Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Mladí v našej obci - vyjadri svoj názor

06.03.2019

Všetci, ktorí žijete v Nededzi a cítite sa mladí a máte záujem povedať svoj názor:
Bolo by prínosné, ak by ste odpovedali na pár otázok. Skutočne stačí úplne stručne. Kto chce, môže sa samozrejme rozpísať, každá iniciatíva je v tomto smere vítaná!
Prosíme poslať odpovede na mail: sekretariat@nededza.eu
a to do budúceho pondelka 11.03.2019.
Ďakujeme za Váš čas!


1. Akú aktivitu by si navrhol, ktorá by podporila záujem mladých ľudí o dianie v obci Nededza?

2. Akými spôsobmi  by si propagoval aktivity pre mladých ľudí?

3.  Čo by pomohlo tomu, aby mladí ľudia mohli realizovať aktivity pre mladých v obci?

4.  Zúčastnil by si sa diskusného stretnutia so starostom o živote a otázkach mladých ľudí?

5. Bol by si ochotný rokovať s vedením obce o zriadení priestoru pre mladých ľudí v obci?

6.  Myslíš si, že ak by ťa niekto podporil/nakopol v iniciatíve, skúsil by si sa viac angažovať v aktivitách, ktoré sú určené/boli by určené pre mladých ľudí v obci?

7. Ak áno, akým spôsobom by si si predstavoval túto podporu iniciatívy/povzbudenia?
8. Privítal by si zriadenie miestnosti/klubu pre mladých v našej obci?

9. Vieš si predstaviť, že by bol niekto z mladých zodpovedný za stretávanie sa v týchto priestoroch?

10. Ak áno, vieš si niekoho konkrétneho predstaviť ako lídra/vedúceho mladých v obci? Ak áno, skús uviesť konkrétne meno.

11. Privítal by si osobné stretnutia mladých ľudí s poslancami obecného zastupiteľstva?


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Nededzi
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Nededzi
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Zápisnica 2 (2018-2022)
Zápisnica 2 (2018-2022)
Uznesenia 2 (2018-2022)
Uznesenia 2 (2018-2022)
Vývoz elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - OZNAM
Vývoz elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - OZNAM
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Informácie pre voliča
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Informácie pre voliča
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 v obci Nededza - 1. kolo
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 v obci Nededza - 1. kolo
Vývoz nadrozmerného odpadu - Oznam
Vývoz nadrozmerného odpadu - Oznam
Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR - zverejnenie
Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR - zverejnenie
Podmienky účasti na súťažnom procese - odpredaj majetku - Poľnohospodárske družstvo Nededza v dodatočnej likvidácii - Zverejnenie
Podmienky účasti na súťažnom procese - odpredaj majetku - Poľnohospodárske družstvo Nededza v dodatočnej likvidácii - Zverejnenie
Centrum obce Nededza - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov - súťažné podmienky
Centrum obce Nededza - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov - súťažné podmienky
Mladí v našej obci - vyjadri svoj názor
Mladí v našej obci - vyjadri svoj názor
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Oznam - Urbár obce Nededza, Lesného pozemkového spoločenstva Lipovec – Nededza, Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesa obce Nededza
Oznam - Urbár obce Nededza, Lesného pozemkového spoločenstva Lipovec – Nededza, Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesa obce Nededza
Prerušenie distribúcie elektriny - oznam
Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

Fotogaléria: