Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. SK87 5600 0000 0056 0474 0002

 

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Kultúra | Kultúra

16.03.2015

Príloha č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Nededza

Poplatky za prenájom športových objektov, nájom sály
a kuchynky KD, prenájom inventára

 

Nájom futbalového ihriska na športovú činnosť:


polovica ihriska bez šatne 17,00 €/hod.
polovica ihriska so šatňou 25,00 €/hod.
celá časť ihriska bez šatne 33,00 €/hod.
celá časť ihriska so šatňou 50,00 €/hod.


posedenie pri guláši (bez ihriska) 40,00 €/deň


Nájomné viacúčelového ihriska:


žiaci, študenti - bez poplatku
futbal, hokej:
domáci občania 4,00 €/hod.
cudzí občania 6,00 €/hod.
ostatné športy:
domáci občania 2,00 €/hod.
cudzí občania 6,00 €/hod.


Nájomné šatne:
za jednu šatňu 8,00€/deň
so sprchou 10,00 €/deň


Použitie inventára:


záhradný stôl
domáci občania 0,66 €/ks
cudzí občania 1,33 €/ks
záhradná lavica
domáci občania 0,33 €/ks
cudzí občania 0,66 €/ks
kotol smaltovaný
domáci občania 3,32 €/ks
cudzí občania 6,64 €/ks
návlek na stoličku vrátane mašle 3,00 €/ks
banketová sukňa na stôl 3,00 €/ks


Nájom sály + kuchynka:


svadba:
domáci občania 60,00 €
rodáci 150,00 €
cudzí občania 300,00 €
zábava
OŠK, OHZ bez poplatku
ostatní 300,00 €


spoločenské posednie
domáci občania 20,00 €
rodáci 60,00 €
cudzí občania 100,00 €
Kar – domáci občania 10,00 €


O osobitnom zreteli rozhodne starosta.

Kultúra
Poplatky za prenájom športových objektov, nájom sály a kuchynky KD, prenájom inventára
Knižnica
Informácie o obecnej knižnici

Fotogaléria: