Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Harmonogram zberu plastov, objemného, nebezpečného a elektroodpadu v roku 2020

13.12.2019

Harmonogram zberu PLASTOV v roku 2020

 Mesiac

Dátum

Január

29.01.2020

Február

26.02.2020

Marec

25.03.2020

Apríl

22.04.2020

Máj

27.05.2020

Jún

24.06.2020

Júl

22.07.2020

August

26.08.2020

September

23.09.2020

Október

28.10.2020

November

25.11.2020

December

23.12.2020

 

Harmonogram zberu objemného, nebezpečného a elektroodpadu

 Mesiac

Dátum

Objemný odpad

14.03.2020 sobota

Elektro + nebezpečný odpad

19.03.2020 štvrtok

Objemný odpad

10.10.2020 sobota

Elektro + nebezpečný odpad

15.10.2020 štvrtok


„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
„INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN - ŠT. HRANICA SR/ČR“ - oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY - prijaté opatrenia pre deti a ich zákonných zástupcov
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia mostných objektov - výzva na predkladanie ponúk
10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”
Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí jubilejný 10. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ OBECNEJ KNIŽNICE
Slúženie svätých omší - OZNAM
Slúženie svätých omší - OZNAM
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Oznámenie o výskyte moru včelieho
Nededžan 1_2020
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV
ÚRADNÉ HODINY - UPOZORNENIE PRE OBČANOV V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU NA ÚZEMÍ SR
Vývoz plastov - oznam
Vývoz plastov - oznam
Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19
Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19
Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - oznam
Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - oznam
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2019

Fotogaléria: