Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV: RÚŠKA a ostatné obmedzenia

18.03.2020

Vážení občania, s ohľadom na vývoj situácie Vám oznamujeme nasledovné informácie:

1. Ak si neviete zadovážiť alebo svojpomocne ušiť rúško, kontaktuje prosím obecný úrad TELEFONICKY na č. 0901 704 251. Pripomíname, že je potrebné mať akékoľvek prekrytie tváre (nosa a úst) napríklad v podobe šatky, šálu, nákrčníka a podobne. Prosíme však, aby nás kontakovali vyslovene tí, ktorí sú na to odkázaní a nie sú schopní si rúško zabezpečiť. Obecný úrad to následne bude riešiť svojpomocne (rúško nie je možné dlhodobo zakúpiť).
2.Obmedzuje sa účasť na pohrebných obradoch na maximálne 10 ľudí.
3. Zakazujú sa organizovať rodinné oslavy, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti.
4. Je potrebné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť pri vzájomnej komunikácii - doporučuje sa 4 metre.
5. Rúško (príp. iná ochrana tváre) je potrebné nosiť pri stretnutiach na verejnosti, nákupoch, v predajniach potravín, lekárni, na pošte, vo verejnej doprave a podobne.


Oznam ZŠ Gbeľany ohľadom prerušenia vyučovania
Oznam ZŠ Gbeľany ohľadom prerušenia vyučovania
Výzva pre občanov v súvislosti s aktuálnou situáciou v SR
Výzva pre občanov v súvislosti s aktuálnou situáciou v SR
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Pošta v Gbeľanoch - OZNAM
Zrušenie zhromaždenia členov pozemkových spoločenstiev - OZNAM
Zrušenie zhromaždenia členov pozemkových spoločenstiev - OZNAM
Informácie k vývozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Informácie k vývozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu
AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV: RÚŠKA a ostatné obmedzenia
AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV: RÚŠKA a ostatné obmedzenia
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU NA ÚZEMÍ SR
Oznámenie pre farníkov v Nededzi
Oznámenie pre farníkov v Nededzi
Výzva na predkladanie ponúk - “Priekopový ramenný mulčovač“
Výzva na predkladanie ponúk - “Priekopový ramenný mulčovač“
Výzva na predkladanie ponúk - “Objekt šatní na futbalovom ihrisku – Rekonštrukcia strechy“
Výzva na predkladanie ponúk - “Objekt šatní na futbalovom ihrisku – Rekonštrukcia strechy“
CORONAVIRUS - AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV
CORONAVIRUS - AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE OBČANOV
Zápisnica_8_2018_2022
Zápisnica_8_2018_2022
Uznesenia_8_2018_2022
Uznesenia_8_2018_2022
Prímestská autobusová doprava - oznam
Prímestská autobusová doprava - oznam
Ambulancia - MM Praktik Teplička nad Váhom - oznam
Ambulancia - MM Praktik Teplička nad Váhom - oznam

Fotogaléria: