Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Oznam - Urbár obce Nededza, Lesného pozemkového spoločenstva Lipovec – Nededza, Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesa obce Nededza

06.03.2019

OZNAM

Vážení vlastníci  Urbáru obce Nededza pozemkové spoločenstvo, Lesného pozemkového spoločenstva Lipovec – Nededza, Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesa obce Nededza ( ďalej len „pozemkové spoločenstvá“ ),  pozývame Vás na Zhromaždenie „pozemkových spoločenstiev“ Urbár a Lipovec, ktoré sa uskutoční dňa: 5.apríla 2019 o 16,00 hod. /prezentácia od 15,00 hod./ a zároveň  dňa 12. apríla 2019 o 16,00 hod. /prezentácia od 15,0 hod./ Vás pozývame na Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesa obce Nededza. Zhromaždenia sa uskutočnia v sále KD v Nededzi.

V roku 2018 bola prijatá novela zákona č. 110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Povinnosťou pozemkových spoločenstiev bolo dať do súladu s novelou zákona Zmluvu a Stanovy pozemkových spoločenstiev.  Upravené zmluvy a stanovy sú v programe Zhromaždenia a bude potrebné ich schválenie, preto Vás vyzývame, aby ste sa Zhromaždenia zúčastnili.

Návrhy budú zverejnené na vývesnej tabuli  Urbáru obce Nededza  a na internetovej stránke obce Nededza. Prípadne pripomienky môžete odovzdať predsedovi pozemkových spoločenstiev Ing. Dušanovi Vajdovi, Záhradná 209 Nededza.

Príslušné dokumenty nájdete tu:

1. files/2019-03-06-122823-Urb__r_Nededza_-_zmluva.pdf
2. files/2019-03-06-161705-lipovec_zmluva.pdf
3. files/2019-03-06-122840-Zmluva_o_poz._spol.pdf
4. files/2019-03-06-122752-pr__loha_k_zmluve_Urb__r.pdf
5. files/2019-03-06-122718-Pr__loha_k_zmluve_Lipovec.pdf
6. files/2019-03-06-122736-pr__loha_k_zmluve_Sukr.lesy.pdf
7. files/2019-03-06-122613-pozemkov___stanovy_Urb__r.pdf
8. files/2019-03-06-122558-pozemkov___stanovy_Lipovec.pdf
9. files/2019-03-06-122808-Stanovy__poz._spol.pdf
10. files/2019-03-06-122700-Pozvanka_Urb__r_VZ.pdf
11. files/2019-03-06-122629-Pozvanka_Lipovec.pdf
12. files/2019-03-06-122645-Pozvanka_SL_Z.pdfVoľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Nededzi
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Nededzi
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Zápisnica 2 (2018-2022)
Zápisnica 2 (2018-2022)
Uznesenia 2 (2018-2022)
Uznesenia 2 (2018-2022)
Vývoz elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - OZNAM
Vývoz elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu - OZNAM
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Informácie pre voliča
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Informácie pre voliča
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 v obci Nededza - 1. kolo
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 v obci Nededza - 1. kolo
Vývoz nadrozmerného odpadu - Oznam
Vývoz nadrozmerného odpadu - Oznam
Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR - zverejnenie
Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR - zverejnenie
Podmienky účasti na súťažnom procese - odpredaj majetku - Poľnohospodárske družstvo Nededza v dodatočnej likvidácii - Zverejnenie
Podmienky účasti na súťažnom procese - odpredaj majetku - Poľnohospodárske družstvo Nededza v dodatočnej likvidácii - Zverejnenie
Centrum obce Nededza - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov - súťažné podmienky
Centrum obce Nededza - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov - súťažné podmienky
Mladí v našej obci - vyjadri svoj názor
Mladí v našej obci - vyjadri svoj názor
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Oznam - Urbár obce Nededza, Lesného pozemkového spoločenstva Lipovec – Nededza, Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesa obce Nededza
Oznam - Urbár obce Nededza, Lesného pozemkového spoločenstva Lipovec – Nededza, Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov lesa obce Nededza
Prerušenie distribúcie elektriny - oznam
Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

Fotogaléria: