Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2014

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

dodávka tovaru - potraviny[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
20140356 systémová podpora Urbis (1.1.-31.3.2014) 175,00 7.1.2014 13.1.2014 1/2014 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
20140001 dodávka tovaru - potraviny 10,80 10.1.2014 14.1.2014 2/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
113229740 dodávka tovaru - potraviny 100,66 10.1.2014 20.1.2014 3/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
1426 biologické ošetrenie odpadov 120,00 10.1.2014 13.1.2014 4/2014 Petr Mrázek, Zásmuky, ČR
FV140004 dodávka tovaru - potraviny 9,89 14.1.2014 14.1.2014 5/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
21/01/014 školenie z predpisov BOZP a PO, haciaci prístroj 6 kg práškový, 1 kg kuchyňa OU 60,00 15.1.2014 15.1.2014 6/2014 Milan Prajdák, Dobrá Niva
20140001 garniže do sály KD - stolárske práce, montážne práce a materiál 350,00 15.1.2014 16.1.2014 7/2014 Pavol Staňo, Nededza
0159020189 služby mobilnej siete 56,90 16.1.2014 16.1.2014 8/2014 Orange Slovensko, a.s,, Bratislava
5235430105 služby mobilnej siete 0,20 16.1.2014 16.1.2014 9/2014 Orange Slovensko, a.s,, Bratislava
14T15 kotúčová píla EPK-16, vŕtacie kladivo RHP-2, vrtáky, pílový kotúč 40 zub. 452,39 17.1.2014 21.1.2014 10/2014 Ján Ondruš, Servis NAREX, žilina
0008 tlačivá k dani z nehnuteľnosti 14,70 17.1.2014 21.1.2014 11/2014 INPROST spol. s.r.o., Bratislava
201400009 dodávka tovaru - potraviny 17,28 22.1.2014 22.1.2014 12/2014 Organika s.r.o., Piešťany
FV140093 dodávka tovaru - potraviny 19,63 22.1.2014 22.1.2014 13/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
14110037 dodávka tovaru - potraviny 64,13 22.1.2014 7.2.2014 14/2014 Jánošík Ján, Varín
7400461841 služby mobilnej siete 40,19 22.1.2014 30.1.2014 15/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
7446153982 dodávka zemného plynu 1.038,86 23.1.2014 30.1.2014 16/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
20140006 dodávka tovaru - potraviny 10,80 28.1.2014 30.1.2014 17/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
201/08 zber, preprava a zhodnotenie vytriedených zložiek odpadu za IV. štvrťrok 2014 14,98 29.1.2014 30.1.2014 18/2014 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 29.1.2014 13.2.2014 19/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810658 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 413,00 29.1.2014 13.2.2014 20/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810654 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 181,00 29.1.2014 13.2.2014 21/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810657 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 2.248,00 29.1.2014 13.2.2014 22/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810656 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 1.604,00 29.1.2014 13.2.2014 23/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810688 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 109,00 29.1.2014 13.2.2014 24/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 29.1.2014 13.2.2014 25/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 29.1.2014 14.2.2014 26/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
114107148 dodávka tovaru - potraviny 93,86 30.1.20104 7.2.2014 27//2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
7312910834 dodávka zemného plynu 1.051,00 3.2.2014 13.2.2014 28/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
FV140192 dodávka tovaru - potraviny 34,46 3.2.2014 7.2.2014 29/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
FV140181 dodávka tovaru - potraviny 57,36 3.2.2014 7.2.2014 30/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
14050 predplatné časopisu "Pán učiteľ" čísla 01-05/2014 9,45 3.2.2014 6.2.2014 31/2014 MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava
14882326 predplatné časopisu ŠKOLA 2014  22,00 3.2.2014 6.2.2014 32/2014 JurisDat - M. Medlen, Bratislava
1191250741 knihy do obecnej knižnice 117,08 4.2.2014 5.2.2014 33/2014 Martinus.sk, s.r.o., Martin
3140083 kalendár kultúrnych podujatív Žilinskom Večerníku 60,00 4.2.2014 6.2.2014 34/2014 PUBLISHING HOUSE, a.s., Žilina
2014/18 refaktúrácia za úhradu poistného pre traktor, štiepkovač a príves 41,03 5.2.2014 6.2.2014 35/2014 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
14110069 dodávka tovaru - potraviny 11,36 5.2.2014 7.2.2014 36/2014 Jánošík Ján, Varín
20140012 dodávka tovaru - potraviny 10,80 7.2.2014 7.2.2014 37/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
2014000936 dodávka tovaru - potraviny 132,08 7.2.2014 25.2.2014 38/2014 Bohuš Šesták s.r.o., Galantat
114109779 dodávka tovaru - potraviny 54,94 7.2.2014 7.2.2014 39/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
1040183 dodávka tovaru - potraviny 32,00 7.2.2014 7.2.2014 40/2014 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
5040048 dodávka tovaru - potraviny 271,38 7.2.2014 11.2.2014 41/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
1758633261 služby pevnej siete 70,54 10.2.2014 13.2.2014 42/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
4758637556 služby pevnej siete 38,17 17.2.2014 13.2.2014 43/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
FV140286 dodávka tovaru - potraviny 32,22 11.2.2014 25.2.2014 44/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
2014134 dodávka tovaru - potraviny 26,64 11.2.2014 11.2.2014 45/2014 Jozef LULEK, Kysucké Nové Mesto
201400176 dodávka tovaru - potraviny 5,76 13.2.2014 25.2.2014 46/2014 Organika s.r.o., Piešťany
14440022 murárske a stavebné práce 541,21 13.2.2014 14.2.2014 47/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
5239200025 služby mobilnej siete 56,90 17.2.2014 24.2.2014 48/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
4014000447 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 1.179,08 20.2.2014 20.2.2014 49/2014 T+T, a.s., Žilina
7401625098 služby mobilnej siete 40,19 21.2.2014 24.2.2014 50/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
FV20140110 zástava 150 x 100 cm, slovenská 18,00 21.2.2014 21.2.2014 51/2014 GEVIE s.r.o., Žilina
484330624 príprava geodetických a kartografických údajov 18,00 25.2.2014 25.2.2014 52/12014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Bratislava
140380 dodávka tovaru - potraviny - vrátka, obaly 0,00 25.2.2014 - 53/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
14110019 dodávka tovaru - potraviny 27,45 25.2.2014 25.2.2014 54/2014 Jánošík Ján, Varín
141101106 dodávka tovaru - potraviny 81,91 25.2.2014 12.3.2014 55/2014 Jánošík Ján, Varín
2014166 dodávka tovaru - potraviny 51,30 25.2.2014 25.2.2014 56/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2014/0030 vykonanie  odborných vonkajších prehliadok tlakových nádob stabilných 136,08 25.2.2014 28.2.2014 57/2014 Ing. Peter Turčan - Rekon, Žilina
2141105355 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20,40 27.2.2014 28.2.20174 58/2014 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
7312932705 dodávka zemného plynu 1.053,00 3.3.2014 10.3.2014 59/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 3.3.2014 10.3.2014 60/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 3.3.2014 10.3.2014 61/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 3.3.2014 10.3.2014 62/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
052/03/14 elektrický konvektomat a príslušenstvo do kuchynky KD 7.444,92 3.3.2014 4.3.2014 63/2014 UNI - JAS Ján Janec, Žilina
08/2014 učebné pomôcky do MŠ 185,65 4.3.2014 4.3.2014 64/2014 Renáta Francúzová, Martin
220140007 sevisná prehliadka a čistenie plynových kotlov, plynového teplovzdušného zariadenia 468,00 4.3.2014 4.3.2014 65/2014 GATO.SK s.r.o., Žilina
6013016 realizácia procestu verejného obstarávania na predmet zákazky "Rímskokatolícky kostol" 1.998,00 6.3.2014 12.3.2014 66/2014 DGB consult, s.r.o., Žilina
14110120 dodávka tovaru - potraviny 13,11 6.3.2014 12.3.2014 67/2014 Jánošík Ján, Varín
2014196 dodávka tovaru - potraviny 20,11 6.3.2014 12.3.2014 68/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
140484 dodávka tovaru - potraviny 15,98 6.3.2014 12.3.2014 69/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
140474 dodávka tovaru - potraviny 51,46 6.3.2014 12.03.2014 70/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
114120404 dodávka tovaru - potraviny 34,49 6.3.2014 12.3.2014 71/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
1040347 dodávka tovaru - potraviny 22,01 6.3.2014 12.3.2014 72/2014 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
22/2014 učebné pomôcky do MŠ 84,70 7.3.2014 10.3.2014 73/2014 Renáta Francúzová, Martin
054/03/14 podstavec konvektomat 10 GN 1/1 280,80 10.3.2014 12.3.2014 74/2014 UNI - JAS Ján Janec, Žilina
41472 elektronické schránky, účasť na odbornom seminári 168,00 10.3.2014 13.3.2014 75/2014 eGov Systems spol. s r.o., Bratislava
3759623773 služby pevnej siete 71,14 11.3.2014 13.2014 76/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
7759628413 služby pevnej siete 30,42 11.3.2014 11.3.2014 77/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
5040099 dodávka tovaru - potraviny 265,13 12.3.2014 12.3.2014 78/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
140573 dodávka tovaru - potraviny 29,81 12.3.2014 12.3.2014 79/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
14110137 dodávka tovaru - potraviny 88,78 12.3.2014 12.3.2014 80/2014 Jánošík Ján, Varín
2014228 dodávka tovaru - potraviny 29,10 12.3.2014 12.3.2014 81/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14010195 odborný seminár "Správa registratúry" 39,00 12.3.2014 26.3.2014 82/2014 Asociácia správcov registratúry, Nováky
14440101 murárske a pomocné stavebné práce 429,00 12.3.2014 18.3.2014 83/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
10140005 ťažba a približovanie dreva 961,31 12.3.2014 18.3.2014 84/2014 Urbár obce Nededza, pozemkové spoločenstvo, Nededza
10140006 ťažba a približovanie dreva 682,67 12.3.2014 18.3.2014 85/2014 Urbár obce Nededza, pozemkové spoločenstvo, Nededza
2014/22 refakturácia úhrady poistného pre traktor a príves 611,40 13.3.2014 18.3.2014 86/2014 Združenie obcí Mikorregión Terchovská dolina, Varín
1302014011 zemné práce 109,20 14.3.2014 18.3.2014 87/2014 Unistav Teplička, s.r..o., Teplička nad Váhom
201400341 dodávka tovaru - potraviny 21,12 14.3.2014 17.3.2014 88/2014 Organika, s.r.o., Piešťany
104,105,106/2014 dodávka tovaru - potraviny 110,91 14.3.2014 14.3.2014 89/2014 MK FOOD, s.r.o., Dolná Tižina
107/2014 dodávka tovaru - potraviny 40,36 14.3.2014 14.3.2014 90/2014 MK FOOD, s.r.o., Dolná Tižina
20140021 dodávka tovaru - potraviny 10,80 14.3.2014 14.3.2014 91/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
5242947500 služby mobilnej siete 57,26 17.3.2014 24.3.2014 92/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
8400081924 poplatok za pripojenie 216,36 17.3.2014 20.3.2014 93/2014 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
4014000779 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 1200,24 17.3.2014 24.3.2014 94/2014 T+T, a.s,, Žilina
14110155 dodávka tovaru - potraviny 12,38 18.3.2014 20.3.2014 95/2014 Jánošík Ján, Varín
2014254 dodávka tovaru - potraviny 44,40 18.3.2014 20.3.2014 96/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2014051 učebné pomôcky do MŠ 12,00 19.3.2014 20.3.2014 97/2014 MISUCA LITURGICA, s.r.o., Bratislava
8/2014 učebné pomôcky do MŠ 60,10 19.3.2014 20.3.2014 98/2014 Ucenie-hrou.sk, Rugen, s.r.o., Čakanovce
4714 knihy do obecnej knižnice 18,00 18.3.2014 20.3.2014 99/2014 Ing. Janka Hanuliaková, Martin
140101 kombinované kladivo Makita HCR 5201 C 1016,71 18.3.2014 20.3.2014 100/2014 Ján Onruš Servis Narex, Nededza
14100010 lyžiarsky výcvik pre deti z Nededze 1234,93 18.3.2014 20.3.2014 101/2014 SKI CENTRUM NIŽNÁ - UHLINSKÁ, s.r.o., Nižná
14010020 kancelársky tovar a tonery, tlač brožäry 319,28 19.3.2014 24.3.2014 102/2014 Emil Bielik, Kotrčiná Lúčka
7402696072 služby mobilnej siete 40,19 20.3.2014 24.3.2014 103/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2014277 dodávka tovaru - potraviny 37,98 24.3.2014 31.3.2014 104/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
140668 dodávka tovaru - potraviny 43,82 24.3.2014 3.4.2014 105/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
1154419481 knihy do obecnej knižnice 66,79 24.3.2014 24.3.2014 106/2014 Martinus.sk, s.r.o., Martin
1120140182 dodávka betónovej zmesi, betónová pumpa 471,36 26.3.2014 31.3.2014 107/2014 Váhostav-SK-Prefa s.r.o., Horný Hričov
14110171 dodávka tovaru - potraviny 13,96 26.3.2014 26.3.2014 108/2014 Jánošík Ján, Varín
1040390 dodávka tovaru - potraviny 32,00 26.3.2014 3.4.2014 109/2014 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
114129078 dodávka tovaru - potraviny 122,14 28.3.2014 3.4.2014 110/2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
20140024 dodávka tovaru - potraviny 14,40 28.3.2014 3.4.2014 111/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
20146095 učebné pomôcky do MŠ 76,20 31.3.2014 1.4.2014 112/2014 MALUNET s.r.o., Mořkov, ČR
145045 prevedené zemné práce - búracie práce základovej dosky - rímskokatolícky kostol 69,60 31.3.2014 1.4.2014 113/2014 Palivá a zemné práce Belanec, s.r,o., Budatín
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 1.4.2014 10.4.2014 114/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 1.4.2014 10.4.2014 115/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 1.4.2014 10.4.2014 116/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
14110188 dodávka tovaru - potraviny 77,98 1.4.2014 3.4.2014 117/2014 Jánošík Ján, Varín
140765 dodávka tovaru - potraviny 24,72 1.4.2014 23.4.2014 118/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
140757 dodávka tovaru - potraviny 67,20 1.4.2014 23.4.2014 119/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
2014309 dodávka tovaru - potraviny 35,52 1.4.2014 3.4.2014 120/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7312955732 opakovaná dodávka zemného plynu 1.053,00 1.4.2014 10.4.2014 121/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s,, Bratislava
10140009 pálenie haluziny z vyťaženého dreva, práca s pílou (rímskokatolícky kostol, dom č. 3) 389,62 1.4.2014 1.4.2014 122/2014 Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo, Nededza
33/2014 učebné pomôcky do MŠ 93,90 2.4.2014 10.4.2014 123/2014 Renáta Francúzová, Martin
145049 prevedené práce IPH kladivom 34,80 2.4.2014 10.4.2014 124/2014 Palivá a zemné práce Belanec, s.r.o., Budatín
20141023 systémová podpora Urbis 175,00 3.4.2014 10.4.2014 125/2014 MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
5040162 dodávka tovaru - potraviny 333,52 4.4.2014 23.4.2014 126/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
14110204 dodávka tovaru - potraviny 12,18 7.4.2014 23.4.2014 127/2014 Jánošík Ján, Varín
9760621964 služby pevnej siete 30,42 8.4.2014 14.4.2014 128/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
6760614871 služby pevnej siete 69,44 8.4.2014 14.4.2014 129/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2014/04 zemné výkopové práce pri archeologickom výskume na objekte výstavba kostola 210,00 10.4.2014 22.04.2014 130/2014 Vlček Marián, Ochodnica
1406005 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2014 33,50 10.4.2014 22.4.2014 131/2014 SLOVGRAM, Bratislava
14440182 murárske a pomocné stavebné práce 674,35 11.4.2014 14.4.2014 132/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
4014001353 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 903,06 11.4.2014 11.4.2014 133/2014 T+T, a.s., Žilina
5246723229 služby mobilnej siete 65,25 16.4.2014 22.4.2014 134/2014 Orange Slovensko, a.s, Bratislava
SPF14403410 skladací stôl 1500x740 guľatý, sklad. doska, sivobiely 162,00 16.4.2014 16.4.2014 135/2014 B2B partner s.r.o., Bratislava
201400537 dodávka tovaru - potraviny 21,12 16.4.2014 23.4.2014 136/2014 Organika s.r.o., Piešťany
140859 dodávka tovaru - potraviny 21,49 16.4.2014 23.4.2014 137/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
1072294007 služby mobilnej siete 6,00 17.4.2014 17.4 138/2014 Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava
2014/0123 časopis Nededžan 396,24 22.4.2014 25.4.2014 139/2014 Juraj Štefuň - GEORG, Žilina
04042015 služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní - ojazdený zájazdový autobus - I.časť 300,00 23.4.2014 28.4.2014 140/2014 Ing. Magdaléna Scheberová, Žilina
140953 dodávka tovaru - potraviny 7,42 23.4.2014 23.4.2014 141/2014 Ľuboslav Moravčík -POTRAVINKA, Nededza
2014395 dodávka tovaru - potraviny 22,20 23.4.2014 23.4.2014 142/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1302014016 zemné práce UDS 661, Tatra 725 - kostol 1.193,40 10.4.2014 25.4.2014 143/2014 Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
SPF14403610 skladací stôl 1500x700 guľatý - 2 ks 288,68 23.4.2014 28.4.2014 144/2014 B2B Partner s.r.o., Bratislava
1101452494 stavebný zákon s vysvetlivkami 23,72 24.4.2014 28.4.2014 145/2014 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
7403697413 služby mobilnej siete 40,19 24.4.2014 28.4.2014 146/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2014/33 refakturácia za zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek odpadu za IV. štvrťrok 2014 12,95 25.4.2014 28.4.2014 147/2014 Združenie obcí Mikorregión Terchovská dolina, Varín
114139639 dodávka tovaru - potraviny

26,34

25.4.2014 25.4.2014 148/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
20140032 dodávka tovaru - potraviny 10,80 25.4.2014 25.4.2014 149/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
1450173 venčeky ku krojom do MŠ 53,43 28.4.2014 28.4.2014 150/2014 BD - TOVA, s.r.o., Brno
2014427 dodávka tovaru - potraviny 20,22 29.4.2014 29.4.2014 151/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110241 dodávka tovaru - potraviny 23,14 29.4.2014 29.4.2014 152/2014 Jánošík Ján, Varín
022014 spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - dom č. 3 (bývalý kaštieľ) 4.500,00 29.4.2014 30.4.2014 153/2014 ATELIER-3A s.r.o., Žilina
5100002574 dodávka zemného plynu 1053,00 2.5.2014 13.5.2014 154/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 2.5.2014 13.5.2014 155/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 2.5.2014 13.5.2014 156/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 2.5.2014 13.5.2014 157/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
141054 dodávka tovaru - potraviny 40,33 2.5.2014 12.5.2014 158/2014 Ľuboslav Moravčík -POTRAVINKA, Nededza
141046 dodávka tovaru - potraviny 48,34 2.5.2014 12.5.2014 159/2014 Ľuboslav Moravčík -POTRAVINKA, Nededza
2014176 oprava a kontrola alarmsystému 18,00 5.5.2014 7.5.2014 160/2014 STOPKRIMI s.r.o., Žilina
14060 kancelársky tovar 40,80 5.5.2014 5.5.2014 161/2014 SPONKA SK, s.r.o., Púchov
2014/129 drevná guľatina - objekt kaštieľ 1.895,23 6.5.2014 9.5.2014 162/2014 Maruna s.rt.o., Terchová
2014/128 drevná guľatina na dom č. 129/2 ul. Potočná 535,70 6.5.2014 9.5.2014 163/2014 Maruna s.rt.o., Terchová
145079 rozbíjanie betónu - múr, rímskokatolícky kostol 52,20 7.5.2014 9.5.2014 164/2014 Palivá a zemné práce Belanec, s.r.o., Žilina - Budatín
0761618535 služby mobilnej siete 68,14 7.5.2014 19.5.2014 165/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1761622537 služby mobilnej siete 0,59 9.5.2014 19.5.2014 166/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2014001 realizácia folklórneho vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek 250,00 12.5.2014 12.5.2014 167/2014 Folklórny súbor Rovňan, Veľké Rovné
2014003451 dodávka tovaru - potraviny 101,66 12.5.2014 12.5.2014 168/2014 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
2014451 dodávka tovaru - potraviny 33,54 12.5.2014 12.5.2014 169/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110256 dodávka tovaru - potraviny 53,50 12.5.2014 12.5.2014 170/2014 Jánošík Ján, Varín
1040722 dodávka tovaru - potraviny 16,01 12.5.2014 12.5.2014 171/2014 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
5040232 dodávka tovaru - potraviny 213,60 12.5.2014 12.5.2014 172/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
141147 dodávka tovaru - potraviny 22,56 12.5.2014 12.5.2014 173/2014 Ľuboslav Moravčík -POTRAVINKA, Nededza
2014476 dodávka tovaru - potraviny 60,18 12.5.2014 12.5.2014 174/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110271 dodávka tovaru - potraviny 59,21 12.05.2014 16.5.2014 175/2014 Jánošík Ján, Varín
201400703 dodávka tovaru - potraviny 19,20 12.5.2014 12.5.2014 176/2014 Organika s.r.o., Piešťany
20140037 dodávka tovaru - potraviny 10,80 16.5.2014 16.5.2014 177/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
114148093 dodávka tovaru - potraviny 38,40 16.5.2014 16.5.2014 178/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
5250523567 služby mobilnej siete 58,07 16..52014 22.5.2014 179/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5250515458 služby mobilnej siete 0,20 16.5.2014 22.5.2014 180/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
14440278 murárske a pomocné stavebné práce 535,14 16.5.2014 19.5.2014 181/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
4014001791 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 1.652,35 19.5.2014 9.6.2014 182/2014 T+T, a.s., Žilina
321450389 učebné pomôcky do MŠ 151,20 20.5.2014 22.5.2014 183/2014 Aladinotoys s.r.o., Levice
2014509 dodávka tovaru - potraviny 42,42 20.5.2014 20.5.2014 184/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110288 dodávka tovaru - potraviny 37,22 20.5.2014 20.5.2014 185/2014 Jánošík Ján, Varín
1074094172 služby mobilnej siete 4,51 20.5.2014 22.5.2014 186/2014 Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava
7404687398 služby mobilnej siete 49,51 21.5.2014 30.5.2014 187/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1310071 učebné pomôcky do MŠ 91,95 22.5.2014 22.5.2014 188/2014 E.N.E.S. spol. s r.o.,Šaľa
141243 dodávka tovaru - potraviny 40,37 22.5.2014 22.5.2014 189/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
2014533 dodávka tovaru - potraviny 60,18 26.5.2014 26.5.2014 190/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110297 dodávka tovaru - potraviny 15,99 26.5.2014 26.5.2014 191/2014 Jánošík Ján, Varín
14/2014 demontáž starého krovu na dome č. 129/2 700,00 26.5.2014 27.5.2014 192/2014 Štefan Mravec, Nededza
14772326 publikácia reg. školstvo - zákony 15,57 27.5.2014 30.5.2014 193/2014 JurisDat - M.Medlen, Bratislava
02052014 propagačné predmety - tričká s potlačou 66,00 27.5.2014 28.5.2014 194/2014 4emotion, s.r.o., Žilina
03052014 malé magnetky na akciu Deň detí 2014, 150 ks 160,20 27.5.2014 28.5.2014 195/2014 4emotion, s.r.o., Žilina
04052014 tlač plgát A3 Deň detí 2014, 5 ks 15,00 27.5.2014 28.5.2014 196/2014 4emotion, s.r.o., Žilina
14007 materiál a oprava kamerového systému 499,44 28.5.2014 30.5.2014 197/2014 BVM-alarm systém, s.r.o., Lietavská Lúčka
114154341 dodávka tovaru - potraviny 132,71 30.5.2014 5.6.2014 198/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
HH2014/01 zapožičanie nafukovacej atrakcie na MDD 2014 268,00 2.6.2014 2.6.2014 199/2014 LDV s.r.o., lazy pod Makytou
7243088316 opakovaná dodávka zemného plynu 1.053,00 2.6.2014 9.6.2014 200/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
130000810698 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 2.6.2014 9.6.2014 201/2014 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 2.6.2014 6.6.2014 202/2014 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 2.6.2014 9.6.2014 203/2014 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
214307 materiál a ušitie okrúhlych obrusov 374,40 2.6.2014 3.6.2014 204/2014 BELA TEXTIL, s.r.o., Belá
141349 dodávka tovaru - potraviny 40,33 3.6.2014 5.6.2014 205/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
141339 dodávka tovaru - potraviny 72,85 3.6.2014 5.6.2014 206/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
14110312 dodávka tovaru - potraviny 75,43 3.6.2014 5.6.2014 207/2014 Jánošik Ján, Varín
2014565 dodávka tovaru - potraviny 31,92 3.6.2014 5.6.2014 208/2014 Jozef Lulek, Kysucké nové Mesto
140788 učebné pomôcky do MŠ 30,00 4.6.2014 4.6.2014 209/2014 Ing. Patrik Šamaj - PrintCity, Trenčín
2014031 mulčovanie zelenej hmoty 162,00 5.6.2014 9.6.2014 210/2014 AGRA - VÁH, s.r.o., Varín
5040294 dodávka tovaru - potraviny 321,75 5.6.2014 13.6.2014 211/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1120140591 stavebné práce za mesiac máj 2014 - železobetónový strop na dome č. 129/2 ul. Potočná 11.262,42 5.6.2014 13.6.2014 212/2014 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o., Horný Hričov
20140101 Mercedes-Benz O350RHD Tourismo diaľkový autobus 92.400,00 6.6.2014 17.6.2014 213/2014 Baulogic, s.r.o., Žilina
20140045 dodávka tovaru - potraviny 10,80 9.6.2014 13.6.2014 214/2014 Jaroslava Katrenčinová KA&JA, Rosina
2014592 dodávka tovaru - potraviny 36,14 9.6.2014 13.6.2014 215/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
201400921 dodávka tovaru - potraviny 17,28 9.6.2014 13.6.2014 216/2014 Organika s.r.o., Piešťany
400253031 predplatné časopisov na obecnej knižnice 38,50 9.6.2014 12.6.2014 217/2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
20140604 právne konzultácie a dohodnutá právna pomoc 1.413,60 9.6.2014 17.6.2014 218/2014 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
4762729508 služby pevnej siete 60,25 9.6.2014 12.6.2014 219/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
14143 mulčovač ELITE L 190, kardán 3.194,16 9.6.2014 13.6.2014 220/2014 SIP SK s.r.o., Turčianske Teplice
140214 vŕtací skrutkovač - AKU 439,90 9.6.2014 12.6.2014 221/2014 Ján ONDRUŠ - SERVIS NAREX, Nededza
8762625646 služby pevnej siete 67,04 9.6.2014 12.6.2014 222/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
400473770 predplatné detských časopisov do MŠ 24,30 10.6.2014 12.6.2014 223/2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
141447 dodávka tovaru - potraviny 25,37 11.6.2014 13.6.2014 224/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
14110330 dodávka tovaru - potraviny 57,00 11.6.2014 13.6.2014 225/2014 Jánošík Ján, Varín
02062014 služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní II. časť - Ojazdený zájazdový autobus 200,00 11.6.2014 16.6.2014 226/2014 Ing. Magdalena Scheberová, Žilina
11353411 doplatok za Obecné noviny 15,60 11.6.2014 12.6.2014 227/2014 INPROST s.r.o., Bratislava
14400182 audit účtovnej závierky za rok 2013 636,61 11.6.2014 16.6.2014 228/2014 RVC Senica s.r.o., Senica
4014002233 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 1.328,03 11.6.2014 17.6.2014 229/2014 T+T, a.s., Žilina
20140004 maľba a náter stien, soklov, okien a poddašia v šatniach OŠK 2.178,00 11.6.2014 12.6.2014 230/2014 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
14440364 murárske a pomocné stavebné práce 584,61 12.6.2014 16.6.2014 231/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
SPF14405451 skladací stôl priemer 1500x740 guľatý, skladacia doska, sivobiely 1.443,42 12.6.2014 17.6.2014 232/2014 B2B Partner s.r.o., Bratislava
5140598 servis, výmena motorového oleja, filtre, ventily - autobus Tourismo 438,00 13.6.2014 19.6.2014 233/2014 BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
2014-10496 jednorázové čistiace práce 32,40 16.6.2014 16.6.2014 234/2014 ALABAMA, spol. s r.o., Žilina
14400187 audit súladu výročnej správy s auditogvanou účtovnou závierkou za rok 2013 204,00 16.6.2014 16.6.2014 235/2014 RVC Senica s.r.o., Senica
SH/294/2014 právne služby vo veci sprístupnenia informácií 24,00 16.6.2014 16.6.2014 236/2014 JUDr. Stanislav Hlinka, advokát, Banská Bystrica
0690254 jednostranný oblúkový stojan pre bicykle , 3 parkovacie miesta, prevedenie zinok 94,80 16.6.2014 16.6.2014 237/2014 KWESTO s.r.o., Nitra
1302014048 prevoz panelov hydraulickou rukou 228,78 16.6.2014 16.6.2014 238/2014 UNISTAV TEPLIČKA, s.r.o., Sv.Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom
14110349 dodávka tovaru - potraviny 42,99 17.6.2014 17.6.2014 239/2014 Jánošík Ján, Varín
2014619 dodávka tovaru - potraviny 29,70 17.6.2014 17.6.2014 240/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
142130055 KMB profiblok, tehla, cement, strešné okná, parozábranná fólia, vykladanie mechanickou rukou 2.395,64 18.6.2014 23.6.2014 241/2014 MPL TRADING spol. s r.o., Bratislava
5254329465 služby mobilnej siete 56,90 17.6.2014 23.6.2014 242/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1076543775 služby mobilnej siete 3,00 18.6.2014 27.6.2014 243/2014 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
114164024 dodávka tovaru - potraviny 25,74 19.6.2014 23.6.2014 244/2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
20141032 hadice, prúdnica, rozdeľovač, savice a požiarna striekačka 6.025,43 20.6.2014 23.6.2014 245/2014 FLORIAN, s.r.o., Martin
3411516844 časopis Zdravie do obecnej knižnice 17,40 20.6.2014 23.6.2014 246/2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., Bratislava
7405665010 služby mobilnej siete 40,19 23.6.2014 26.6.2014 247/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10140048 postrek ihriska proti burine 270,00 23.6.2014 1.7.2014 248/2014 Dušan Vajda, Nededza
14110361 dodávka tovaru - potraviny 39,84 23.6.2014 23.6.2014 249/2014 Jánošík Ján, Varín
141544 dodávka tovaru - potraviny 29,10 23.6.2014 23.6.2014 250/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
2014647 dodávka tovaru - potraviny 59,52 23.6.2014 23.6.2014 251/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2014/12 revízia elektrických spotrebičov a zariadení v MŠ 152,00 24.6.2014 26.6.2014 252/2014 Vlček Milan, Ochodnica
1400380 skladací altán 3x3 m, PU úprava, modrý 95,42 25.6.2014 26.6.2014 253/2014 Proki s.r.o., Šoporňa
3148005570 zberná faktúra za vodné a stočné 767,21 25.6.2014 1.7.2014 254/2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
1302014067 zemné práce so strojom UDS 661 241,20 25.6.2014 26.6.2014 255/2014 UNISTAV Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
3140038756 vodné a stočné 4,38 26.6.2014 1.7.2014 256/2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
2014/22 inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia k projetku stavby "prístavba a stavebné úpravy domu č. 3(kaštieľa v k.ú. Nededza)" 990,00 27.6.2014 1.7.2014 257/2014 SdD, s.r.o., Žilina
2014/23 vzniknuté náklady za vyjadrenia k projektu stavby"prístavba a stavebné úpravy domu č. 3(kaštieľa v k.ú. Nededza)" 144,00 27.6.2014 1.7.2014 258/2014 SdD, s.r.o., Žilina
225/06/14 školenie z predpisov BOZP, služby z PO za rok 2014 180,00 30.6.2014 30.6.2014 259/2014 Milan Prajdák, Dobrá Niva
1302014088 zemné práce strojom UDS 661 190,96 30.6.2014 1.7.2014 260/2014 UNISTAV Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
2014/220 hobľované rezivo, 62 ks 267,84 30.6.2014 1.7.2014 261/2014 Maruna s.r.o., Terchová
1120140716 tyč 62 ks, výstuže 319,30 30.6.2014 1.7.2014 262/2014 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o., Horný Hričov
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 1.7.2014 8.7.2014 263/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 1.7.2014 8.7.2014 264/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 1.7.2014 8.7.2014 265/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
141662 dodávka tovaru - potraviny 28,64 1.7.2014 3.7.2014 266/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
141654 dodávka tovaru - potraviny 48,36 1.7.2014 3.7.2014 267/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
2014672 dodávka tovaru - potraviny 25,39 1.7.2014 3.7.2014 268/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
1400017 výkopové práce so zariadením UNC, miesto: ihrisko OŠK 244,80 3.7.2014 3.7.2014 269/2014 CESMONTSTAV s.r.o., Žilina
3064117637 vysávač podlahový ETA 248790000 - 1 kus 109,00 3.7.2014 3.7.2014 270/2014 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
41/2014 dvierka na skriňu - vyhotovenie a montáž 177,96 3.7.2014 8.7.2014 271/2014 Karel Raška - RAMONT, Závodie
3064117641 vysávač podlahový ETA do MŠ 91,00 3.7.2014 3.7.2014 272/2014 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
1120140783 dodávka betónových zmesí, použitie čerpadla, betónpumpa 411,91 4.7.2014 14.7.2014 273/2014 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o., Horný Hričov
20140003 stavebné práce 656,00 4.7.2014 4.7.2014 274/2014 Pavol Staňo, Nededza
3064117600 viko nádoby ETA 7,40 3.7.2014 3.7.2014 275/2014 Elektrosped a.s., Bratislava
20141803 systémová podpora Urbis 175,00 7.7.2014 14.7.2014 276/2014 MADE spol. s r.o, Banská Bystrica
2014/17 vyhotovenie revízie el. inštalácie REKO - verejné osvetlenie 90,00 7.7.2014 14.7.2014 277/20174 Vlček Milan, Ochodnica
5040370 dodávka tovaru - potraviny 293,01 7.7.2014 7.7.2014 278/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
20144682 dodávka tovaru - potraviny 34,38 7.7.2014 9.7.2014 279/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7763634565 služby pevnej siete 72,18 8.7.2014 14.7.2014 280/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
4014002845 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 829,19 9.7.2014 31.7.2014 281/2014 T+T, a.s. Žilina
5763741539 služby pevnej siete 46,78 9.7.2014 14.7.2014 282/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
14440461 murárske a pomocné stavebné práce 267,80 10.7.2014 14.7.2014 283/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
2014/253 rezivo a laty 83,48 11.7.2014 14.7.2014 284/2014 Maruna, s.r.o., Terchová
141748 dodávka tovaru - potraviny 16,19 14.7.2014 14.7.2014 285/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
20144686 dodávka tovaru - potraviny 11,71 16.7.2014 16.7.2014 286/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
5258036264 služby mobilnej siete 62,48 17.7.2014 22.7.2014 287/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
1078861320 služby mobilnej siete 1,00 17.7.2014 29.7.2014 288/2014 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava

2014139

servisný výjazd za účelom spojazdnenia čerpacej stanice 662,40 18.7.2014 22.7.2014 289/2014 PURECO s.r.o., Bratislava
914003521 publikácia "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra" 16,70 18.7.2014 22.7.2014 290/2014 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
7406644335 služby mobilnej siete 40,19 21.7.2014 28.7.2014 291/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
140F00140 strešná krytina Tondach 2.909,34 21.7.2014 22.7.2014 292/2014 POLOM, s.r.o., Žilina
2014/48 refakturácia za zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek odpadu za II. štvrťrok 2014 13,58 22.7.2014 22.7.2014 293/2014 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
1/2014 zhotovenie krovu a uloženie strešnej krytiny na dome č. 129/2 ul. Potočná 4.262,00 25.7.2014 28.7.2014 294/2014 Ján Ďuríček, Nededza
1101455762 stavebný zákon s vysvetlivkami, aktualizácia 22,00 25.7.2014 28.7.2014 295/2014 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
704184 ohrievač vody HAKL PM 155 78,92 25.7.2014 25.7.2014 296/2014 THS Kežmarok, s.r.o., Kežmarok
214107576 kyvné plastové okno, parozábranná fólia 563,40 28.7.2014 28.7.2014 297/2014 MPLTRADING spol. s r.o., Bratislava
2014/275 hobľované hranoly, doprava 148,80 28.7.2014 28.7.2014 298/2014 Maruna s.r.o., Terchová
140100105 školenie BOZP a PO pre 3 aktivačných pracovníkov dňa 31.07.2014 43,20 31.7.2014 31.7.2014 299/2014 Ing. SOKOL Ivan- INPEKO, Žilina
940015 dodávka a montáž klimatizačného systému Sinclair Split (chladiaci výkon 3,5 kW) do priestorov rozhlasovej a počítačovej miestnosti 939,58 31.7.2014 31.7.2014 300/2014

HORVÁT klimatizácie a vetranie, s.r.o., Žilina

ZAL2014/02 dvere plastové 3 kusy, 2x vchodové, 1x vnútorné 1.000,00 1.8.2014 1.8.2014 301/2014 BAUMONT s.r.o., Žilina
7318023723 opakovaná dodávka plynu 1.053,00 1.8.2014 1.8.2014 302/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
214108270 stavebný materiál na nehnuteľnosť č. 129 74,47 1.8.2014 1.8.2014 303/2014 MPL TRADING spol. s r.o., Bratislava
141898 dodávka tovaru - potraviny 3,00 4.8.2014 4.8.2014 304/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
141824 dodávka tovaru - potraviny 19,68 4.8.2014 4.8.2014 305/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 4.8.2014 11.8.2014 306/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 4.8.2014 11.8.2014 307/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810654 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 181,00 4.8.2014 11.8.2014 308/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810657 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 2.248,00 4.8.2014 11.8.2014 309/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 1.604,00 4.8.2014 11.8.2014 310/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810688 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 109,00 4.8.2014 11.8.2014 311/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810658 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 413,00 4.8.2014 11.8.2014 312/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 4.8.2014 11.8.2014 313/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
14056 poplatok za pohrebisko za rok 2014 82,65 4.8.2014 4.8.2014 314/2014 Slovenská internetová, s.r.o., Žilina
0302014 spracovanie a tlač  - Nededžan 2/2014 330,00 5.8.2014 11.8.2014 315/2014 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
6300142872 dodávka zemného plynu 1.053,00 6.8.2014 13.8.2014 316/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
5040433 dodovávka tovaru - potraviny 224,88 6.8.2014 26.8.2014 317/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
214108529 komínová tvárnica 57,29 6.8.2014 11.8.2014 318/2014 MPL TRADING spol. s r.o., Bratislava
0764779550 služby pevnej siete 65,88 8.8.2014 13.8.2014 319/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
77648780038 služby pevnej siete 30,42 11.8.2014 13.8.2014 320/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20140802 právna pomoc - pripomienkovanie zmluvy, spracovanie návrhu zmluvy, konzultácie 883,37 12.8.2014 13.8.2014 321/2014 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
01/2014 stolárske práce 250,00 13.8.2014 13.8.2014 322/2014 Pavol Staňo, Nededza
540304 dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do preistorov rozhlasovej a počítačovej miestnosti 234,00 13.8.2014 13.8.2014 323/2014 HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o., Žilina
001/2014 stavebné práce a materiál - úpravy časti budovy MŠ 2.000,00 13.8.2014 13.8.2014 324/2014 Štefan Chabada, Nededza
1405403200 preddavok na finančného spravodajcu, ročník 2015 19,98 13.8.2014 13.8.2014 325/2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina
4014003375 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 1.359,63 14.8.2014 9.9.2014 326/2014 T+T, a.s., žilina
5261735285 služby mobilnej siete 64,53 15.8.2014 25.8.2014 327/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2021404763 materiál - úprava budovy MŠ 19,51 15.8.2014 15.08.2014 328/2014 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Bratislava
F2021404703 materiál - úprava budovy MŠ 91,25 15.8.2014 15.8.2014 329/2014 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Bratislava
012014 zálohová platba na stavebné práce 10.000,00 18.8.2014 19.8.2014 330/2014 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
F2001405163 materiál - úprava budovy MŠ 2,33 19.8.2014 25.8.2014 331/2014 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Bratislava
2001405162 materiál - úprava budovy MŠ 247,38 19.8.2014 21.8.2014 332/2014 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Bratislava
7407613833 služby mobilnej siete 40,19 21.8.2014 25.8.2014 333/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1080758517 služby mobilnej siete 0,50 21.8.2014 28.8.2014 334/2014 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
2014165 servis čerpacej stanice v priemyselnom parku Nededza 2.220,00 22.8.2014 25.8.2014 335/2014 PURECO s.r.o., Bratislava
ZAL2014/03 zálohová platba na dodávku PVC dverí 500,00 25.8.2014 25.8.2014 336/2014 BAUMONT s.r.o., Žilina
14OF00190 wakaflex tč 1 rol 5 m 74,88 25.8.2014 26.8.2014 337/2014 POLOM, s.r.o., Žilina
14OD00008 Tondach BOLERO vrátka -484,67 25.8.2014 26.8.2014 338/2014 POLOM, s.r.o., Žilina
2021405232 materiál - úprava budovy MŠ 29,94 26.8.2014 26.8.2014 339/2014 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Bratislava
1302014135 Tatra s hydraulickou rukou na zloženie bágra - čistenie potoka Kotrčina 154,62 27.8.2014 27.8.2014 340/2014 Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
2014005110 dodávka tovaru - potraviny 400,33 27.8.2014 16.9.2014 341/2014 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
031452014 dodávka tovaru - potraviny 83,05 27.8.2014 9.9.2014 342/2014 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o., Čadca
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 2.9.2014 9.9.2014 343/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 2.9.2014 9.9.2014 344/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 2.9.2014 9.9.2014 345/2014 Stredoslovenská energetika, a.s.,Žilina
7318058533 opakovaná dodávka zemného plynu 1.053,00 2.9.2014 9.9.2014 346/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
5140898 oprava a výmena materiálu - autobus Mercedes Benz 2.762,52 2.9.2014 9.9.2014 347/2014 BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
2014/10 výkopové čistiace práce na potoku Kotrčina 1.350,00 2.9.2014 3.9.2014 348/2014 Vlček Marián, Ochodnica
145202 vybúranie chodníka kladivom JCB v materskej škole 43,50 2.9.2014 3.9.2014 349/2014 PALIVÁ A ZEMNÉ PRÁCE BELANEC, s.r.o., Žilina Budatín
1142207136 tlačivá do materskej školy 17,54 2.9.2014 3.9.2014 350/2014 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
20140057 dodávka tovaru - potraviny 10,80 3.9.2014 9.9.2014 351/2014 Jaroslava Katrenčinová KA&JA, Rosina
2014700 dodávka tovaru - potraviny 42,61 3.9.2014 9.9.2014 352/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
F2021405341 materiál - úprava budovy MŠ 4,16 3.9.2014 3.9.2014 353/2014 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Bratislava
140100116 oboznámenie zamestnancov s právnymi predpismi a predpismi na ochranu práce 24,00 4.9.2014 4.9.2014 354/2014 Ing. SOKOL Ivan - INPEKO, Žilina
01/0/2014 stavebné práce a materiál - úprava budovy MŠ 3.795,00 4.9.2014 4.9.2014 355/2014 Štefan Chabada, Nededza
140100568 odkvapkávač na riad - malý krížový 25,26 4.9.2014 4.9.2014 356/2014 FLAMINGO, spol. s.r.o., Levice
114193884 dodávka tovaru - potraviny 135,49 5.9.2014 23.9.2014 357/2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
5040453 dodávka tovaru - potraviny 260,53 5.9.2014 23.9.2014 358/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
201410631 archeologický výskum - plošný 2.511,00 8.9.2014 16.9.2014 359/2014 VIA MAGNA s.r.o, Vrútky
9765756377 služby pevnej siete 69,85 8.9.2014 16.9.2014 360/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
3765851508 služby pevnej siete 30,42 8.9.2014 16.9.2014 361/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
140097 dodávka a osadenie PVC dverí do MŠ - 3 ks 1.146,61 8.9.2014 16.9.2014 362/2014 BAUMONT s.r.o., Žilina
2014724 dodávka tovaru - potraviny 44,88 9.9.2014 9.9.2014 363/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110385 dodávka tovaru - potraviny 86,23 9.9.2014 23.9.2014 364/2014 Jánošík Ján, Varín
14110401 dodávka tovaru - potraviny 26,15 9.9.2014 9.9.2014 365/2014 Jánošík Ján, Varín
P011311410067 dodávka tovaru - potraviny 169,24 9.9.2014 8.10.2014 366/2014 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
1120141387 dodávka betónovej zmesi 50,88 10.9.2014 16.9.2014 367/2014 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o., Horný Hričov
142191 dodávka tovaru - potraviny 31,60 11.9.2014 25.9.2014 368/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
2014034 vystúpenie hudobnej skupiny Ploštín Punk - obecné hody 800,00 14.9.2014 17.9.2014 369/2014 Jozef Fašánok, Liptovský Mikuláš
10/2014 účinkovanie ľudovej hudby Kysucký prameň - obecné hody 800,00 14.9.2014 14.9.2014 370/2014 Jozef Smolka - JOLA, Oščadnica
06/2014 poriadanie hodovej tanečnej zábavy 750,00 15.9.2014 15.9.2014 371/2014 Ján Zajaček, Žilina
0232014 zabezpečenie hudobnej produkcie Dušan Grúň - obecné hody 700,00 15.9.2014 15.9.2014 372/2014 MAJA PRODUCTION spol. s r.o., Bratislava
Vf14/013 tanečné vystúpenie členiek TJ Sokol Vrútky- obecné hody 100,00 15.9.2014 17.9.2014 373/2014 Telovýchovná jednota Sokol Vrútky, Vrútky
05/2014 pomocné práce pri obecných hodoch 120,00 15.9.2014 17.9.2014 374/2014 Martin Žiak ml., Teplička nad Váhom
  ozvučenie 1. dňa - obecné hody 420,00 15.9.2014 17.9.2014 375/2014 Jiří Jirutka 100SERVIS, Divina
214045 pódium so zastrešením - obecné hody 500,00 16.9.2014 17.9.2014 376/2014 Vladimír Látka, Žilina
5265572620 služby mobilnej siete 61,50 16.9.2014 22.9.2014 377/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2014748 dodávka tovaru - potraviny 20,36 16.9.2014 23.9.2014 378/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
12632014 pánske rovnošaty, brigadírky, odznaky - požiarnicka uniforma  2.375,70 16.9.2014 18.9.2014 379/2014 Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod, Bratislava
9/2014 propagačné predmety s názvom a znakom obce Nededza 1.798,60 16.9.2014 17.9.2014 380/2014 AP NEUBAUER s.r.o., Žilina
17/2014 vystúpenie skupiny DRIŠĽAK - hodové slávnosti 2.040,00 17.9.2014 18.9.2014 381/2014 DRIŠĽAK s.r.o., Vranov nad Topľou
15/2014 rozobratie starého krovu a strešnej krytiny na dome č. 3 (kaštieľ) 2.390,32 17.9.2014 18.9.2014 382/2014 Štefan Mravec, Nededza
1082616287 služby mobilnej siete 0,50 17.9.2014 22.9.2014 383/2014 O2Slovakia, s.r.o., Bratislava
781400023 ozvučenie druhého dňa hodových slávností 300,00 17.9.2014 22.9.2014 384/2014 Jiří Jirutka 100SERVIS, Divina
4014003867 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 2.494,95 18.9.2014 7.10.2014 385/2014 T+T, a.s., Žilina
2/2014 zaizolovanie pravej strany základov budovy materskej školy, výstavba chodníkov do MŠ a školskej družiny, osadenie platne 3.385,00 19.9.2014 22.9.2014 386/2014 Ján Ďuríček, Nededza
07/2014 rekonštrukcia vodovodnej prípojky a výmena vykurovacích telies v materskej škole 7.145,40 19.9.2014 24.9.2014 387/2014 Vladimír Beliančin, Nededza
62014 stavebné práce - dom č. 3, betonáž vencov a stropu 9.734,39 19.9.2014 23.9.2014 388/2014 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
14014 oprava kamerového systému 168,00 19.9.2014 22.9.2014 389/2014 BVM-alarm systém, s.r.o., Lietavská Lúčka
2014162 prenájom stanov 3 x 6 m , záťaže 268,80 22.9.2014 16.9.2014 390/2014 Ing. Libor Žikla - LFABRICA, Nová Dubnica
7408584343 služby mobilnej siete 40,19 22.9.2014 29.9.2014 391/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1120141477 oceľová platňa a rúra 427,57 22.9.2014 29.9.2014 392/2014 Váhostav-SK-Prefa s.r.o., Horný Hričov
14110418 dodávka tovaru - potraviny 58,30 23.9.2014 8.10.2014 393/2014 Jánošík Ján, Varín
142284 dodávka tovaru - potraviny 25,34 23.9.2014 8.10.2014 394/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
20140061 dodávka tovaru - potraviny 10,80 23.9.2014 23.9.2014 395/2014 Jaroslava Katrenčinová KA&JA, Rosina
2014773 dodávka tovaru - potraviny 65,92 23.9.2014 9.10.2014 396/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110431 dodávka tovaru - potraviny 54,58 30.9.2014 8.10.2014 397/2014 Jánošík Ján, Varín
2014802 dodávka tovaru - potraviny 47,29 30.9.2014 8.10.2014 398/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
7313077322 dodávka zemného plynu 1.053,00 1.10.2014 14.10.2014 399/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 1.10.2014 14.10.2014 400/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 1.10.2014 14.10.2014 401/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 1.10.2014 14.10.2014 402/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
201401598 osvedčenie konštrukčnej dokumentácie 84,00 2.10.2014 2.10.2014 403/2014 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov
20142432 systémová podpora URBIS 175,00 2.10.2014 7.10.2014 404/2014 MADEspol. s r.o., Banská Bystrica
2014204 dopravné zrkadlo Standard hranaté 171,60 3.10.2014 7.10.2014 405/2014 VIAPRO, s.r.o., Trnava
1120141629 betónová zmes 447,48 6.10.2014 7.10.2014 406/2014 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o., Horný Hričov
214111526 tehla Profiblok, vápno, lepidlo, zárubňa 455,68 6.10.2014 7.10.2014 407/2014 MPL TRANDING spol. s r.o., Bratislava
214111710 keramický preklad 12,38 6.10.2014 14.10.2014 408/2014 MPL TRANDING spol. s r.o., Bratislava
142383 dodávka tovaru - potraviny 37,20 6.10.2014 15.10.2014 409/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
142373 dodávka tovaru - potraviny 57,12 6.10.2014 15.10.2014 410/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
201401079 dodávka tovaru - potraviny 33,60 6.10.2014 8.10.2014 411/2014 Organika s.r.o., Piešťany
5040502 dodávka tovaru - potraviny 308,78 6.10.2014 21.10.2014 412/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
114206698 dodávka tovaru - potraviny 111,00 6.10.2014 6.10.2014 413/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
2014843 dodávka tovaru - potraviny 24,85 6.10.2014 8.10.2014 414/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110447 dodávka tovaru - potraviny 35,08 6.10.2014 15.10.2014 415/2014 Jánošík Ján, Varín
7766697293 služby pevnej siete 69,79 7.10.2014 14.10.2014 416/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1041233 dodávka tovaru - potraviny 38,42 8.10.2014 15.10.2014 417/2014 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
7766795171 služby pevnej siete 34,20 8.10.2014 14.10.2014 418/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
1520140426 napojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou, parc. č. 39/1 163,56 9.10.2014 14.10.2014 419/2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
21145868 vstupy do aquaparku pri príležitosti úcty k starším 339,90 9.10.2014 14.10.2014 420/2014 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice
20140004 stolárske a stavebné práce 3.171,50 10.10.2014 10.10.2014 421/2014 Pavol Staňo, Nededza
14440541 murárske a pomocné stavebné práce 517,88 13.110.2014 13.10.2014 422/2014 Stredná odorná škola stavebná, Žilina
142475 dodávka tovaru - potraviny 35,67 15.10.2014 15.10.2014 423/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
114209899 dodávka tovaru - potraviny 40,68 15.10.2014 21.10.2014 424/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
14110457 dodávka tovaru - potraviny 16,70 15.10.2014 15.10.2014 425/2014 Jánošík Ján, Varín
2014865 dodávka tovaru - potraviny 61,43 15.10.2014 15.10.2014 426/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20140068 dodávka tovaru - potraviny 10,80 15.10.2014 15.10.2014 427/2014 Jaroslava Katrenčinová KaJa, Rosina
4014004426 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov  964,03 15.10.2014 11.11.2014 428/2014 T+T, a.s., Žilina
01219/2014 plakety, diplomy, grafické prípravy a šablóny 324,12 16.10.2014 17.10.2014 429/2014 Jozef Smrhola-OLYMP, Santovka
140461 materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 31,90 17.10.2014 17.10.2014 430/2014 IRIS - Vydavateľstvp a tôač. s.r.o., Bratislava
1084600096 služby mobilnej siete 3,50 20.10.2014 20.10.2014 431/2014 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
0159020189 služby mobilnej siete 56,90 20.10.2014 20.10.2014 432/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2420140805 práce spojené s kontrolou pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu, par.č. 39/1 8,78 20.10.2014 20.10.2014 433/2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
142568 dodávka tovaru - potraviny 24,72 21.10.2014 21.10.2014 434/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
14110471 dodávka tovaru - potraviny 47,75 21.10.2014 6.11.2014 435/2014 Jánošík Ján, Varín
2014888 dodávka tovaru - potraviny 37,62 21.10.2014 21.10.2014 436/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14OF00257 kúpa strešnej krytiny Tondach a príslušenstvo 6.488,97 21.10.2014 22.10.2014 437/2014 POLOM, s.r.o., Žilina
1464442761 knihy do obecnej knižnice 105,30 22.10.2014 22.10.2014 438/2014 Martinus.sk, s.r.o., Martin
145284 práce s IPH kladivom 87,00 23.10.2014 29.10.2014 439/2014 PALIVÁ A ZEMNÉ PRÁCE BELANEC, s.r.o., Žilina Budatín
7409549827 služby mobilnej siete 40,19 23.10.2014 29.10.2014 440/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20140133 sieť medzinárodná hádzaná 2 ks 130,00 24.10.2014 29.10.2014 441/2014 SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková
201401362 dodávka tovaru - potraviny 48,40 28.10.2014 6.11.2014 442/2014 Organika s.r.o., Piešťany
2014918 dodávka tovaru - potraviny 22,44 28.10.2014 30.10.2014 443/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110484 dodávka tovaru - potraviny 30,50 28.10.2014 6.11.2014 444/2014 Jánošík Ján, Varín
201410637 archeologický výskum - dozor 972,00 28.10.2014 3.11.2014 445/2014 VIA MAGNA s.r.o., Vrútky
1120141808 dodávka materiálu - veľkoplošná podložka a chemická kotva 273,12 28.10.2014 29.10.2014 446/2014 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o., Horný Hričov
20140630 dodávka tovaru k telefónnej ústredni 689,40 28.10.2014 29.10.2014 447/2014 OK COMP, s.r.o., Žilina
3/2014 položenie strešnej krytiny Tondach, osadenie hákov, oplechovanie krovu, murovanie štíta na dome č. 3 ul. Hlavná 4.839,00 30.10.2014 31.10.2014 448/2014 Ján Ďuríček, Nededza
114219334 dodávka tovaru - potraviny 94,00 30.10.2014 6.11.2014 449/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
20140075 dodávka tovaru - potraviny 10,80 30.10.2014 30.10.2014 450/2014 Jaroslava Katrenčinová KaaJa, Rosina
82014 oplotenie parcely č. 39/1 4.956,80 31.10.2014 3.11.2014 451/2014 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 3.11.2014 11.11.2014 452/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 3.11.2014 11.11.2014 453/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 3.11.2014 11.11.2014 454/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7323042013 dodávka zemného plynu 1.053,00 3.11.2014 11.11.2014 455/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
2014/63 vyhotovenie lekárskych posudkov 286,85 3.11.2014 11.11.2014 456/2014 ICOM PLUS s.r.o., Žilina
1041337 dodávka tovaru - potraviny 12,80 3.11.2014 6.11.2014 457/2014 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
142670 dodávka tovaru - potraviny 24,54 3.11.2014 6.11.2014 458/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
142659 dodávka tovaru - potraviny 50,76 3.11.2014 6.11.2014 459/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
234409532 dodávka tovaru - potraviny 27,78 3.11.2014 6.11.2014 460/2014 INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen
2014941 dodávka tovaru - potraviny 38,32 3.11.2014 6.11.2014 461/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110494 dodávka tovaru - potraviny 23,24 3.11.2014 6.11.2014 462/2014 Jánošík Ján, Varín
221451539 učebné pomôcky do MŠ 154,80 3.11.2014 3.11.2014 463/2014 HOBLA H Slovensko s.r.o., Levice
21504175 učebné a kreatívne pomôcky do MŠ 176,78 3.11.2014 3.11.2014 464/2014 NOMILAND, s.r.o., Košice
2014006995 dodávka tovaru - potraviny 123,26 6.11.2014 19.11.2014 465/2014 Bohuš Šesták, Galanta
20140058 vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu s názvom "Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná" 120,00 5.11.2014 11.11.2014 466/2014 Agentúra Európa, s.r.o., Žilina
20140005 stolárske práce - výroba skriňovej police pre umiestnenie káblovej televízie 200,00 7.11.2014 7.11.2014 467/2014 Pavol Staňo, Nededza
2767636124 služby pevnej siete 78,95 7.11.2014 11.11.2014 468/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
062014 spracovanie projektovej dokumentácie - dom smútku 1.500,00 7.11.2014 10.11.2014 469/2014 ATELIER-3A s.r.o.., Žilina
1101461880 stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia 30,25 10.11.2014 14.11.2014 470/2014 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
01507/2014 plaketa, diplom, obal 40,36 10.11.2014 14.11.2014 471/2014 Jozef Smrhola-OLYMP, Santovka
0502014 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan 3/2014 330,00 12.11.2014 14.11.2014 472/2014 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
0602014 grafické spracovanie a tlač brožúry Nededza 1.500,00 12.11.2014 14.11.2014 473/2014 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
5767732740 služby pevnej siete 42,40 12.11.2014 14.11.2014 474/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
140117 demontáž, osadenie dverí, ostatné stavebné práce 504,12 13.11.2014 14.11.2014 475/2014 BAUMONT s.r.o., Žilina
2014200002 dom smútku - záloha 12.000,00 14.11.2014 14.11.2014 476/2014 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
             
14440615 murárske a pomocné stavebné práce 771,76 14.11.2014 19.11.2014 477/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
4014004839 zber, preprava a zneškodnenie komunál ych odpadov 2.042,41 14.11.2014 24.11.2014 478/2014 T+T, a.s., Žilina
2014/63 refakturácia za zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek odpadu za III. štvrčrok 2014 17,65 14.11.2014 19.11.2014 479/2014 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
1086475631 služby mobilnej siete 3,50 18.11.2014 19.11.2014 480/2014 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
5273521472 služby mobilnej siete 56,90 18.11.2014 19.11.2014 481/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5040571 dovávka tovaru - potraviny 302,70 19.11.2014 19.11.2014 482/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
2014991 dodávka tovaru - potraviny 26,28 19.11.2014 19.11.2014 483/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2014966 dodávka tovaru - potraviny  45,55 19.11.2014 19.11.2014 484/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110509 dodávka tovaru - potraviny 42,95 19.11.2014 19.11.2014 485/2014 Jánošík Ján, Varín
114225547 dodávka tovaru - potraviny 71,70 19.11.2014 5.12.2014 486/2014 Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
142760 dodávka tovaru - potraviny 26,81 19.11.2014 19.11.2014 487/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
14110520 dodávka tovaru - potraviny 19,36 19.11.2014 19.11.2014 488/2014 Jánošík Ján, Varín
2014121 výroba a výmena plastových okien na dome č. 129/2 3.018,08 20.11.2014 24.11.2014 489/2014 Roman Púček - REMSLI, Žilina
1302014216 stroj Katerpilar na úpravu terénu v obci 428,40 20.11.2014 24.11.2014 490/2014 Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
21505339 učebné pomôcky do materskej školy 48,70 21.11.2014 21.11.2014 491/2014 NOMILAND, a.r.o., Košice
176/2014 učebné pomôcky do materskej školy 70,90 21.11.2014 21.11.2014 492/2014 Renáta Francúzová, Martin
7410515849 služby mobilnej siete 40,79 21.11.2014 24.11.2014 493/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
142854 dodávka tovaru - potraviny 29,66 21.11.2014 5.12.2014 494/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
20140001 školenie vodičov 90,00 21.11.2014 21.11.2014 495/2014 Peter Sakala Autoškola, Žilina
FV143262 papierové poháre 188,10 24.11.2014 24.11.2014 496/2014 2 Zet s.r.o., Lužianky
140100150 školenie BOZP 129,60 24.11.2014 24.11.2014 497/2014 Ing. Sokol Ivan - INPEKO, Žilina
141536 publikácia do materskej školy 16,45 25.11.2014 28.11.2014 498/2014 M.Medlen - JurisDat, Bratislava
20141015 dodávka tovaru - potraviny 42,89 25.11.2014 5.12.2014 499/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110531 dodávka tovaru  - potraviny 29,57 25.11.2014 5.12.2014 500/2014 Jánošík Ján, Varín
2014202 stôl kokteilový Round 80 - 2 kusy 180,00 26.11.2014 26.11.2014 501/2014 Ing. Libor Žikla - L Fabrica, Nová Dubnica
2014/80 vyhotovenie lekárskych posudkov 63,74 28.11.2014 28.11.2014 502/2014 ICOM PLUS s.r.o., Žilina
20140082 dodávka tovaru - potraviny 10,80 28.11.2014 5.12.2014 503/2014 Jaroslava Katrenčinová KAaJA, Rosina
1041514 dodávka tovaru - potraviny 16,81 28.11.2014 5.12.2014 504/2014 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
142960 dodávka tovaru - potraviny 23,22 28.11.2014 5.12.2014 505/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
142948 dodávka tovaru - potraviny 56,58 28.11.2014 5.12.2014 506/2014 Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA, Nededza
20141039 dodávka tovaru - potraviny 56,94 1.12.2014 5.12.2014 507/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14110542 dodávka tovaru - potraviny 30,85 1.12.2014 17.12.2014 508/2014 Jánošík Ján, Varín
201401706 dodávka tovaru - potraviny 38,40 1.12.2014 5.12.2014 509/2014 Organika s.r.o., Piešťany
130000810659 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 136,00 1.12.2014 11.12.2014 510/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810655 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 20,00 1.12.2014 11.12.2014 511/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
130000810689 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 10,00 1.12.2014 11.12.2014 512/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
7273203575 dodávka zemného plynu 1.053,00 1.12.2014 11.12.2014 513/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
11353511 Obecné noviny rok 2015 67,60 1.12.2014 4.12.2014 514/2014 INPROST s.r.o., Bratislava
20140103 mikulášsky sáčok - celofán 20,16 1.12.2014 4.12.2014 515/2014 DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o., Žilina
5040636 dodávka tovaru - potraviny 305,07 5.12.2014 14.1.2014 516/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
130000940671 dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 70,00 5.12.2014 11.12.2014 517/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
10140322 osadenie nadzemného hydrantu z verejného vodovodu pri porepojení miestenj komunikácie medzi ulicou Poľná a Na záplotí 489,22 5.12.2014 11.12.2014 518/2014 VISTO s.r.o., Žilina
214114959 dopravné náklady - materiál 42,00 8.12.2014 11.12.2014 519/2014 MPL TRADING spol. s r.o., Bratislava
3768681256 služby pevnej siete 32,30 8.12.2014 15.12.2014 520/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
401253031 predplatné časopisov do obecnej knižnice 60,64 8.12.2014 15.12.2014 521/2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
401473770 predplatné časopisov do materskej školy 31,50 8.12.2014 15.12.2014 522/2014 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
14110556 dodávka tovaru - potraviny 76,23 9.12.2014 17.12.2014 523/2014 Jánošík Ján, Varín
20141063 dodávka tovaru - potraviny 22,44 9.12.2014 17.12.2014 524/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
3768585280 služby pevnej siete 83,89 9.12.2014 15.12.2014 525/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2014065 revízia Bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky 350,00 10.12.2014 15.12.2014 526/2014 SOMI Applications, s.r.o., banská Bystrica
143053 dodávka tovaru - potraviny 34,84 11.12.2014 17.12.2014 527/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
14440697 murárske a pomocné stavebné práce 747,57 12.12.2014 16.12.2014 528/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
201401792 dodávka tovaru - potraviny 7,20 15.12.2014 17.12.2014 529/2014 Organika, s.r.o., Piešťany
20141090 dodávka tovaru - potraviny 42,80 15.12.2014 17.12.2014 530/2014 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
14014 demontáž a montáž elektrických rozvodov na dome č. 129/2 1.695,00 16.12.2014 18.12.2014 531/2014 Jozef Mravec, Nededza
3933425 tlačivá pre daň z nehnuteľnosti 32,20 17.12.2014 18.12.2014 532/2014 INPROST spol. s r.o., Bratislava
072014 grafické spracovanie a tlač stoových kalendárov 334,00 18.12.2014 18.12.2014 533/2014 Peter Ďudel - DRaM, Nededza
082014 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan 4/2014 551,00 18.12.2014 18.12.2014 534/2014 Peter Ďudel - DRaM, Nededza
1041799 dodávka tovaru - potraviny 8,00 17.12.2014 17.12.2014 535/2014 FRUCOP, s.r.o., Ostratice
4014005273 zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov 1.511,19 18.12.2014 19.12.2014 536/2014 T+T, a.s., Žilina
5277535703 služby mobilnej siete 56,90 18.12.2014 19.12.2014 537/2014 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2014294 dopravné zrkadlo 171,60 19.12.2014 19.12.2014 538/2014 VIAPRO, s.r.o., Trnava
2014305 dopravné zrkadlo 171,60 19.12.2014 19.12.2014 539/2014 VIAPRO, s.r.o., Trnava
143168 dodávka tovaru - potraviny 30,77 22.12.2014 22.12.2014 540/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
143152 dodávka tovaru - potraviny 46,80 22.12.2014 22.12.2014 541/2014 Ľuboslav Moravčík - Potravinka, Nededza
20140017 stavebné úpravy na dome smútku - 1. etapa 9.807,32 22.12.2014 22.12.2014 542/2014 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
3141041354 vodné a stočné 837,16 23.12.2014 2.1.2015 543/2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
7411481831 služby mobilnej siete 40,19 23.12.2014 2.1.2015 544/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10140007 paušálny servis za technickú údržbu KDS 1.054,80 23.12.2014 29.12.2014 545/2014 TES Media, s.r.o., Žilina
14ZF1182 doména a webhosting www.nededza.eu 60,00 5.1.2015 5.1.2015 546/2014 webex media, s.r.o., Košice
7769533622 služby pevnej siete 79,81 7.1.2015 15.1.2015 547/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
5040715 dodávka tovaru - potraviny 226,85 8.1.2015 20.1.2015 548/2014 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
1769630370 služby pevnej siete 30,42 8.1.2015 15.1.2015 549/2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
4014005786 preprava, zber a zneškodnenie komunálnych odpadov 1.044,12 14.1.2015 21.1.2015 550/2014 T+T, a.s., Žilina
9150522340 dodávka a distribúcia elektriny 193,29 14.1.2015 27.1.2015 552/2014 Stredoslovenská energetika. a.s., Bratislava
9150522342 dodávka a distribúcia elektriny 166,47 14.1.2015 27.1.2015 553/2014 Stredoslovenská energetika. a.s., Bratislava
9150522343 dodávka a distribúcia elektriny 524,00 14.1.2015 27.1.2015 554/2014 Stredoslovenská energetika. a.s., Bratislava
9150551398 dodávka a distribúcia elektriny 34,95 14.1.2015 27.1.2015 555/2014 Stredoslovenská energetika. a.s., Bratislava
14440782 murárske a pomocné stavebné práce 479,17 15.1.2015 21.1.2015 556/2014 Stredná odborná škola stavebná, Žilina
5041403441 Finančný spravodajca, ročník 2014 48,86 15.1.2015 21.1.2015 557/2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina
20140003 19 datový rozvádzač 18U, hĺbka 400 156,50 15.1.2015 22.1.2015 558/2014 FATRA-COM, s.r.o., Žilina
32014055 prípravné práce pre stavbu 97,20 15.1.2015 22.1.2015 559/2014 MINEX PLUS s.r.o., Gbeľany