Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov

27.05.2020

Hygienické opatrenia a prevencia proti šíreniu Covid 19:

 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami  ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ nemá presiahnuť 10 min.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa .
 • V šatni sa zdržiavajú najviac dve osoby s dostatočným odstupom od seba pri osobných skrinkách detí.
 • Minimálne zhromažďovanie  osôb pred materskou školou.
 • Minimálny kontakt medzi osobami vo vonkajších, aj vnútorných priestoroch MŠ.
 • Každodenný ranný filter pri vstupe do priestorov materskej školy – dezinfekcia rúk, vstup s rúškom, meranie teploty.
 • Po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako tri dni, zákonný zástupca podá písomné prehlásenie, že dieťa nemá nariadené karanténne opatrenie, ani neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Prevádzka materskej školy sa začne 01. 06. 2020 od: 7.00 hod., do: 16,00 hod.
 • Deti  prichádzajú do materskej školy v čase od: 7.00 hod., do: 8.00 hod.Po ôsmej hodine sa materská škola uzamkne.


Detská ambulancia v Tepličke nad Váhom - oznam
Detská ambulancia v Tepličke nad Váhom - oznam
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Spoločný výbor pozemkových spoločenstiev - Pozvánka na zhromaždenie
Spoločný výbor pozemkových spoločenstiev - Pozvánka na zhromaždenie
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
MUDr. Brunová - Teplička nad Váhom - OZNAM
Práce na šľachtickom sídle v Nededzi finišujú
Práce na šľachtickom sídle v Nededzi finišujú
Oznam Materskej školy v Nededzi - vydanie osvedčenia
Oznam Materskej školy v Nededzi - vydanie osvedčenia
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“- zrušenie verejného prerokovania
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“- zrušenie verejného prerokovania
Zápisnica_9_2018_2022
Zápisnica_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Uznesenia_9_2018_2022
Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Výročná správa obce Nededza za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019 - zverejnenie
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov

Fotogaléria: