Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | NEDEDZSKÝ KOTLÍK - propozície pre súťažiacich

09.07.2019

NEDEDZSKÝ KOTLÍK - INFORMÁCIE PRE SÚŤAŽIACICH:

Propozície súťaže vo varení gulášu

 

Termín konania: 27.7.2019 (sobota) od 11:00 hod.

Miesto konania: Priestranstvo pred Kultúrnym domom v Nededzi

Organizátor: Obec Nededza a Komisia kultúry, mládeže a športu

Program:

 1. Registrácia súťažných tímov o 11:00 hod.
 2. Otvorenie súťaže o 11:30 hod.
 3. Hodnotenie porotou o 15:00 hod.
 4. Súťaž v pití 0,5 l piva na čas o 16:00 hod.
 5. Vyhlásenie výsledkov, ocenenie o 17:00 hod.
 6. Tombola: cena lístka – 1€, o 19:00 hod.

 

Uzávierka prihlášok: 22.07.2019

Prihlásiť sa môžete na: Obecnom úrade v Nededzi u p. Hodásovej alebo starostu obce osobne, telefonicky na č.: 0901 704 251 alebo 0905 513 974, prípadne zaslaním mailu na adresu: sekretariat@nededza.eu. Vaša registrácia do súťaže bude potvrdená organizátorom.
Štartovné pre súťažný tím: 5 €

Počet členov súťažného tímu: 1 - osoby
Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu súťažných tímov.

 

Organizačné podmienky:

Súťažné družstvo musí mať:

 1. vlastný kotlík, dosku na krájanie mäsa, nože, nádoby na prípravu súťažného produktu
 2. základné suroviny na výrobu gulášu – tím používa vlastné ingrediencie (aj chlieb)
 3. drevo na oheň
 4. vlastnú naberačku
 5. doporučuje sa variť 15 - 20 litrov gulášu
 6. výsledný produkt  bude hodnotený odbornou porotou
 7. v prípade potreby vlastné ingrediencie na špeciálne duchutenie


Gulášiky uvarené jednotlivými súťažiacimi odporúčame predávať pre verejnosť v cene po 1,50 € za porciu. Chlieb ku predaju guľáša zabezpečí obec.

Organizátor poskytne:

 1. plastové misky a lyžice na podávanie gulášu
 2. pracovný stolík a 3 stoličky pre členov družstva a priestor označí štart. číslom
 3. prístup k vode na umytie nádob a iných potrieb


   Iné podmienky:

 1. Kotlíkové špeciality musia byť dostatočne tepelne spracované.
 2. Pri príprave jedla môže byť použitá len pitná voda
  Na prípravu pokrmu možno používať len čistý kuchynský riad, náradie a pracovné plochy, ktoré sú zhotovené zo zdravotne neškodného materiálu a majú súvislý nepoškodený povrch.
 3. Na umývanie náradia  bude zabezpečená  hygienicky vhodná nádoba s pitnou vodou a bude umožnený prístup k tečúcej pitnej vode.
 4. Zabezpečený bude aj prístup k vode na umývanie rúk súťažiacich vrátane hygienického prostriedku na umytie a utretie rúk.
 5. Pri príprave pokrmu sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať zásady osobnej hygieny. Ženy musia mať zopnuté vlasy.
   

Vyhodnotenie:

Hodnotiť bude odborná porota.

 1. Zloženie poroty bude oznámené na začiatku súťaže, počet členov poroty – nepárny
 2. Porota bude hodnotiť vzorky anonymne.
 3. Prvé 3 víťazné tímy obdržia pamätnú medailu.


  Súťažiť sa bude i o zaujímavé ceny v tombole!

  Ďalšie informácie:
  V prípade ďalších informácii môžete kontaktovať sekretariat@nededza.eu.


 

 

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia,“ v rozsahu stavby: Verejné osvetlenie, elektrická NN prípojka verejného osvetlenia: - ZVEREJNENIE
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia,“ v rozsahu stavby: Verejné osvetlenie, elektrická NN prípojka verejného osvetlenia: - ZVEREJNENIE
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia - ZVEREJNENIE
Stavebné povolenie - „Miestna komunikácia - ZVEREJNENIE
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Hráči Nededze vo futbalovej 11-tke roka
Hráči Nededze vo futbalovej 11-tke roka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
POZVÁNKA NA STAROSTOVSKÝ PLES
POZVÁNKA NA STAROSTOVSKÝ PLES
Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby do NR SR 2020 - adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Pozvánka na hokejový zápas
Pozvánka na hokejový zápas
Harmonogram zberu plastov, objemného, nebezpečného a elektroodpadu v roku 2020
Harmonogram zberu plastov, objemného, nebezpečného a elektroodpadu v roku 2020
Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
Zápisnica_7_2018_2022
Zápisnica_7_2018_2022
Uznesenia_7_2018_2022
Uznesenia_7_2018_2022
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie - OZNAM
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie - OZNAM
Nededžan 4_2019
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana

Fotogaléria: