Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Kultúra | Knižnica

16.03.2015

Základné údaje:

Obecná knižnica

Hlavná 1/1

013 02 Nededza

Obecná knižnica v Nededzi patrí medzi verejné knižnice.

Knihovníčkou je Mária Vajdová.
Kontakt možný cez obecný úrad - Alica Hodásová:

Kontakty: T: 0901 704 251

mail: sekretariat@nededza.eu

Výpožičná doba od 01. septembra 2016:

Streda: 15:00 - 17:00 hod

Piatok:  16:00 - 18:00 hod

Kultúra
Poplatky za prenájom športových objektov, nájom sály a kuchynky KD, prenájom inventára
Knižnica
Informácie o obecnej knižnici

Fotogaléria: