Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

21.11.2018

PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza

V Nededzi dňa 21.11.2018

 

                                                                    Pozvánka

 

Starosta obce Nededza podľa § 12 ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nededza, ktoré sa bude konať

 

26. novembra 2018 o 18:00 hod.

v zasadacej miestnosti kultúrneho domu v Nededzi

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe
4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe
5. Vystúpenie novozvoleného starostu


Program novozvoleného zastupiteľstva:

1. Určenie  zapisovateľa
2.
Voľba  návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu
6. Voľba členov a predsedov  jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
7. Uznesenia
8. Záver


Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Info o obci prostredníctvom QR kódu
Info o obci prostredníctvom QR kódu
Oslávili sme Deň matiek
Oslávili sme Deň matiek
Zápisnica 3 (2018-2022)
Zápisnica 3 (2018-2022)
Uznesenia_3 (2018_2022)
Uznesenia_3 (2018_2022)
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
DEŇ MATIEK - POZVÁNKA
DEŇ MATIEK - POZVÁNKA
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2018
Záverečný účet Obce NEDEDZA za rok 2018
STAVANIE MÁJA - pozvánka
STAVANIE MÁJA - pozvánka
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Nededžan 1_2019
O tom, čo sa deje v našej obci na stránkach Nededžana
Budatínsky blšák
Budatínsky blšák
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 - II. kolo
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 - II. kolo

Fotogaléria: