62,23 15.3.2016 21.3.2016 96/2016 Ucenie-hrou.sk, Rugen, s.r.o., Čakanovce
20160005 prevod domény www.nededza.sk 150,00 16.3.2016 16.3.2016 97/2016 PUBLIC, s.r.o., Bratislava
5340393050 mobil Panter 40 41,90 16.3.2016 21.3.2016 98/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5340424148 alarm 0,18 16.3.2016 21.3.2016 99/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
116137066 dodávka tovaru - potraviny 85,92 18.3.2016 22.3.2016 100/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Kysucké Nové Mesto
FV20160067 robot univerzálny B20 na 230V, mlynček na mäso 885,60 18.3.2016 21.3.2016 101/2016 GastroCorp s.r.o., Žilina
01/2016 kompletáž zariaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach na 2.nadzemnom podlaží - dom č. 129/2 1.611,04 18.3.2016 21.3.2016 102/2016 Vladimír Beliančin, Nededza
2/2016 stavebné práce - podkrovie dom č. 129/2 ul. Potočná 8.408,25 21.3.2016 22.3.2016 103/2016 Štefan Chabada, Nededza
2016267 dodávka tovaru - potraviny 28,80 22.3.2016 22.3.2016 104/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7602276311 služby mobilnej siete 30,89 23.3.2016 29.3.2016 105/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1602518 HP 350 G2 LDC displej  84,61 23.3.2016 23.3.2016 106/2016 Výměna-displeje.cz s.r.o., Kadaň, ČR
2016/03 revízie elektrickej inštalácie v dome smútku, materskej škole a elektrické prenosné náradie 330,00 30.3.2016 7.4.2016 107/2016 Vlček Milan, Ochodnica
160723 dodávka tovaru - potraviny 30,31 31.3.2016 31.3.2016 108/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
201600776 dodávka tovaru - potraviny 13,30 31.3.2016 31.3.2016 109/2016 Organika s.r.o., Piešťany
116142850 dodávka tovaru - potraviny 55,18 31.3.2016 8.4.2016 110/2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
16110132 dodávka tovaru - potraviny 69,44 31.3.2016 8.4.2016 111/2016 Jánošík Ján, Varín
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 1.4.2016 13.4.2016 112/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 1.4.2016 13.4.2016 113/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 1.4.2016 13.4.2016 114/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 1.4.2016 13.4.2016 115/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7318383992 dodávka zemného plynu 909,00 1.4.2016 13.4.2016 116/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1166666101 knihy do obecnej knižnice 99,80 1.4.2016 1.4.2016 117/2016 Martinus.sk, s.r.o., Martin
2016/20 lekársky posudok 13,28 1.4.2016 7.4.2016 118/2016 ICOM PLUS s.r.o., Žilina
1301602622 aktualizácia stavebného zákona s vysvetlivkami 55,00 1.4.2016 7.4.2016 119/2016 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
4/2016 príprava podkladov ku konaniu, k odvolaniu vo veci rozhodnutia - vysporiadanie pozemkov pod bytovým domom 350,00 1.4.2016 7.4.2016 120/2016 MAPERI spol. s r.o., Žilina
6/20160 príprava podkladov k vypracovaniu nájomnej zmluvy k pozemkom pod dom smútku 250,00 1.4.2016 7.4.2016 121/2016 MAPERI spol. s r.o., Žilina
160836 dodávka tovaru - potraviny 17,96 4.4.2016 8.4.2016 122/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
160824 dodávka tovaru - potraviny 34,05 4.4.2016 8.4.2016 123/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2016025 dodávka tovaru - potraviny 10,80 4.4.2016 8.4.2016 124/2016 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
16110141 dodávka tovaru - potraviny 43,67 4.4.2016 8.4.2016 125/2016 Jánošík Ján, Varín
2016317 dodávka tovaru - potraviny 29,18 4.4.2016 8.4.2016 126/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20161423 systémová podpora Urbis 1.Q.2016 175,00 4.4.2017 11.4.2017 127/2016 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
2016002229 dodávka tovaru - potraviny 118,28 6.4.2016 8.4.2016 128/2016 Bohuš Šesták, Galanta
5060170 dodávka tovaru - potraviny 300,68 6.4.2016 14.4.2016 129/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
8/2016 inžinerska činnosť pre stavbu "Účelová komunikácia" 1.225,90 6.4.2016 7.4.2016 130/2016 INGO s.r.o., Žilina
16ZF0470 presmerovanie www.nededza.sk, zmena registrátora domény 17,40 6.4.2016 7.4.2016 131/2016 webex media, s.r.o., Košice - Juh
2783679581 služby pevnej siete 60,58 6.4.2016 11.4.2016 132/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2016-23 projekt protipožiarnej bezpečnosti pre dom smútku 150,00 6.4.2016 11.4.2016 133/2016 Ing. Martin Tencer/TENCO-PO, Žilina
1060382 dodávka tovaru - potraviny 9,60 8.4.2016 8.4.2016 134/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
260387 siete pre futbalový oddiel 780,43 11.4.2016 11.4.2016 135/2016 Firma KOŠÍK - siete s.r.o., Nové Zámky
16110157 dodávka tovaru - potraviny 66,68 12.4.2016 14.4.2016 136/2016 Jánošík Ján, Varín
2016346 dodávka tovaru - potraviny 14,40 12.4.2016 14.4.2016 137/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
160942 dodávka tovaru - potraviny 31,23 12.4.2016 14.4.2016 138/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
20160199 náhradné súčiastky k počítačom, myš, klávesnica 66,60 11.4.2016 14.4.2016 139/2016 OK COMP, s.r.o., Žilina
160021 územný plán - digitalizácia a aktualizácia 540,00 12.4.2016 14.04.2016 140/2016 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava
2783732143 služby pevnej siete 30,42 12.4.2016 14.4.2016 141/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1606258 odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia 38,50 12.4.2016 14.4.2016 142/2016 SLOVGRAM,  Bratislava
2016353 dodávka tovaru - potraviny 25,09 14.4.2016 14.4.2016 143/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
016028 oprava kamerového systému 84,00 14.4.2016 18.4.2016 144/2016 BVM-alarm systém, s.r.o., Lietavská Lúčka
2016374 dodávka tovaru - potraviny 22,95 18.4.2016 18.4.2016 145/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201601064 dodávka tovaru - potraviny 30,00 18.4.2016 18.4.2016 146/2016 Organika, s.r.o., Piešťany
1125124258 nehlasové služby 2,00 18.4.2016 18.4.2016 147/2016 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
5344701404 služby mobilnej siete 57,97 18.4.2016 18.4.2016 148/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
SPF16405555 stoličky VIVA - dom smútku 163,20 19.4.2016 20.4.2016 149/2016 B2B Partner s.r.o., Bratislava
2016110600 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebného odpadu 1.242,50 20.4.2016 6.5.2016 150/2016 T+T, a.s., Žilina
0322016 učebné pomôcky a didaktické hry do materskej školy 206,59 20.4.2016 22.4.2016 151/2016 Renáta Francúzová, Martin
21613997 didaktické pomôcky do materskej školy 28,35 20.4.2016 22.4.2016 152/2016 NOMILAND, s.r.o., Košice
030512016 dodávka tovaru - potraviny 61,76 22.4.2016 22.4.216 153/2016 V.E.N.U.S. Cadca, spol. s r.o., Čadca
161049 dodávka tovaru - potraviny 15,57 22.4.2016 22.4.2016 154/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
02042016 služby vo verejnom obstarávaní - kaštieľ II. časť 400,00 22.4.2016 22.4.2016 155/2016 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
7603232946 služby mobilnej siete 30,08 22.4.2016 26.4.2016 156/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10160002 paušálny servis I.Q.2016 220,20 22.4.2016 26.4.2016 157/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
2016/18 zber, preprava separovaného odpadu - refakturácia 11,62 26.4.2016 26.4.2016 158/2016 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
16110179 dodávka tovaru - potraviny 59,91 26.4.2016 26.4.2016 159/2016 Jánošík Ján, Varín
2016398 dodávka tovaru - potraviny 18,90 26.4.2016 26.4.2016 160/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5916014024 konferencia: nový zákon o odpadoch v praxi 57,00 27.4.2016 29.4.2016 161/2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina
116158974 dodávka tovaru - potraviny 50,52 28.4.2016 28.4.2016 162/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
1305000 oprava a údržba káblovej televízie 94,94 29.4.2016 6.5.2016 163/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 2.5.2016 11.5.2016 164/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 2.5.2016 11.5.2016 165/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 2.5.2016 11.5.2016 166/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 2.5.2016 11.5.2016 167/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7313422314 dodávka zemného plynu 909,00 2.5.2016 11.5.2016 168/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1060482 dodávka tovaru - potraviny 14,41 3.5.2016 3.5.2016 169/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
161149 dodávka tovaru - potraviny 44,36 3.5.2016 3.5.2016 170/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
161160 dodávka tovaru - potraviny 26,96 3.5.2016 3.5.2016 171/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
16110186 dodávka tovaru - potraviny 66,77 3.5.2016 11.5.2016 172/2016 Jánošík Ján, Varín
2016424 dodávka tovaru - potraviny 46,02 3.5.2016 11.5.2016 173/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
0302016 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan 683,10 3.5.2016 6.5.2016 174/2016 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
2784658831 služby pevnej siete 30,42 6.5.2016 11.5.2016 175/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
5060237 dodávka tovaru - potraviny 373,61 6.5.2016 11.5.2016 176/2016 COOP Jednota Žilina spotrebné družstvo, Žilina
116163058 dodávka tovaru  - potraviny 50,96 6.5.2016 11.5.2016 177/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
4784608102 služby pevnej siete 60,58 9.5.2016 11.5.2016 178/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
04/2016 umelecké vystúpenie skupiny DUET - Deň matiek 2016 200,00 9.5.2016 11.5.2016 179/2016 Ľubomír Ponechal_REALBESP, Veľké Rovné
01444025379 vyčerpanie lapača tukov, zneškodnenie odpadu zmesi tukov, doprava cisternovým vozidlom 333,00 9.5.2016 10.5.2016 180/2016 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Žilina
20160040 právne služby - ukončenie zmluvného vzťahu 17 b.j. 1.600,00 9.5.2016 10.5.2016 181/2016 JUDr. Peter Vachan, advokát, Žilina
010/2016 projektová dokumentácia bleskozvodu na Dom smútku 120,00 10.5.2016 13.5.2016 182/2016 Ing. Karol Rudinec, Kysucké Nové Mesto
FSK1600538 učebné pomôcky a didaktické hračky do MŠ 146,30 11.5.2016 13.5.2016 183/2016 Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod
2016036 dodávka tovaru - potraviny 10,80 11.5.2016 11.5.2016 184/2016 Jaroslava Katenčinová KAaJA, Rosina
16110198 dodávka tovaru - potraviny 54,19 11.5.2016 11.5.2016 185/2016 Jánošík Ján, Varín
2016451 dodávka tovaru - potraviny 44,24 11.5.2016 11.5.2016 186/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
161263 dodávka tovaru - potraviny 34,97 11.5.2016 11.5.2016 187/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
160100027 servis bezdrôtového rozhlasu 57,60 11.5.2016 13.5.2016 188/2016 JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka
16VF01152 univerzálny hasiaci vak Ermak 20 - 4 kusy, prilba Kalisz Zytan - 4 kusy 851,60 11.5.2016 13.5.2016 189/2016 Marcela Kavalková aturová_FIRE system, Korňa
20160043 revízia plynových rozvodov 226,80 11.5.2016 16.5.2016 190/2016 GATO.SK s.r.o., Žilina
10160018 postrek futbalového ihriska proti burinaám 180,00 12.5.2016 16.5.2016 191/2016 Dušan Vajda, Nededza
2016110766 vývoz zmesového komunálneho a nadrozmerného odpadu 1.653,64 12.5.2016 2.6.2016 192/2016 T+T, a.s., Žilina
2016478 dodávka tovaru - potraviny 53,24 16.5.2016 19.5.2016 193/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110213 dodávka tovaru - potraviny 79,50 16.5.2016 19.5.2016 194/2016 Jánošík Ján, Varín
1128232719 služby mobilnej siete 2,00 16.5.2016 20.5.2016 195/2016 O2Slovakia, s.r.o., Bratislava
5349018660 služby mobilnej siete 56,72 16.5.2016 23.5.2016 196/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2016/12 revízia elektrickej inštalácie na dome č. 129/2 ul. Potočná 240,00 16.5.2016 20.5.2016 197/2016 Vlček Milan, Ochodnica
201601425 dodávka tovaru - potraviny 21,60 19.5.2016 19.5.2016 198/2016 Organika s.r.o., Piešťany
1161271382 dodávka tovaru - potraviny 67,66 19.5.2016 19.5.2016 199/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
2016487 dodávka tovaru - potraviny 12,34 19.5.2016 19.5.2016 200/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16101 oprava garážovej brány OHZ 471,73 20.5.2016 23.5.2016 201/2016 DS mont a.s., Žilina
16102 diaľkové ovládanie - garážové dvere 40,68 20.5.2016 23.5.2016 202/2016 DS mont a.s., Žilina
7604192023 služby mobilenj siete 30,38 20.5.2016 30.5.2016 203/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
161368 dodávka tovaru - potraviny 26,46 23.5.2016 23.5.2016 204/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
16110224 dodávka tovaru - potraviny 36,14 23.5.2016 23.5.2016 205/2016 Ján Jánošík, Varín
2016506 dodávka tovaru - potraviny 20,46 23.5.2016 23.5.2016 206/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2016040 dodávka tovaru - potraviny 10,80 23.5.2016 23.5.2016 207/2016 Jaroslava Katrenčinová - KAaJA, Rosina
07/2016 mantinely na multifunkčné ihrisko 388,80 23.5.2016 23.5.2016 208/2016 VAAT, spol. s r.o., Žilina
16VF01354 hasičský vak Ermak 4 ks, prilba 4 ks 851,60 23.5.2016 23.5.2016 209/2016 Marcela Kavalková Faturová-FIRE system, Korňa
20160275 hardware k zavedeniu internetu na dome č. 129/2 ul. potočná 951,60 24.5.2016 24.5.2016 210/2016 OK COMP, s.r.o., Žilina
116175962 dodávka tovaru - potraviny 102,48 26.5.2016 26.5.2016 211/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
3066111834 ponorný mixér Kenwood HB 851 60,40 26.5.2016 23.5.2016 212/2016 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
01052016 tričká s logom a potlačou na akciu MS vo varení halušiek 2016 79,20 26.5.2016 30.5.2016 213/2016 4emotion, s.r.o., Žilina
02052016 detské píšťalky na akciu Den detí 2016 129,60 26.5.2016 30.5.2016 214/2016 4emotion, s.ro., Žilina
2016517 dodávka tovaru - potraviny 14,78 30.5.2016 30.5.2016 215/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20160275 hardware k zavedeniu internetu na dome č. 129/2 ul. Potočná 20,57 24.5.2016 24.5.2016 216/2016 OK COMP, s.r.o., Žilina
2016043 dodávka tovaru - potraviny 10,80 30.5.2016 30.5.2016 217/2016 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
16110240 dodávka tovaru - potraviny 80,39 30.5.2016 3.6.2016 218/2016 Jánošík Ján, Varín
03/2016 zapožičanie nafukovacej atrakcie Weikicky, steckem, doprava - Den detí 2016 268,00 30.5.2016 1.6.2016 219/2016 LDV s.r.o., Lazy pod Makytou
2016223 servis poplašného zariadenia 54,00 31.5.2016 1.6.2016 220/2016 STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
182016 dodávka a montáž vchodového prístrešku na objekte č. 129/2 ul. Potočná 1.041,84 31.5.2016 1.6.2016 221/2016 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 1.6.2016 13.6.2016 222/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 1.6.2016 13.6.2016 223/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 1.6.2016 13.6.2016 224/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 1.6.2016 13.6.2016 225/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
161481 dodávka tovaru - potraviny 29,94 1.6.2016 3.6.2016 226/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
161470 dodávka tovaru - potraviny 54,34 1.6.2016 3.6.2016 227/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
7278549998 dodávka zemného plynu 909,00 1.6.2016 13.6.2016 228/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
1162203539 osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 9,80 1.6.2016 1.6.2016 229/2016 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
1/2016 vrt do zeme na ulici Stredná 990,00 3.6.2016 6.6.2016 230/2016 Ferdinand Mišejka, Štiavnik
2016072 preprava 2 ks stĺpov 123,12 3.6.2016 6.6.2016 231/2016 Stavoglobal, s.r.o., Varín
1060609 dodávka tovaru - potraviny 24,01 3.6.2016 3.6.2016 232/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
4785535353 služby pevnej siete 60,65 6.6.2016 6.6.2016 233/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2016577 dodávka tovaru - potraviny 22,51 7.6.2016 7.6.2016 234/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110254 dodávka tovaru - potraviny 97,87 7.6.2016 7.6.2016 235/2016 Jánošík Ján, Varín
5060314 dodávka tovaru - potraviny 386,23 7.6.2016 14.6.2016 236/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1132497321 detské knihy a didaktická pomôcka do MŠ 59,77 6.6.2016 6.6.2016 237/2016 Martinus.sk, s.r.o., Martin
600253031 predplatné časopisov do obecnej knižnice 42,25 6.6.2016 6.6.2016 DFZ2016/1 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
8785589226 služby pevnej siete 30,97 8.6.2016 16.6.2016 238/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
116184632 dodávka tovaru -  potraviny 30,54 9.6.2016 14.6.2016 239/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
2016586 dodávka tovaru - potraviny 12,67 9.6.2016 14.6.2016 240/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5160660 oprava autobusu Mercedes 547,42 9.6.2016 13.6.2016 241/2016 BCI-SaT, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
600473770 detské a učiteľské časopisy do MŠ 22,00 9.6.2016 16.6.2016 DFZ2016/2 Slovesnká pošta, a.s., Banská Bystrica
N1/2016 chemické prečistenie plynového kotla - dom č. 129/2 ul. Potočná 129,00 13.6.2016 16.6.2016 242/2016 Termoservis SK s.r.o., Žilina
10160018 audit invividuálnej účtovnej závierky a jej súladu s výročnou správou 750,47 13.6.2016 16.6.2016 243/2016 Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
1603487142 predplatné časopisov do obecnej knižnice 42,25 13.6.2016 6.6.2016 244/2016 Slovesnká pošta, a.s., Banská Bystrica
16110271 dodávka tovaru - potraviny 40,43 14.6.2016 14.6.2016 245/2016 Jánošík Ján, Varín
2016603 dodávka tovaru - potraviny 6,56 14.6.2016 14.6.2016 246/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
161585 dodávka tovaru - potraviny 36,77 14.6.2016 14.6.2016 247/2016 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Varín
2016110950 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebného odpadu 1.519,41 14.6.2016 29.6.2016 248/2016 T+T, a.s., Žilina
1130575547 služby mobilnej siete 3,00 15.6.2016 16.6.2016 249/2016 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
5353385449 služby mobilnej siete 0,94 16.6.2016 16.6.2016 250/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5353354164 služby mobilnej siete 44,17 16.6.2016 16.6.2016 251/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
201601768 dodávka tovaru - potraviny 17,28 16.6.2016 16.6.2016 252/2016 Organika s.r.o., Piešťany
2016614 dodávka tovaru - potraviny 12,89 16.6.2016 16.6.2016 253/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
192016 vodovodná, kanalizačná, plynová prípojka, elektroinštalácia, zdravotechnika - dom č. 3/3 (kaštieľ) 9.461,96 17.6.2016 21.6.2016 254/2016 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
1162203949 tlačivá na triednu dokumentáciu, osvedčenia a diplomy do MŠ 32,58 17.6.2016 21.6.2016 DFZ2016/3 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
02-06/2016 stavebný dozor na dom č. 3/3 (kaštieľ) 70,00 17.6.2016 21.6.2016 255/2016 Ing. Ľudovít Baška, Martin
2016633 dodávka tovaru - potraviny 27,17 20.6.2016 22.6.2016 256/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110286 dodávka tovaru - potraviny 66,47 20.6.2016 22.6.2016 257/2016 Jánošík Ján, Varín
4141209306 vytýčenie inžinierskych sietí na par. KN-C 470/1 pre stavbu: futbalová tribúna v obci Nededza 143,36 20.6.2016 23.6.2016 258/2016 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
20160460 drevené impregnované stĺpy 2 kusy 146,40 22.6.2016 23.6.2016 259/2016 Gasparik, s,r.o., Makov
161689 dodávka tovaru - potraviny 26,44 22.6.2016 22.6.2016 260/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
7605154486 služby mobilnej siete 30,59 23.6.2016 27.6.2016 261/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2016275 servis a oprava alarm systému 36,00 23.6.2016 23.6.2016 262/2016 STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
20160053 geodetické zameranie, výškopis, polohopis terénu pre stavbu "futbalová tribúna v obci Nededza" 144,00 23.6.2016 27.6.2016 263/2016 SLOVGEO s.r.o., Žilina
116192934 dodávka tovaru - potraviny 31,14 24.6.2016 24.6.2016 264/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
2016642 dodávka tovaru - potraviny 21,67 24.6.2016 24.6.2016 265/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1603508841 časopisy do MŠ 0,00 27.6.2016 16.6.2016 266/2016 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
16VF01813 športový sací kôš SPORT - 1 kus 137,20 27.6.2016 27.6.2016 267/2016 Marcela Kavalková Fatruová-FIRE system, Nižná Korňa
FV20160522 vlajka  150 x 100 cm slovenská 36,00 28.6.2016 29.6.2016 268/2016 GEVIE s.r.o., Žilina
2016658 dodávka tovaru - potraviny 6,56 28.6.2016 28.6.2016 269/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110293 dodávka tovaru - potraviny 40,31 28.6.2016 28.6.2016 270/2016 Jánošík Ján, Varín
9000225006 oprava a údržba plynového zariadenia - Záplotie 101,65 28.6.2016 4.7.2016 271/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
3161043335 vodné a stočné 6-12/2015 574,60 29.6.2016 4.7.2016 272/2016 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
2016670 dodávka tovaru - potraviny 22,78 30.6.2016 30.6.2016 273/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 1.7.2016 13.7.2016 274/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 1.7.2016 13.7.2016 275/2016 Stredoslovenská energetika, a.s,, Žilina
1312100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 1.7.2016 13.7.2016 276/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 1.7.2016 13.7.2016 277/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20162715 systémová podpora Urbis II.Q.2016 175,00 4.7.2016 13.7.2016 278/2016 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
20160713 odmena v súlade so zmluvou o právnej pomoci - 2. polrok 2016 846,00 6.7.2016 6.7.2016 279/2016 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
5100002574 dodávka zemného plynu 909,00 6.7.2016 13.7.2016 280/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2016/14 vyhotovenie revízie na bleskozvod - dom smútku a pípojku NN, atest rozvádzača HDR 350,00 6.7.2016 6.7.2016 281/2016 Milan Vlček, Ochodnica
27/2016 montáž bleskozvodu na dom smútku 1.517,79 6.7.2016 6.7.2016 282/2016 TES elektro, s.r.o., Žilina
2016687 dovávka tovaru - potraviny 23,76 6.7.2016 6.7.2016 283/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1611798 dodávka tovaru - potraviny 35,14 6.7.2016 6.7.2016 284/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
161788 dodávka tovaru - potraviny 44,54 6.7.2016 6.7.2016 285/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2786468397 služby pevnej siete 60,98 6.7.2016 11.7.2016 286/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
6786520200 služby pevnej siete 30,59 7.7.2016 11.7.2016 287/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10160040 trávnikový koberec, substrát, hnojivo 460,14 7.7.2016 11.7.2016 288/2016 Dušan Vajda, Nededza
07/2016 oprava vody a odpadu, montáž drezu s prietokovým ohrievačom - dom smútku 494,18 8.7.2016 11.7.2016 289/2016 Vladimír Beliančin, Nededza
2162204016 tlačivá na triednu dokumentáciu do MS 32,58 8.7.2016 21.6.2016 290/2016 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
5060400 dodávka tovaru - potraviny 326,15 8.7.2016 8.7.2016 291/2016 COOP Jedntoa Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
016/00550 turbodúchadlo Mercedes, hadica turba mazacia, rúra výfuku 2.052,13 8.7.2016 14.7.2016 292/2016 MOTOR TRUCK, s.r.o., Rosina
161896 dodávka tovaru - potraviny 4,66 12.7.2016 12.7.2016 293/2016 Ľuboslav Moravčík - Poravinka, Varín
2016/01 vyčistenie koryta potoka Kotrčiná v časti rybník 1.250,00 12.7.2016 14.7.2016 294/2016 HOLTÁN MIROSLAV, Oškerda
01072016 služby technickej asistencie a poradesnké služy vo verejnom obstarávaní 360,00 12.7.2016 14.7.2016 295/2016 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
212016 stavebné práce, zemné práce - dom č. 3/3 ul. Hlavná (kaštieľ) 26.405,92 12.7.2016 15.7.2016 296/2016 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
21702245 tlačivá do MŠ 22,50 13.7.2016 14.7.2016 297/2016 NOMILAND, s.r,.o., Košice
2120160863 rozbor vody pre účely kolaudácie domu smútku, obecná studňa - horný koniec obce 240,96 13.7.2016 19.7.2016 298/2016 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
00775/2016 ďakovná plaketa a diplom 75,92 14.7.2016 19.7.2016 299/2016 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka
SH/413/2016 právne služby - náhrada škody v dôsledku zlomenia nohy na cintoríne 36,00 15.7.2016 19.7.2016 300/2016 JUDr. Stanislav Hlinka, advokát, Banská Bystrica
0402016 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan 2/2016 629,10 15.7.2016 19.7.2016 301/2016 Peteer Ďugel - DRaM, Nededza
20116 knihy do obecnej knižnice 59,50 15.7.2016 19.7.2016 302/2016 Ing. Janka Hanuliaková, Martin
132/2016 vypracovanie znaleckého posudku na par. č. E-KN 515 pre účel prevodu vlastníckeho práva 130,00 15.7.2016 18.7.2016 303/2016 Ing. Marián Mrázik, Žilina
01072016 propagačné predmety s logom obce 294,00 18.7.2016 18.7.2016 304/2016 4emotion, s.r.o., Žilina
5357705772 služby mobilnej siete 41,00 18.7.2016 18.7.2016 305/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1132835297 nehlasové služby 1,00 18.7.2016 18.7.2016 306/2016 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
016056 oprava kamerového systému 830,16 18.7.2016 22.7.2016 307/2016 BVM-alarm systém, s.r.o., Lietavská Lúčka
301602064 výmena prijímačov programu ČT1,2, Prima 317,93 18.7.2016 22.7.2016 308/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
10160010 paušálny servis 2.Q.2016 213,60 18.7.2016 22.7.2016 309/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
01-07/2016 stavebný dozor na dom č. 3 (kaštieľ) 70,00 18.7.2016 22.7.2016 310/2016 Ing. Ľudovít Baška, Martin
02072016 služby vo verejnom obstarávaní - výstavba komunikácie pred bytovým domom č. 225 a 226 300,00 20.7.2016 25.7.2016 311/2016 Ing Magdalena Scheberová, Nededza
2016111266 vývoz zmesového komunálneho a stavebného odpadu 984,25 21.7.2016 27.7.2016 312/2016 T+T, a.s, Žilina
7606111050 služby mobilnej siete 33,78 21.7.2016 25.7.2016 313/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
160100117 školenie BOZP a PO - 11 osôb 158,40 21.7.2016 25.7.2016 314/2016 Ing. SOKOL Ivan - INPEKO, Žilina
161986 dodávka tovaru - potraviny 11,49 21.7.2016 21.7.2016 315/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
02072016 tričká s potlačou 672,00 25.7.2016 27.7.2016 316/2016 4emotion, s.r.o., Žilina
2420160781 poušálny poplatok, kontrola pripojenia kanalizačnej prípojky - dom č. 3/3 ul. Hlavná 8,78 25.7.2016 27.7.2016 317/2016 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
1603124800 Finančný spravodaj 2017 - preddavok 26,40 26.7.2016 27.7.2016 318/2016 Poradca podnikateľa, spo. s r.o., Žilina
16101658 aero foto - obraz 30,00 26.7.2016 27.7.2016 319/2016 CBS spol, s.r.o., Kynceľová
10160016 hasičské hadice a poistky 575,00 27.7.2016 29.7.2016 320/2016 KNEZEK SK s.r.o., Žilina
2016/38 refakturácia za zber a prepravu triedeného odpadu 17,28 27.7.2016 29.7.2016 321/2016 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
20160442 UBNT Nanostation loco, káble, APC protectnet 228,00 27.7.2016 29.7.2016 322/2016 OK COMP, s.r.o., Žilina
2016332 servis a oprava alarm systému 84,00 29.7.2016 8.8.2016 323/2016 STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
133200501193 dodávka a distribúcia elektriny 2.081,00 1.8.2016 12.8.2016 324/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278718 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 356,00 1.8.2016 12.8.2016 325/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278717 dodávka a distribúcia elektriny 2.264,00 1.8.2016 12.8.2016 326/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
134700406319 dodávka a distribúcia elektriny 472,00 1.8.2016 12.8.2016 327/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278716 dodávka a distribúcia elektriny 143,00 1.8.2016 12.8.2016 328/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 1.8.2016 12.8.2016 329/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
13180278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 1.8.2016 12.8.2016 330/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 1.8.2016 12.8.2016 331/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 1.8.2016 12.8.2016 332/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7323423203 dodávka zemného plynu 909,00 1.8.2016 12.8.2016 333/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
29/2016 plastová žumpa 420,00 5.8.2016 16.8.2016 334/2016 ORMONT, s.r.o., Žilina
002/2016 materiál na zateplenie domu č. 129/2 ul. Potočná 7.700,00 8.8.2016 8.8.2016 DFZ2016/4 Śtefan Chabada, Nededza
4787396473 služby pevnej siete 63,17 8.8.2016 10.8.2016 335/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
FAV160053/2016 licenčný poplatok - pohrebisko 82,65 9.8.2016 10.8.2016 336/2016 Slovenská internetová, s.r.o., Žilina
4787448637 služby pevnej siete 30,59 9.8.2016 10.8.2016 337/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
161879 dopracovanie pop-up okna do redakčného systému 60,00 9.8.2016 10.8.2016 338/2016 webex media, s.r.o., Košice
1305000 výmena kazety, prijímača - Prima, STV2 172,50 10.8.2016 16.8.2016 339/2016 ES Media, s.r.o., Žilina
1305000 vmena kazety, prijímača - LUX, Šláger 191,47 10.8.2016 16.82016 340/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
16VF02468 poistka proti rozpojeniu hadice (DHZ) 31,10 15.8.2016 15.8.2016 341/2016 Marcela Kavalková Faturová_FIRE system, Korňa
01082016 tričká s potlačou na Hodové slávnosti 288,00 15.8.2016 16.8.2016 342/2016 4emotion, s.r.o., Žilina
2016157 dopravné zrkadlo hranaté 800 x 600 mm 171,60 15.8.2016 16.8.2016 343/2016 VIAPRO, s.r.o., Trnava
5362081609 služby mobilnej siete 0,37 16.8.2016 22.8.2016 344/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5362049869 služby mobilnej siete 41,00 16.8.2016 22.8.2016 345/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1135220870 služby mobilnej siete 0,50 16.8.2016 22.8.2016 346/2016 O2Slovakia, s.r.o.,  Bratislava
2016111433 vývoz zmesového komunálneho odpadu - júl 2016 2.056,24 17.8.2016 2.9.2016 347/2016 T+T, a.s., Žilina
7/2016 stavebné práce a materiál - zateplenie domu č. 129/2 ul. Potočná 7.424,40 22.8.2016 22.8.2016 348/2016 Štefan Chabada, Nededza
02082016 tričká s potlačou s logom obce 72,00 22.8.2016 23.8.2016 349/2016 4emotion, s.r.o., Žilina
7607072435 služby mobilnej siete 31,28 24.8.2016 2.9.2016 350/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
164137 plastové nádoby na odpad 1.008,00 25.8.2016 2.9.2016 351/2016 MEVA - SK, s.ro., Rožňava
5060430 dodávka tovaru - potraviny 402,45 23.8.2016 23.8.2016 352/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
162075 dodávka tovaru - potraviny 8,16 23.8.2016 23.8.2016 353/2016 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
162067 dodávka tovaru - potraviny 37,29 23.8.2016 23.8.2016 354/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
135000314642 dodváka a distribúcia elektriny 13,00 2.9.2016 13.9.2016 355/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 2.9.2016 13.9.2016 356/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 2.9.2016 13.9.2016 357/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 2.9.2016 13.9.2016 358/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7208761464 dodávka zemného plynu 909,00 2.9.2016 13.9.2016 359/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
0788326501 služby pevnej siete 60,83 5.9.2016 8.9.2016 360/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
031012016 dodávka tovaru - potraviny 80,76 6.9.2016 6.9.2016 361/2016 V.E.N.U.S. Čadca,  spol.s.r.o., Čadca
2016004326 dodávka tovaru - potraviny 344,71 6.9.2016 20.9.2016 362/2016 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
16110319 dodávka tovaru - potraviny 73,44 6.9.2016 6.9.2016 363/2016 Jánošík Ján, Varín
2016721 dodávka tovaru - potraviny 51,61 6.9.2016 6.9.2016 364/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1788379942 služby pevnej siete 30,59 7.9.2016 8.9.2016 365/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
00991/2016 ďakovný list 18,05 7.9.2016 8.9.2016 366/2016 JOZEF SMRHOLA-OLMP, Santovka
16110322 dodávka tovaru - potraviny 19,12 8.9.2016 12.9.2016 367/2016 Jánošík Ján, Varín
5060464 dodávka tovaru - potraviny 205,46 8.9.2016 22.9.2016 368/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
116233910 dodávka tovaru - potraviny 138,26 8.9.2016 5.10.2016 369/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
162378 dodávka tovaru - potraviny 29,75 12.9.2016 22.9.2016 370/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2016058 dodávka tovaru - potraviny 10,80 12.9.2016 12.9.2016 371/2016 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
16110332 dodávka tovaru - potraviny 35,85 12.9.2016 12.9.2016 372/2016 Jánošík Ján, Varín
2016751 dodávka tovaru - potraviny 22,44 12.9.2016 12.9.2016 373/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
PO11311610417 dodávka tovaru - potraviny 171,85 12.9.2016 22.9.2016 374/2016 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
160100054 oprava a rozšírenie obecného rozhlasu 961,20 12.9.2016 16.9.2016 375/2016 JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka
4217005542 osivo na pomocné ihrisko 135,00 14.9.2016 16.9.2016 376/2016 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
FV1600021 vystúpenie skupiny AYA - Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 1.600,00 16.9.2016 16.9.2016 377/2016 Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina
FV1600022 ozvučenie podujatia - Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 750,00 16.9.2016 16.9.2016 378/2016 Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina
07/2016 vystúpenie FS Vršatec - Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 680,00 16.9.2016 16.9.2016 379/2016 Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom 
2016/15 vystúpenie Petra Stašáka - Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 1.000,00 16.9.2016 16.9.2016 380/2016 MASTA PRODUCTION s.r.o., Košice
216057 hliníkový konštrukčný strešný systém s pódiom 1.100,00 16.9.2016 16.9.2016 381/2016 Vladimír Látka, Žilina
12/2016 hudobné vystúpenie skupiny Javorové husle - Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 540,00 16.9.2016 16.9.2016 382/2016 Tomáš Kramár, Martin
2016219 prenájom, montáž a demontáž stanov na Hodové slávnosti Sedemoblestnej Panny Márie 2016 285,60 16.9.2016 16.9.2016 383/2016 Ing. Libor Žikla - L FABRICA, Nová Dubnica
5366392709 služby mobilnej siete 55,13 16.9.2016 19.9.2016 384/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1139330296 služby mobilnej siete 3,00 16.9.2016 19.9.2016 385/2016 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
16110342 dodávka tovaru - potraviny 50,98 20.9.2016 5.10.2016 386/2016 Jánošík Ján, Varín
2016783 dodávka tovaru - potraviny 33,26 20.9.2016 22.9.2016 387/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20160001 vystúpenie kapely Kortina na Hodových slávnostiach Sedembolestej Panny Márie 2016 1.300,00 20.9.2016 22.9.2016 388/2016 Peter Štrauch, Považská Bystrica
2016111617 vývoz zmesového komunálneho odpadu - august 2016 1.014,59 21.9.2016 10.10.2016 389/2016 T+T, a.s., Žilina
201600037 výroba zábradlia na vonkajšie schodisko - nehnuteľnosť č. 129/2 ul. Potočná 765,00 21.9.2016 22.9.2016 390/2016 Antikor, oceľ - spracovanie s.r.o., Žilina
162480 dodávka tovaru - potraviny 24,23 22.9.2016 5.10.016 391/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
116242579 dodávka tovaru - potraviny 31,74 22.9.2016 5.10.2016 392/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
2016788 dodávka tovaru - potraviny 42,61 22.9.2016 22.9.2016 393/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
FA-09/2016 dodanie projektovej dokumentácie pre materskú školu 5.506,20 23.9.2016 29.9.2016 394/2016 Mrvečka peter - PEM PROJEKT, Lodno
FA-11/2016 dopracovanie vzduchotechniky k projektovej dokumentácii na materskú školu 85,00 23.9.2016 29.9.2016 395/2016 Mrvečka peter - PEM PROJEKT, Lodno
7608040085 služby mobilnej siete 30,79 23.9.2016 23.9.2016 396/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20160545 WIN Pro - licencia upgrade Windows 10 666,00 23.9.2016 23.9.2016 397/2016 OK COMP, s.r.o., Žilina
16110358 dodávka tovaru - potraviny 78,06 26.9.2016 6.10.2016 398/2016 Jánošík Ján, Varn
2016813 dodávka tovaru - potraviny 47,32 26.9.2016 5.10.2016 399/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201602069 dodávka tovaru - potraviny 23,04 26.9.2016 26.9.2016 400/2016 Organika s.r.o., Piešťany
20160735 penové filtre - retenčná stanica 101,42 26.9.2016 29.9.2016 401/2016 BD-FOAM, S.R.O., Žilina
3111601105 dusíkaté hnojivo travcerit 1500 kg 769,32 26.9.2016 29.9.2016 402/2016 LEGUSEM pt, a.s., Piešťany
7283616047 dodávka zemného plynu 909,00 3.10.2016 10.10.2016 403/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.., Braitslava
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 3.10.2016 10.10.2016 404/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 3.10.2016 10.10.2016 405/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 3.10.016 10.10.2016 406/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20163622 systémová podpora Urbis 4.Q.2016 175,00 3.10.2016 4.10.2016 407/2016 MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
2016136 prekládka bágra pri čistení potoka Kotrčiná 216,00 4.10.2016 4.10.2016 408/2016 Stavoglobal, s.r.o., Varín
2016064 dodávka tovaru - potraviny 10,80 4.10.2016 5.10.2016 409/2016 Jaroslava Katrenčinová KA aJA, Rosina
162579 dodávka tovaru - potraviny 61,11 4.10.2016 14.10.2016 410/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
162592 dodávka tovaru - potraviny 34,89 4.10.2016 14.10.2016 411/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2016845 dodávka tovaru - potraviny 60,21 4.10.2016 14.10.2016 412/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110370 dodávka tovaru - potraviny 60,04 4.10.2016 14.10.2016 413/2016 Jánošík Ján, Varín
9789257515 služby pevnej siete 60,58 5.10.2016 10.10.2016 414/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1060813 dodávka tovaru - potraviny 16,80 7.10.2016 14.10.2016 415/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
5060509 dodávka tovaru - potraviny 370,61 7.10.2016 14.10.2016 416/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1789309643 služby pevnej siete 30,59 7.10.2016 10.10.2016 417/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 7.10.2016 10.10.2016 418/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
10160161 výmena tesnenia na konvektomate 170,03 14.10.2016 17.10.2016 419/2016 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
2016876 dodávka tovaru - potraviny 36,23 14.10.2016 18.10.2016 420/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110385 dodávka tovaru - potraviny 51,34 14.10.2016 18.10.2016 421/2016 Jánošík Ján, Varín
162700 dodávka tovaru - potraviny 22,33 14.10.2016 14.10.2016 422/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
1142459664 služby mobilnej siete 4,00 17.10.2016 17.10.2016 423/2016 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
2016111931 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebného odpadu 1.195,27 17.10.2016 21.11.2016 424/2016 T+T,a.s., Žilina
01102016 služby vo verejnom obstarávaní - tribúna 600,00 18.10.2016 19.10.2016 425/2016 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
5370760912 služby mobilnej siete 41,00 18.10.2016 20.10.2016 426/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2016070 dodávka tovaru - potraviny 10,80 18.10.016 18.10.2016 427/2016 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
2016907 dodávka tovaru - potraviny 42,39 18.10.2016 18.10.2016 428/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110398 dodávka tovaru - potraviny 43,18 18.10.2016 18.10.2016 429/2016 Jánošík Ján, Varín
20160034 pravidelný servis a kúpa nových pneumatík - vozidlo Škoda Fabia 471,46 19.10.2016 19.10.2016 430/2016 ŽIAK AUTO OK, s.r.o., Kunerad
21705295 učebné a didaktické pomôcky do MŠ 106,50 19.10.2016 20.10.2016 431/2016 NOMILAND, s.r.o., Košice
342016 výkopové práce na plastovú žumpu, napojenie prívodu domu smútku - technická miestnosť a zhotovenie sociálneho zariadenia 2.520,13 19.10.2016 20.10.2016 432/2016 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
7608985809 služby mobilnej siete 32,09 20.10.2016 27.10.2016 433/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
116258898 dodávka tovaru - potraviny 174,37 20.10.2016 7.11.2016 434/2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
201602421 dodávka tovaru - potraviny 23,04 20.10.2016 24.10.2014 435/2016 Organika s.r.o., Piešťany
170353 učebné a didaktické pomôcky 107,90 21.10.2016 27.10.2016 436/2016 EDUCAPLAY, s.r.o., Žilina
21705669 učebné a didaktické pomôcky 9,60 24.10.2016 27.10.2016 437/2016 NOMILAND, s.r.o., Košice
162805 dodávka tovaru - potraviny 41,63 24.10.2016 24.10.2016 438/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
16110411 dodávka tovaru - potraviny 49,63 24.10.2016 7.11.2016 439/2016 Jánošík Ján, Varín
2016936 dodávka tovaru - potraviny 38,61 24.10.2016 24.10.2016 440/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
516009 prevod nehnuteľností 1,00 25.10.2016 27.10.2016 441/2016 Žilina Invest s.r.o., Žilina
2016422 oprava asfaltu na ul. na Záhumní a Poľná 4.384,11 25.10.2016 2.11.2016 442/2016 RILINE, s.r.o., Ružomberok
2016424 oprava kanalizačných poklopov miestnych komunikácií 2.782,56 25.10.2016 2.11.2016 443/2016 RILINE, s.r.o., Ružomberok
2016425 výstavba miestnej komunikácie pred b.j. č- 225 a 226 na ulici Záhradná 20.971,34 25.10.2016 9.11.2016 444/2016 RILINE, s.r.o., Ružomberok
2016005769 dodávka tovaru - potraviny 65,60 26.10.2016 7.11.2016 445/2016 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
2016/02 výkon inžinierskej činnosti - dom smútku 840,71 26.10.2016 27.10.2016 446/2016 CHIC DESIGN s.r.o., Žilina
16009020 výkon inžinierskej činnosti  - futbalová tribúna Nededza 316,99 26.10.2016 27.10.2016 447/2016 IPMS, s.r.o., Žilina
10160005 výroba chlebíčkov - akcia Úcta k starším 166,00 26.10.2016 27.10.2016 448/2016 Drahomíra Kubalová, Nededza
1607959 skladané utierky, toaletný papier 55,22 28.10.2016 28.10.2016 449/2016 KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička
2016/03 čistenie potoka, nakladanie odpadu z potoka Kotrčiná 2.080,00 31.10.2016 31.10.2016 450/2016 Miroslav Holtán, Oškerda
7253711699 dodávka zemného plynu 909,00 2.11.2016 11.11.2016 451/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 2.11.2016 11.11.2016 452/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 2.11.2016 11.11.2016 453/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 2.11.2016 11.11.2016 454/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135000314642 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 2.11.2016 11.11.2016 455/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
052016 grafické spracovanie a tlač letákov a pozvánok - Hodové slávnosti 2016 43,80 2.11.2016 2.11.2016 456/2016 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
0602016 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan 3/2016 629,10 2.11.2016 2.11.2016 457/2016 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
162922 dodávka tovaru - potraviny 25.65 3.11.2016 7.11.2016 458/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
162909 dodávka tovaru - potraviny 60,61 3.11.2016 7.11.2016 459/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
201964 dodávka tovaru - potraviny 43,07 3.11.2016 7.11.2016 460/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2016-012 pieskovanie a striekanie rámu na hasičskej striekačnke PS 12 110,00 4.11.2016 4.11.2016 461/2016 PROFI SDK s.r.o., Žilina - Trnové
2016076 dodávka tovaru - potraviny 14,40 7.11.2016 7.11.2016 462/2016 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
2016994 dodávka tovaru - potraviny 21,58 7.11.2016 15.11.2016 463/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
16110436 dodávka tovaru - potraviny 54,97 7.11.2016 15.11.2016 464/2016 Jánošík Ján, Varín
9790191062 služby pevnej siete 60,58 7.11.2016 11.11.2016 465/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20161117 polep autobusu 372,00 7.11.2016 11.11.2016 466/2016 ALTOM Reklama s.r.o., Žilina
5790243938 služby pevnej siete 30,59 7.11.2016 11.11.2016 467/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
161736 kniha Predprimárne vzdelávanie 2016- 2017 pre MŠ 16,70 7.11.2016 11.11.2016 DFZ2016/5 M.Medlen - JurisDat, Bratislava
201623552 pedagogická literatúra do MŠ 64,00 9.11.2016 11.11.2016 468/2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava
1060987 dodávka tovaru - potraviny 22,38 9.11.2016 15.11.2016 469/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
5060589 dodávka tovaru - potraviny 356,27 9.11.2016 15.11.2016 470/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
20161000 dodávka tobvaru - potraviny 18,22 9.11.2016 15.11.2016 471/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
332016 vyhľadanie a spracovanie zoznamu vysťahovalcov z Nededza do USA v r. 1892-1938 200,00 10.11.2016 11.11.2016 472/2016 PhDr. Juraj Laššuth, Dolný Kubín
1301609531 aktualizácia stavebného zákona 39,45 10.11.2016 11.11.2016 473/2016 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
116270536 dodávka tovaru - potraviny 37,92 11.11.2016 15.11.2016 474/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
163023 dodávka tovaru - potraviny 36,15 11.11.2016 15.11.2016 475/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
16110448 dodávka tovaru - potraviny 33,14 15.11.2016 15.11.2016 476/2016 Jánošík Ján, Varín
20161025 dodávka tovaru - potraviny 38,41 15.11.2016 15.11.2016 477/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5375139010 mobil Panter 40 s osobným roam. balíkom 41,00 16.11.2016 21.11.2016 478/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
301603273 satelitný prijímač Sunsat, práca technika, program Nova Sport HD 95,72 18.11.2016 21.11.2016 479/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
2016112100 vývoz zmesového komunálneho, objemového a stavebného odpadu 2.181,28 18.11.2016 2.12.2016 481/2016 T+T, a.s., Žilina
116274067 dodávka tovaru - potraviny 29,94 18.11.2016 18.11.2016 482/2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
201602784 dodávka tovaru - potraviny 23,04 18.11.2016 18.11.2016 483/2016 Organika s.r.o., Piešťany
20160130 mikulášsky sáčok - celofán 210 ks 20,16 21.11.2016 24.11.2016 484/2016 DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
16171106401015803 star shower motion s diaľkovým ovládaním, podložka 129,98 22.11.2016 22.11.2016 485/2016 Mediashop Holding GmbH, Neunkirchen
16110459 dodávka tovaru - potraviny 43,15 22.11.2016 24.11.2016 486/2016 Jánošík Ján, Varín
20161056 dodávka tovaru - potraviny 32,97 22.11.2016 24.11.2016 487/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
163123 dodávka tovaru - potraviny 22,09 22.11.2016 24.11.2016 488/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
2016006311 dodávka tovaru - potraviny 85,40 22.11.2016 6.12.2016 489/2016 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
20161842 kniha Predprimárne vzdelávanie 2016 -2017 do MŠ 16,70 18.11.2016 11.11.2016 480/2016 M.Medlen - JurisDat, Bratislava
7609955586 služby mobilnej siete 32,94 23.11.2016 24.11.2016 490/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10131267 knihy a leporelá do MŠ 35,56 24.11.2016 24.11.2016 491/2016 FORTUNA LIBRI a.s., Bratislava
1641113181 výložníky a objímky na stĺpy verejného osvetlenia 1.508,83 24.11.2016 2.12.2016 492/2016 VEREX ŽILINA, a.s., Žilina
1144859608 nehlasové služby 2,50 24.11.2016 24.11.2016 493/2016 O2Slovakia, s.r.o., Bratislava
165149 termopoháre na vianočný punč 94,30 25.11.2016 29.11.2016 494/2016 2Zet s.r.o., Lužianky
20161084 dodávka tovaru - potraviny 42,74 28.11.2016 28.11.2016 495/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201684 dodávka tovaru - potraviny 10,80 28.11.2016 28.11.2016 496/2016 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
16110469 dodávka tovaru - potraviny 47,49 28.11.2016 6.12.2016 497/2016 Jánošík Ján, Varín
16162 merač rýchlosti BX1 1.930,00 29.11.2016 2.12.2016 498/2016 BELLIMPEX s.r.o., Štúrovo
102016 urbanisticko-architektonická štúdia jestvujúcej MŠ - návrh alternatívneho riešenia, vizualizácie 540,00 29.11.2016 29.11.2016 499/2016 ATELIER-3A s.r.o., Žilina
112016 situácia osadenia futbalovej tribúny na ihrisku 295,00 29.11.2016 29.11.2016 500/2016 ATELIER-3A s.r.o., Žilina
02112016 služby technickej asistencie vo verejnom obstarávaní 680,00 29.11.2016 29.11.2016 501/2016 Ing. Magdalena Scheberová, Nededza
20160693 OEM licencia Office pre OU, MS Office Std 2016 pre MŠ 399,60 29.11.2016 29.11.2016 502/2016 OK COMP, s.r.o., Žilina
2016/11 zhotovenie projektovej dokumentácie, rozpočtu a situácie osadenia amfiteátra 1.350,00 29.11.2016 3.12.2016 503/2016 SoARCH s.r.o., Žilina
301603703 výmena prijímačov - ČT24, Prima cool 245,47 30.11.2016 6.12.2016 504/2016 TES Media, s.r.o., Žilina
1621 zemné práce -  čiastočná úprava terénu - tribúna 143,75 30.11.2016 6.12.2016 505/2016 Vladimír Ďurnek, Gbeľany
16110480 dodávka tovaru - potraviny 9,50 30.11.2016 6.12.2016 506/2016 Jánošík Ján, Varín
30160001 výroba stanu s potlačou 930,69 1.12.2016 2.12.2016 DFZ2016/6 Ing. Viera Žiklová, Podhorie
135000314462 dodávka a distribúcia elektriny 13,00 1.12.2016 12.12.2016 507/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523958 dodávka a distribúcia elektriny 20,00 1.12.2016 12.12.2016 508/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131800278719 dodávka a distribúcia elektriny 141,00 1.12.2016 12.12.2016 509/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132100523959 dodávka a distribúcia elektriny 47,00 1.12.2016 9.12.2016 510/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
5100002574 dodávka zemného plynu 876,00 1.12.2016 12.12.2016 511/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
5161565 kontrola a oprava autobusu Mercedes Benz 709,92 1.12.2016 6.12.2016 512/2016 BCI-SaT, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
F2016452 stavebná pripravenosť pod tribúnu 9.992,06 1.12.2016 6.12.2016 513/2016 PESMENPOL spol. s r.o., Prešov
F2016451 4- radová tribúna  41.796,00 1.12.2016 20.12.2016 514/2016 PESMENPOL spol. s r.o., Prešov
1302016067 rozhrnutie a zrovnanie hliny pri areáli futbalového ihriska pre DHZ Nededza 1.041,00 2.12.2016 12.12.2016 515/2016 Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
10160237 oprava konvektomatu Lainox 53,39 2.12.2016 6.12.2016 516/2016 UNI - JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
11353Z11 predplatné Obecné noviny 2017 67,60 5.12.2016 6.12.2016 517/2016 INPROST s.r.o., Bratislava
10160001 prenájom stanu 3 x 6 m - 2x 10,00 5.12.2016 5.12.2016 518/2016 Ing. Viera Žiklová
16110489 dodávka tovaru - potraviny 36,75 6.12.2016 6.12.2016 519/2016 Jánošík Ján, Varín
20161121 dodávka tovaru - potraviny 36,27 6.12.2016 6.12.2016 520/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
116283016 dodávka tovaru -- potraviny 44,72 6.12.2016 6.12.2016 521/2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
20161112 dodávka tovaru - potraviny 13,66 6.12.2016 6.12.2016 522/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5060648 dodávka tovaru _ potraviny 379,91 6.12.2016 28.12.2016 523/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
163234 dodávka tovaru - potraviny 44,27 6.12.2016 6.12.2016 524/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka
163222 dodávka tovaru - potraviny 47,47 6.12.2016 6.12.2016 525/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
3791126238 služby pevnej siete 60,58 7.12.2016 12.12.2016 526/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20160031 školenie na obsluhu traktorového nakladača a vysokozdvižného vozíka 54,00 8.12.2016 8.12.2016 527/2016 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Horný Hričov
2016527 serivs a oprava poplašného zariadenia 72,00 8.12.2016 12.12.2016 528/2016 STOPKRIMI, s.r.o., Žilina
7791178275 služby pevnej siete 30,59 7.12.2016 15.12.2016 529/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20160233 školenie obsluhy traktorového nakladača, preškolenie viazača bremien 326,40 12.12.2016 12.12.2016 530/2016 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Horný Hričov
20160057 podpora, revízia bezpečnostného projektu a bezp. politiky 350,00 12.12.2016 15.12.2016 531/2016 SOMI Applications, s.r.o., Banská Bystrica
9160048106 poistné 1.1.17 - 1.1.18 42,00 12.12.2016 2.1.2017 532/2016 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava
1061107 dodávka tovaru - potraviny 27,28 14.12.2016 14.12.2016 533/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
201603181 dodávka tovaru - potraviny 11,52 14.12.2016 14.12.2016 534/2016 Organika s.r.o., Piešťany
16110503 dodávka tovaru - potraviny 29,75 14.12.2016 14.12.2016 535/2016 Jánošík Ján, Varín
20161154 dodávka tovaru - potraviny 26,93 14.12.2016 14.12.2016 536/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
163337 dodávka tovaru - potraviny 10,49 14.12.2016 14.12.2016 537/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
10160003 výroba stanu s potlačou 398,86 14.12.2016 15.12.2016 538/2016 Ing. Viera Žiklová, Podhorie
10160265 combi clean 10l - konvektomat 90,00 15.12.2016 15.12.2016 539/2016 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
20160060 hranol smrekový, hobľovaný 40 ks 550,00 15.12.2016 15.12.2016 540/2016 TOP-REZIVO, s.r.o., Nededza
5379514332 mobil Panter 40s osobným roaming balíkom 43,60 16.12.2016 21.12.2016 541/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5379545127 alarm 0,18 16.12.2016 21.12.2016 542/2016 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
20161163 dodávka tovaru - potraviny 16,61 16.12.2016 16.12.2016 543/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1061162 dodávka tovaru - potraviny 5,59 16.12.2016 16.12.2016 544/2016 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
010/2016 klampiarske práce na dome č. 1292 u. Potočná 145,00 19.12.2016 21.12.2016 545/2016 Jaroslav Milec, Teplička nad Váhom
2016112310 vývoz zmesového komunálneho odpadu 995,20 19.12.2016 5.1.2017 546/2016 T+T, a.s., Žilina
1120161819 betónové panely - úprava terénu pri tribúne, výstuž R16 - oprava garáže autobusu 650,64 20.12.2016 21.12.2016 547/2016 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o., Horný Hričov
20161186 dodávka tovaru - potraviny 42,90 20.12.2016 28.12.2016 548/2016 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
31163426 Fagus kontajner č. 2057 9.948,00 20.12.2016 21.12.2016 549/2016 Fagus SK, s.r.o., Hliník nad Váhom
1302016076 rozhrnutie a zrovnanie hliny pri areáli futbalového ihriska pre hasičský zbor 924,00 20.12.2016 21.12.2016 550/2016 Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
10160006 príprava spoločenského posedenia 80,00 21.12.2016 21.12.2016 551/2016 Drahomíra Kubalová, Nededza
10160004 pieskové záťaže na stan - 2 kusy 60,00 22.12.2016 22.12.2016 552/2016 Ing. Viera Žiklová, Podhorie
3161091737 vodné a stočné 12/15 - 6/16 569,16 22.12.2016 29.12.2016 553/2016 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
1302016077 rozhrnutie a zrovnanie hliny pri areáli futbalového ihriska pre hasičský zbor 1.814,40 22.12.2016 28.12.2016 554/2016 Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
163539 dodávka tovaru - potraviny 4,29 22.12.2016 28.12.2016 555/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
163446 dodávka tovaru - potraviny 21,46 22.12.2016 28.12.2016 556/2016 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
163540 dodávka tovaru - potraviny 33,22 22.12.2016 13.1.2017 557/2016 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Varín
0802016 spracovanie a tlač novín Nededžan 4/2016 629,10 22.12.2016 22.12.2016 558/2016 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
0902016 kalendár pre rok 2017, novoročné priania 1.753,20 22.12.2016 22.12.2016 559/2016 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
2016/81 lekársky posudok - 1 kus 13,28 23.12.2016 28.12.2016 560/2016 ICOM PLUS s.r.o., Žilina
7610924762 služby mobilnej siete 36,59 23.12.2016 28.12.216 561/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
462016 zemné a betonárske práce na základ pre WC kontajnerového typu, napojenie vodovodu a kanalizácie pri futbalovom ihrisku 1.349,47 27.12.2016 29.12.2016 562/2016 DEOS Žilina, s.r.o., Žilina
1635122158 inzercia - oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 78,00 28.12.2016 28.12.2016 563/2016 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Bratislava
160001 školenie referentských vodičov 100,00 29.12.2016 29.12.2016 564/2016 Peter Sakala Autoškola, Varín
1792072352 služby pevnej siete 60,58 5.1.2017 16.1.2017 565/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8792126146 služby pevnej siete 30,59 9.1.017 16.1.2017 566/2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
5060714 dodávka tovaru - potraviny 222,11 11.1.2017 13.1.2017 567/2016 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
7443256297 vyúčtovanie dodávky plynu 2.399,87 16.01.017 23.1.2017 568/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2016112628 vývoz zmesového komunálneho odpadu 1.146,04 16.1.2017 24.1.2017 569/2016 T+T, a.s., Žilina
9170203658 vyúčtovanie elektrickej energie 268,32 26.1.2017 26.1.2017 570/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
5041602514 Finančný spravodaj 2016 - doplatok 13,67 17.1.2017 23.1.2017 571/2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina
1149730401 nehlasové služby 1,00 17.1.2017 23.1.2017 572/2016 O2Slovakia, s.r.o., Bratislava
91702085693 vyúčtovanie elektrickej energie 180,26 16.1.2017 26.1.2017 573/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
9170231558 dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovanie 110,30 17.1.2017 24.1.2017 574/2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
9000246028 oprava a údržba plynového zariadenia - Záplotie 95,04 19.1.2017 24.1.2017 575/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2016/50 zber, preprava separovaného odpadu 4,25 20.1.2017 1.2.2017 576/2016 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín