Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | NEDEDZSKÝ KOTLÍK - propozície pre súťažiacich

09.07.2019

NEDEDZSKÝ KOTLÍK - INFORMÁCIE PRE SÚŤAŽIACICH:

Propozície súťaže vo varení gulášu

 

Termín konania: 27.7.2019 (sobota) od 11:00 hod.

Miesto konania: Priestranstvo pred Kultúrnym domom v Nededzi

Organizátor: Obec Nededza a Komisia kultúry, mládeže a športu

Program:

 1. Registrácia súťažných tímov o 11:00 hod.
 2. Otvorenie súťaže o 11:30 hod.
 3. Hodnotenie porotou o 15:00 hod.
 4. Súťaž v pití 0,5 l piva na čas o 16:00 hod.
 5. Vyhlásenie výsledkov, ocenenie o 17:00 hod.
 6. Tombola: cena lístka – 1€, o 19:00 hod.

 

Uzávierka prihlášok: 22.07.2019

Prihlásiť sa môžete na: Obecnom úrade v Nededzi u p. Hodásovej alebo starostu obce osobne, telefonicky na č.: 0901 704 251 alebo 0905 513 974, prípadne zaslaním mailu na adresu: sekretariat@nededza.eu. Vaša registrácia do súťaže bude potvrdená organizátorom.
Štartovné pre súťažný tím: 5 €

Počet členov súťažného tímu: 1 - osoby
Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu súťažných tímov.

 

Organizačné podmienky:

Súťažné družstvo musí mať:

 1. vlastný kotlík, dosku na krájanie mäsa, nože, nádoby na prípravu súťažného produktu
 2. základné suroviny na výrobu gulášu – tím používa vlastné ingrediencie (aj chlieb)
 3. drevo na oheň
 4. vlastnú naberačku
 5. doporučuje sa variť 15 - 20 litrov gulášu
 6. výsledný produkt  bude hodnotený odbornou porotou
 7. v prípade potreby vlastné ingrediencie na špeciálne duchutenie


Gulášiky uvarené jednotlivými súťažiacimi odporúčame predávať pre verejnosť v cene po 1,50 € za porciu. Chlieb ku predaju guľáša zabezpečí obec.

Organizátor poskytne:

 1. plastové misky a lyžice na podávanie gulášu
 2. pracovný stolík a 3 stoličky pre členov družstva a priestor označí štart. číslom
 3. prístup k vode na umytie nádob a iných potrieb


   Iné podmienky:

 1. Kotlíkové špeciality musia byť dostatočne tepelne spracované.
 2. Pri príprave jedla môže byť použitá len pitná voda
  Na prípravu pokrmu možno používať len čistý kuchynský riad, náradie a pracovné plochy, ktoré sú zhotovené zo zdravotne neškodného materiálu a majú súvislý nepoškodený povrch.
 3. Na umývanie náradia  bude zabezpečená  hygienicky vhodná nádoba s pitnou vodou a bude umožnený prístup k tečúcej pitnej vode.
 4. Zabezpečený bude aj prístup k vode na umývanie rúk súťažiacich vrátane hygienického prostriedku na umytie a utretie rúk.
 5. Pri príprave pokrmu sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať zásady osobnej hygieny. Ženy musia mať zopnuté vlasy.
   

Vyhodnotenie:

Hodnotiť bude odborná porota.

 1. Zloženie poroty bude oznámené na začiatku súťaže, počet členov poroty – nepárny
 2. Porota bude hodnotiť vzorky anonymne.
 3. Prvé 3 víťazné tímy obdržia pamätnú medailu.


  Súťažiť sa bude i o zaujímavé ceny v tombole!

  Ďalšie informácie:
  V prípade ďalších informácii môžete kontaktovať sekretariat@nededza.eu.


 

 

Oznam o výkupe papiera
Oznam o výkupe papiera
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
POZVÁNKA DO LETNÉHO KINA
POZVÁNKA DO LETNÉHO KINA
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - pozvánka na 1. ročník súťaže vo varení guľášu
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - pozvánka na 1. ročník súťaže vo varení guľášu
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - propozície pre súťažiacich
NEDEDZSKÝ KOTLÍK - propozície pre súťažiacich
Dotazník na tému zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre vidiecku mládež.
Ak máš 13 - 30 rokov, vyjadri svoj názor na tému zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre vidiecku mládež. Pomôžeš tak vytvárať lepšie politiky pre mladých.“
Nededžan 2_2019
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Nededzská traktorIáda - IV. ročník - Pozvánka
Nededzská traktorIáda - IV. ročník - Pozvánka
Uznesenia_3 (2018_ 2022)
Uznesenia_3 (2018_ 2022)
Zápisnica_3 (2018_200)
Zápisnica_3 (2018_200)
VZN 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
VZN 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
Informácie o verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži "Centrum obce Nededza"
Informácie o verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži "Centrum obce Nededza"
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Fotogaléria: