Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

21.11.2018

PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza

V Nededzi dňa 21.11.2018

 

                                                                    Pozvánka

 

Starosta obce Nededza podľa § 12 ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nededza, ktoré sa bude konať

 

26. novembra 2018 o 18:00 hod.

v zasadacej miestnosti kultúrneho domu v Nededzi

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe
4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe
5. Vystúpenie novozvoleného starostu


Program novozvoleného zastupiteľstva:

1. Určenie  zapisovateľa
2.
Voľba  návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu
6. Voľba členov a predsedov  jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
7. Uznesenia
8. Záver


Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie
Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
AGRA – VÁH, s.r.o. - vyplácanie nájomného za pôdu
AGRA – VÁH, s.r.o. - vyplácanie nájomného za pôdu
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
SEVAK - oznam o skontrolovaní priestoru pre vodomery
SEVAK - oznam o skontrolovaní priestoru pre vodomery
Pozvánka na prípravné stretnutia dorastu a mužov
Pozvánka na prípravné stretnutia dorastu a mužov
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
RD Zajacová - Oznámenie o začatí územného konania
RD Zajacová - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávavania
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - emailovú adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - emailovú adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
Rada mládeže opäť iniciovala stretnutie v Nededzi
Rada mládeže opäť iniciovala stretnutie v Nededzi
Pozvánka na futbalový turnaj dorastencov
Pozvánka na futbalový turnaj dorastencov
Odstávka vody v obci - oznam
Odstávka vody v obci - oznam

Fotogaléria: