Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Výberové konanie na pracovné miesto referent stavebného úradu vo Varíne

12.11.2019

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

vyhlasuje

výberové konanie

na pracovné miesto

referent stavebného úradu

 

  • náplň práce:prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • výkon práce:obec Varín a obce patriace do spoločného stavebného úradu
  • nástup:01.01.2020
  • doba trvania pracovného pomeru:do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia
  • pracovný úväzok:37,5 hodiny týždenne
  • vzdelanie:a) vysokoškolské 1. stupňa

                  b) vysokoškolské 2. stupňa

  •  osobitné kvalifikačné predpoklady:

                 a) vzdelanie stavebného smeru výhodou

                 b) prax v oblasti stavebníctva výhodou

                 c) osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného  

                    úradu výhodou (získava sa odbornou prípravou, skúškou a vydaním

                    osvedčenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho

                    rozvoja   Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z.)

  • iné požiadavky:  ovládanie práce na PC,zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť
  • mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platové zaradenie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a započítanej odbornej praxe.
  • požadované doklady: a)písomnážiadosť a životopis

                                     b)doklady o dosiahnutom stupni vzdelania

                                     c) doklad o získaní kvalifikačnej skúšky v zmysle Vyhlášky

                                         Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja    Slovenskej

                                         republiky č. 547/2003 Z. z.)

                                     d) preukázanie bezúhonnosti v zmysle § 3 zák. č. 552/2003 Z. z.

 

Požadované doklady treba doručiť osobne (v úradných hodinách) alebo zaslať poštou najneskôr do 25.11.2019 na adresu Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.

Dátum a miesto výberového pohovoru bude včas oznámené uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá. V prípade potreby kontaktujte: Mária Tichá, tel. 0911 704 779, mzdy@varin.sk.

 

Vo Varíne 11.11.2019                                                                 Ing. Michal Cvacho

                                                                                                     starosta obce


 


Materská škola - Oznam o vianočných prázdninách
Materská škola - Oznam o vianočných prázdninách
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia - Zverejnenie
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia - Zverejnenie
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia_VO a NN - Zverejnenie
Oznámenie - stavebné konanie - Miestna komunikácia_VO a NN - Zverejnenie
NADÁCIA KIA - Pozvánka na beh
NADACIA KIA - Pozvánka na beh
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Oznámenie o uložení zásielky - Eliaško, Eliašková
Oznámenie o uložení zásielky - Eliaško, Eliašková
POZVÁNKA NA VIANOČNÝ PUNČ
POZVÁNKA NA VIANOČNÝ PUNČ
Pozvánka na stretnutie so svätým Mikulášom pri vianočnom stromčeku
Pozvánka na stretnutie so svätým Mikulášom pri vianočnom stromčeku
Výberové konanie na pracovné miesto referent stavebného úradu vo Varíne
Výberové konanie na pracovné miesto referent stavebného úradu vo Varíne
VOĽBY DO NR SR 2020 - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
VOĽBY DO NR SR 2020 - Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
ZHROMAŽDENIE OBČANOV - POZVÁNKA
ZHROMAŽDENIE OBČANOV - POZVÁNKA
Zápisnica 6_2018-2022
Zápisnica 6_2018-2022
Uznesenia 6_2018-2022
Uznesenia 6_2018-2022

Fotogaléria: